• 1
1
Okunma
7
Cevap
1
Soru :

Öğrenme şekilleri

Öğrenme şekilleri nelerdir?
Durum: Çözüldü
Tarih: 3 hf. önce
0 kişi takip ediyor

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

Verilmiş Cevaplar


152020-05-07 00:57:43 #
Cevap : Ögrenme şekilleri 3 başlıkta toplanmıştır;

 1. Görsel Öğrenme Stili
 2. İşitsel Öğrenme Stili
 3. Kinestetik/Dokunsal Öğrenme Stili


Görsel Öğrenme Stili
Bu stile sahip kişiler özel yaşamlarında genellikle düzenli olup, karışıklık ve
dağınıklıktan rahatsız olurlar. Dağınık bir masada çalışmakta zorlanırlar. Önce
masayı kendilerine göre düzenlerler, daha sonra çalışmaya başlarlar. Kalem,
silgi, kalemtıraş gibi araçlar için masada kendilerine göre yerler belirler ve bu
araç gereçleri hep bu yerlerde tutarlar. Çantaları ve dolapları her zaman
düzenlidir. Yazmayı sevmeseler bile defterleri düzenli ve itinalı kullanırlar. Düz
anlatım dediğimiz,-okullarda öğretmenin ya da bir öğrencinin dersi anlatmasıyönteminden yeterince yararlanamayabilirler. Tam olarak anlamaları için dersin
mutlaka görsel malzemeler ile desteklenmesi gerekir. Harita, poster, şema,
grafik gibi görsel araçlardan kolay öğrenirler ve bu araçlardan öğrendiklerini
kolay hatırlarlar. Öğrendikleri konuları gözlerinin önüne getirerek hatırlamaya
çalışırlar.
Sözlü talimatları takip etmekte zorlanabilirler. Talimatlar ne kadar uzun olursa o
kadar güçlük çekerler. O nedenle talimatların bir yere yazılmasını tercih ederler.
Talimatların sistemli ve basamaklı olması onları rahatlatır. Özellikle
numaralandırılması önemlidir.
Görsel stile sahip bir kişiye bir şeyi koltukta oturarak anlatmak yerine masa
başında çizerek anlatmak daha yararlıdır. İstediğiniz bir şeyi kağıda yazıp
ellerine vermeniz, söylemenizden daha iyi olabilir.

İşitsel Öğrenme Stili

Küçük yaşlarda kendi kendilerine konuşurlar. Ses ve müziğe duyarlıdırlar. Sohbet
etmeyi, birileri ile çalışmayı severler. Genellikle ahenkli ve güzel konuşurlar. Yabancı
dil öğreniminde (Konuşma ve dinleme becerilerinde) başarılıdırlar. Hatırlamak
istediklerini, birisi kendilerine anlatıyor ya da söylüyormuş gibi işiterek hatırlarlar.
Göz ile okuma esnasında hiçbir şey anlamayabilirler; o nedenle en azından kendi
kulağının duyabileceği bir ses ile okumalarına izin verilmelidir. İşittiklerini daha iyi
anlarlar. Daha çok konuşarak, tartışarak öğrenirler. Bilgi alırken dinlemeyi,
okumaya tercih ederler. Olay ve kavramları, birinin anlatması ile daha iyi anlarlar.
Grup ve ikili çalışmalarda konuşma ve dinleme olanakları olduğu için iyi öğrenirler.
İşitsel stilde öğrenen kişi için sessiz ve sakin bir ortam seçin. Fonda hafif,
enstrümantal bir müzik yararlı olacaktır. Bazen tersi de olabilir; rahatsız olup
olmadıklarını sorun. Sözlerinizi özenle seçin, ahenkli ve sözcükleri uygun yerlerde
vurgulayarak konuşmanız sizi daha iyi anlamalarını sağlar. Sizi dinlerken bir yandan
da o size bir şeyler söyleyecektir. Onları dikkatle dinleyin, çünkü söylediklerinin
bazıları sizi doğru anlayıp anlamadıklarını öğrenmek için söylediği şeylerdir. Gerekli
cevaplar verilmezse anlattığınız şeyi dinlemeyebilirler. Ayrıca sözlerinin ciddiye
alınmadığını düşünebilirler. İşitsel öğrenme stiline sahip kişilerin konsantre
olabilmeleri için çevrelerinde başka konuşmalar duymamaları gerekir.

Kinestetik/Dokunsal Öğrenme Stili

Oldukça hareketli olurlar. Yerlerinde duramazlar ve sürekli hareket halindedirler.
Tahtayı silmek, pencereyi açmak, kapıyı örtmek vb. onların görevi olsun isterler.
Uzun müddet oturmaya zorlanırlarsa derste ne olup bittiğini de anlamaz hale
gelebilirler. Bu hareketlilik uygun işlere yönlendirilmezse genelde problem
yaşanır. Ders işleme sisteminden daha az yararlanırlar. Bu nedenlerden dolayı da
ilgisiz ve başarısız oldukları ileri sürülebilir.
Kinestetik stilde öğrenen kişi dağınıklıktan rahatsız olmaz ve niçin bu kadar olay
çıkardığınıza bir anlam veremez. Hatta sizin, huysuz, kavgacı, bıktırıcı biri
olduğunuzu düşünür. O nedenle de, sizinle sürekli mücadele edebilir ve size karşı
çıkabilir. Bu tür durumlarda, onlara sizin ne hissettiğinizi anlatmaya çalışın.
Karışıklığın sizi nasıl etkilediğini, onların anlayabileceği bir şekilde izah edin. Bunu
yaparken vücut dilini kullanmanız çok yararlı olur çünkü kinestetik kişiler vücut dilini
daha iyi algılarlar. Evde gönüllerince davranabilecekleri kurtarılmış bölgelere
gereksinim duyarlar.
Kinestetik stilde öğrenen kişilerde somut ve hareket belirten kısa anlatımlar daha
etkili olur. Bu anlatımda vücut dilini bariz bir şekilde kullanmakta da yarar vardır.

Kinestetik stilde öğrenen kişiye uzun ve önemli olan bir konuyu anlatmak için, rahat
hareket edebilecekleri yerleri seçmeniz sizi daha iyi anlamalarını sağlar. Birlikte
yapılan bir yürüyüş sırasında anlatılması gibi bir yol izlenebilir. Örneğin; elinizi
omuzlarına koymanız anlattığınız şeyi anlamaları için yararlı olabilir. Konuşma veya
ders çalışma sırasında elinde bir eşya varsa buna mani olmayın. Örneğin ders
çalışırken elindeki kalemi sürekli çeviriyorsa kalemi elinden almayın.
Düşündüğünüzün tersine kalem elindeyken sizi daha iyi anlayabilir.
Öğrenebilmeleri için mutlaka ellerini kullanacakları, yaparak yaşayarak öğrenme
dediğimiz yöntemlerin uygulanması gerekir. Müze, okul bahçesi veya laboratuarda
dokunarak, ellerini kullanarak olayların içinde yaşayarak en iyi öğrenirler.
0 kişi beğendi
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • Ramazan KoçBir
  Belirtmemiş
 • bella03
  Belirtmemiş
 • Arzu Rabia Tuğrul
  Belirtmemiş
 • star10000
  Belirtmemiş
 • Mehmet Akbaba
  Belirtmemiş
 • mutsuzhatun1905
  Belirtmemiş
 • ali70
  Belirtmemiş
 • Sokakların çocuğu
  Belirtmemiş
 • melek9878
  Belirtmemiş
 • Muazzez Abacı
  Belirtmemiş
 • Berzan
  Belirtmemiş
 • Nazlıceylanım
  Belirtmemiş
 • Olcay Hacısalihoğlu
  Belirtmemiş
 • BÜŞRA DAĞ
  Belirtmemiş
 • Yıldıray Eren Dinç
  Belirtmemiş
 • çılgın türk
  Belirtmemiş
 • Senorita2127
  Belirtmemiş
 • Sen ihanet ettin
  Belirtmemiş
 • Herkes hakkettiğini yaşamalı
  Belirtmemiş
 • Hıdır Taş
  Belirtmemiş
 • wtkral01
  Belirtmemiş
 • Agit göksu
  Belirtmemiş
 • Zalimm
  Belirtmemiş
 • Elif Aslan
  Belirtmemiş
 • Zümrüdüanka
  Belirtmemiş
 • Hsynnn
  Belirtmemiş
 • Melisnaz
  Belirtmemiş
 • Alaraateş
  Belirtmemiş
 • Kartalaltan
  Belirtmemiş
 • Sindrella
  Belirtmemiş
 • mervenur 25
  Belirtmemiş
 • Mehmetkaptan55
  Belirtmemiş
 • Vurgun3
  Belirtmemiş
 • Sevimlişey
  Belirtmemiş
 • zeus
  Belirtmemiş
 • 3391km
  Belirtmemiş
 • iremugras123
  Kütahya