Nedir.Org
 • 1
343
0
Okunma
11
Cevap
1
Soru :

Paragraf türleri nelerdir

paragraf türleri nelerdir
Bölüm: Edebiyat
Durum: Çözüldü
Tarih: 1 ay önce
0 kişi takip ediyor

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

Verilmiş Cevaplar


152020-06-01 22:06:13 #
Cevap : Paragraf; Herhangi bir yazının bir satır başından öteki satır başına kadar olan bölümüne denir.

Daha geniş bir ifadeyle, paragraf "bir duyguyu, bir düşünceyi, bir isteği, bir durumu, bir öneriyi, olayın bir yönünü, yalnızca bir yönüyle anlatım tekniklerin­den ve düşünceyi geliştirme yollarından yararlanarak anlatan yazı türüdür. Kelimeler cümleleri, cümleler paragrafları, paragraflar da yazıları oluşturur. Paragraf bir yazının küçültülmüş bir örneğidir. Bu yönüyle yapı bakımından bir yazıya benzer.

Paragraf Çeşitleri;

a) Olay Paragrafı: Anlatılması, açıklanması istenen bir olay ele alınır. Paragrafın yapısı olayın oluş sırasına göre, kişi-mekân ilişkisine ya da anlatıcının anlatılan veya nakledilen olayla ilişkisine göre değişir. Olay üzerinde yoğunlaşılır ve olayın en çok dikkat çekici yönleri ve heyecan verici yanları anlatılır. Olayın anlatımında anlatılmayan kısımlar sezdirilecek tarzda cümleler kullanılır.

b) Çözümleme Paragrafı: Bir düşüncenin incelenerek çözümlemesinin yapıldığı paragraflardır. Bu tür paragraflarda paragrafın konusu olan kişinin görünüşünden, konuşmasından davranışlarından söz eden cümlelere yer verilir. Bir düşünceyi çözümleyen paragraflarda düşünceyi oluşturan, destekleyen, geliştiren ögeler üzerinde durulur.

c) Düşünce (Fikir) Paragrafı: Herhangi bir konuda bilgi vermek, bir düşünceyi kanıtlamak amacıyla yazılan öğretici metinlerde bulunur.

ç) Betimleme (Tasvir) Paragrafı: Bir olayı ya da bir varlığı canlandırmak amacıyla yazılan paragraflardır. Betimleme paragrafında betimlenecek kişi, yer ve görünüşün benzerlerinden ayıran özellikleri üzerinde durulur. Betimleme paragrafında betimlenecek varlığın niteliğine göre paragrafın dili değişir.

d) Açıklama Paragrafı: Herhangi bir konunun, kavramın, nesnenin kullanımını, değerini açıklamak için yazılan paragrafa açıklama paragrafı denir. Açıklama yapılırken basit olandan karmaşık olana doğru gidilir. Yerine göre açıklanacak konunun herkesçe bilinen veya bilinmesi gereken yönü belirtilir. Açık, anlaşılır bir dil kullanılır.

e) Düşsel (Fantastik) Paragraf: Çağrışıma bağlı tamamen olağan ve olağan dışı hayal gücüne dayanılarak oluşturulan paragraflardır.

f) Mizahi Paragraf: Mizah (gülmece) yazılarında okuyucuyu gülmeye ve alaycı bir bakış açısıyla düşünmeye yönelten paragraflardır.

Paragrafın Yapısı;

Giriş paragrafı: Paragrafın anlatmak istediğini, konusunu belirten cümledir. 1-2 cümleyi geçmez ve paragrafın başında yer alır.

Gelişme paragrafı: Paragrafın açılıp ilerlemesi için örneklerden, karşıtlıklardan, benzerliklerden faydalanma bölümüdür. Bu bölüme geçiş paragrafı da denir.

Sonuç paragrafı: Paragrafın son cümleleridir. Sonuç bölümü çoğunlukla tek bir cümleden meydana gelir. En kuvvetli fikir, en önemli görüş, sonuç cümlesinde yer almalıdır.

Paragrafta Anlatım Teknikleri

a) Betimleme
Gözleme dayalı olan anlatım türüdür. Yazar bolca niteleme sıfatları kullanarak okuyucuya gördüklerini ve düşündüklerini anlatmaya ve okurun kafasında canlandırmaya çalışır. Betimlemeye tasvirleme adı da verilir ve durağan bir yapı söz konusudur. Betimlemede varlıkların şekil, renk, boyut gibi ayırt edici özellikleri verilir. Betimlemede yazar gördüklerine kişisel yorumlarını katarsa öznel betimleme denir. Yazar gördüklerini aynen aktarıp ekleme yapmayıp kişisel görüşten kaçınırsa buna nesnel betimleme denir.

b) Öyküleme
Olay anlatımı olarak da tanımlanır. Öyküleme tekniğinde özne, mekan, zaman üçlüsü mutlaka olmalıdır. Olaylar belirli bir oluş sırasına göre verilir. Durağan bir yapı olmayıp hareketlilik söz konusudur. Yani hareket çoktur. Öyküleme tekniğinde daha çok geçmiş zaman dilimi kullanılır. Öyküleme; yaşanan, görülen duyulan ya da tasarlanan olayların anlatılması demektir.

c) Açıklama
Bir konuda okuyucuyu bilgilendirme amacıyla yazılan metinlerdeki anlatım tekniğidir. Genellikle nesnel bir dil kullanılır ve içeriğin sade ve yalın olması tercih edilir. Ders kitapları ve ansiklopedilerde kullanılan teknik açıklama tekniğidir.

d) Tartışma
Tartışmada önce bir düşünce verilir ardından verilen düşünce eleştirilip ona karşı başka bir düşünce savunulur. Yazar bu anlatım tekniğinde karşı olduğu düşünceyi çürütmeye çalışır. Tartışma metinlerinde genellikle okurla karşılıklı konuşma havası vardır ve kinayelere de sıkça yer verilir.

Paragrafta Düşünceyi Geliştirme Yolları

a) Karşılaştırma
İki varlık veya kavramın birbiriyle olan ortak veya farklı yönlerinin ortaya konulduğu türdür. Karşılaştırma türünde gibi, -oysa, -ise ve - en gibi ifadeler sıkça bulunur.

b) Tanımlama
Paragrafta bu nedir sorusunun cevabıdır. Tanımlamada özelliklerinden yararlanılarak bir varlığın veya kavramın ne olduğu anlatılmaya çalışılır.

c) Örneklendirme
Örneklendirme düşünceyi geliştirmede sıkça kullanılır.Paragrafta geçen konu, kişi, olay vb. İle ilgili örnek(ler) verilir. Yazar yazdığı paragrafta düşüncelerini okura daha iyi geçirebilmek ve okurum zihninde canlandırabilmek için bu tekniği kullanır.

d) Tanık gösterme
Yazar yazdığı konularda uzman kişilerin görüşlerine yer vererek yazdıklarını inandırıcı kılmak ister. Tanık göstermede kişilerin görüşleri tırnak işareti içerisinde eksiksiz olarak verilir.

e) Benzetme
Anlatılanların okurun kafasında daha iyi canlandırılabilmesi için kullanılan yöntemdir. Benzetmede iki varlık veya iki kavramın birbirleriyle olan ilişkileri ile ortak ve farklı yönleri ortaya konarak bağlantı kurulur.

f) Kişileştirme
İnsana ait özelliklerin doğaya veya hayvana aktarılması durumudur.

g) Sayısal Verilerden Yararlanma
Yüzdelik dilim, kesir veya herhangi bir konuda sayı bulunduran paragrafta kullanılan yöntemdir.

Paragrafta Konu Ve Ana Düşünce

Konu;
Yazarın paragrafta ele aldığı düşünce, olay veya durumdur. Paragraf okunduktan sonra ''Yazar burada ne anlatmak istiyor?'' sorusunun cevabıdır.

Ana düşünce;
Yazarın paragrafta vermek istediği mesajdır. Ana düşünce küçük bir kısımda verilebildiği gibi paragrafın genelinden de çıkarılabilir. Paragrafta bulunan: ''-oysa, aslında, -kanımca, -önemli olan'' gibi ifadeler genellikle ana düşüncenin başında yer alır. Paragrafta ana düşünceyi bulabilmek için: ''Yazar ne mesaj veriyor ve bunları niçin anlatıyor?'' sorusu sorulmalıdr.
0 kişi beğendi

01 | Paragraf

Paragraf Nedir
Herhangi bir yazının bir satır başından öteki satır başına kadar uzanan bölümlerine paragraf adı verilir. Her paragrafta, bir tek ana fikir çevresinde kümelenmiş birçok cümleler bulunabilir. Kaç satırda biterse bitsin, her paragraftan sonra satırbaşı yapılır; başka paragrafa geçilir.
Paragraflar düşünce birimidir. Bir paragraftan diğerine geçerken dil, düşünüş, anlam birliği sağlanmalıdır. Her paragrafın bir ana fikri, birden çok yan fikirleri bulunabilir. Ana fikir, paragrafın başında, ortasında, sonunda bulunabilir... - Yazıya Git..

02 | Paragrafın Bölümleri

Hikâye, deneme gibi yazıların giriş, gelişme, sonuç bölümleri olduğu gibi paragrafın da vardır. 
a. Paragrafın giriş bölümü
Giriş cümlesi, paragrafın ilk cümlesidir. Giriş bölümü bir ya da birkaç cümleden meydana gelebilir. Bu bölümde paragrafta işlenecek konu belirtilir. Aynı zamanda paragrafa başlangıç ifade eden bu bölüm, bağımsız cümle özelliği gösterir. Kendisinden sonraki cümleler, hem dil hem de düşünce bakımından bu cümleyle ilgilidir. Genel bir yargı özelliği taşıyan giriş bölümü genellikle bir cümleden.. - Yazıya Git..

03 | Paragraf Çeşitleri

Paragraflar; olay, tasvir, fikir, tahlil paragrafları olmak üzere birçok çeşitlere ayrılır.
1. Olay Paragrafı
Pek olağan olmadığı için üzerinde topluluğun ilgisini çekecek bir olguyu anlatan paragrafa olay paragrafı denir ki bunlarda; olay, olayla ilgili ek olaylar, genellikle kronolojik bir sıra ile düzenlenir. Olay paragrafı; duygu, düşünce ve kanılarımızı gerçek ya da tasarlanmış bir olay içreisinde verir.
2. Tasvir Paragrafı
Olayın geçtiği yeri, canlı cansız varlıkları iyice tanıtmak için tasvir paragrafı yapılır... - Yazıya Git..

04 | Paragrafta Düşünceyi Geliştirme Yolları (Taktiklerle)

Herkese selam Genco'lar. Sizlere benim de paragraf sorularında çok sık kullandığım bazı taktikleri vereceğim. Yazımızı fazla uzatmadan başlayalım...1-) Tanımlama:Yazar öznel veya nesnel bir tanım yapabilir.Ve en önemli havalı bir taktik olan ''Nedir?'' sorusuna cevap verir.Örneğin; Mikroplar tek hücreli canlılardır cümlesinde Mikroplar nedir sorusunu sormamız gerekiyor eğer cevap alıyor isek bu bir tanımlama cümlesidir. İkinci yolumuz ise öznel veya nesnel olmasına bakıyor idik. Kardeşim bana göre mikroplar tek hücreli olabilir, ama sana göre mikroplar.. - Yazıya Git..

05 | Paragrafta Anlam

Paragraf, bir düşünceyi tam olarak anlatabilmek için bir araya getirilen cümleler topluluğudur.
Paragrafın bütün cümleleri aynı konuyu işler ve aynı düşünceyi açıklar ya da destekler.
Tek bir düşünce etrafında oluştuğundan kendi içinde bir bütünlük gösterir; kendinden önceki ya da sonraki paragraflara bir bağlılık göstermez.
Paragrafın Konusu
Paragrafta hakkında söz söylenen düşünce, olay ya da durumlar konuyu verir. Konuyu bulmak için "Parçada neden söz ediliyor?" diye sorabiliriz. Yani üzerinde durulan neyse konu da.. - Yazıya Git..

06 | Paragraf nedir ve çeşitleri nelerdir

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz. - Soruya Git..

07 | Paragraf nedir ben nazlı 4. Sınıf odevim

Abla nolur açıkla bana bunu sana başka sorularda sorucam ödevim daha VAR - Soruya Git..

08 | Paragrafta ana fikir nedir

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz. - Soruya Git..

10 | Paragrafta anlam çok kısa

1 cümle den fazla 10 cümleden az - Soruya Git..
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • Angeel
  Angeel
  Belirtmemiş
 • sansar
  sansar
  Belirtmemiş
 • Dinconur
  Dinconur
  Belirtmemiş
 • A D
  A D
  Belirtmemiş
 • Berzan
  Berzan
  Belirtmemiş
 • Sen ihanet ettin
  Sen ihanet ettin
  Belirtmemiş
 • Aslhn
  Aslhn
  Belirtmemiş
 • ali70
  ali70
  Belirtmemiş
 • Isyankar65
  Isyankar65
  Belirtmemiş
 • Emre Talo
  Emre Talo
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • Elif Aslan
  Elif Aslan
  Belirtmemiş
 • MEDICINE
  MEDICINE
  Belirtmemiş
 • Vurgun3
  Vurgun3
  Belirtmemiş
 • Batuhcan
  Batuhcan
  Belirtmemiş
 • Yay
  Yay
  Belirtmemiş
 • Gökçe 8
  Gökçe 8
  Belirtmemiş
 • Kartalaltan
  Kartalaltan
  Belirtmemiş
 • Sokakların çocuğu
  Sokakların çocuğu
  Belirtmemiş
 • köylü güzeli
  köylü güzeli
  Belirtmemiş
 • sokak feneri
  sokak feneri
  Belirtmemiş
 • rüyalar
  rüyalar
  Belirtmemiş
 • üzüntü
  üzüntü
  Belirtmemiş
 • Atanur Yıldız
  Atanur Yıldız
  Belirtmemiş
 • Jemka
  Jemka
  Belirtmemiş
 • Gamzelim1
  Gamzelim1
  Belirtmemiş
 • kuşum
  kuşum
  Belirtmemiş
 • Paksoy
  Paksoy
  Belirtmemiş
 • birlik
  birlik
  Belirtmemiş
 • hayatınanlmı7
  hayatınanlmı7
  Belirtmemiş
 • tatlıyım
  tatlıyım
  Belirtmemiş
 • özgürüm
  özgürüm
  Belirtmemiş
 • Karadut
  Karadut
  Belirtmemiş
 • gececi kız
  gececi kız
  Belirtmemiş
 • viento
  viento
  Belirtmemiş
 • Lena yalçın
  Lena yalçın
  Belirtmemiş
 • İclalim
  İclalim
  Belirtmemiş
 • Martur123
  Martur123
  Belirtmemiş
 • Cemmm
  Cemmm
  Belirtmemiş
 • Hsynnn
  Hsynnn
  Belirtmemiş
 • Muratt1
  Muratt1
  Belirtmemiş
 • Mehmetkaptan55
  Mehmetkaptan55
  Belirtmemiş
 • keskin
  keskin
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya