Nedir.Org
 • 1
9849
4
Okunma
3151
Cevap
3
Soru :

Semantik ödünçleme nedir

semantik ödünçleme nedir
Bölüm: Soru Cevap
Durum: Çözüldü
Tarih: 2 ay önce
0 kişi takip ediyor

Verilmiş Cevaplar


352020-11-23 15:23:09 #
Cevap :

Gerçek – işlevsel semantik

Gerçek – işlevsel semantik Alfred Tarski tarafından 1944 yılında “sistematik bir süreç olarak resmileştirilmiştir”. Gerçek – işlevsel semantik bir cümlenin anlamını bir cümlenin gerçekliği sorununa bağlamıştır, çünkü bir gerçekliğin tasarısının kavranması, anlamın tasarısının kavranmasından daha kolaydır. Gerçek – işlevsel semantik “anlam” kavramını dilsel ifadeler ile dünya arasında bir işlev olarak anlayan ve bu ifadelerin gerçekliğini, bunların anlamlarına ölçüt olarak kullanan bir semantiktir.

Model-kuramsal semantikte bu konu işlenmektedir.

Zeus 1 kişi beğendi
42020-11-23 15:37:04 #
Cevap :

Anlambilimsel (Semantik):
Anlambilimsellik söylemleri, sözcük ve cümlelerin dilbilimsel anlamlarıyla ilişkilendirmek suretiyle açıklamayı içermektedir. Anlambilim, metnin veya söylemin içinde ve dışında yer alan bütün anlam ilişkilerini inceleyen bir bilim dalıdır. Anlambilimde bu inceleme yapılırken metin ile kullanıcısı arasındaki ilişkiler de göz önünde tutulmaktadır.

Söz Dizinsel (Sentaks): Söz dizinsellik, sözcükleri gerek cümle içinde gerekse ifadenin tamamında aldıkları yere göre anlamlandırmayı hedeflemektedir. Bir sözcüğün cümlenin başında veya sonunda yer alması veya bir cümlenin ifadenin ortasında veya sonunda bulunması o ifadenin anlamlandırılmasında farklılıklar ortaya çıkarmaktadır.

Göstergebilim (Semiyoloji): Göstergebilim, söylemin analiz edilmesinde simgelerden yararlanmayı amaçlar. Göstergebilim bir metni ya da söylemi çözümlerken, kendi içersinde tutarlı, metnin anlam evrenine, yüzeysel ve derin düzeylerdeki yapısına açıklık getirmeye yönelik bir sistematik izlemekte, kullandığı çözümleme araçlarıyla belirlediklerini hep denetlemektedir (Baş ve Akturan, 2008).

ÖDÜNÇLEME
Ödünçleme, bir dilin kendisinde olmayan kelime ve yapıları bir başka dilden alarak kullanım alanına koymasıdır. Alınan dil öğeleri bazen özümsenerek alındığı dilin ses ve şekil yapısına uydurulmaya çalışılırken, bazen de hiçbir değişiklik yapılmadan olduğu gibi kullanım alanına dahil edilir.Her yeni kavram yeni bir isimlendirmeyi zorunlu kılmakta, bu isimlendirme de çoğunlukla uydurma yolu ile olup, kavramın yaratıldığı ülkenin dilinde olmaktadır. Bu isimlendirilişte kavramın bulunduğu ülke önem taşımaktadır. Çünkü kavram hangi dilin konuşulduğu coğrafyada bulunduysa isimlendirme de o dilde olacaktır. Bulunan kavram büyük olasılıkla diğer dillere ödünçleme yoluyla geçecek ve kullanıma girecektir. Bu şekilde dilimize geçmiş; ama aslı uydurma olan kimi kelimeler şu şekildedir:

totalitaire (totaliter)
fascisme (faşizm)
nazi (Nazi)
nylon (naylon)
néon (neon)
plastic (plastik)
Télévision (televizyon)
astronautique (astronotik)
Aspirin (aspirin)
Google (Google)
électron (elektron)
métabolisme (metebolizma)
vitamine (vitamin)
pénicilline (penisilin)
électrochoc (elektro şok)
radio (radyo)
pick-up (pikap)
stratosphére (stratosfer)
Heroin (eroin)
Frisbee (Frizbi)

Ödünçlemenin yönünün çoğunlukla ekonomik, siyasi, kültürel alanda gelişmiş bir ülkeden ona yönelen diğer ülke diline doğru olduğunu söylemekle birlikte tersinin de mümkün olabildiğini gözden kaçırmamak gerektiğini belirtmeliyiz. Nitekim bunu örnekleyen pek çok kelime de bulunmaktadır.

Örneğin Kristof Kolomb‟un Haiti‟de gördüğü ve salıncak yataklar anlamına gelen bir Kızıldereli kelimesi olan „hamaka‟, tüm dünyaya yayılmış ve ispanyolcada „hamaca‟, Fransızcada „hamac‟, Almancada „hängematte‟, Türkçede „hamak‟ biçiminde kullanılmaya başlanmıştır.


Ödünçleme yapılan kelimelerin bazıları olduğu gibi alınırken, bazıları da Türkçenin ses dizgesine uyarak dile yerleşmiştir.Türkçedeki Almanca kökenli kelimelere

örnekler: dekan, kuruş, mavzer(mucidi olan Wilhelm von Mauser'in adından), otoban, revir, şablon, zeplin, balata, bitter, aparat, dizel, fön, gen, general, gestapo, horst, graben, gnays, hamburger, kakalak, kaput, laborant, panzer, trafo, vokal, şalter, şablon, moment vb.
Hurra! (Schlag! Lo 's): Haydi vur! (Vurha) Aga: Efendi, ağa. Altin: Altın, eski Rus bakır parası. Askaris: Asker, Arapça askar‟i (Türkçe üzerinden Almancaya geçmiştir). Bugün bir polis terminolojisidir. Atabeg: Atabey. Beglerbeg: Beylerbeyi. Derwisch: Derviş.Sandschak: Sancak.Döner: Döner. Efendi,Effendi: Efendi Hadschi: Haci. Hamam: Hamam. Hammal: Hamal. Hodcha: Hoca. Joghurt: Yoğurt. Kebab: Kebap Sandal: Sandal. Schalwar: Şalvar.

0 kişi beğendi
12020-11-23 15:41:41 #
Cevap : Türk diline Araçadan ödünçlenen cezâ sözcüğü Kur’an’da “geribildirim” anlamına gelmektedir. Sözcüğe çokanlamlılık kazandıran ise bağlamdır. Olumlu bağlamda kullanıldığı zaman “ödül” anlamını veren sözcük, olumsuz bağlamda kullanıldığında ise “olumsuz yaptırım” anlamlarını kazanmaktadır. Türklerin İslâmiyeti kabul ettiği dönem olan Karahanlı Türkçesinin eserleri incelendiğinde sözcüğün Kur’an çevirileri yoluyla Türk diline girdiği anlaşılmaktadır. Türk dilinde bu dönemde “geribildirim” anlamına gelen ve oldukça yüksek kullanım sıklığına sahip bulunan yanut sözcüğü, Arapçadan ödünçlenen cezâ sözcüğü ile hemen hemen aynı anlam alanına sahiptir. Ayrıca, tıpkı bu sözcük gibi bağlama dayalı olarak “ödül” ve “ceza” anlamlarını kazanabilmektedir. Ödünçlemeden sonra Türk dilinde bu bağlamsal anlamlarıyla kullanılan sözcük daha sonra alıcı dilde anlam daralmasına uğrayarak yalnızca “olumsuz yaptırım” ifade eder hâle gelmiştir. Bu anlam değişmesi hadisesinde bir dil-içi faktör olarak ödünçlemenin rolü olduğu görülmektedir. Türk dilinde yaygın olarak kullanılan ve kendisiyle hemen hemen aynı semantik alana sahip olan yanut gibi bir rakibi olduğu göz önüne alındığında cezâ sözcüğünün bir prestij ödünçlemesi olduğu iddia edilebilir. Aynı semantik alana sahip olan iki sözcüğün girdiği etkileşim meydana gelecek semantik değişimin niteliğini belirlemiştir. Cezâ sözcüğü kutsal kitap kaynaklı bir prestij ödünçlemesi olması hem de bağlama dayalı olarak kazandığı “olumsuz” yaptırım anlamına itilmesi sayesinde ödünçlendiği dilde tutunabilmiştir. Bu itilmede ana rol, kaynak metin Kur’an’da ortaya çıkan olumsuz konotasyona aittir. Bu çalışmada, ilgili sözcüğün Türk dilinde uğradığı semantik değişimin başlamasında bir ödünçleme faktörü olarak yanut sözcüğüyle girilen etkileşimin rol oynadığı ve bu sürecin anlam daralması ile neticelenmesinin ana sebeplerinden birisinin de kaynak metin Kur’an’da bağlam, sıklık, söylem gibi bazı unsurların etkisiyle sözcüğün olumsuz konotasyon bildirmesi olabileceği ileri sürülecektir.
0 kişi beğendi


Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

01 | Semantik

semantik/anlambilim
anlamları inceleyen bilim... semantik olarak da bilinir. anlambilim felsefi ya da mantıksal ve dilbilimsel olmak üzere iki farklı açıdan ele alınabilir. felsefi ya da mantıksal yaklaşım, göstergeler ya da sözcükler ile bunların göndergeleri arasındaki bağlantıya ağırlık verir ve adlandırma, düz anlam, yan anlam, doğruluk gibi özellikleri inceler. dilbilimsel yaklaşım ise, zaman içinde anlam değişiklikleri ile dilin yapısı, düşünce ve anlam arasındaki karşılıklı bağlantı gibi konular üstünde durur.

felsefe ve.. - Yazıya Git..

02 | Ödünçleme

Ödünçlemeleri kültürel özelliklerine göre iki gruba ayırabiliriz:1) Bilgi ödünçlemesi (cultural borrowings)2) Özenti ödünçlemesi (prestige borrowings)1. Bilgi ÖdünçlemesiBazı alıntılar toplumlar arası bir bilgi alışverişi şeklinde gerçekleşir. Temashâlinde olan iki toplumdan A toplumunda olmayan “yeni bilgi” B toplumundanalındığında “yeni bilgi”nin göstereni olan kelime de ödünçlenmiş olur. İnsan varlığınınher alanıyla ilgili olabilen bu kelimeler bilgi ödünçlemesi (cultural borrowings) olarakadlandırılır. Her türlü kültürel.. - Yazıya Git..

03 | Semantik Makale Hakkında Her Şey

İnternet ortamında sürekli karşımıza çıkan semantik makale aslında içeriğin bir bütün olarak konuyu temsil etmesi ve yazının farklı anlam bütünlüğü içerisinde kullanıcıya aktarılmasıdır. Klasik seo uyumlu makale için geçerli tüm nitelikler aynı zamanda semantik makaleler içinde gereklidir. Semantik makaledeki temel husus ise başlık ya da konu ile ilgili farklı kelime öbeklerinin kullanılarak bir bütün oluşturmaktır. Örneğin şarkı indirme ve müzik indirme kelimelerini baz alalım. Normalde iki kelime için ayrı ayrı makale yazmanız gerektiğini.. - Yazıya Git..

05 | Ödünçleme bulmaca

Bulmacada Ödünçleme sorusunun 6 harfli cevabı nedir? - Soruya Git..

06 | Semantik bulmaca

Bulmacada Semantik sorusunun 13 harfli cevabı nedir? - Soruya Git..

07 | Semantik engeller nedir

semantik engeller nelerdir - Soruya Git..
Geri
Geçmiş
Soru Sor
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • mountaingoat
  mountaingoat
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • Büşra Dere
  Büşra Dere
  Belirtmemiş
 • zeus
  zeus
  Belirtmemiş
 • miraç Sancar
  miraç Sancar
  Belirtmemiş
 • muzur06
  muzur06
  Belirtmemiş
 • Sinem Ellis
  Sinem Ellis
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya
Sitemizi kullanarak, Çerez Politikamızı , Gizlilik Politikamızı ve Hizmet Şartlarımızı okuduğunuzu ve anladığınızı kabul edersiniz.. Detay. ×