Nedir.Org
 • 1
19446
1
Okunma
395
Cevap
1
Soru :

Osmanlı döneminde kurulan kurumlar

Osmanlı döneminde kurulan kurumlar

Bölüm: Osmanlı İmp
Durum: Çözüldü
Tarih: 1 ay önce
0 kişi takip ediyor

Verilmiş Cevaplar


152021-01-17 22:52:59 #
Cevap : Osmanlı İmparatorluğu devlet kurumları aşağıdaki gibidir:

 1. Acemi Ocağı
 2. Ahilik
 3. Akıncılar
 4. Anadolu Eyaleti
 5. Asakir-i Mansure-i Muhammediye
 6. Asesler
 7. Aşiret Mektebi
 8. Ayan Meclisi (Heyet-i Ayan)
 9. Azaplar
 10. Babıali (Bâbıâlî)
 11. Bahriye Nezâreti
 12. Baltacılar
 13. Bank-ı Dersaadet
 14. Baruthane
 15. Beylerbeyi
 16. Bostancı Ocağı
 17. Cebeci Ocağı
 18. Cerrahhane-i Amire
 19. Cuma Divanı
 20. Çarşamba Dîvânı
 21. Darphane-i Amire
 22. Darülaceze
 23. Darülbedayi
 24. Darüleytam
 25. Darülfünun
 26. Darülhadis
 27. Dârülmuallimât
 28. Darülmuallimin
 29. Darüssaade Ağası
 30. Dârüşşafaka
 31. Defterdar
 32. Derbend (Derbent) Teşkilatı
 33. Divan
 34. Divan-ı Hümayun
 35. Donanma-yı Hümâyûn
 36. Düyun-u Umumiye
 37. Emniyet Teşkilatı
 38. Encümen-i Daniş
 39. Enderun Eyalet
 40. Fener Rum Patrikhanesi
 41. Feshane
 42. Garb (Garp) Ocakları
 43. Gelibolu Acemi Ocağı
 44. Hamidiye Alayları
 45. Harem
 46. Hariciye Nezareti
 47. Hasoda
 48. Hazine-i Evrak
 49. Hazine-i Hassa
 50. Hekimbaşı
 51. Hilal-i Ahmer
 52. Humbaracı Ocağı
 53. İdadi
 54. İhtisab (İhtisap)
 55. İmaret (İmarethane)
 56. Islahhane
 57. Islahiye Teşkilatı
 58. İttihat ve Terakki Cemiyeti
 59. Kadı
 60. Kapıkulu Ocakları
 61. Kapıkulu Süvarileri
 62. Kaptan-ı Derya
 63. Kaptanpaşa Eyaleti
 64. Kara Kuvvetleri
 65. Kazasker (Kadıasker)
 66. Kervansaray
 67. Kubbealtı
 68. Lağımcı Ocağı
 69. Lonca
 70. Mabeyn (Mâbeyn-i Hümâyûn)
 71. Maliye Nezareti
 72. Matbah-ı Âmire
 73. Meclis-i Mebusan
 74. Meclis-i Vala-yı Ahkam-ı Adliyye
 75. Meclis-i Vükela
 76. Mehteran (Mehter)
 77. Mekteb-i Harbiye-i Şahane
 78. Mekteb-i Mülkiye
 79. Mekteb-i Osmani
 80. Mızıka-yı Hümayun
 81. Miskinhane
 82. Mühendishane-i Berrî-i Hümâyûn
 83. Mülkiye
 84. Medrese
 85. Nakibüleşraf (Nakîbüleşrâf, Nakîbü'l-Eşrâf)
 86. Nişancı
 87. Osmanlılar'da Basın
 88. Redif Teşkilatı (Redîf-i Asâkir-i Mansûre)
 89. Reisülküttap
 90. Rumeli Eyaleti
 91. Sadaret Kaymakamı
 92. Sadaret Kethüdası
 93. Sadrazam (Vezir-i azam)
 94. Şehremini
 95. Sekbanlar
 96. Şeyhülislam
 97. Solaklar
 98. Subaşı
 99. Şirket-i Hayriye
 100. Tersâne-i Âmire
 101. Tıbhane-i Amire
 102. Timarlı Sipahi
 103. Top Arabacıları Ocağı
 104. Topçu Ocağı
 105. Topkapı Sarayı
 106. Tulumbacılar
 107. Türk Ocakları
 108. Vakıf
 109. Vezir
 110. Voynuk Teşkilatı
 111. Yıldız Mahkemesi
 112. Yeniçeri Ocağı
 113. Zaptiye
 114. --- Osmanlı İmparatorluğu
0 kişi beğendiCevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

Osmanlı İmp Bölümü Yeni SorularArama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • Elanur Bilgi
  Elanur Bilgi
  Belirtmemiş
 • Hamza Yilmaz
  Hamza Yilmaz
  Belirtmemiş
 • keskin
  keskin
  Belirtmemiş
 • nisanur 00
  nisanur 00
  Belirtmemiş
 • Mahmoud Makhzom
  Mahmoud Makhzom
  Belirtmemiş
 • İnformation
  İnformation
  Belirtmemiş
 • Enes Kaptan
  Enes Kaptan
  Belirtmemiş
 • Yılmaz Arslan
  Yılmaz Arslan
  Belirtmemiş
 • Marry Tube
  Marry Tube
  Belirtmemiş
 • Abuzer Günay Tanrıverdi
  Abuzer Günay Tanrıverdi
  Belirtmemiş
 • Bts sevdalısı
  Bts sevdalısı
  Belirtmemiş
 • Darthwader
  Darthwader
  Belirtmemiş
 • 16100025904
  16100025904
  Belirtmemiş
 • Fatih Çam
  Fatih Çam
  Belirtmemiş
 • beste
  beste
  Belirtmemiş
 • durustbayan
  durustbayan
  Belirtmemiş
 • Suğra Aktaş
  Suğra Aktaş
  Belirtmemiş
 • biryanlız
  biryanlız
  Belirtmemiş
 • Büşra Dere
  Büşra Dere
  Belirtmemiş
 • miraç Sancar
  miraç Sancar
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • mohammed almoflehi
  mohammed almoflehi
  Belirtmemiş
 • Yusuf kara
  Yusuf kara
  Belirtmemiş
 • Kartalaltan
  Kartalaltan
  Belirtmemiş
 • mountaingoat
  mountaingoat
  Belirtmemiş
 • Hotmoil Koluş
  Hotmoil Koluş
  Belirtmemiş
 • Sinem Ellis
  Sinem Ellis
  Belirtmemiş
 • hera
  hera
  Belirtmemiş
 • Deniz mavi
  Deniz mavi
  Belirtmemiş
 • Angeel
  Angeel
  Belirtmemiş
 • Karadut
  Karadut
  Belirtmemiş
 • zeus
  zeus
  Belirtmemiş
 • muzur06
  muzur06
  Belirtmemiş
 • Vurgun30
  Vurgun30
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya
Sitemizi kullanarak, Çerez Politikamızı , Gizlilik Politikamızı ve Hizmet Şartlarımızı okuduğunuzu ve anladığınızı kabul edersiniz.. Detay. ×