Nedir.Org
 • 1
23591
1
Okunma
307
Cevap
2
Soru :

Namık Kemal'in Vaveyla şiiri aruzun hangi kalıbıyla yazılmıştır? Nazım biçimi nedir?

Bu soruya açıklama yazılmamış..
Bölüm: Edebiyat
Durum: Çözüldü
Tarih: 1 ay önce
0 kişi takip ediyor

Verilmiş Cevaplar


302020-12-02 23:40:47 #
Cevap :
U:Ulama(Vasl) Z:Zihaf(Kısaltma) I:İmale(Uzatma) M:Med
Şiir Feminin rengi aks edüp tenine
Yeni açmış güle misâl olmuş
İn'itâfiyle, bak! Ne âl olmuş!..
Serv-i sîmin safâlı gerdenine
O letâfetle ol nihâl-i revân
Giriyor göz yumunca rü'yâma
Benziyor, ayni, kendi hülyâma
Bu tasavvur dokundu sevdâma
Âh böyle gezer mi hiç cânân?
Gül değil arkasında kanlı kefen!..
Sen misin, sen misin? Garîb vatan!..
(1) Feminin rengi aks edüp tenine
Heceleme Fe mi nin ren gi aks e düp te ni ne
Hece tipi
Uyarlama Fe mi nin ren gi aks e düp te ni
Hece tipi
Hece Yapisi cv cv cvc cvc cv vcc v cvc cv cv cV
Sanat & Kusur                      
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Vezin Fe'ilâtün / mefâ'ilün / fe'ilün
(2) Yeni açmış güle misâl olmuş
Heceleme Ye ni mış le mi sâl ol muş  
Hece tipi  
Uyarlama Ye ni mış mi sâl ol muş  
Hece tipi  
Hece Yapisi cv cv vc cvc cv cV cv cVc vc cvc  
Sanat & Kusur           I          
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Vezin Fe'ilâtün / mefâ'ilün / fa'lün
(3) İn'itâfiyle, bak! Ne âl olmuş!..
Heceleme İn 'i fiy le bak Ne âl ol muş  
Hece tipi  
Uyarlama İn 'i fiy le bak Ne âl ol muş  
Hece tipi  
Hece Yapisi vc v cV cvc cv cvc cv Vc vc cvc  
Sanat & Kusur                      
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Vezin Fâ'ilâtün / mefâ'ilün / fa'lün
(4) Serv-i sîmin safâlı gerdenine
Heceleme Ser vi min sa ger de ni ne
Hece tipi
Uyarlama Ser vi min sa ger de ni
Hece tipi
Hece Yapisi cvc cv cV cvc cv cV cv cvc cv cv cV
Sanat & Kusur                      
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Vezin Fâ'ilâtün / mefâ'ilün / fe'ilün
(5) O letâfetle ol nihâl-i revân
Heceleme O le fet le ol ni li re vân
Hece tipi
Uyarlama O le fet le ol ni li re vân
Hece tipi
Hece Yapisi v cv cV cvc cv vc cv cV cv cv cVc
Sanat & Kusur                      
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Vezin Fe'ilâtün / mefâ'ilün / fe'ilün
(6) Giriyor göz yumunca rü'yâma
Heceleme Gi ri yor göz yu mun ca rü' ma  
Hece tipi  
Uyarlama Gi ri yor göz yu mun ca rû'  
Hece tipi  
Hece Yapisi cv cv cvc cvc cv cvc cv cV cV cV  
Sanat & Kusur               I      
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Vezin Fe'ilâtün / mefâ'ilün / fa'lün
(7) Benziyor, ayni, kendi hülyâma
Heceleme Ben zi yor ay ni ken di hül ma  
Hece tipi  
Uyarlama Ben zi yor ay ni ken di hül  
Hece tipi  
Hece Yapisi cvc cv cvc vc cv cvc cv cvc cV cV  
Sanat & Kusur                      
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Vezin Fâ'ilâtün / mefâ'ilün / fa'lün
(8) Bu tasavvur dokundu sevdâma
Heceleme Bu ta sav vur do kun du sev ma  
Hece tipi  
Uyarlama Bu ta sav vur do kun du sev  
Hece tipi  
Hece Yapisi cv cv cvc cvc cv cvc cv cvc cV cV  
Sanat & Kusur                      
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Vezin Fe'ilâtün / mefâ'ilün / fa'lün
(9) Âh böyle gezer mi hiç cânân?
Heceleme Âh böy le ge zer mi hiç nân    
Hece tipi    
Uyarlama Âh böy zer hiç nân    
Hece tipi    
Hece Yapisi Vc cvc cV cV cvc cV cvc cV cVc    
Sanat & Kusur   Z I I Z I Z        
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Vezin Fâ'ilâtün / mefâ'ilün / fa'lün
(10) Gül değil arkasında kanlı kefen!..
Heceleme Gül de ğil ar ka sın da kan ke fen
Hece tipi
Uyarlama Gül de ğil ar ka sın da kan ke fen
Hece tipi
Hece Yapisi cvc cv cvc vc cv cvc cv cvc cv cv cvc
Sanat & Kusur                      
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Vezin Fâ'ilâtün / mefâ'ilün / fe'ilün
(11) Sen misin, sen misin? Garîb vatan!..
Heceleme Sen mi sin sen mi sin Ga rîb va tan  
Hece tipi  
Uyarlama Sen mi sin sen mi sin Ga rîb (i) va tan
Hece tipi
Hece Yapisi cvc cv cvc cvc cv cvc cv cVc v cv cvc
Sanat & Kusur               M      
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Vezin Fâ'ilâtün / mefâ'ilün / fe'ilün
Siirin Vezni Fe'ilâtün / mefâ'ilün / fe'ilün
0 kişi beğendi
02020-12-02 23:41:50 #
Cevap :
Şiir Feminin rengi aks edüp tenine
Yeni açmış güle misâl olmuş
İn'itâfiyle bak Ne âl olmuş
Servi sîmin safâlı gerdenine
O letâfetle ol nihâli revân
Giriyor göz yumunca rü'yâma
Benziyor ayni kendi hülyâma
Bu tasavvur dokundu sevdâma
Âh böyle gezer mi hiç cânân
Gül değil arkasında kanlı kefen
Sen misin sen misin Garîb vatan
1. Mısra    (11'li hece ölçüsü)
Feminin rengi aks / edüp tenine   6+5
2. Mısra    (10'li hece ölçüsü)
Yeni açmış güle / misâl olmuş   6+4
3. Mısra    (10'li hece ölçüsü)
İn'itâfiyle / bak Ne âl olmuş   5+5
İn'itâfiyle bak / Ne âl olmuş   6+4
4. Mısra    (11'li hece ölçüsü)
Servi sîmin safâlı / gerdenine   7+4
5. Mısra    (11'li hece ölçüsü)
O letâfetle ol / nihâli revân   6+5
6. Mısra    (10'li hece ölçüsü)  Bu mısranın hece kalıbı yoktur.
Giriyor göz yumunca rü'yâma
7. Mısra    (10'li hece ölçüsü)
Benziyor ayni / kendi hülyâma   5+5
8. Mısra    (10'li hece ölçüsü)  Bu mısranın hece kalıbı yoktur.
Bu tasavvur dokundu sevdâma
9. Mısra    (9'li hece ölçüsü)  Bu mısranın hece kalıbı yoktur.
Âh böyle gezer mi hiç cânân
10. Mısra    (11'li hece ölçüsü)
Gül değil arkasında / kanlı kefen   7+4
11. Mısra    (10'li hece ölçüsü)
Sen misin sen misin / Garîb vatan   6+4
Sen misin sen misin Garîb vatan   7+4
Şiirin Vezni Şiir 11 mısradan oluşmaktadır.
Ölçüsü 10'li hece ölçüsüdür.
2 Mısrası '6+5' kalıbı 3 Mısrası '6+4' kalıbı 2 Mısrası '5+5' kalıbı 3 Mısrası '7+4' kalıbı ile yazılmıştır.
Vezni 3 mısra ile 6+4'dir
0 kişi beğendi


Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

01 | Nazım

Nazım belli bir ölçü ve kalıp esas alınarak üretilmiş edebi ürünlerdir. Kısaca bütün şiir ve şiirler metinlerdir. Hece vezni gibi belli bir kalıp ve ölçü kaygısı güdülerek yazılır. Kelime anlamı olarak nazım dizme, düzenleme, sıralama anlamına gelmektedir. Edebiyattaki anlamı ise iki anlatım yolundan biri: Duyguları, istekleri, uyum (ahenk) ve ritm sağlayan herhangi bir ölçüye göre sıralanmış sözlerle anlatma, gerekli ses benzeşmeleri katarak etkiyi çoğaltma yolu.

Nazıma ahenk ve ritm kazandıran öğelere, yollara başvurma.. - Yazıya Git..

02 | Namık Kemal'in Eserleri

OYUN: Vatan Yahut Silistre (1873, yeni harflerle 1940) Zavallı Çocuk (1873, yeni harflerle 1940) Akif Bey (1874, yeni harflerle 1958) Celaleddin Harzemşah (1885, yeni harflerle 1977) Kara Bela (1908) ROMAN:İntibah (1876, yeni harflerle 1944) Cezmi (1880, yeni harflerle 1963) ELEŞTİRİ:Tahrib-i Harabat (1885) Takip (1885) Renan Müdafaanamesi (1908, yeni harflerle 1962) İrfan Paşa'ya Mektup (1887) Mukaddeme-i Celal (1888) TARİHİ KİTAPLAR:Devr-i İstila (1871) Barika-i Zafer (1872) Evrak-ı Perişan (1872, yeni harflerle 1973) Kanije (1874) Silistre Muhasarası (1874, yeni harflerle.. - Yazıya Git..

03 | Nazım Birimi

Nazım şekillerinde ölçü olarak kullanılan parçaya denir .Şiir mısralardan oluşur. Mısraların kuruluşu, kümelenişi nazım birimini meydana getirir. Türk şiirinde; halk şiirinde ayrı, divan şiirinde ayrı nazım birimleri kullanılmıştır. 1940'lı yıllardan sonra da serbest nazım şekilleri denenmiş, bentler nazım birimi olmuştur.İslamiyet öncesi Türk edebiyatında bir ölünün ardından duyulan acıyı anlatmak için söylenen sagu isimli şiirlerde ve aşk, doğa sevgisi, kahramanlık temalı koşuk ismi verilen şiirlerde nazım birimi dörtlüktür.İslamiyet.. - Yazıya Git..

04 | Nazım Şekilleri

1. Halk Edebiyatı Nazım Şekilleri
a. Anonim Halk Edebiyatı
1-Mani: 7’li hece ölçüsü ile söylenen, tek dörtlükten oluşan şiirlerdir.
2-Ninni: 7’li 8 veya 9’lu hece ölçüsü. aaaa
3-Ağıt: Bir kişinin ölümünden duyulan acı. abab – cccb – dddb – eeeb …
4-Türkü: Türküler 8 , 10 veya 11’li hece ölçüsü. Aşk, tabiat, sevgi ve güzellik konuları işlenir.
b. Aşık Edebiyatı Nazım Şekilleri
1-Koşma: Dörtlük sayısı 3 veya 5 tir. 11 li hece ölçüsü kullanılır. abab – cccb – dddb … Konu.. - Yazıya Git..

05 | Namık Kemal

Namık Kemal Kısa Kısa..
1. Tanzimat edebiyatının en hareketli ve heyecanlı ismidir.
2. Vatan şairi olarak tanınır. Şiirlerinden çok nesirleri ile tanınır.
3. Edebiyatta hürriyet kavramını ilk kullanan şairdir. Şiirlerinde “hürriyet, vatan, kanun, hak, adalet” kavramlarını işlemiştir. Hürriyet Kasidesi, Vatan Şarkısı ve Vatan Mersiyesi bu konuları içerir.
4. Namık Kemal de eski kültürle yetişmiş, divan şiiri eğitimi almış, gazeller, kasideler yazmıştır.
5. Fakat o da sonradan divan edebiyatını.. - Yazıya Git..

06 | Namık Kemal'in Tanzimat Edebiyatına Getirdiği Yenilikler

Namık Kemal'in tanzimat edebiyatına getirdiği yenilikler - Soruya Git..

08 | Şiirin biçim ve içerik yönünden incelemesi

Anneler Ve Çocuklar Anne ölünce çocuk Bahçenin en yalnız köşesinde Elinde bir siyah çubuk Ağzında küçük bir leke Çocuk öldü mü güneş Simsiyah görünür gözüne Elinde bir ip nereye Bilmez bağlayacağını anne Kaçar herkesten Durmaz bir yerde Anne ölünce çocuk Çocuk ölünce anne Sezai Karakoç - Soruya Git..

09 | Namık Kemal Murabba Şiirinin Zihniyeti

Namık Kemal Murabba Şiirinin Zihniyeti Nedir - Soruya Git..
Geri
Geçmiş
Soru Sor
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • k4rtal
  k4rtal
  Belirtmemiş
 • Reyhan Zengin Demirci
  Reyhan Zengin Demirci
  Belirtmemiş
 • Turk Pro
  Turk Pro
  Belirtmemiş
 • Nazlıceylanım
  Nazlıceylanım
  Belirtmemiş
 • Kartalaltan
  Kartalaltan
  Belirtmemiş
 • Firat Comert
  Firat Comert
  Belirtmemiş
 • semauyanik
  semauyanik
  Belirtmemiş
 • Ugur Yılmaz
  Ugur Yılmaz
  Belirtmemiş
 • TufanDymz
  TufanDymz
  Belirtmemiş
 • zekeriya500
  zekeriya500
  Belirtmemiş
 • emre0108
  emre0108
  Belirtmemiş
 • feyzullah delieli
  feyzullah delieli
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • esoes
  esoes
  Belirtmemiş
 • miraç Sancar
  miraç Sancar
  Belirtmemiş
 • Büşra Dere
  Büşra Dere
  Belirtmemiş
 • emrah07
  emrah07
  Belirtmemiş
 • hera
  hera
  Belirtmemiş
 • zeus
  zeus
  Belirtmemiş
 • muzur06
  muzur06
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya
Sitemizi kullanarak, Çerez Politikamızı , Gizlilik Politikamızı ve Hizmet Şartlarımızı okuduğunuzu ve anladığınızı kabul edersiniz.. Detay. ×