Nedir.Org
 • 1
336
2
Okunma
76
Cevap
1
Soru :

Pasif İçicilik konusunda geniş bilgiye ihtiyacım var

Pasif İçicilik konusunda geniş bilgiye ihtiyacım var,
Bölüm: Sağlık
Durum: Çözüldü
Tarih: 5 yıl önce
0 kişi takip ediyor

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

Verilmiş Cevaplar


02015-04-30 17:41:54 #
Cevap : Pasif İçicilik                 Sigara içimi yalnız içene değil, aynı ortamda bulunanlara da zarar vermesi ve bu durumdan en çok çocukların etkilenmesi bakımından önemli bir halk sağlığı sorunudur.               Kendisi sigara içmediği halde işyerinde, insanların toplu olarak bulundukları kapalı yerlerde ve evde sigara içen kişilerin dumanına maruz kalarak bu dumanda bulunan tüm zararlı maddelerin solunması "pasif içicilik" olarak tanımlanabilir. Günümüzde kapalı yerlerde sigara içimini yasaklayan yasa ile birlikte sigara içmeyen pek çok insan pasif içicilikten bir miktar kurtulmuştur. Peki ya evde, misafirlikte sigara dumanına maruz kalan ya da ebeveynleri sigara içtiği için pasif içici konumuna düşen çocuklar!...               Sigara içmeyen geniş bir popülasyonda yapılmış bir çalışmada kişilerin %63.3'ünün bazı günler sigara dumanına maruz kaldığı, %34.5'inin haftada en az 10 saat ve %15.9'unun haftada en az 40 saat dumana maruz kaldığı saptanmıştır.               ABD'de yaşayan çocukların %70'inin evinde en az bir sigara içen erişkin bulunmaktadır.   Sigara dumanında nitrojen oksit, nikotin, karbonmonoksit ve çeşitli karsinojenler ve kokarsinojenler, ayrıca amonyak, uçucu nitrozaminler, bazı nikotin yıkım ürünleri ve aromatik aminler bulunmaktadır.               Pasif içicilik, filtreli ya da filtresiz, düşük katranlı ya da nikotinli sigara dumanına maruz kalma, dumanın oranı, kapalı yerin boyutu, solunan miktar, maruz kalma süresi gibi değişik faktörlerden etkilenmektedir. Günümüzde en çok karbonmonoksit, tiyosiyanat, nikotin ve kotinin gibi emilim belirteçleri üzerinde çalışılmaktadır. Kotinin, nikotine göre 20 saat gibi daha uzun yarılanma süresine sahiptir (nikotinin yarılanma ömrü 2 saattir) ve noninvaziv yöntemlerle tükrük ya da idrarda ölçülebilir. Epidemiyolojik çalışmalarda bu ölçüm kullanılmakla birlikte değişen maruziyet durumlarında duyarlılığı yetersizdir. Ancak solunan dumanın dozu ile idrar kotinin düzeyleri arasında güçlü bir korelasyon olduğu görülmüştür. İdrar kotinin düzeyleri, ev içinde sigara içme öyküsü bulunan çocuk ve gençlerde de anlamlı korelasyon gösterdiği belirlenmiştir.               1980'lerin başlarında yapılmış epidemiyolojik çalışmalarda kocası sigara içen ancak kendisi içmeyen kadınlarda akciğer kanseri gelişme riskinin eşi ve kendisi sigara içmeyen kadınlardan 1.2- 2 kez yüksek olduğu saptanmıştır.               Louisiana'da yapılmış bir çalışmada eşleri sigara içen bireylerde akciğer kanseri gelişebilme riskleri hesaplanmıştır. Buna göre eşleri yılda 40 paket ve üzerinde sigara içen bayanlarda OR=3.52 (p<0.05); cinsiyet ayrımı olmaksızın OR=3.11 (p<0.05) olarak bulunmuştur. Aynı çalışmada annesi sigara içen bireylerde OR=1.36 (p<0.05) ve eğer kendileri de sigaraya başlamış iseler OR=1.66 (p<0.01) olarak belirlenmiştir.               Bunun yanında işyerinde karsinojenik toksinlere maruz kalan kişilerde de pasif içicilik akciğer kanseri riskini artırmaktadır.   Amerika'da 1992'de pasif içici konumunda olan 3000 yeni akciğer kanseri olgusu rapor edilmiştir. Pek çok çalışmada pasif içicilik ile epidermoid hücreli ve küçük hücreli akciğer kanseri arsında güçlü bir ilişki olduğu saptanmıştır.               Sigara içen bir bireyle aynı evde yaşayanlarda koroner kalp hastalığı riski %20-50'dir. Her yıl 30.000-40.000 pasif içici kalp hastalıklarından ölmektedir. Bu rakam akciğer kanserine bağlı ölümlerin çok üstündedir.               Ev içinde sigara dumanına maruz kalma solunum sistemiyle ilgili belirtileri artırmaktadır. Pasif içicilerde zorlu ekspirasyon volümü (FEVı) %1-3 oranında azalmaktadır.               Ev içinde dumana maruz kalan çocuklarda solunum sistemi hastalıklarına yakalanma riskinin arttığını gösterir pek çok epidemiyolojik çalışma vardır.               Annesi sigara içen çocuklarda özellikle yaşamın ilk iki yılında pnömoni, bronşiolit, bronşit gibi akut solunum yolu hastalıkları görülme sıklığı büyük ölçüde artmıştır. Bu artış babanın sigara içme durumundan ve evdeki içicilerin sayısından da etkilenmektedir.   Amerika'da her yıl pasif duman maruziyeti nedeniyle 18 ayın altında 150.000-300.000 bebek akut solunum yolu hastalığı geçirmektedir.               Kronik solunum yolu belirtileri (öksürük, balgam, wheezing vb.) da ebeveynleri sigara içen çocuklarda daha sıktır.               Uludağ Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmada (çevre halkını temsil eden grupta) çocukluğunda pasif içici konumunda olanların %74.6'sının aktif içici olduğu ve bunların %65.9'unun çocuklarının yanında sigara içtiği saptanmıştır.               Hong Kong'da 1994'de öğrenciler üzerinde yapılmış bir çalışmada aktif ve pasif içiciliğin respiratuvar belirtiler üzerine etkisi araştırılmıştır. Buna göre; kendisi hiç sigara içmemiş öğrencilerin evinde sigara içen kişi sayısı arttıkça, öksürük ve balgam yakınmalarının ve astım tedavisi alanların arttığı görülmüştür (p<0.001).               Aynı çalışmada anne ve baba sigara içiminin respiratuvar belirtiler üzerine etkisi değerlendirilmiş; burun akıntısı ve tıkanıklık, öksürük ve balgam gibi yakınmaların, annenin ve babanın sigara içme durumundan değişik derecelerde ancak anlamlı şekilde etkilenmekte olduğu görülmüştür (Tablo 1). Ancak babanın sigara içme durumunun, belirtileri artırma riski (OR) herbirinde 2'nin altında bulunmuştur. Bu durum babanın çalışması nedeniyle daha kısa süre ev içinde bulunmasına bağlanmıştır.                           Gebelik ve pasif içicilik:             Prenatal dönemde pasif sigara dumanına maruz kalma aktif içicilik gibi bebeğin sağlığını olumsuz etkilemektedir. Kendisi sigara içmeyen ve günde 7 saat ya da daha fazla pasif sigara dumanına maruz kalan gebelerde düşük doğum ağırlıklı bebek dünyaya getirme riski 1.8 kez, preterm doğum eylemi 1.6 kez ve 35 haftadan küçük gestasyonel yaşta bebek dünyaya getirme riski 2.4 kez artmıştır.                         Bunca zararına karşın insanlar neden sigara içiyorlar?             Sigara alışkanlığında sosyal, psikolojik ve farmakolojik faktörler olduğu görüşü vardır. Ancak sosyal ve ailesel faktörler daha önemli gibi görünmektedir. Aile içinde ya da arkadaş çevresinde sigara içilmesi, nikotin bağımlılığı, genetik ve psiko-sosyal faktörler sigara içme davranışını etkilemektedir. Daha da önemlisi ailesi ve arkadaşları sigara içen bireyler sigarayı daha zor bırakabilmektedir.                         Öneriler:             * Muayeneye gelen her hastadan sigara anamnezi alınmalıdır.             * Sigaranın zararları ve bırakmaya yönelik danışmanlık verilmeli ve bunun için hastaya zaman ayrılmalıdır.             * Var olan hastalığına sigaranın etkileri anlatılmalıdır.             * Hekimler sigara içmemelidir.             * Pasif içicilik konusunda halk bilinçlendirilmelidir. * Çocukların yanında sigara içimi engellenmeli ve ev içinde dumana maruz kalma durumuna dikkat çekilmelidir.   Tablo 1. Sigara içmeyen çocuklarda ebeveynlerin sigara içme durumlarına göre beklenen respiratuar belirtiler.   Respiratuvar Belirtiler                      Baba İçiyor    Anne İçiyor                                                            (OR)               (OR) Son on günde soğuk algınlığı          1.04                1.13 Boğazda yanma, kaşıntı                  1.49***           1.29 Sabah öksürüğü                               1.19                1.40 Gece Öksürüğü                                1.46**             1.58 3 aydır devam eden öksürük          1.31                0.73 Sabah balgamı                                 1.26                2.64*** Gün boyu/akşam balgam                1.13                3.19*** Wheezing                                          1.17                1.37 Astım tanısı almış                             0.92                1.32 Burun tıkanıklığı/akıntı                       1.18*              1.66* Alerjik rinit                                         1.05                1.47 Sinüzit                                               1.31                0.83      Sigara dumanına maruz kalmayanlarda tüm belirtiler için tahmini risk (OR)=1'dir. * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001.  Hopkins B, Fenster L, Swan S.H. Prenatal active or passive tobacco smoke exposure and risk of preterm delivery or low birth weight. Epidemiology 2000; 11(4):427-33      
Pasif İçicilik konusunda geniş bilgiye ihtiyacım var

Sunum İçeriği

0 kişi beğendi

01 | Varide

Sözlük anlamı evrak veya gelen şey. Yani size yaptığınız bir başvuru için gelen evrak veya şifre. Doğrulama numarası gibi. Veya başvuru numarası gibi. Özellikle SGK emeklilik başvurusu sonrasında size Varide Numarası Varide Tarihi şeklinde formlarda karşınıza çıkar. - Yazıya Git..

02 | Varsayım Cümleleri

Varsayım, kanıtlanmadan geçici ya da kalıcı olarak benim­senen önermedir. "Faraziye" ve "hipotez" sözcükleri "varsayım" yerine kullanılabilir. Başka bir tanımla "varsayım" bir durumu ya da eylemi gerçekleşmiş, sonuçlanmış gibi düşünmektir.

"E 5'teki genişletme çalışmalarının iki ayda bittiğini varsa­yalım." Bu cümlede sözü edilen eylem gerçekleşmemiştir, gerçek­leşeceği kabul edilmiştir.

** Dilimizde bir cümleye varsayım anlamı "varsayalım ki, diyelim ki, kabul edelim ki, tut ki, ...-dığını düşünelim" gibi.. - Yazıya Git..

03 | Varsayım

varsayım, deneyle kanıtlanmamış, doğruluğu incelenmeksizin kabul edilen iddialardır. araştırmacı, kanıtlanması güç ya da olanaksız görünen, kişisel görüş ve inançlara göre değişebilen bazı konularda, kendi kişisel tercihini ortaya koyarak çalışmasının temel dayanaklarını belirleyebilir.

örneğin, mikroskobik boyutlarda deneyler yapan bir bilim adamı, ölçme aletinin, yani mikroskobun yeteri kadar güvenilir olduğunu varsaymaktadır. nitekim bu varsayımdan kaynaklanan hata, 1900’lerin başında ortaya konmuş ve kullanılan aletlerle.. - Yazıya Git..

04 | Geniş Zaman Kipi

Geniş Zaman Kipi: Eylem her zaman yapılabileceğini bildiren zamandır.

Örnek:
Akşamları trene binerim.
Her gece oyun oynarım.

Geniş zaman kipinin ekleri
"-ar, -er, -ır, -ir, -or, -ör, ur, -ür, -r" dir.

GENİŞ ZAMAN KİPİ (-r), ÖZELLİKLERİ (TÜRKÇE DERSİ KONU ANLATIM)
Eylem kök ya da gövdelerine “-r (-ır, -ir, -ur, -ür, -ar, -er)” eklerinin getirilmesiyle yapılır.
Anlamı:
-Genel doğruları göstermede kullanılır.
Örnek:
Su testisi suyolunda kırılır.
Her.. - Yazıya Git..

05 | Varlık Felsefesi

Prof. Dr. İsmail Özçelik'e gönülden teşekkürlerimizle.VARLIK FELSEFESİFelsefenin temel ilgi alanlarından birisi de, varoluşu, bizzat varlığı, araştırmaktır. Bir varlık gerçekten var mıdır. Eğer varsa, nasıl varolmuştur. Bu varlık Reel manada mıdır?; yoksa düşünsel boyutta mıdır?. İşte Felsefenin bu ilgi boyutundaki halinin açıklaması, ontolojiye dayanmaktadır. Ontolojinin temel amacı varolmanın anlamını araştırmaktır. Bu hususla ilgili olarak ontoloji, gerçeklerle açıklanamayan sorulara,cevaplar bulmaya çalışmaktadır. Reel (gerçek) ve ideal.. - Yazıya Git..

06 | Varlık yoktur diyenler

Varlık var değildir diyen felsefi akımlar nelerdir ? - Soruya Git..

07 | Varlığın ne olduğu problemi

Varlığın ne olduğu problemi münazara. Varlık nedir ? - Soruya Git..

08 | Varlıkların ayırt edici özellikleri

Varlıkların ayırt edici özellikleriyle anlatmaya ne denir? - Soruya Git..

09 | Varisler arasındaki muvafakatname nasıl yapılır

Varisler arasındaki muvafakatname nasıl yapılır - Soruya Git..

10 | Varsayımın diğer adı nedir

Varsayımın diğer adı nedir - Soruya Git..
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • ETRUSCAN
  ETRUSCAN
  Belirtmemiş
 • Darthwader
  Darthwader
  Belirtmemiş
 • duru54
  duru54
  Belirtmemiş
 • Kum havuzu
  Kum havuzu
  Belirtmemiş
 • Güzelik06
  Güzelik06
  Belirtmemiş
 • Genç kız
  Genç kız
  Belirtmemiş
 • Dolunay1999
  Dolunay1999
  Belirtmemiş
 • Köylü güzeli
  Köylü güzeli
  Belirtmemiş
 • Rüyalar
  Rüyalar
  Belirtmemiş
 • Siyah mezar
  Siyah mezar
  Belirtmemiş
 • Sokakların çocuğu
  Sokakların çocuğu
  Belirtmemiş
 • Ramazan kaman02
  Ramazan kaman02
  Belirtmemiş
 • sansar
  sansar
  Belirtmemiş
 • cankync
  cankync
  Belirtmemiş
 • keskin
  keskin
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • Elif Aslan
  Elif Aslan
  Belirtmemiş
 • Kartalaltan
  Kartalaltan
  Belirtmemiş
 • Hsynnn
  Hsynnn
  Belirtmemiş
 • Koalaa
  Koalaa
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya