• 1
3
Okunma
2320
Cevap
2
Soru :

Osmanlıda yazılı ürün eserlerine örnekler

Osmanlidaki yazili urun eserlerinin ornekleri
Bölüm: Osmanlı İmp
Durum: Çözüldü
Tarih: 1 ay önce
0 kişi takip ediyor

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

Verilmiş Cevaplar


172020-02-25 11:02:35 #
Cevap : Osmanlı’da yazılı kültür ürünleri 13. yüzyıldan itibaren verilmeye başlanmıştır daha önce ağırlıklı olarak sözlü edebiyat ürünleri vardı. 13. yüzyılda başlayan yazılı edebiyat ürünleri 14. ve 15. yüzyıllarda gelişimini sürdürmüştür.


İlk örnekler:
 1. Ahmet Fakih’in Çarhnâme’si ve Evsâf-ül-mesâcid
 2. Şeyyâd Hamza'nın Yûsuf ile Zelîha’sı ve Dâsitân-i Sultan Mahmûd Mesnevîsi 
 3. Darendeli Katipzade Bekayi'nin Battalnamesi
 4. İbn Alâ'nın Danişmendnamesi
 5. Ebû'l Hayr-ı Rûmî'nin Saltuknamesi
 6. Yûnus Emre’nin Risâlet-ün-nüshiye’si.
0 kişi beğendi
22020-02-24 22:12:44 #
Cevap : XIX.yüzyılda sosyal ve kültürel bir değişim içine giren Osmanlı İmparatorluğu'nda edebiyat alanında da büyük yeniliklerle karşılaşılır. Batılı anlamda roman ve tiyatronun yaşamımıza girmesi, bu yeniliklerin en önemlileridir. Ta'aşşuk-ı Tal'at ve Fitnat (Şemsettin Sami, 1288/1872) romanı, birçok kaynakta Türk edebiyatında Batılı anlamda romanın başlangıcı kabul edilir. Oysa XVIII.yüzyıl sonlanndan başlayarak Divan ve halk edebiyatıanndan farklılaşan ve romana yaklaşan bir yazılı anlatı anlayışının ilk örnekleriyle karşılaşılır. Sözlü kültürün yazılı kültüre dönüşüm noktasında bulunan bu
eserler, Osmanlı İmparatorluğu'nun zengin ve renkli sosyal yapısının izlerini taşırlar.

Muhayyelat (Aziz Efendi, 1268/1796), Akabi Hikayesi (Vartan Paşa, 1851), Hayalat-ı Dil (Hasan Tevfik, 1285/1868), Müsameretname (Emin Nihat Bey, 1288-1292/1872-1875), Temaşa-i Dünya ve Cefakar-ü Cefakeş (Evangelinos Misailidis, 1872) adlı eserler Doğu ile Batı'yı, Osmanlı İmparatorluğu bünyesindeki azınlıklarla Türkleri, sözlü anlatı ile yazılı anlatıyı, gelenek ile geleceği birleştiren ve Osmanlı dönemi Türk romanının doğuşunu hazırlayan özgün eserlerdir.
0 kişi beğendi


01 | Osmanlıda Toprak Yönetimi

Daha önceleri Türk-İslâm devletlerinde olduğu gibi Osmanlı Devleti'nde de toprak üç birime ayrılmıştı.
1. Mülk Arazi
Osmanlı devletinde halkın elinde bulunan tamamen halka ait topraklardı. Bu tür topraklar ikiye ayrılırdı.
a) Öşür Topraklar
Fetih sırasında Müslüman­lara ait olan veya ele geçirildiğinde Müslümanlara verilmiş olan topraklardır. Bu topraklar sahiplerinin mülkü olup, istedikleri gibi tasarruf edebilirlerdi. Bu mal sahipleri öldükleri zaman öldüklerinde toprakla­rı varislerine kalabiliyordu. Devlet bu toprak.. - Yazıya Git..

02 | Osmanlıda Askeri Teşkilat

Osmanlıda Askeri Teşkilat : Osmanlı beylik iken ordusu aşiretin gönüllü gazileri olan Türkmenler, alp erenler ve gazilerden meydana geliyordu. Orhan Bey döneminde ilk düzenli yaya ve atlı birlikler kuruldu.”Yaya ve Müsellem” adı verilen bu askerlere savaş zamanlarında gündelik verilirdi. I. Murat döneminde “Kapıkulu Ocağı” kurulmuştur. 15. yüzyılda Osmanlı askeri teşkilatı kara ve deniz olmak üzere iki bölümden meydana gelmiştir.
A - KARA KUVVETLERİ1 - KAPIKULU ASKERLERİ I. Murat döneminde Yeniçeri Ocağı kurularak.. - Yazıya Git..

03 | Osmanlıda Eğitim Ve Öğretim

İyi bir insan, iyi bir vatandaş yetiştirmek amacıyla yapılan çalışmaların tümüne eğitim denir. Osmanlı devlet anlayışında eğitimin hedefi; itaatkâr, hoşgörülü, sorumluluklarını bilen, kanunlara uyan, başkalarına saygılı, çevresine yararlı kişiler yetiştirmekti.1. ENDERUN
Bu okul II. Murat Dönemi’nde Edirne Sarayı’nda açılmıştır. Endurun’un en önemli özelliği, saray üniversitesi olmasıdır. Osmanlı Devleti’ni yönetecek idareci, komutan, devlet memuru ve sanatkârlar burada yetişmiştir. Bu okul İstanbul’un fethinden sonra.. - Yazıya Git..

04 | Osmanlıda Vakıf Sistemi

Vakıf : Bir kimsenin malının bir kısmını veya tamamını hayır işine, dini veya sosyal bir hizmete ebediyen tahsis etmesidir.Vâkıf : Vakıf yapan kimseye denir.Mevkûf : Vakfedilen mala denir.Mütevelli : Vakıf yöneticisine denir.Vakfiye : Kadı huzurunda düzenlenen, vakıf şartlarını belirten sözleşmeye denir.Osmanlı Devleti’nde toplumun bazı ihtiyaçlarının karşılanması zenginlerin kurdukları vakıflara bırakılmıştır. Tarihin seyri içinde vakıflar sosyal, ekonomik, eğitim, sağlık, sanat, mimari, ulaşım ve bayındırlık alanlarında önemli roller.. - Yazıya Git..

05 | Osmanlıda Taşra Teşkilatı

Osmanlı Devleti ilk dönemlerinde tek merkezden yönetiliyordu. Bu dönemde devletin temel birimi, sancak beyleri tarafından yönetilen “Sancak” idi.

Rumeli’de toprakların sürekli genişlemesi sonucu, idari yönden Osmanlı Devleti Rumeli ve Anadolu eyaletlerine ayrılmıştır. Eyaletleri “Beylerbeyi” denilen kişi yönetiyordu.

16. yüzyılda toprakların genişlemesinden sonra, Osmanlı eyalet teşkilatı daha düzenli hale gelmiştir. 16. yüzyılda taşra teşkilatı ”tımar” sistemine göre düzenlenmiştir.Yazıya Git..

06 | Yazılı İletişimin Avantajları ve Dezavantajları

Yazılı iletişimin avantajları ve dezavantajları nelerdir ? - Soruya Git..

07 | Osmanlıda eyalet askerlerinin görevleri

Osmanlıda eyalet askerlerinin görevleri nelerdir? - Soruya Git..

08 | Osmanlıda ikta arazi nedir

İkta arazi nedir? Osmanlı döneminde toprak yönetimi..
- Soruya Git..

09 | Osmanlıda öğretmen ne demek

Osmanlıda öğretmenlere ne denirdi? - Soruya Git..

10 | Osmanlıda maaş alan askerler kimlerdir

Osmanlı imparatorluğunda devletten maaş alan askerler hangileridir? - Soruya Git..


Benzer SorularArama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • Tunay23
  Belirtmemiş
 • Kemal1
  Belirtmemiş
 • Adocan
  Belirtmemiş
 • AmirNewDay
  Belirtmemiş
 • Defne0313
  Belirtmemiş
 • nightmare
  Belirtmemiş
 • yiğit33
  Belirtmemiş
 • BiLirim0743
  Belirtmemiş
 • Gokyuzumol
  Belirtmemiş
 • Batuh
  Belirtmemiş
 • berat baran
  Belirtmemiş
 • ravensguad
  Belirtmemiş
 • AğustosKraliçem35
  Belirtmemiş
 • acugucu
  Belirtmemiş
 • Mehmetkaptan55
  Belirtmemiş
 • HAYATA KÜSKÜN
  Belirtmemiş
 • Emirhan kaya
  Belirtmemiş
 • hande321
  Belirtmemiş
 • sunshine99
  Belirtmemiş
 • aslan009
  Belirtmemiş
 • ihsansss
  Belirtmemiş
 • seyda25
  Belirtmemiş
 • flowers00
  Belirtmemiş
 • Cansu0909
  Belirtmemiş
 • keskin
  Belirtmemiş
 • iremugras123
  Kütahya