Nedir.Org
 • 1
343
31
Okunma
13307
Cevap
11
Soru :

Öz Kütle Nedir? Günlük Hayatta Nerelerde Kullanılır?

Öz Kütle Nedir? Günlük Hayatta Nerelerde Kullanılır?
Bölüm: Fen Bilimleri
Durum: Çözüldü
Tarih: 5 yıl önce
0 kişi takip ediyor

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

Verilmiş Cevaplar


302015-05-24 20:22:00 #
Cevap : Özkütle nedir?
Bir maddenin birim hacminin kütlesine özkütle denir. Özkütle aşağıdaki formülle hesaplanır, ölçülemez.

Her madenin kendine has özkütlesi olduğu için maddeleri birbirinden ayırt etmek amacıyla kullanılan bir unsurdur.

Örneğin; kimya laboratuarında, hastane laboratuarında, porselencilikte ve kuyumculukta kullanılanılmaktadır.
Öz Kütle Nedir? Günlük Hayatta Nerelerde Kullanılır?

Sunum İçeriği

1. Sayfa
25.05.2015ALİ ŞEN1MADDE VE ÖZELLİKLERİHazırlayan: Ali ŞEN Fizik Öğretmeni

2. Sayfa
25.05.2015ALİ ŞEN2ÖZ KÜTLEBirim hacmin kütlesine öz kütle denir. “d” harfi ile gösterilir. Birimi kg/m3, g/cm3 ,….Öz kütle =Kütle / Hacimd = m / VÖz kütleHacimd0 V 2VÖz kütleKütled0 m 2mHacim artsa da öz kütle değişmezKütle artsa da öz kütle değişmezanimasyonrstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

3. Sayfa
25.05.2015ALİ ŞEN32mKütleHacimm0 V 2VαKütle artıkça hacim de artar. Yani kütle ile hacim doğru orantılıdır.Kütle – hacim grafiğinde eğim (tg α) öz kütleyi verir.tg α = öz kütle = m / VÖz kütle, maddelerin hacmine ve kütlesine bağlı değildir. Hacim artıkça kütle de atar ve öz kütle sabit kalır.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

4. Sayfa
25.05.2015ALİ ŞEN4Bir maddenin kütlesi sabit kalmak şartıyla hacmi basınç ve sıcaklık etkisiyle değiştirilebilir. Basınç artığında bir maddenin hacmi küçülür. d = m / V bağıntısı gereği öz kütlesi artar.Sıcaklık arttığında maddelerin hacimleri de artar, d= m / V bağıntısına göre, öz kütlesi azalır. Sıcaklık azalırsa, hacimde azalır. Bu sefere öz kütle artar.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibility

5. Sayfa
25.05.2015ALİ ŞEN5KARIŞIMIN ÖZ KÜTLESİ Birbirine türdeş olarak karışabilen aynı sıcaklıktaki sıvıların karıştırılmasıyla karışan sıvıların öz kütlelerinden farklı öz kütleli bir karışım elde edilir.İki yada daha fazla sıvının karıştırılmasıyla meydana gelen karışımın öz kütlesi;dkarışım = Karışıma katılan sıvıların toplam kütlesi / Karışıma katılan sıvıların toplam hacmi dk = (m1 + m2 +… ) / ( V1 + V2 +…)bağıntısından bulunur. style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibility

6. Sayfa
25.05.2015ALİ ŞEN6Karışımın öz kütlesi karışımı meydana getiren sıvıların öz kütleleri arasında bir değer alır.d1 ve d2 öz kütleli iki sıvı karıştırılmış olsun. Bunlardan d1 > d2 olduğunu kabul edersek, karışımın öz kütlesi ;d1 > dk > d2 bu iki öz kütle arasında bir değer alır.style.visibility

7. Sayfa
25.05.2015ALİ ŞEN7ÖZEL DURUMLARI- Karıştırılan sıvıların hacimleri eşit ise, karışımın öz kütlesi;dk =(d1 + d2 ) / 2 bağıntısı ile hesaplanabilir.II- Karıştırılan sıvıların kütleleri eşit ise, karışımın öz kütlesi;dk =2.d1 .d2 / (d1 + d2 ) bağıntısı ile hesaplanabilir. style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

8. Sayfa
25.05.2015ALİ ŞEN8 Kütle hacim değişimleri grafikteki gibi olan X ve Y sıvıları her oranda karışabilmektedir. a) 10 cm3 X ile 40 cm3 Y b) Eşit hacimlerde X ile Y c) Eşit kütlelerde X ile Y sıvıları karıştırılıyor. Her birinde oluşan karışımın öz kütlesini hesaplayınız.m(g)V(cm3 )0 1 2 3321SORU-1XYstyle.visibilitystyle.visibility

9. Sayfa
25.05.2015ALİ ŞEN9dX =3 / 1 = 3 g /cm3 dY = 3 / 3=1 g/cm3 dX =mX / VX dY = mY / VY mX =dX . VX mY = dY . VY mX =3 . 10= 30g mY = 1 . 40=40gdk = (mX + mY )/ (VX + VY ) dk = (30+40) / (10+40)dk = 7 / 5 =1,4 g/ cm3b) VX = VY olduğundan dk = (dX + dY) / 2 dk =(3+1) / 2 = 2g/cm3c) mX = mY olduğundan dk = 2. d X .dY / ( dX + dY) dk = 2.1.3 / (1+3) = 6 / 7 g/cm3ÇÖZÜM-1style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_y

10. Sayfa
25.05.2015ALİ ŞEN10 m(g)X V(cm3)Y 80 40 0 20 SORU-2m-V grafiği verilen X ve Y maddelerinden 25’er cm3 alınarak eşit kollu bir terazinin bir kefesine konuyor. Teraziyi dengeye getirmek için diğer kefeye kaç gram kütle konmalıdır?A) 50 B) 100 C) 150 D) 200 E) 250style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibility

11. Sayfa
25.05.2015ALİ ŞEN11ÇÖZÜM-2Önce m – V grafiğinden X ve Y sıvılarının öz kütleleri bulunur. dX = mX / VX den dX = 80 / 20 = 4g / cm3 dY = mY / VY den dY = 40 / 20 = 2g/cm3Şimdi 25 cm3 e karşılık gelen kütleler hesaplanır.mX = VX . dX mX = 25 . 4 = 100 gmY = VY . dY mY = 25 . 2 = 50gToplam kütle mX + mY =100 + 50 = 150gTeraziyi dengeye getirmek için diğer kefeye 150g lık kütle konulmalıdır.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibility

12. Sayfa
25.05.2015ALİ ŞEN12SORU-3Öz kütlesi 1,5g/cm3 , kütlesi 30g olan A sıvısı öz kütlesi 0,9g/cm3 hacmi 600cm3 olan B sıvısı ile karıştırılıyor. Karışımın öz kütlesi kaç g/cm3 olur?A) 0,7B) 0,6C) 0,5D) 0,8E) 0,9style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

13. Sayfa
25.05.2015ALİ ŞEN13ÇÖZÜM-3A sıvısının hacmiA sıvısının hacmi B sıvısının hacmine eşit olduğundan

14. Sayfa
25.05.2015ALİ ŞEN14SORU - 4Öz kütleleri 1,7g/cm3 ve 1,1g/cm3 olan iki sıvı karıştırıldığında karışımın öz kütlesi aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) 0,7B) 1,6C) 1,8D) 1,7E) 1,1style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

15. Sayfa
25.05.2015ALİ ŞEN15SORU - 5Hacmi 500cm3 , öz kütlesi 0,8g/cm3 olan bir sıvı öz kütlesi 1g/cm3 , kütlesi 400g olan başka bir sıvı ile karıştırılıyor. Karışımın öz kütlesi kaç g/cm3 dür? A) 3/4B) 6/9C) 5/9D) 7/9E) 8/9style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

16. Sayfa
25.05.2015ALİ ŞEN16KAYNAKLAR:YÖNTEM YAYINLARI NİHAT BİLGİNZAMBAK YAYINLARI ESEN YAYINLARI

0 kişi beğendi
352015-05-25 10:45:13 #
Cevap : ÖZKÜTLE (YOĞUNLUK)
Bazı maddeleri birbirinden ayırt etmek kolaydır.Örneğin su ile sütü birbirinden kolaylıkla ayırt edebiliriz. Fakat etil alkol ile suyu kolay kolay ayırt edemeyiz. 
Maddeleri birbirinden ayırt ede bilmek için özkütle, erime noktası, donma noktası, esneklik ve özısı gibi ayırt edici özelliklerden yararlanılır.
Bir maddenin birim hacminin kütlesine özkütle veya yoğunluk denir. Birim hacim olarak 1 cm3, kütle birimi olarak da g alırsak, özkütle birimi g/cm3 olur. 
Bir maddenin kütlesi(m) hacmi(v) bilinirse ;o maddenin özkütlesi (d), d=m/v bağıntısı ile bulunabilir.
Bir maddenin kütlesi ile hacmi orantılı oalrak değişmektedir.Aynı madde için kütlenin hacme oranı sabittir.
Uluslar arası birim sisteminde (SI) kütlenin birimi kg hacmin birimi m3 tür. Buna göre özkütlenin birimi kg/m3 olur. Yani hacmi 1m3 olan cismin kütlesi, özkütleyi verir.
Günlük yaşantıda ve laboratuar ortamında kütle birimi olarak gram (g) , hacim birimi olarak litre (L)veya santimetreküp (cm3) kullanılmaktadır. Buna göre özkütle birimi g/L veya g/cm3 olmaktadır. 

Katıların Özkütlesi
Özkütlenin ölçüle bilmesi için önce kütle ve hacim ölçülmesi gerekir.Kütle ve hacim ölçülmesi katı, sıvı ve gazlarda farklı yöntemlerle yapılmaktadır.
Katılar geometrik bir şekle sahip olduklarında, boyutları ölçülerek hacim hesaplanır. Kütlede eşit kollu terazi ile ölçülür. Kütle/hacim oranından özkütle bulunur.

Sıvıların Özkütlesi
Sıvıları birbirinde ayırt etmenin en kolay yolu yoğunluğunu bulmaktır.Sıvıların yoğunluğu dansimetre yada piknometre ile ölçülür.
Kütle/hacim oranı sıvının miktarına değil, türüne bağlıdır.Bu yüzden farklı olan sıvı maddelerin kütle/hacim oranları da farklıdır.Özkütle sıvılar için ayırt edici bir özelliktir.
Sıvı karışımının özkütlesi bulunurken sıvıların birbiri içinde çözünüp, çözünmediğine dikkat etmeliyiz.Sıvılar birbiri içinde çözünüyorsa hacim küçülmesi olur, çözünmüyorsa olmaz.

Eğer sıvılar birbiri içinde çözünmüyorsa karışımın özkütlesi: 
dk = mtop / vtop = m1 + m2 / v1 + v2 bağıntısından bulunur.
Karışımdaki sıvıların hacimleri eşit ise :
Dk = m1 + m2 / v1 + v2 = d1v + d2v / v + v bağıntısından bulunur.
Karışımdaki sıvıların kütleleri eşit ise:
Dk = m1 +m2 / v1 +v2 = m + m / m / d1 + m / d2 bağıntısından bulunur.

Gazların Özkütlesi
Gazların kütle/hacim oranını ölçmek,katı ve sıvılara göre oldukça zordur. Çünkü gazların çok büyük hacimleri doldurması kütlenin ve hacmin ölçülmesini güçleştirir.Ayrıca gazların hacimleri sıcaklık ve basınç etkisi ile önemli ölçüde değişmektedir.Bu nedenle gazların özkütlesi sabit değildir.

Sunum İçeriği

Özkütle Nedir?Belirli sıcaklık ve basınç altında maddenin birim hacmine düşen madde miktarına özkütle denir.Eski dilde adı kesafet olan özkütlenin aynı zamanda diğer adı yoğunluktur. Sabit sıcaklık ve basınç altında, bir maddenin kütlesi artarsa hacmi de aynı oranda artar. Bu nedenle hacimle kütle doğru orantılı değiştiği  için öz kütle değişmez. Bu yüzden Özkütle ayırt edici bir özelliktir. Fakat bir maddeyi ayırt etmek için sadece özkütleyi bilmek yetmez. Ayrıca maddenin katı ve sıvı hallerinde sıcaklık artarsa hacim artar, yoğunluk azalır. Yani kütle aynı kalır.Özkütlenin FormülüBir maddenin birim hacminin kütlesine o maddenin özkütlesi denir.Kütle m, hacim V, özkütle d ile gösterilmek üzere  formülü şöyle olur.Özkütlenin ÖlçülmesiSI birim sisteminde özkütle birimi kg/m3 dür. g/cm3 de özkütle birimidir. Aynı şartlarda özkütle, maddeler için ayırt edici özelliktir. Şekildeki grafiklere göre, katı ve sıvı maddelerin sıcaklığı sabit kalmak şartı ile kütle ile hacmi doğru orantılıdır. Kütle – hacim grafiğinde doğrunun eğimi özkütleyi verir.Özkütle, maddelerin hacmine ve kütlesine bağlı değildir. Hacim arttıkça kütle de artar, veya kütle arttıkça hacim de artar ve özkütle sabit kalır.Maddelerin özkütleleri iki nedenden dolayı değişebilir.1. Kütle sabit kalmak şartıyla, basıncın etkisiyle hacmi değişen maddelerin özkütlesi değişebilir. Basınçla madde sıkıştırılıp hacmi azaltılırsa özkütlesi artar.2. Sıcaklık ve basınç sabit iken kütle ve hacim doğru orantılı olarak değişir. Kütle sabit iken sıcaklık etkisiyle hacim değişikliği olursa, özkütle değişir. d=m/V bağıntısına göre, bir cismin sıcaklığı artarsa, hacmi de artar. Kütle sabit kalmak şartı ile hacim artarsa özkütle azalır. Sıcaklık azalırsa hacim azalır ve özkütle artar.Kütle ile hacim doğru orantılı değil de şekildeki gibi değişiyorsa, eğim dolayısıyla da özkütle artıyor demektir. Bu da kütle ile hacim artarken aynı zamanda sıcaklık azalıyor demektir.Eğer kütle hacim grafiği şekildeki gibi değişiyorsa, kütle ve hacim artarken sıcaklık da artıyor, dolayısıyla özkütle azalıyor demektir.Sıcaklık özkütleyi etkileyen bir faktör olduğu için ,maddenin aynı sıcaklıktaki özkütleleri karşılaştırılabilir farklı sıcaklıklarda özkütleleri eşit olan iki cismin , aynı sıcaklıktaki özkütleleri eşit olmaz.
0 kişi beğendi
272015-12-08 20:48:49 #
Cevap : Bir maddenin birim hacminin kütlesine özkütle denir. Özkütle aşağıdaki formülle hesaplanır, ölçülemez. d=m/v 
m = kütle (g)
v = hacim (cm3)
d = özkütle (g/cm3)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Günlük Hayatta Nerelerde Kullanılır?

• Labaratuvarlarda ve kuyumcularda kullanılır.

0 kişi beğendi
192015-05-25 10:42:34 #
Cevap : Bu da özkütle konusunu anlatan video başarılar.

Sunum İçeriği

0 kişi beğendi
152016-11-12 11:26:30 #
Cevap : Günlük yaşamda özkütlenin kullanımı:
Günlük yaşamda özkütleden yararlanmaya aşağıdaki örnekleri verebiliriz. Kuyumculukta altın kırıntılarını yabancı maddelerden ayırmak için özkütle farkından yararlanılır. Bu amaçla altın kırıntılarını da içeren karışım bir eğik yüzeyden akıtılır. Özkütlesi daha büyük olan altın parçacıkları yukarıda kalırken diğerkırıntılar eğik yüzeyin alt kısmına iner. Kimya laboratuvarlarında katı madde kırıntılarından oluşan karışımlar, yine özkütle farklılığına dayanan bir yöntemle bileşenlerine ayrılır. Örneğin metal tozlarıyla odun talaşından oluşan karışım bir kaptaki suya atıırsa odun talaşları su yüzeyinde kalırken metal tozları dibe iner ve böylelikle metal tozları ile odun talaşları birbirinden ayrılmış olur. Hastane laboratuvarlarında santrifüj denilen cihazda, kan ya da idrar gibi vücut sıvıları tüplere konularak çok yüksek hızlarda döndürülür. Sıvının bileşenleri, döndürmenin etkisiyle tüpün içinde özkütle farklarına göre sıralanır. Bu sıralama, özkütlesi en büyük olan madde tüpün dibinde, özkütlesi en küçük olan da tüpün en üst kısmında olacak şekildedir. Bu yolla vücut sıvısı bileşenlerine ayrılır. Porselencilikte, porselenin ham maddesi olan katılar önce öğütülerek pudra denilen toz haline getirilir. Pudra tanecikleri ne denli küçükse porselen o denli kaliteli olur. Bunun için en yüksek kalite, sıkıştırılmş pudra özkütlesinin 2,5 g/cm^3 dolayında olmasıyla sağlanır. Eğer bu özkütleye ulaşılamamış ise pudra yeniden öğütülerek pudra istenilen özkütleye ulaşılmaya çalışılır.
0 kişi beğendi
152017-11-15 20:30:59 #
Cevap : Özkütle her maddenin kendine has kütle/hacim oranı olduğu için maddeleri birbirinden ayırt etmek için günlük hayatta sıklıkla kullandığımız bir unsurdur. Özkütle sıcaklık ve basınçla değişkenlik gösterse de maddenin saf halindeki özkütlesini bilirsek onun hangi madde olduğunu anlayabiliriz.
Özkütle farkından yararlanarak zeytinyağı ve su gibi maddeleri ayırt edebiliriz. Gazları birbirinden ayırırken, katı ve sıvıları ayırırken, 2 katıyı ayırırken özkütle farkından yararlanmak mümkündür.

Sponsorlu Bağlantılar Maddelerin ayırt edici özelliklerinden yararlanılarak sanayide teknolojide birçok alanda yararlanılmaktadır. özkütle farkı ile çözünürlük ile hal değişimi kullanılarak ayrıştırma yapılmaktadır. yangın alarmlarında sigortalarda metallerin genleşme özelliğinden yararlanılmaktadır.

- Gıda sanayisinde özkütle farkından dolayı maddelerin ayrıştırılmasında (süzme, damıtma vb.) ilgili yöntemler uygulanarak kullanılır. 

Sanayide kullanılan ham maddelerin saf olarak elde edilmesinde veya çıkarılan madenlerin işlenmesinde kullanılır.
Örneklendirirsek: Çıkarılan madenlerin tamamına yakını saf olarak çıkarılmaz. Madenin içindeki diğer maddeleri ayrıştırmak için maddelerin ayırt edici özellikleri kullanılır. Veya Ham petrolun ayrıştırılması işlemi yine bu sayede gerçekleşir.

Kaynak: Özkütlenin günlük yaşamdaki yeri nedir, özkütle farklılıklarına örnek verir misiniz?
 https://www.msxlabs.org/forum/cevaplanmis/359018-ozkutlenin-gunluk-yasamdaki-yeri-nedir-ozkutle-farkliliklarina-ornek-verir-misiniz.html#ixzz4yWhXi72X
0 kişi beğendi
152017-12-22 01:18:36 #
Cevap : fizikte, belirli sıcaklık ve basınç altında birim hacimdeki madde miktarıdır. Kimya laboratuvarlarında Hastane laboratuvarlarında Kuyumculukta
Porselencilikte vb...
0 kişi beğendi
132017-02-01 13:43:12 #
Cevap : özkütle= yoğunluk  d harfi ile gösterilir günümüzde sıvı basınçlarını ölçmede kullanılır genellikle sıvı içeren  maddelerde bulunur
0 kişi beğendi
12015-11-28 17:27:04 #
Cevap : bu sorumu cevaplarmıısınız oz kutle ınsan için nerelerde kullanmasını ister yazarmsınız teşekkürler :D
0 kişi beğendi
-22017-12-09 21:05:07 #
Cevap : insanlarda
0 kişi beğendi
-22017-11-28 13:47:41 #
Cevap : Bir maddenin birim hacminin kütlesine özkütle denir
0 kişi beğendi

01 | Kütle ve Ağırlık Arasındaki Farklar

Kütle ve ağırlık aynı kavramlar değildir.
1. Kütle, bir cismin değişmeyen madde miktarıdır. Ağırlık ise bir cisme etki eden yer çekimi kuvvetinin büyüklüğüdür.
2. Kütle eşit kollu terazi ile ağırlık dinamometre (veya aylı el kantarı) ile ölçülür.
3. Kütle yönsüz (skaler), ağırlık ise yönlü (vektörel) büyüklüktür.
4. Ağırlık cismin bulunduğu yere göre değişirken kütle değişmez. (Farklı gezegenlerde cisme uygulanan kütle çekim kuvveti farklı olduğu için ağırlık değişir).
5. Kütle birimi kg ya.. - Yazıya Git..

02 | Öznel Ve Nesnel Yargı

Nesnel ve Öznel Yargı (Özet) : Herkes için aynı olan, kanıtlanabilir, doğrulanabilir olan yargılara "nesnel yargı"; bunun tersine de "öznel yargı" denir. Aşağıda hazırladığımız tablo daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır.Nesnel = Objektif = Kesin = Bilimsel = Değişken olmayan = Kanıtlanabilir = Herkese göre aynıÖznel = Subjektif = Kişisel = Göreceli = Değişken = İzafi = Yoruma Bağlı
Nesnel ve Öznel Yargı (Detay)
Cümleler, yansıttığı düşüncelerin özelliklerine göre “öznel” ve “nesnel” olmak üzere ikiye ayrılırlar. Bazı.. - Yazıya Git..

03 | Özkütle

Özkütle (Yoğunluk) (d) [Özet]: Bir maddenin birim hacminin kütlesine öz kütle denir. Özkütle maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Özkütle birimleri kütle ve hacim birimlerine bağlı olarak değişir. Saf bir maddenin aynı ortamdaki tüm miktarlarının öz kütleleri eşittir. Kütlesi sabit olan bir maddenin ısıtıldıkça hacmi artar, öz kütlesi azalır.

Öz Kütle (Yoğunluk) [Detay] : Maddelerin 1 cm3’ünün gram cinsinden kütlesine öz kütle denir. Öz kütle (d) ile gösterilir.

Kütle (m) ve hacim (V) arasında d=m/v.. - Yazıya Git..

04 | Kütle Çekim Kanunu

Yerden belli bir yükseklikten bırakılan cismin yer yüzeyine doğru düşmesi, kütle çekim kuvvetinden dolayıdır. Kütle merkezleri arasındaki uzaklık d olan m1 ve m2 kütleli cisimlerin birbirlerine uyguladıkları çekim kuvveti eşit büyüklükte ve zıt yönlüdür. Kütle çekim kuvveti bağıntısı ile bulunur. Buradaki G genel çekim sabiti olup, G = 6,67 . 10–11 N . m2/kg2 dir. G küçük olduğu için kütle çekiminin büyük olmasının nedeni, Dünya ve gezegenler gibi kütlesi çok büyük olan kütleler olmasıdır.Yukarıdaki bağıntıya göre, birbirine kuvvet.. - Yazıya Git..

05 | Kütle

Kütle (m) (Özet) : Madde miktarına kütle denir. M sembolüyle ile gösterilir. Bir cismin sahip olduğu değişmez madde miktarıdır. Kütle birimleri kilogram ve (kg) ve gram (g) dir. Kütle Nedir ? (Detay) Cisim içerisinde değişmeyen madde miktarına kütle denir. "m" sembolüyle gösterilir. Eşit kollu terazi denilen araçla ölçülür.Ağırlık ile kütle farklı şeylerdir, bu iki şey karıştırılmamalıdır. Ağırlık çekim kuvvetidir ve dinanometre ile ölçülür.

Özkütle, bir maddenin birim hacimdeki kütlesine öz kütle denir.Ayırt edici.. - Yazıya Git..

06 | Özel Kurum Nedir

Özel kurumlar hakkında bilgi ödevim var araştırma istiyorum - Soruya Git..

07 | Özgürlük ile ilgili özdeyişler derleyiniz

Özgürlük ile ilgili özdeyişler derleyiniz - Soruya Git..

08 | Özgürlük ile ilgili atasözü 10 tane

Özgürlük ile ilgili 10 tane örnek atasözü - Soruya Git..

10 | Kütle ve hacim arasındaki fark nedir

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz. - Soruya Git..
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • Batuh
  Batuh
  Belirtmemiş
 • ahmad
  ahmad
  Belirtmemiş
 • Ramazan kaman02
  Ramazan kaman02
  Belirtmemiş
 • çılgın türk
  çılgın türk
  Belirtmemiş
 • hsnkurt
  hsnkurt
  Belirtmemiş
 • Metin6363
  Metin6363
  Belirtmemiş
 • Isyankar65
  Isyankar65
  Belirtmemiş
 • melek9878
  melek9878
  Belirtmemiş
 • Paksoy
  Paksoy
  Belirtmemiş
 • iclalim
  iclalim
  Belirtmemiş
 • Darthwader
  Darthwader
  Belirtmemiş
 • Cemmm
  Cemmm
  Belirtmemiş
 • mervenur 25
  mervenur 25
  Belirtmemiş
 • Kartalaltan
  Kartalaltan
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • Elif Aslan
  Elif Aslan
  Belirtmemiş
 • Hsynnn
  Hsynnn
  Belirtmemiş
 • keskin
  keskin
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya