Nedir.Org
 • 1
21540
1
Okunma
19
Cevap
2
Soru :

Patrimonyal Devlet nedir ?

Bu soruya açıklama yazılmamış..
Bölüm: Tarih
Durum: Çözüldü
Tarih: 1 ay önce
0 kişi takip ediyor

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

Verilmiş Cevaplar


302020-07-06 11:20:43 #
Cevap : Patrimonyal Devlet Kısaca:
iktidarın babadan oğula geçtiği, ataerkil bir yönetim biçimi. bu tip yönetim biçimlerinde, toplum otoriteyi temsil eden figürün etrafında toplanmış ve halk kendisini otoriteye ait saymaktadır. örneğin yine bizde "ata", dolayısıyla "baba" kurtarıcı, kahraman sayılmaktadır ve bu devlet biçimi tam anlamıyla "devlet baba"dır.

örneğin bu tip devletlerde; islami siyasal muhayyile'de, zorbalığın tersi, ozgurluk değil, adalettir. muhalefetin -ne kadar etkin olabileceği tartışılır- parolası, demokrasi değil, etiktir. bir bakıma bu yoldan çıkarak siyasal islamın etkin olduğu (seriat'ın hükmettiği) ülkelerde görünenen (bir çok zaman birçoğumuzun anlamlandıramadığı) demokrasi/özgürlük talebinin zayıflığını bu şekilde açıklamak gerekir; diktatörlüğe (padisşah/kral/otorite) boyun eğmek yoktur çünkü talep başkadır. mahremiyete, aile halkının, evin, namusun alanına saygı talebi her şeyden önce gelir; adalet talebi bunu izler, "iyi egemen".. özgürlük, siyaset alanı içinde değil, aile alanı, mahremiyet alanı içinde talep edilir. siyaset alanında beklenen değer adalettir.
Aydın U 1 kişi beğendi
152020-07-06 11:20:04 #
Cevap : Max Weber’in otorite tiplerinde geleneksel hakimiyet (domination) veya daha dar anlamda geleneksel otorite (Herrschaft) biçiminin modernlik öncesi dönemlerde, daha çok ” Doğu Toplumlarında” görülen biçimine verdiği addır.

Bu anlamda Patrimonyalizm, geleneksel otoritenin spesifik bir formudur. Ancak bu özel hakimiyet tipini belirli bir zaman diliminde ve muayyen bir yerde hüküm sürek otorite şekli olarak tanımlama yerine, dinamik süreç içerisinde ve mekana kayıtlı kalmadan incelemek gerekmektedir. Çünkü Patrimonyalizm diye adlandırılan otorite tipi ampirik olmaktan ve özgül bir durumu nitelendirmekten çok, teorik bir güncellemedir.

Patrimonyalizm, otoritenin tek kaynağının geleneksel olduğu geleneksel otorite ile, büyük oradan hısımlık ve geleneksel doğal rehberin-şefin otoritesi anlamındaki patriarkal otorite arasında salınıp duran bir otorite tipidir. Yani bu otorite tipi bir bakıma geleneğin hakim olduğu uçtan başlayıp gelişim süreci içerisinde kişiselliğin ve keyfiliğin hakim olduğu uç istikametinde değişir.

Bu değişim Weber’in tüm otorite tipleri için geçerli bir kararsızlık sunar. Weber ”aynı tarihsel oldu bir yönü ile feodal, bir başka yönü ile patrimonyal bir diğer yönü ile bürokratik, bir başka yönü ile de karizmatik olabilir. Sosyolog bu kavramlara kesin anlamlar kazandırabilmek için paralel eylem biçimleri ile ilgili saf ideal-tipler yaratmak zorundadır…” demiştir.

Ancak yukarıda değinilen durumdan ötürü ampirik realitenin bu tiplerden herhangi birine tıpatıp uymasına çok ender olarak rastlanır, belki de hiç rastlanmaz. Weber’in ifade ettiği şeyli ile söylemek gerekirse, geleneklerin mutlak hakimiyeti ile mutlak kişisel keyfi idare tarihte tam anlamıyla yaşnmamış olsa da gelenekselliğin ve kişiselliğin değişen oranlarını, tonlarını ve karışımlarını geçmişte bulmak mümkündür. Bir yönetim biçimine patrimonyal denmesinin nedeni, ülkenin üzerinde yaşayan insanlar dahil, bütünü ile liderin malvarlığı olarak düşünülmesidir.

Böylece ortaya çıkan idare örgütü yahut bürokrasi, milletin ortak faliyetlerin yürütlmesi için siyasal bakımdan örgütlenmesi sonucu doğmuş olmayıp, liderin kişisel yönetim aracıdır. Bu yüzden patrimonyal bürokraside, otoriteyi kullanan üst ile astı arasındaki ilişkinin kişisellik yönü çok ağır basar. Ast-Üst ilişkileri kesin olarak çizilmiş biçimsel bir görev anlayışından çok, astın üste, sınırsız bağlılığı üzerine oturtulduğu için, kişisel ilişkiler özellikle önem kazanır.
Aydın U 1 kişi beğendi

01 | Devletçilik

Devletçilik Nedir ? Özel sektörün yetersiz kaldigi yerde yatirimlarin bizzat devlet tarafindan yapilmasini öngören ekonomik bir ilkedir. Özel tesebbüsü reddetmez. Türkiye'de Cumhuriyet'in ilanindan sonra devletçi ekonomik sistem uygulanmaya baslandi. Devletçilik, ekonomik alanda dogrudan dogruya devletin müdahalesini öngören sistemdir.

Devlet : Toplum halinde yasayan insanlarin, aralarindaki düzeni kurmak ve sürdürmek için olusturduklari güce devlet denir.

Devletçilik İlkesinin Uygulanma Nedenleri :
1. Halkin elinde yeterli sermaye.. - Yazıya Git..

02 | Devlet

Devlet Nedir ? (Özet) : Bir coğrafya üzerinde tarihî bağlarla birarada bulunan insan kümesinin üzerinde egemenlik haklarının uygulandığı kurumlar üstü yapıdır; halkın örgütlenme biçimlerinden birisi ve halkın örgütlenmiş bütününün temsili. Devletsiz toplumlar da vardır. Devletli toplumlar m.ö. 5000’li yıllarda sümer kent devletleri biçiminde görülmeye başlanır ve yeryüzünü kaplar. Her devlet kendi tarihini yazarak kendini sembolik olarak tarihte kurgular. Bunlardan dolayı tarihî bütünlükler gösterilmez ve devlet tarihi vatandaşları için.. - Yazıya Git..

03 | Devletçilik İlkesinin Uygulanma Nedenleri

Devletçilik Nedir ?Özel sektörün yetersiz kaldigi yerde yatirimlarin bizzat devlet tarafindan yapilmasini öngören ekonomik bir ilkedir. Özel tesebbüsü reddetmez. Türkiye'de Cumhuriyet'in ilanindan sonra devletçi ekonomik sistem uygulanmaya baslandi. Devletçilik, ekonomik alanda dogrudan dogruya devletin müdahalesini öngören sistemdir.Devlet : Toplum halinde yasayan insanlarin, aralarindaki düzeni kurmak ve sürdürmek için olusturduklari güce devlet denir.Devletçilik İlkesinin Uygulanma Nedenleri1. Halkin elinde yeterli sermaye olmamasi nedeniyle özel isletmeciligin ülke.. - Yazıya Git..

04 | Devletçilik İlkesi

Devletçilik İlkesi : Özel sektörün yetersiz kaldigi yerde yatirimlarin bizzat devlet tarafindan yapilmasini öngören ekonomik bir ilkedir. Özel tesebbüsü reddetmez.

Devlet, toplum halinde yasayan insanlarin, aralarindaki düzeni kurmak ve sürdürmek için olusturduklari güce denir.

Devletçilik, ekonomik alanda dogrudan dogruya devletin müdahalesini öngören sistemdir.

Türkiye'de Cumhuriyet'in ilanindan sonra devletçi ekonomik sistem uygulanmaya baslandi. Bunun nedenleri :

Halkin elinde yeterli sermaye olmamasi.. - Yazıya Git..

05 | Devleti Oluşturan Öğeler

1. Toprak (Kara Parçası)2. Millet (Halk-İnsan)3. Kuvvet (Asker-Polis)
Devleti Oluşturan Unsurlar
Bu tanımdaki Öğeler şunlardır:İnsan unsuru: Halk ya da millet unsuru olarak da adlandırılabilir. Belirli bir alanda birlikte yaşayan ve çeşitli bağlarla ortak yaşama iradesi gösteren insan topluluğudur. Bir devleti oluşturacak insanların sayısı hakkında bir alt sınır olmamakla birlikte devletin niteliğine göre makul bir alt sınır kabul edilebilir. Modern yaklaşıma göre millet unsurunun kurulabilmesi için manevi nitelikte bağlar yeterli olup bu.. - Yazıya Git..

07 | Devletçilik ilkesinin önemi ve sonuçları nelerdir

maddeler halinde verilirse ve feydalarını istemiyorum sadece önemi ve sonuçları lütfennnn - Soruya Git..

08 | Devletçilik ilkesinin benimsenmesinin siyasi nedenleri nelerdir

Devletçiliğin siyasi nedenleri nelerdir? Neden devletçilik ilkesi kabul edildi sebepleri nelerdir? - Soruya Git..

09 | ? bu işaret nedir

Soru işaret nedir ? Soru işareti nerelerde kullanılır? - Soruya Git..
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • barlikzeynep
  barlikzeynep
  Belirtmemiş
 • Ahmet Yaren Kelkoca
  Ahmet Yaren Kelkoca
  Belirtmemiş
 • Melisnaz
  Melisnaz
  Belirtmemiş
 • GökmenAyaz
  GökmenAyaz
  Belirtmemiş
 • Mehmetkaptan55
  Mehmetkaptan55
  Belirtmemiş
 • ali70
  ali70
  Belirtmemiş
 • Sokakların çocuğu
  Sokakların çocuğu
  Belirtmemiş
 • iclalim
  iclalim
  Belirtmemiş
 • canada147
  canada147
  Belirtmemiş
 • Kel Berkoş
  Kel Berkoş
  Belirtmemiş
 • Badcat
  Badcat
  Belirtmemiş
 • KimeNe
  KimeNe
  Belirtmemiş
 • BÜŞRA DAĞ
  BÜŞRA DAĞ
  Belirtmemiş
 • Suayıp Yuce
  Suayıp Yuce
  Belirtmemiş
 • şinnur
  şinnur
  Belirtmemiş
 • Kartalaltan
  Kartalaltan
  Belirtmemiş
 • cankync
  cankync
  Belirtmemiş
 • Zalimm
  Zalimm
  Belirtmemiş
 • denizzzzzz
  denizzzzzz
  Belirtmemiş
 • Elif Aslan
  Elif Aslan
  Belirtmemiş
 • melek9878
  melek9878
  Belirtmemiş
 • mervenur 25
  mervenur 25
  Belirtmemiş
 • sansar
  sansar
  Belirtmemiş
 • viento
  viento
  Belirtmemiş
 • keskin
  keskin
  Belirtmemiş
 • Cemmm
  Cemmm
  Belirtmemiş
 • Hsynnn
  Hsynnn
  Belirtmemiş
 • Vurgun3
  Vurgun3
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya