Nedir.Org
 • 1
19446
2
Okunma
44
Cevap
2
Soru :

Rönesans'ta kullanılan çalgılar

Rönesansta kullanılan çalgılar
Bölüm: Sanat
Durum: Çözüldü
Tarih: 1 ay önce
0 kişi takip ediyor

Verilmiş Cevaplar


162020-11-27 00:08:20 #
Cevap :

Rönesans Döneminde Kullanılan Çalgılar

 1. Klavyeli Çalgılar: Org, klavikort, epinet, virginal.
 2. Telli Çalgılar: Lavta, çitara, arp ve viyola.
 3. Tahta Üflemeli Çalgılar: Flüt, Yan flüt.
 4. Bakır Üflemeli Çalgılar: Trompet, kornet, korno.
 5. Vurmalı Çalgılar: Davul, zil, çelik üçgen, kastanyet, tef, trampet, gongve çan.
 
0 kişi beğendi
22020-11-27 10:24:35 #
Cevap : İçerik:
 1. İçerik Rönesans Müziğini Oluşturan Ekoller
 2. Rönesans ta Toplu Müzik Yapma Anlayışı
 3. Rönesans Döneminde Başlıca Müzik Türleri
 4. Rönesans Döneminde Kullanılan Çalgılar
Not: Bu sunumu (slayt/pptx) aşağıdan ücretsiz şekilde indirebilirsiniz..

Rönesans Müziğini Oluşturan Ekoller
On beşinci yüzyılın ilk yarısında kilise müziğinde çalgıyı ilk kez kullanan ve Gregor melodilerini özgürce ilk süsleyen besteci John Dunstable ( ) dır. Rönesans ta müziğin farklı özellikler kazanması Burgonya ve Flaman bestecileri ile başlamıştır. Bu dönemde, birçok önemli besteci yetişmesinde etkili olan okullardan en önemlileri Flemenk Okulu veya Burgonya Okulu ve Roma Okulu dur.

Rönesans Döneminde birçok besteci İtalya da ve Flemenk te (on altıncı yüzyılda Hollanda başta olmak üzere Belçika, Luxemburg, Fransa ve Almanya yı da içine alan on yedi eyaletten oluşan geniş bir bölge), bütün Avrupa da dinî müziğin yanında din dışı müziğe seçkinlik kazandıran çalışmalar yapmışlardır.

Bu okullarda yetişen bestecilerden, Guillaume Dufay ( ), Johannes Ockeghem (Yohans Okegem, ), Josquin Despres (Hoskin Despres, ), Adrian Willaert (Edriyın Vilard, ), Thomas Tallis (Tomas Tallis, ), Giovanni Pierluigi de Palestrina (Covanni Piyerluici de Palestrina, ), Orlando di Lasso (Orlando di Lasu, ), William Byrd (Vilyım Bayrd, ),Thomas Luis de Victoria (Tomas Lui de Viktorya, ) gibi sanatçılar besteleriyle önceki dönemlerdehâkim olan müzik geleneğine sadık kalarak yeni ekoller oluşturmuşlar ve kendilerinden sonra gelen bestecilere ışık tutmuşlardır.

Rönesans ta Toplu Müzik Yapma Anlayışı
On beşinci ve on altıncı yüzyıllarda çalgılara ve çalgı müziğine önem verilmeye başlanmıştır. Rönesans ın yaşam sevinci dönemin danslarına yansımış ve çalgılar için ve çalgı toplulukları için bestelenen müzik doğmuştur. Farklı ton arayışları, o güne kadar görevleri vokal müziğe eşlik etmek olan çalgıların, estampie (estampi) adı verilen yalnızca çalgısal eserler seslendirmek üzere topluluklar oluşturmalarını sağlamıştır.

Çalgı müziği, Rönesans tan Barok Döneme geçişte vokal müzik kadar önem kazanmaya başlamıştır. Vokal biçimleri için bestelenen müzikler çalgı topluluklarına uyarlanmış ve çalgılar da çağın coşkun tınılarını sunmak üzere zenginleştirilmişlerdir. Özellikle Rönesans ın son dönemlerinde çalgılar ve çalgılar için yazılan müziğin tekniği de gelişmeye başlamıştır. İnsan seslerindeki ayrıma benzer bir ayrım çalgı aileleri için de yapılmıştır. Aynı ses yapısında farklı büyüklükteki çalgılar için oluşturulan çalgı gruplarına consort (konsort) adı verilmiştir.

Vokal müzik, Rönesans Dönemine kadar ülkelere göre farklılık göstermemiş, tek bir örnek olarak uygulanmıştır. Rönesans tan itibaren her ulus kendine özgü bir vokal müzik anlayışı geliştirmiştir. İngilizler buna carol (karol), Almanlar lied (liid), Fransızlar ise chanson (şanson) adını vermişlerdir. Frottola ise İtalya da yaygınlaşmış bir karnaval şarkısıdır.

On altıncı yüzyıl başlarında önem kazanan müzikle sözü birleştirme sanatı musica reservata (musika reservata, korunmuş müzik), Rönesans ın önemli özelliklerinden biridir. Müziğin ön planda olması yerine sözün ön planda olması anlayışıdır. Madrigal ve opera gibi vokal yapıtlarda söz ve beste uyumuna (prozodi) ışık tutan bu anlayış, dramatik anlatımı güçlendirmiştir.

Rönesans Döneminde Başlıca Müzik Türleri
Madrigal: Din dışı bir müzik biçimi olarak ortaya çıkmış ve gelişmiştir. İçeriği aşk, taşlama, yergi, gibi konulardan oluşmuştur. Çoğu duygusaldır ve şiirin ritmini müzikle yansıtırlar.

Fantasia: Genellikle lavta ve klavyeli çalgılar için yazılmıştır. Konuları genellikle halk şarkılarından oluşmuştur.

Toccato ve prelude: Serbest biçimde yazılmış eserlerdir. Doğaçlamaya dayalıdır. Org, klavsen ve lavta için yazılmışlardır.

Ricercare: Çalgısal bir müzik biçimi olup, org ve lavta için yazılmış eserlerdir. Yavaş tempolar ve taklitçilik ön plandadır. Bazı dini müzik eserleri de bu biçime göre yazılmıştır.

Canzone: Ricecare in din dışı yazılmış biçimidir.

Varyasyon: Başta duyulan bir ana fikrin, ezgi, ritm ve çok seslilik yönünden değişikliklere uğrayarak bir çok kez tekrarlandığı ve ona yeni görünüşlerin getirildiği bir müzik biçimidir.

Rönesans Döneminde Kullanılan Çalgılar
Klavyeli Çalgılar: Org, klavikort, epinet, virginal.
Telli Çalgılar: Lavta, çitara, arp ve viyola.
Tahta Üflemeli Çalgılar: Flüt, Yan flüt. Bakır
Üflemeli Çalgılar: Trompet, kornet, korno.
Vurmalı Çalgılar: Davul, zil, çelik üçgen, kastanyet, tef, trampet, gong ve çan.

Rönesans

Sunum İçeriği

1. Sayfa
Rönesans Müziğini Oluşturan EkollerRönesans’ta Toplu Müzik Yapma Anlayışı

2. Sayfa
İçerikRönesans Müziğini Oluşturan EkollerRönesans’ta Toplu Müzik Yapma AnlayışıRönesans Döneminde Başlıca Müzik TürleriRönesans Döneminde Kullanılan Çalgılar

3. Sayfa
Rönesans Müziğini Oluşturan EkollerOn beşinci yüzyılın ilk yarısında kilise müziğinde çalgıyı ilk kez kullanan ve Gregor melodilerini özgürce ilk süsleyen besteci John Dunstable (1370-1453)’dır.Rönesans’ta müziğin farklı özellikler kazanması Burgonya ve Flaman bestecileri ile başlamıştır. Bu dönemde, birçok önemli besteci yetişmesinde etkili olan okullardan en önemlileri Flemenk Okulu veya Burgonya Okulu ve Roma Okulu’dur.

4. Sayfa
 Rönesans Döneminde birçok besteci İtalya’da ve Flemenk’te (on altıncı yüzyılda Hollanda başta olmak üzere Belçika, Luxemburg, Fransa ve Almanya’yı da içine alan on yedi eyaletten oluşan geniş bir bölge) , bütün Avrupa’da dinî müziğin yanında din dışı müziğe seçkinlik kazandıran çalışmalar yapmışlardır.

5. Sayfa
 Bu okullarda yetişen bestecilerden, Guillaume Dufay (1400- 1474), Johannes Ockeghem (Yohans Okegem, 1410-1497), Josquin Despres (Hoskin Despres, 1440-1521), Adrian Willaert (Edriyın Vilard, 1490-1562), Thomas Tallis (Tomas Tallis, 1505-1585), Giovanni Pierluigi de Palestrina (Covanni Piyerluici de Palestrina,1525-1594), Orlando di Lasso (Orlando di Lasu, 1530-1594), William Byrd (Vilyım Bayrd, 1540-1623),Thomas Luis de Victoria (Tomas Lui de Viktorya, 1548-1611) gibi sanatçılar besteleriyle önceki dönemlerdehâkim olan müzik geleneğine sadık kalarak yeni ekoller oluşturmuşlar ve kendilerinden sonra gelen bestecilere ışık tutmuşlardır.

6. Sayfa
Rönesans’ta Toplu Müzik Yapma AnlayışıOn beşinci ve on altıncı yüzyıllarda çalgılara ve çalgı müziğine önem verilmeye başlanmıştır.Rönesans’ın yaşam sevinci dönemin danslarına yansımış ve çalgılar için ve çalgı toplulukları için bestelenen müzik doğmuştur.Farklı ton arayışları, o güne kadar görevleri vokal müziğe eşlik etmek olan çalgıların, estampie (estampi) adı verilen yalnızca çalgısal eserlerseslendirmek üzere topluluklar oluşturmalarını sağlamıştır.

7. Sayfa
Çalgı müziği, Rönesans’tan Barok Döneme geçişte vokalmüzik kadar önem kazanmaya başlamıştır.Vokal biçimleri için bestelenen müzikler çalgıtopluluklarına uyarlanmış ve çalgılar da çağın coşkun tınılarını sunmak üzere zenginleştirilmişlerdir. Özellikle Rönesans’ın son dönemlerinde çalgılar ve çalgılar için yazılan müziğin tekniği de gelişmeye başlamıştır.İnsan seslerindeki ayrıma benzer bir ayrım çalgı aileleri için de yapılmıştır.Aynı ses yapısında farklı büyüklükteki çalgılar için oluşturulan çalgı gruplarına consort (konsort) adı verilmiştir.

8. Sayfa
Vokal müzik, Rönesans Dönemine kadar ülkelere göre farklılık göstermemiş, tek bir örnek olarakuygulanmıştır.Rönesans’tan itibaren her ulus kendine özgü bir vokal müzik anlayışı geliştirmiştir.İngilizler buna carol (karol), Almanlar lied (liid), Fransızlar ise chanson (şanson) adını vermişlerdir. Frottola ise İtalya’da yaygınlaşmış bir karnaval şarkısıdır.

9. Sayfa
On altıncı yüzyıl başlarında önem kazanan müzikle sözü birleştirme sanatı musica reservata (musika reservata, korunmuş müzik), Rönesans’ın önemli özelliklerinden biridir.Müziğin ön planda olması yerine sözün ön planda olması anlayışıdır. Madrigal ve opera gibi vokalyapıtlarda söz ve beste uyumuna (prozodi) ışık tutan bu anlayış, dramatik anlatımı güçlendirmiştir.

10. Sayfa
Rönesans Döneminde Başlıca Müzik TürleriMadrigal: Din dışı bir müzik biçimi olarak ortaya çıkmış ve gelişmiştir. İçeriği aşk, taşlama, yergi, gibi konulardan oluşmuştur. Çoğu duygusaldır ve şiirin ritmini müzikle yansıtırlar.Fantasia: Genellikle lavta ve klavyeli çalgılar için yazılmıştır. Konuları genellikle halk şarkılarından oluşmuştur.

11. Sayfa
Toccato ve prelude: Serbest biçimde yazılmışeserlerdir. Doğaçlamaya dayalıdır. Org, klavsen ve lavta için yazılmışlardır.Ricercare: Çalgısal bir müzik biçimi olup, org ve lavta için yazılmış eserlerdir. Yavaş tempolar ve taklitçilik ön plandadır. Bazı dini müzik eserleri de bu biçime göre yazılmıştır.Canzone: Ricecare’in din dışı yazılmış biçimidir.

12. Sayfa
 Varyasyon: Başta duyulan bir ana fikrin, ezgi, ritm ve çok seslilik yönünden değişikliklere uğrayarak bir çok kez tekrarlandığı ve ona yeni görünüşlerin getirildiği bir müzik biçimidir. Salih AKKAŞ

13. Sayfa
Rönesans Döneminde Kullanılan ÇalgılarKlavyeli Çalgılar: Org, klavikort, epinet, virginal.Telli Çalgılar: Lavta, çitara, arp ve viyola.Tahta Üflemeli Çalgılar: Flüt, Yan flüt.Bakır Üflemeli Çalgılar: Trompet, kornet, korno.Vurmalı Çalgılar: Davul, zil, çelik üçgen, kastanyet, tef, trampet, gong ve çan. Salih AKKAŞ

0 kişi beğendi


Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

01 | Çalgıların Sınıflandırılması

Çalgı müzik yapmak için kullanılan aletlere ÇALGI denir.Çalgıları özellikleri ve çalınış şekillerine göre aşağıdaki gibi sınıflandırabiliriz:1. Telli çalgılar (Saz, Bağlama, Gitar, Kanun, Tanbur, Arp)2. Vurmalı çalgılar (Timpani, Zil, Bateri, Davul, Çan)3. Nefesli çalgılar (Flüt, Ney, Kaval, Obua, Trompet, Trombon, Tuba)4. Yaylı çalgılar (Çello, Keman, Viyola, Viyolonsel)5. Tuşlu çalgılar (Org, Piyano) - Yazıya Git..

02 | Kullanılan ortak dilden ayrı olarak aynı meslek yada topluluktaki insanların

Bulmacada Kullanılan ortak dilden ayrı olarak aynı meslek yada topluluktaki insanların kullandığı özel dil yada sözcük dağarcığı sorusunun cevabı nedir?Kare ve çengel bulmacalarda "Kullanılan ortak dilden ayrı olarak aynı meslek yada topluluktaki insanların kullandığı özel dil yada sözcük dağarcığı" sorusunun yanıtında boşluk 4 harflidir ve cevabına ARGO yazabilirsiniz.. - Yazıya Git..

03 | Çalgılar topluluğu bulmaca

Bulmacada Çalgılar topluluğu sorusunun 8 harfli cevabı nedir? - Soruya Git..

04 | Çalgılarda kiriş tel bulmaca

Bulmacada Çalgılarda kiriş tel sorusunun 3 harfli cevabı nedir? - Soruya Git..

05 | Kullanılan tüm üretim faktörleri ile belirli bir zamanda üretilebile

kullanılan tüm üretim faktörleri ile belirli bir zamanda üretilebilen toplam mal ve hizmet miktarına ne ad verilir sorusunun cevabı nedir? - Soruya Git..

06 | Çalgılar bulmaca

Bulmacada Çalgılar sorusunun 6 harfli cevabı nedir? - Soruya Git..

07 | Kullanılan ağaç kiriş bulmaca

Bulmacada Kullanılan ağaç kiriş sorusunun 5 harfli cevabı nedir? - Soruya Git..


Benzer Sorular
İlgili Aramalar
 1. rönesans döneminde kullanılan çalgılar
 2. rönesans döneminde kullanılan enstrümanlar
Sanat Bölümü Yeni SorularGeri
Geçmiş
Soru Sor
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • zekeriya500
  zekeriya500
  Belirtmemiş
 • Kenan17
  Kenan17
  Belirtmemiş
 • Ragad
  Ragad
  Belirtmemiş
 • Mustaf Mohamed Abukar
  Mustaf Mohamed Abukar
  Belirtmemiş
 • Hsynnn
  Hsynnn
  Belirtmemiş
 • Cemmm
  Cemmm
  Belirtmemiş
 • Gizemdurukan
  Gizemdurukan
  Belirtmemiş
 • beste
  beste
  Belirtmemiş
 • Sercan Çığır
  Sercan Çığır
  Belirtmemiş
 • Muhammed Kübra
  Muhammed Kübra
  Belirtmemiş
 • SiyahBeyazDüşler
  SiyahBeyazDüşler
  Belirtmemiş
 • mecruh
  mecruh
  Belirtmemiş
 • Derin Mavi-545
  Derin Mavi-545
  Belirtmemiş
 • fikiratolyesi
  fikiratolyesi
  Belirtmemiş
 • Ercan28
  Ercan28
  Belirtmemiş
 • Kartalaltan
  Kartalaltan
  Belirtmemiş
 • Böşra
  Böşra
  Belirtmemiş
 • Casper Espanol
  Casper Espanol
  Belirtmemiş
 • Essekasko
  Essekasko
  Belirtmemiş
 • Fundanazlı
  Fundanazlı
  Belirtmemiş
 • Angeel
  Angeel
  Belirtmemiş
 • Vurgun30
  Vurgun30
  Belirtmemiş
 • Karadut
  Karadut
  Belirtmemiş
 • hera
  hera
  Belirtmemiş
 • Öztürk
  Öztürk
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • esoes
  esoes
  Belirtmemiş
 • zeus
  zeus
  Belirtmemiş
 • Büşra Dere
  Büşra Dere
  Belirtmemiş
 • Deniz mavi
  Deniz mavi
  Belirtmemiş
 • Fatih Çam
  Fatih Çam
  Belirtmemiş
 • Sinem Ellis
  Sinem Ellis
  Belirtmemiş
 • muzur06
  muzur06
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya
Sitemizi kullanarak, Çerez Politikamızı , Gizlilik Politikamızı ve Hizmet Şartlarımızı okuduğunuzu ve anladığınızı kabul edersiniz.. Detay. ×