Nedir.Org
 • 1
592
23
Okunma
3021
Cevap
3
Soru :

Nüfus artışının çevre sorunları ile ilişkisi nedir?

Çevreyi nasıl etkilediğini öğrenmek istiyorum.
Bölüm: Toplum
Durum: Çözüldü
Tarih: 5 yıl önce
0 kişi takip ediyor

Verilmiş Cevaplar


202015-03-30 20:21:39 #
Cevap : insalar coğalıp yeni yerler kesfederek yeryüzündeki dogal güzelliklerde yaşayarak veya bulundukları cografyada ihtiyaclarını karşılayarak dogadaki sistemi bozmalarıyla cevre kendi içinde yok oluyor örnek hasan keyf te baraj yapımları veya bazı iç anadolu bölgelerinde sanayi binaları yaparak tarımı etkilemeleri.
0 kişi beğendi
182015-03-30 20:25:49 #
Cevap : HIZLI NÜFUS ARTIŞININ YOL AÇTIĞI SORUNLAR

Çevre sorunları
Nüfusun hızlı artması, kentlere olan yoğun göç, denetimlerin yetersîzliği gibi bir çok faktörün etkileşiminin sonucu olarak, hava-su-toprak V9 S9s kirliliği ortaya çıkmaktadır. Çevre kirliliği beraberinde orman-su-toprak-maden      gibi     doğal      kaynakların azalmasını  V9 ayrıca  ruh  sağlığının  bozulmasını  da getirmektedir.

Kırsal Kesimden Kentlere Yoğun Göç
Kırsal Nüfus: Nüfusu 10.000'den az olan yerieşim yerleri kırsal yerleşmeler, bu yerleşmelerin nüfusu da kırsal nüfus olarak tanımlanır.

Kentsel Nüfus: Nüfusu 10.000'cten fazla olan yerleşmeler k9nt yerleşmeleri, buralarda yaşayan nüfus ise kentsel nüfus olarak ifade edilir.

Kırsal kısimdeki doğurganlık oranı kentlere göre daha yüksek olmasına rağmen, kentlerdeki nüfus artışı kırsal bölgelere göre daha fazladır. Çünkü Türkiye'de kırsaldan kente doğru akan hıztı bir göç vardır.
 
Aslında gelişen sanayinin işgücü ihtiyacı açısından göç normal ve hatta faydalıdır. Ancak göçlerin gelişmişlik düzeyine oranla daha hızlı olması çok ciddi sorunlara yo! açan sosyal bir sorun olmaktadır. Yoğun göçlerin yoi açtığı başlıca sorunlar aşağıda belirtilmiştir.
a.   Alt yapı yetersizliği: Yol, su, eiektrik, kanalizasyon
gibi altyapı tesislerinin yetersizliği
b.   Ulaşım sisteminin tıkanması
c.   Polisiye olaylardaki artış
d.   Çevre kirliliği
e.   Eğitim ve sağlık hizmetlerinin aksaması

Konut yetersizliği
Konut sayısındaki artış, nüfus artışına yetişememektedir. Konut yetersizliği beraberinde gecekondulaşma,  çarpık  kgntleşme,  devlet arazisinin yağmalanması gibi sorunlara yol açmaktadır.

Tarım alanlarının azalması
Meskenler, fabrikalar ve yolların verimli topraklar üz^rine yapılması, ekonomisi tarıma dayalı olan ülkemiz için çok ciddi bir tehlike oluşturmaktadır.

İşsizlik
İşsizlik, bir çok sosyal problemi beraberind9 getiren önemli bir sorundur. Ülkemizde artma eğiliminde olan yüksek bir işsizlik oranı vardır.
0 kişi beğendi
12015-03-30 21:51:47 #
Cevap : Nüfus artışı ve sanayileşme sonucu ortaya çıkan kentleşme olgusu, çok sayıda sorunu da beraberinde getirmiştir. Kentleşmenin stres, gürültü, kira fiyatlarının artması gibi sosyoekonomik etkileri yanında hava kirliliği, su kirliliği gibi çevre üzerinde de olumsuz etkileri vardır.

Kentsel çevre problemleri, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde benzer bir eğilimle plansız kentleşme ve sanayileşmeyle ilgilidir. İnsanların daha iyi yaşam şartlarına kavuşmak amacıyla kentlere göç etmeleri, çevresel bozulmaların nedenlerinin başında gelmektedir. Bilim adamları, kırsal alanlardan kentlere doğru göç sürecinin önümüzdeki 50 ile 100 yıl arasında özellikle de gelişmekte olan ülkelerde devam edeceğini tahmin etmektedir.

Hızlı kentleşme, birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. Kentlerdeki yoğun nüfusun sebep olduğu kalabalıklaşma maliyeti ihmal edilemez bir seviyededir. Örneğin, kent içi ulaşımda milyonlarca insanın sürekli olarak yer değiştirmesi hem trafik sıkışıklığı nedeni ile zaman kaybına hem de akaryakıt israfına yol açmaktadır. Ayrıca yaşanan stres, verimliliğin düşmesine ve dolayısıyla üretim azalışına neden olmaktadır. Kentsel çevre sorunlarının önemli bir sonucu olan çevre kirliliği; genel olarak insanların her türlü faaliyetleri sonucu suda, toprakta ve havada meydana gelen olumsuz gelişmelerle ekolojik dengenin bozulması ve böylece ortaya çıkan kötü koku, zehirlilik, radyasyon, gürültü, hava kirliliği ve arzu edilmeyen diğer sonuçlar olarak tanımlanabilir.


0 kişi beğendi

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

01 | Nüfusu Etkileyen Beşeri Faktörler

İnsanlar tarafından yapılan yapılara beşeri unsur denir. Beşeri unsurlara arasında; ulaşım yani yollar, barajlar, göletler, kısacası insan eliyle yapılmış ve insan yaşamına etki eden ne kadar unsur varsa beşeri unsur olarak tanımlanır.

Bu tanıma göre iklime etki eden beşeri unsurlar olarak şunları sayabiliriz;

1. Şehirleşme
Büyük şehirler sunduğu olanaklar nedeniyle nüfus ve yerleşimi etkilerler.

2. Sanayileşme
Bütün Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de, sanayileşmenin arttığı.. - Yazıya Git..

02 | Çevre uzunluğu nasıl hesaplanır

Çevre Uzunluğu Nedir
Geometrik şekillerin çevre hesabı yapılırken şekli oluşturan doğru parçalarının uzunlukları taplanır. Eğer geometrik şekil eğrisel kenarlardan oluşuyorsa o zaman yay uzunluğu çevre uzunluğunu verir.

Üçgenin çevresi nasıl hesaplanır
Üçgende üç kenarının toplanması ile bulunur. Bir kenarının uzunluğu x birim olan eşkenar üçgenin çevresi 3x formülü ile bulunur.

Dikdörtgenin çevresi nasıl hesaplanır
Dikdörtgende kısa kenar uzunluğu x uzun kenar uzunlu y ise 2(x+y) formülü.. - Yazıya Git..

03 | Nüfus Artışının Olumlu Ve Olumsuz Sonuçları

Nüfus artışının olumlu ve olumsuz sonuçları nelerdir?
Nüfus Artışının Olumsuz Sonuçları
◦ Tüketim artar. İhracat azalır veya ithalat artar.◦ Demoğrafik ( Nüfusa yapılan yatırım-yol su ,elektrik, konut, hastane, okul gibi) yatırımlar artar.◦ Tasarruflar azalır.◦ Kalkınma hızı yavaşlar.◦ Kişi başına düşen milli gelir azalır.◦ Konut sıkıntısı olur. Sonuçta gecekondulaşma olur.◦ İşsizlik artar. İç ve dış göçler artar.◦ Tarım alanlarının amaç dışı kullanımı artar.◦ Çevre sorunları artar.
Nüfus.. - Yazıya Git..

04 | Çevreye Yönelik Koruyucu Sağlık Hizmetleri

Çevredeki sağlığı etkileyen olumsuz biyolojik, fiziksel ve kimyasal faktörlerin yok edilme­si, düzeltilmesi ya da insanları eğiterek kişilerin sağlığının bozulmasının önlenmesi amacını taşır, çevreyi olumlu hale getirir. Bunlar arasında a-tıkların zararsız hale getirilmesi, yeterli ve temiz su sağlanması, gıdaların kontrolü, çevre kirliliğinin önlenmesi sayılabilir. Bu konuda özel eğitim görmüş mühendis, kimyager, veteriner ve teknisyenler görev yapar. Bu kişiler sağlık sektörüyle diğer sektörler arasında işbirliğini de yürütür.Yazıya Git..

05 | Çevre Kirliliği

Çevre kirliliği, çevrenin doğal olmayan bir şekilde insan eliyle bozulmasıdır. Bu ekosistemi bozma eylemleri; kirlenme şeklinde tabir edilir.
 
Çevre; dünya üzerinde yaşamını sürdüren canlılarının hayatları boyunca ilişkilerini sürdürdüğü dış ortamdır. Diğer bir deyişle "ekosistem" olarak tanımlanabilir.
 
Hava, su ve toprak bu çevrenin fiziksel unsurlarını, insan, hayvan, bitki ve diğer mikroorganizmalar ise biyolojik unsurlarını teşkil etmektedir.
 
Çevre Kirliliğinin Önemi
Çevrenin.. - Yazıya Git..

06 | Çevremizde insanlara yardim amacıyla faaliyet gösteren kurum ve k...

Merhaba lütfen cevap verin. Çevremizde insanlara yardim amacıyla faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar ve bunların çalışmaları nelerdir ? - Soruya Git..

07 | Nüfus yoğunluğu en az olan kıta hangisidir

Nüfus yoğunluğu en az olan kıta hangisidir - Soruya Git..

08 | Nüfus artışının olumlu sonuçları

Nüfus artışının olumlu sonuçları nelerdir? - Soruya Git..

09 | Çevredeki olumsuz etkilerle ilgili bir tiyatro

Çevre Kirliliği Ile Ilgili Tiyatro Örneği - Soruya Git..
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • İrem Sena KARATA LI
  İrem Sena KARATA LI
  Belirtmemiş
 • Ertuğrul Köseri
  Ertuğrul Köseri
  Belirtmemiş
 • Eyüp Ömer PEHLİVAN
  Eyüp Ömer PEHLİVAN
  Belirtmemiş
 • Vurgun3
  Vurgun3
  Belirtmemiş
 • berzan
  berzan
  Belirtmemiş
 • Lilisaya
  Lilisaya
  Belirtmemiş
 • Melek Karadeniz Karabulut
  Melek Karadeniz Karabulut
  Belirtmemiş
 • Mustafa Emir Çebi
  Mustafa Emir Çebi
  Belirtmemiş
 • Mehdican Bahsi
  Mehdican Bahsi
  Belirtmemiş
 • Musa Öner
  Musa Öner
  Belirtmemiş
 • zeus
  zeus
  Belirtmemiş
 • Arife yağcı
  Arife yağcı
  Belirtmemiş
 • Aleyna Aytaç
  Aleyna Aytaç
  Belirtmemiş
 • adafa
  adafa
  Belirtmemiş
 • Vildan Hasan
  Vildan Hasan
  Belirtmemiş
 • PROOOOOMENSD
  PROOOOOMENSD
  Belirtmemiş
 • melda343477
  melda343477
  Belirtmemiş
 • Kartalaltan
  Kartalaltan
  Belirtmemiş
 • leylasen666
  leylasen666
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • Elif Aslan
  Elif Aslan
  Belirtmemiş
 • Batuh
  Batuh
  Belirtmemiş
 • nalindag
  nalindag
  Belirtmemiş
 • Sinem Ellis
  Sinem Ellis
  Belirtmemiş
 • Cemmm
  Cemmm
  Belirtmemiş
 • Hsynnn
  Hsynnn
  Belirtmemiş
 • miraç Sancar
  miraç Sancar
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya
Sitemizi kullanarak, Çerez Politikamızı , Gizlilik Politikamızı ve Hizmet Şartlarımızı okuduğunuzu ve anladığınızı kabul edersiniz.. Detay. ×