Nedir.Org
 • 1
23591
0
Okunma
404
Cevap
1
Soru :

Namık Kemal'in Vatan mersiyesi şiirinin nazım türü nedir?

Kaside olsaydı eğer beyitlerle yazılırdı diye biliyorum. Bentlerle yazılan kasideler de mevcut mudur?
Bölüm: Edebiyat
Durum: Çözüldü
Tarih: 1 ay önce
0 kişi takip ediyor

Verilmiş Cevaplar


152020-12-02 23:43:42 #
Cevap : Mersiye, Divan edebiyatında ölen bir kimsenin iyiliğini, yiğitliğini, cömertliğini, yaptıklarını övmek ve ölümünden duyulan acıyı dile getirmek için yazılan şiirlerdir.
Aruz vezniyle ve beyitler halinde yazılır.
Kasidenin türlerinden biridir.
Parça güzelliğine önem verilir.
Vatan Mersiyesi  şiirinde Divan şiiri nazım şekli olan kasidenin (mersiyenin) hem tema hem de biçim olarak değişik kullanılmıştır.
Vatan Mersiyesi de Aruz vezniyle yazılmıştır, ama bu şiir genel olarak mersiyenin temel özelliklerine uymamaktadır.  Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilün kalıbıyla yazılmıştır.
Örneğin: Beyitlerle değil, bentlerle yazılmıştır.
Konu bütünlüğü vardır.
Parça güzelliğine değil, bütün güzelliğine önem verilmiştir.

VATAN MERSİYESİ 

Vardı tâ Kâbe’ye zemzem gibi hûn-âb akıyor 

Gökteki rûh-i şehîdânt bu hasret yakıyor 

Yine erbâb-ı hevâ seyrine çıkmış bakıyor; 

Vatanın bağrına düşman dayadı hançerini 

Yoğimiş kurtaracak bahtı kara mâderini

Serilüp hâk-i hakarette vatan can veriyor 

Yetişin son nefesindir gelin imdada! diyor 

Sevgili validemiz akıbet elden gidiyor; 

Vatanın bağrına düşman dayadı hançerini 

Yoğimiş kurtaracak bahtı kara mâderini

Silmedik bunca yetimin gözünün yaşlarını 

Taşa topraklara sürdük o güzel başlarını 

Vatanın bağrına vurduk vatanın taşlarını; 

Vatanın bağrına düşman dayadı hançerini 

Yoğimiş kurtaracak bahtı kara mâderini

(Namık Kemal)


0 kişi beğendi


Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

01 | Vatandaşlık Sorumluluklarımız Nelerdir

VATANDAŞLIK HAK, GÖREV ve SDORUMLULUKLARIMIZ NELERDİR?a- Seçme ve seçilme hakkı.b- Kanunlara uymakc- Vergi vermek.d- Askerlik yapmak.1.Seçme ve seçilme hakkı: Kendi içimizden en nitelikli, en becerikli, bilgili, ahlâklı kişiyi belirleyebilmek ve ilerleyebilmek için bu görevimizi yerine getiririz. 18 yaşını dolduranlar seçime katılabilirler. Sadece er ve erbaşlar ile askerî öğrenciler ve hükümlüler oy kullanamazlar.2.Kanunlara uymak: Toplum huzuru ve barışının sağlanabilmesi, hak ve özgürlüklerin korunabilmesi, devlet otoritesinin ve devamlılığının.. - Yazıya Git..

02 | Nazım

Nazım belli bir ölçü ve kalıp esas alınarak üretilmiş edebi ürünlerdir. Kısaca bütün şiir ve şiirler metinlerdir. Hece vezni gibi belli bir kalıp ve ölçü kaygısı güdülerek yazılır. Kelime anlamı olarak nazım dizme, düzenleme, sıralama anlamına gelmektedir. Edebiyattaki anlamı ise iki anlatım yolundan biri: Duyguları, istekleri, uyum (ahenk) ve ritm sağlayan herhangi bir ölçüye göre sıralanmış sözlerle anlatma, gerekli ses benzeşmeleri katarak etkiyi çoğaltma yolu.

Nazıma ahenk ve ritm kazandıran öğelere, yollara başvurma.. - Yazıya Git..

03 | Namık Kemal'in Eserleri

OYUN: Vatan Yahut Silistre (1873, yeni harflerle 1940) Zavallı Çocuk (1873, yeni harflerle 1940) Akif Bey (1874, yeni harflerle 1958) Celaleddin Harzemşah (1885, yeni harflerle 1977) Kara Bela (1908) ROMAN:İntibah (1876, yeni harflerle 1944) Cezmi (1880, yeni harflerle 1963) ELEŞTİRİ:Tahrib-i Harabat (1885) Takip (1885) Renan Müdafaanamesi (1908, yeni harflerle 1962) İrfan Paşa'ya Mektup (1887) Mukaddeme-i Celal (1888) TARİHİ KİTAPLAR:Devr-i İstila (1871) Barika-i Zafer (1872) Evrak-ı Perişan (1872, yeni harflerle 1973) Kanije (1874) Silistre Muhasarası (1874, yeni harflerle.. - Yazıya Git..

04 | Nazım Birimi

Nazım şekillerinde ölçü olarak kullanılan parçaya denir .Şiir mısralardan oluşur. Mısraların kuruluşu, kümelenişi nazım birimini meydana getirir. Türk şiirinde; halk şiirinde ayrı, divan şiirinde ayrı nazım birimleri kullanılmıştır. 1940'lı yıllardan sonra da serbest nazım şekilleri denenmiş, bentler nazım birimi olmuştur.İslamiyet öncesi Türk edebiyatında bir ölünün ardından duyulan acıyı anlatmak için söylenen sagu isimli şiirlerde ve aşk, doğa sevgisi, kahramanlık temalı koşuk ismi verilen şiirlerde nazım birimi dörtlüktür.İslamiyet.. - Yazıya Git..

05 | Nazım Şekilleri

1. Halk Edebiyatı Nazım Şekilleri
a. Anonim Halk Edebiyatı
1-Mani: 7’li hece ölçüsü ile söylenen, tek dörtlükten oluşan şiirlerdir.
2-Ninni: 7’li 8 veya 9’lu hece ölçüsü. aaaa
3-Ağıt: Bir kişinin ölümünden duyulan acı. abab – cccb – dddb – eeeb …
4-Türkü: Türküler 8 , 10 veya 11’li hece ölçüsü. Aşk, tabiat, sevgi ve güzellik konuları işlenir.
b. Aşık Edebiyatı Nazım Şekilleri
1-Koşma: Dörtlük sayısı 3 veya 5 tir. 11 li hece ölçüsü kullanılır. abab – cccb – dddb … Konu.. - Yazıya Git..

06 | Namık Kemal'in Tanzimat Edebiyatına Getirdiği Yenilikler

Namık Kemal'in tanzimat edebiyatına getirdiği yenilikler - Soruya Git..

08 | Vatandaşlık başvurusu referans mektubu örneği

Vatandaşlık başvurusu referans mektubu örneği - Soruya Git..

09 | Vatandaş olarak haklarımız nelerdir

Vatandaş olarak haklarımız nelerdir? Vatandaşlık haklarımız nelerdir? - Soruya Git..

10 | Namık Kemal Murabba Şiirinin Zihniyeti

Namık Kemal Murabba Şiirinin Zihniyeti Nedir - Soruya Git..
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • mustafacan
  mustafacan
  Belirtmemiş
 • Mehmetkaptan55
  Mehmetkaptan55
  Belirtmemiş
 • cevahir04
  cevahir04
  Belirtmemiş
 • Angeel
  Angeel
  Belirtmemiş
 • Hüsnü Candan
  Hüsnü Candan
  Belirtmemiş
 • ahmet mor
  ahmet mor
  Belirtmemiş
 • poseidon
  poseidon
  Belirtmemiş
 • ali70
  ali70
  Belirtmemiş
 • Hiranur Araz
  Hiranur Araz
  Belirtmemiş
 • mecruh
  mecruh
  Belirtmemiş
 • ismaililly
  ismaililly
  Belirtmemiş
 • Elanur Büşra Gündüz
  Elanur Büşra Gündüz
  Belirtmemiş
 • mehmet said önder
  mehmet said önder
  Belirtmemiş
 • Mehmet Dal
  Mehmet Dal
  Belirtmemiş
 • Gökhan DAŞDEMİR
  Gökhan DAŞDEMİR
  Belirtmemiş
 • justfurkan
  justfurkan
  Belirtmemiş
 • Vurgun30
  Vurgun30
  Belirtmemiş
 • naz demir
  naz demir
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • اه من الغربة-96
  اه من الغربة-96
  Belirtmemiş
 • zekeriya500
  zekeriya500
  Belirtmemiş
 • hera
  hera
  Belirtmemiş
 • feyzullah delieli
  feyzullah delieli
  Belirtmemiş
 • esoes
  esoes
  Belirtmemiş
 • miraç Sancar
  miraç Sancar
  Belirtmemiş
 • Karadut
  Karadut
  Belirtmemiş
 • Büşra Dere
  Büşra Dere
  Belirtmemiş
 • zeus
  zeus
  Belirtmemiş
 • muzur06
  muzur06
  Belirtmemiş
 • Sinem Ellis
  Sinem Ellis
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya
Sitemizi kullanarak, Çerez Politikamızı , Gizlilik Politikamızı ve Hizmet Şartlarımızı okuduğunuzu ve anladığınızı kabul edersiniz.. Detay. ×