Nedir.Org
 • 1
19446
60
Okunma
2
Cevap
13
Soru :

Şerif Gören flmi

Bulmacada 'Şerif Gören flmi' sorusunun cevabı nedir?
Bölüm: Bulmaca
Durum: Açık
Tarih: 3 hf. önce
0 kişi takip ediyor

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

Verilmiş Cevaplar


52020-07-16 17:12:09 #
Cevap :
Bulmacada 'Şerif Gören flmi' sorusunun cevabı olan 'YOL - ENDİŞE - UMUT - KURBAĞALAR - DERMAN - ONKADIN - FİRAR - TOMRUK - ABUKSABUK - POLİZEİ - ALİŞAN - KATIRCILAR - GELİNCİK - DEPREM - KAÇAKLAR - NEHİR - AMERİKALI - YILANLARINÖCÜ - UMUTSOKAĞI' kelimesinin sözlükte eş anlamı nedir:
YOL kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Tarik (5 harfli)
 2. Tarz (4 harfli)
 3. Usul (4 harfli)
 4. Sistem (6 harfli)
 5. Yöntem (6 harfli)
 6. Maksat (6 harfli)
 7. Uğur (4 harfli)
 8. Gaye (4 harfli)
 9. Defa (4 harfli)
 10. Kez (3 harfli)
 11. Hız (3 harfli)
 12. Yolculuk (8 harfli)
 13. Havada (6 harfli)
 14. Karada (6 harfli)
ENDİŞE kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Düşünce (7 harfli)
 2. Kaygı (5 harfli)
 3. Tasa (4 harfli)
 4. Kuşku (5 harfli)
 5. Korku (5 harfli)
UMUT kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Ümit (4 harfli)
DERMAN kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Mecal (5 harfli)
 2. Takat (5 harfli)
 3. Güç (3 harfli)
 4. İlaç (4 harfli)
 5. Çare (4 harfli)
FİRAR kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Kurtulma (8 harfli)
 2. Kaçma (5 harfli)
TOMRUK kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Tomurcuk (8 harfli)
GELİNCİK kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Mezgitgillerden (15 harfli)
DEPREM kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Zelzele (7 harfli)
 2. Hareket (7 harfli)
 3. Yer Sarsıntısı (13 harfli)
 4. Yer Sarsıntısı (13 harfli)
NEHİR kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Irmak (5 harfli)
AMERİKALI kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Amerikan (8 harfli)
0 kişi beğendi
22020-07-16 17:12:09 #
Cevap :
Sözlükte YOL Nedir:
1. Karada, havada, suda bir yerden bir yere gitmek için aşılan uzaklık, tarik
2. Karada insanların ve hayvanların geçmesi için açılan veya kendi kendine oluşmuş, yürümeye uygun yer: “Bahçeleri bahçelere toprak yollar bağlardı.” -Ç. Altan. 
3. Genellikle yerleşim alanlarını birbirine bağlamak için düzeltilerek açılmış ulaşım şeridi: “Yolda oynayan çocuklara ne olduğunu sordu.” -Ö. Seyfettin. 
4. İçinden veya üstünden bir sıvının geçtiği, aktığı yer: Su yolu. Sel yolu. 
5. Yolculuk: Yola çıkmak. Yoldan kalmak. 
6. Gidiş çabukluğu, hız: Bu vapurun yolu az. 
7. Davranış, tutum, gidiş veya davranış biçimi: “Celâl Bey'i sakal bırakma yolunda, kim, hangi örnek özendirdi diye çok düşünmüşümdür.” -H. Taner. 
8. Uyulan ilke, sistem, usul, tarz, tarik: Duyguların eğitimi de en iyi sanat yoluyla olur. 
9. Kumaşta bulunan çizgi. 
10. Kez, defa. 
11. mec. Gaye, uğur, maksat: Bu yolda çok emek harcandı. 
12. mec. Bir amaca ulaşmak için başvurulması gereken çare, yöntem: Bu işi yapmanın bir yolu vardır.
13. Düğünde, oğlan evinin kız evine, kıza verdiği para, mal, armağan. Düğünde, kız evinin oğlan ve yakınlarına verdiği armağan. Düğün sahibinin, çağırılıya gön derdiği armağan. 4. Düğüne, çağırılının götürdüğü armağan.
14. İnsanların, bir yerden başka bir yere gitmek üzere üzerinden ya da içinden geçtikleri, yerleşim yerlerinin gelişme doğrultusunu yakından etkileyen ve düzentasarlarda önemli bir öge oluşturan yerler.
15. Elektronlar, iyonlar veya moleküller gibi taneciklerin hareket ettiği iz, patika.
16. X iligesel uzayı verildiğinde a, (…) noktalan için, f(0)=a ve f(1) =b olacak biçimde (…)sürekli gönderimi.
17. Başlangıç noktası p ve bitiş noktası q için, [0,1] kapalı aralığından X topolojik uzayına giden ve a(0) = p ve a(l) = q olacak biçimde sürekli bir a fonksiyonu.
18. Çözümleyici çizelgede, bir arada doğru olduğu varsayılıp, başlangıç önermelerinden başlayarak alt alta gelen önermelerden oluşan dizi.
19. Âdap, erkân, âdet, meslek, usûl, kaide
20. Müsaade, izin.

0 kişi beğendi
22020-07-16 17:12:09 #
Cevap :
Sözlükte ENDİŞE Nedir:
Düşünce.
0 kişi beğendi
22020-07-16 17:12:09 #
Cevap :
Sözlükte UMUT Nedir:
Ummaktan doğan güven duygusu, ümit:
0 kişi beğendi
22020-07-16 17:12:09 #
Cevap :
Sözlükte KURBAĞALAR Nedir:
Omurgalı hayvanlardan, amfibyumlar sınıfına giren bir takım

0 kişi beğendi
22020-07-16 17:12:09 #
Cevap :
Sözlükte DERMAN Nedir:
Güç, takat, mecal.
0 kişi beğendi
22020-07-16 17:12:09 #
Cevap :
Sözlükte FİRAR Nedir:
Kaçma, kurtulma:
0 kişi beğendi
22020-07-16 17:12:09 #
Cevap :
Sözlükte TOMRUK Nedir:
Kesilmiş ağacın silindir biçimindeki gövdesi.
0 kişi beğendi
22020-07-16 17:12:09 #
Cevap :
Sözlükte GELİNCİK Nedir:
Yazın kırlarda, özellikle ekin tarlalarında yetişen, kırmızı ve otsu bitki (Papaver rhoeas).
0 kişi beğendi
22020-07-16 17:12:09 #
Cevap :
Sözlükte DEPREM Nedir:
Deprem : Yerkabuğunun derinliklerinde doğal nedenlerle oluşan salınım ve titreşim hareketleridir. Yeryüzünün belirli yerlerinde sıklıkla deprem görülür. Buralara deprem kuşakları denir.

Seizma Hareketleri (Depremler) :


Yerkabuğundaki herhangi bir sarsıntının, çevreye doğru yayılan titreşim biçimindeki hareketine deprem denir.

1. Volkanik depremler


Volkanik püskürmeler esnasında görülen ve etki alanları dar olan depremlerdir.

2. Çöküntü (Göçme) Depremleri


Kayatuzu, jips, kalker gibi kolay eriyebilen karstik sahalarda, zamanla yer altında büyük boşluklar oluşur. Bu boşlukların üstü bir müddet sonra çökerse sarsıntılar oluşur. Etki alanları en dar olan depremler bunlardır.

3. Tektonik (Dislokasyon) Depremler


Yer kabuğunun derinliklerinde basınç ve gerilimler sonucu, katmanların yer değiştirme, oynama ve kırılma gibi hareketlerinin ortaya çıkardığı sarsıntılardır. Etki alanları en geniş olan ve en çok hasara neden olan depremler bunlardır.
Depremin, yerin içinde oluştuğu kısmına iç merkez (hiposantr) denir. Depremin yeryüzüne en kısa yoldan ulaştığı yere de dış merkez (episantr) denir. Deprem bilimi sismoloji, deprem şiddetini ölçen alet de sismograf olarak adlandırılır.
Depremlerin ne kadar kuvvetli olduğunu belirlemek için iki türlü ölçek kullanılır.

  Richter (Rihter) ölçeği

  Mercalli - Sieberg ölçeği (Şiddet Iskalası)

Mercalli - Sieberg ölçeği sarsıntının yol açtığı zarar ve değişikliklere göre düzenlenmiştir. Richter ölçeği ise, iç merkezde depremle boşalan enerjinin ölçülmesi esasına dayanır. Deprem sırasında boşalan bu enerjiye depremin büyüklüğü (magnitüdü) denir.
Pasifik Okyanusu, Japonya çevresi, Antil Adaları, Doğu Hint Adaları, Akdeniz çevresi ve Amerika kıtalarının batı kesimleri yeryüzünde depremlerin en çok olduğu alanlardır.
Buna karşılık, eski jeolojik devirlerde oluşan Doğu Avrupa, Kanada, Sibirya, Grönland Adası, Avustralya ve İskandinav Yarımadası’nda hemen hemen hiç deprem olmamaktadır.

Türkiye’deki Deprem Alanları


Türkiyedeki Deprem Alanları
Türkiye nüfusunun % 60'a yakını, faal olan ve zarar verebilen deprem alanları üzerinde yerleşmiştir.
Daha önce görülen Erzurum, Erzincan, Van, Bolu, çankırı, Tokat, Adapazarı, Kütahya, Burdur, Lice, Bingöl, Dinar, Ceyhan, Gölcük ve Düzce depremlerinin büyük oranda can ve mal kaybına neden olmasında, bu kentlerin fay hatları üzerinde yer almalarının önemli rolü olmuştur.
Konya Ovası, Karaman, Mersin (Taşeli PlAtosu çevresi), Ergene Havzası ve Mardin Eşiği deprem bakımından tehlikesi az olan yerlerdir.
0 kişi beğendi
22020-07-16 17:12:09 #
Cevap :
Sözlükte NEHİR Nedir:
Irmak (Nehir) Nedir ? (Özet) : Deniz ve göl gibi su kütlelerine dökülen büyük akarsulara ırmak denir. Irmak, suları eğimli bir yatak içinde akar. Irmaklar dağ ve tepe gibi yüksek alanlardan doğar. Yamaçlardan inen yağmur ve erimiş kar suları küçük akıntılar oluşturur. Bunların bir araya gelmesiyle çay ve dere gibi küçük akarsular ortaya çıkar. Küçük akarsular da birleşir ve çoğalan sularıyla geniş bir yatak oyarak ırmak biçimini alır. Kar ve yağmur suları kesilirse ırmaklar da kurur. Irmakların doğduğu yere kaynak, denize döküldüğü yere ağız denir. Büyük ırmaklara katılan görece küçük ırmaklar genellikle kol diye adlandırılır . Irmaklar, akarken yatakları aşındırır ve yataklarındaki verimli toprakları sürükler. Bu topraklar ırmağın, ağzında ya da taşan bir ırmağın kıyılarında birikir. Böylece verimli tarım arazisi oluşur.

Irmak (Nehir) Nedir ?

Nehir ya da ırmak, genellikle denizlere, göllere ya da bir başka büyük akarsuya dökülen, özellikle genişliği ve taşıdığı su miktarı bakımından büyük akarsulara verilen genel isimdir. Bazı durumlarda ise bir başka suya ulaşmadan yer altında kaybolduğu ya da tamamen kuruduğu da görülmektedir. Büyük akarsular nehir ya da ırmak olarak adlandırılırken daha küçükleri ise çay ve dere olarak adlandırılırlar. Nehir, su döngüsünün önemli bir öğesidir. Nehirlerdeki suyun temel kaynağı yağışlardır. Yağmur ya da kar yağışı ile yer yüzüne inen su yüzey akıntıları, yer altı suları biçiminde nehirleri beslerken buzullar gibi doğal kaynakların erimesiyle oluşan suları da bu kaynaklara ekleyebiliriz. Nehirlerin doğduğu yere kaynak, denize döküldüğü yere ağız denir. Büyük ırmaklara katılan görece küçük ırmaklar genellikle kol diye adlandırılır. Bir çay ile nehir arasındaki fark: Çay dereden büyük ama ırmaktan küçük akarsu olarak tanımlansa da bu büyüklük kavramı görecelik göstermektedir. Bazen bu ayrım akarsunun üzerinde yapılan aktivitilere (taşımacılık, suyun ekonomik değeri, çevresel faktörler) göre belirlenebilir. Nehirlerdeki sukayıpları nehir yatağından veya derindeki akiferden meydana gelen su sısıntıları ve kısmen de buharlaşma neticesinde olur. Nehirlerdeki toplam su miktarı dünyadaki toplam su miktarının sadece küçük bir parçasını oluşturmaktadır; Nehirler, kaynaklarından başlamak üzere yer çekiminin etkisiyle yokuş aşağı yönde akarak bu akışlarını bir deniz ya da göle ulaşıncaya kadar sürdürürler. Ancak kurak alanlarda nehirlerin sularının tamamını buharlaşma yoluyla kaybettiği durumlarda mevcuttur.Bazı durumlarda ise bir nehrin belli yerde yer altına girerek bazı kayaç türlerinin içinden yer altı suyu oluşturacak biçimde yoluna devam ettiği de olmaktadır. Yine bazı nehirler insan eliyle yaratılmış edüstriyel bölgelerde aşırı yoğun olarak kullanılmakta ve bu da nehrin sularının doğal akıntısına devam edemeden tükenmesine neden olabilmektedir. Dünya üzerimndeki suyun %97'si okyanuslarda bulunurken içilebilir su miktarının üçte biri ise kara buzullarında bulunmaktadır, ve geri kalanının nerdeyse tamamı yer altı kaynaklarındadır. Göller içilebilir suyun sadece %0,5'lik bir kısmı içerirken nehir kanallarında bulunan suyun oranı ise bunun yarısı olan %0,025'tir ve bu da dünyadaki toplam su reservinin dört binde birine denk gelmektedir.

Irmak/Nehirlerin Topoğrafyası

Bir nehrin suları genellikle yatak dediğimiz doğal bir kanal içinde akar. Bazı büyük nehirler, özellikle ovalar gibi düz alanlarda akarken belli dönemlerde ya da sürekli olarak nehrin her iki kıyısından taşacak biçimde sel benzeri biçimde de akarlar. Nehrin başladığı yani kaynağının olduğu kısım yukarı nehir olarak adlandırılırken nehrin akış yönü doğrultusu ise aşağı nehir olarak adlandırılır.
0 kişi beğendi
22020-07-16 17:12:09 #
Cevap :
Sözlükte AMERİKALI Nedir:
Amerika Birleşik Devletleri halkından olan kimse
Cümle 1: Hadi hadi, bu sana yetişir! Hadi hadi, ben seni bilirim!
0 kişi beğendi
02020-07-16 17:12:09 #
Cevap :
Bulmacada 'Şerif Gören flmi' nedir sorusunun cevabı:
Kare ve çengel bulmacada sorulan 'Şerif Gören flmi' sorusunun yanıtı birden fazladır. Bu nedenle bulmacanızdaki boşluk sayısına ve harf dizilişine göre aşağıdaki cevaplarımızdan birini seçmelisiniz.


İşte cevaplar:
 1. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 3 harfli ise cevaba YOL yazabilirsiniz.
 2. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 6 harfli ise cevaba ENDİŞE yazabilirsiniz.
 3. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 4 harfli ise cevaba UMUT yazabilirsiniz.
 4. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 10 harfli ise cevaba KURBAĞALAR yazabilirsiniz.
 5. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 6 harfli ise cevaba DERMAN yazabilirsiniz.
 6. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 7 harfli ise cevaba ONKADIN yazabilirsiniz.
 7. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 5 harfli ise cevaba FİRAR yazabilirsiniz.
 8. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 6 harfli ise cevaba TOMRUK yazabilirsiniz.
 9. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 9 harfli ise cevaba ABUKSABUK yazabilirsiniz.
 10. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 7 harfli ise cevaba POLİZEİ yazabilirsiniz.
 11. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 6 harfli ise cevaba ALİŞAN yazabilirsiniz.
 12. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 10 harfli ise cevaba KATIRCILAR yazabilirsiniz.
 13. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 8 harfli ise cevaba GELİNCİK yazabilirsiniz.
 14. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 6 harfli ise cevaba DEPREM yazabilirsiniz.
 15. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 8 harfli ise cevaba KAÇAKLAR yazabilirsiniz.
 16. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 5 harfli ise cevaba NEHİR yazabilirsiniz.
 17. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 9 harfli ise cevaba AMERİKALI yazabilirsiniz.
 18. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 13 harfli ise cevaba YILANLARINÖCÜ yazabilirsiniz.
 19. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 10 harfli ise cevaba UMUTSOKAĞI yazabilirsiniz.

Diğer Cevaplar:
 1. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 5 harfli ise cevaba Tarik yazabilirsiniz.
 2. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 4 harfli ise cevaba Tarz yazabilirsiniz.
 3. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 4 harfli ise cevaba Usul yazabilirsiniz.
 4. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 6 harfli ise cevaba Sistem yazabilirsiniz.
 5. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 6 harfli ise cevaba Yöntem yazabilirsiniz.
 6. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 6 harfli ise cevaba Maksat yazabilirsiniz.
 7. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 4 harfli ise cevaba Uğur yazabilirsiniz.
 8. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 4 harfli ise cevaba Gaye yazabilirsiniz.
 9. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 4 harfli ise cevaba Defa yazabilirsiniz.
 10. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 3 harfli ise cevaba Kez yazabilirsiniz.
 11. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 3 harfli ise cevaba Hız yazabilirsiniz.
 12. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 8 harfli ise cevaba Yolculuk yazabilirsiniz.
 13. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 6 harfli ise cevaba Havada yazabilirsiniz.
 14. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 6 harfli ise cevaba Karada yazabilirsiniz.
 15. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 7 harfli ise cevaba Düşünce yazabilirsiniz.
 16. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 5 harfli ise cevaba Kaygı yazabilirsiniz.
 17. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 4 harfli ise cevaba Tasa yazabilirsiniz.
 18. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 5 harfli ise cevaba Kuşku yazabilirsiniz.
 19. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 5 harfli ise cevaba Korku yazabilirsiniz.
 20. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 4 harfli ise cevaba Ümit yazabilirsiniz.
 21. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 5 harfli ise cevaba Mecal yazabilirsiniz.
 22. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 5 harfli ise cevaba Takat yazabilirsiniz.
 23. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 3 harfli ise cevaba Güç yazabilirsiniz.
 24. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 4 harfli ise cevaba İlaç yazabilirsiniz.
 25. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 4 harfli ise cevaba Çare yazabilirsiniz.
 26. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 8 harfli ise cevaba Kurtulma yazabilirsiniz.
 27. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 5 harfli ise cevaba Kaçma yazabilirsiniz.
 28. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 8 harfli ise cevaba Tomurcuk yazabilirsiniz.
 29. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 15 harfli ise cevaba Mezgitgillerden yazabilirsiniz.
 30. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 7 harfli ise cevaba Zelzele yazabilirsiniz.
 31. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 7 harfli ise cevaba Hareket yazabilirsiniz.
 32. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 13 harfli ise cevaba Yer Sarsıntısı yazabilirsiniz.
 33. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 13 harfli ise cevaba Yer Sarsıntısı yazabilirsiniz.
 34. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 5 harfli ise cevaba Irmak yazabilirsiniz.
 35. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 8 harfli ise cevaba Amerikan yazabilirsiniz.

YOL kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Tarik (5 harfli)
 2. Tarz (4 harfli)
 3. Usul (4 harfli)
 4. Sistem (6 harfli)
 5. Yöntem (6 harfli)
 6. Maksat (6 harfli)
 7. Uğur (4 harfli)
 8. Gaye (4 harfli)
 9. Defa (4 harfli)
 10. Kez (3 harfli)
 11. Hız (3 harfli)
 12. Yolculuk (8 harfli)
 13. Havada (6 harfli)
 14. Karada (6 harfli)

ENDİŞE kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Düşünce (7 harfli)
 2. Kaygı (5 harfli)
 3. Tasa (4 harfli)
 4. Kuşku (5 harfli)
 5. Korku (5 harfli)

UMUT kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Ümit (4 harfli)

DERMAN kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Mecal (5 harfli)
 2. Takat (5 harfli)
 3. Güç (3 harfli)
 4. İlaç (4 harfli)
 5. Çare (4 harfli)

FİRAR kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Kurtulma (8 harfli)
 2. Kaçma (5 harfli)

TOMRUK kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Tomurcuk (8 harfli)

GELİNCİK kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Mezgitgillerden (15 harfli)

DEPREM kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Zelzele (7 harfli)
 2. Hareket (7 harfli)
 3. Yer Sarsıntısı (13 harfli)
 4. Yer Sarsıntısı (13 harfli)

NEHİR kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Irmak (5 harfli)

AMERİKALI kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Amerikan (8 harfli)
Sözlükte YOL Nedir:
1. Karada, havada, suda bir yerden bir yere gitmek için aşılan uzaklık, tarik
2. Karada insanların ve hayvanların geçmesi için açılan veya kendi kendine oluşmuş, yürümeye uygun yer: “Bahçeleri bahçelere toprak yollar bağlardı.” -Ç. Altan. 
3. Genellikle yerleşim alanlarını birbirine bağlamak için düzeltilerek açılmış ulaşım şeridi: “Yolda oynayan çocuklara ne olduğunu sordu.” -Ö. Seyfettin. 
4. İçinden veya üstünden bir sıvının geçtiği, aktığı yer: Su yolu. Sel yolu. 
5. Yolculuk: Yola çıkmak. Yoldan kalmak. 
6. Gidiş çabukluğu, hız: Bu vapurun yolu az. 
7. Davranış, tutum, gidiş veya davranış biçimi: “Celâl Bey'i sakal bırakma yolunda, kim, hangi örnek özendirdi diye çok düşünmüşümdür.” -H. Taner. 
8. Uyulan ilke, sistem, usul, tarz, tarik: Duyguların eğitimi de en iyi sanat yoluyla olur. 
9. Kumaşta bulunan çizgi. 
10. Kez, defa. 
11. mec. Gaye, uğur, maksat: Bu yolda çok emek harcandı. 
12. mec. Bir amaca ulaşmak için başvurulması gereken çare, yöntem: Bu işi yapmanın bir yolu vardır.
13. Düğünde, oğlan evinin kız evine, kıza verdiği para, mal, armağan. Düğünde, kız evinin oğlan ve yakınlarına verdiği armağan. Düğün sahibinin, çağırılıya gön derdiği armağan. 4. Düğüne, çağırılının götürdüğü armağan.
14. İnsanların, bir yerden başka bir yere gitmek üzere üzerinden ya da içinden geçtikleri, yerleşim yerlerinin gelişme doğrultusunu yakından etkileyen ve düzentasarlarda önemli bir öge oluşturan yerler.
15. Elektronlar, iyonlar veya moleküller gibi taneciklerin hareket ettiği iz, patika.
16. X iligesel uzayı verildiğinde a, (…) noktalan için, f(0)=a ve f(1) =b olacak biçimde (…)sürekli gönderimi.
17. Başlangıç noktası p ve bitiş noktası q için, [0,1] kapalı aralığından X topolojik uzayına giden ve a(0) = p ve a(l) = q olacak biçimde sürekli bir a fonksiyonu.
18. Çözümleyici çizelgede, bir arada doğru olduğu varsayılıp, başlangıç önermelerinden başlayarak alt alta gelen önermelerden oluşan dizi.
19. Âdap, erkân, âdet, meslek, usûl, kaide
20. Müsaade, izin.

Sözlükte ENDİŞE Nedir:
Düşünce.
Sözlükte UMUT Nedir:
Ummaktan doğan güven duygusu, ümit:
Sözlükte KURBAĞALAR Nedir:
Omurgalı hayvanlardan, amfibyumlar sınıfına giren bir takım

Sözlükte DERMAN Nedir:
Güç, takat, mecal.
Sözlükte FİRAR Nedir:
Kaçma, kurtulma:
Sözlükte TOMRUK Nedir:
Kesilmiş ağacın silindir biçimindeki gövdesi.
Sözlükte GELİNCİK Nedir:
Yazın kırlarda, özellikle ekin tarlalarında yetişen, kırmızı ve otsu bitki (Papaver rhoeas).
Sözlükte DEPREM Nedir:
Deprem : Yerkabuğunun derinliklerinde doğal nedenlerle oluşan salınım ve titreşim hareketleridir. Yeryüzünün belirli yerlerinde sıklıkla deprem görülür. Buralara deprem kuşakları denir.

Seizma Hareketleri (Depremler) :


Yerkabuğundaki herhangi bir sarsıntının, çevreye doğru yayılan titreşim biçimindeki hareketine deprem denir.

1. Volkanik depremler


Volkanik püskürmeler esnasında görülen ve etki alanları dar olan depremlerdir.

2. Çöküntü (Göçme) Depremleri


Kayatuzu, jips, kalker gibi kolay eriyebilen karstik sahalarda, zamanla yer altında büyük boşluklar oluşur. Bu boşlukların üstü bir müddet sonra çökerse sarsıntılar oluşur. Etki alanları en dar olan depremler bunlardır.

3. Tektonik (Dislokasyon) Depremler


Yer kabuğunun derinliklerinde basınç ve gerilimler sonucu, katmanların yer değiştirme, oynama ve kırılma gibi hareketlerinin ortaya çıkardığı sarsıntılardır. Etki alanları en geniş olan ve en çok hasara neden olan depremler bunlardır.
Depremin, yerin içinde oluştuğu kısmına iç merkez (hiposantr) denir. Depremin yeryüzüne en kısa yoldan ulaştığı yere de dış merkez (episantr) denir. Deprem bilimi sismoloji, deprem şiddetini ölçen alet de sismograf olarak adlandırılır.
Depremlerin ne kadar kuvvetli olduğunu belirlemek için iki türlü ölçek kullanılır.

  Richter (Rihter) ölçeği

  Mercalli - Sieberg ölçeği (Şiddet Iskalası)

Mercalli - Sieberg ölçeği sarsıntının yol açtığı zarar ve değişikliklere göre düzenlenmiştir. Richter ölçeği ise, iç merkezde depremle boşalan enerjinin ölçülmesi esasına dayanır. Deprem sırasında boşalan bu enerjiye depremin büyüklüğü (magnitüdü) denir.
Pasifik Okyanusu, Japonya çevresi, Antil Adaları, Doğu Hint Adaları, Akdeniz çevresi ve Amerika kıtalarının batı kesimleri yeryüzünde depremlerin en çok olduğu alanlardır.
Buna karşılık, eski jeolojik devirlerde oluşan Doğu Avrupa, Kanada, Sibirya, Grönland Adası, Avustralya ve İskandinav Yarımadası’nda hemen hemen hiç deprem olmamaktadır.

Türkiye’deki Deprem Alanları


Türkiyedeki Deprem Alanları
Türkiye nüfusunun % 60'a yakını, faal olan ve zarar verebilen deprem alanları üzerinde yerleşmiştir.
Daha önce görülen Erzurum, Erzincan, Van, Bolu, çankırı, Tokat, Adapazarı, Kütahya, Burdur, Lice, Bingöl, Dinar, Ceyhan, Gölcük ve Düzce depremlerinin büyük oranda can ve mal kaybına neden olmasında, bu kentlerin fay hatları üzerinde yer almalarının önemli rolü olmuştur.
Konya Ovası, Karaman, Mersin (Taşeli PlAtosu çevresi), Ergene Havzası ve Mardin Eşiği deprem bakımından tehlikesi az olan yerlerdir.
Sözlükte NEHİR Nedir:
Irmak (Nehir) Nedir ? (Özet) : Deniz ve göl gibi su kütlelerine dökülen büyük akarsulara ırmak denir. Irmak, suları eğimli bir yatak içinde akar. Irmaklar dağ ve tepe gibi yüksek alanlardan doğar. Yamaçlardan inen yağmur ve erimiş kar suları küçük akıntılar oluşturur. Bunların bir araya gelmesiyle çay ve dere gibi küçük akarsular ortaya çıkar. Küçük akarsular da birleşir ve çoğalan sularıyla geniş bir yatak oyarak ırmak biçimini alır. Kar ve yağmur suları kesilirse ırmaklar da kurur. Irmakların doğduğu yere kaynak, denize döküldüğü yere ağız denir. Büyük ırmaklara katılan görece küçük ırmaklar genellikle kol diye adlandırılır . Irmaklar, akarken yatakları aşındırır ve yataklarındaki verimli toprakları sürükler. Bu topraklar ırmağın, ağzında ya da taşan bir ırmağın kıyılarında birikir. Böylece verimli tarım arazisi oluşur.

Irmak (Nehir) Nedir ?

Nehir ya da ırmak, genellikle denizlere, göllere ya da bir başka büyük akarsuya dökülen, özellikle genişliği ve taşıdığı su miktarı bakımından büyük akarsulara verilen genel isimdir. Bazı durumlarda ise bir başka suya ulaşmadan yer altında kaybolduğu ya da tamamen kuruduğu da görülmektedir. Büyük akarsular nehir ya da ırmak olarak adlandırılırken daha küçükleri ise çay ve dere olarak adlandırılırlar. Nehir, su döngüsünün önemli bir öğesidir. Nehirlerdeki suyun temel kaynağı yağışlardır. Yağmur ya da kar yağışı ile yer yüzüne inen su yüzey akıntıları, yer altı suları biçiminde nehirleri beslerken buzullar gibi doğal kaynakların erimesiyle oluşan suları da bu kaynaklara ekleyebiliriz. Nehirlerin doğduğu yere kaynak, denize döküldüğü yere ağız denir. Büyük ırmaklara katılan görece küçük ırmaklar genellikle kol diye adlandırılır. Bir çay ile nehir arasındaki fark: Çay dereden büyük ama ırmaktan küçük akarsu olarak tanımlansa da bu büyüklük kavramı görecelik göstermektedir. Bazen bu ayrım akarsunun üzerinde yapılan aktivitilere (taşımacılık, suyun ekonomik değeri, çevresel faktörler) göre belirlenebilir. Nehirlerdeki sukayıpları nehir yatağından veya derindeki akiferden meydana gelen su sısıntıları ve kısmen de buharlaşma neticesinde olur. Nehirlerdeki toplam su miktarı dünyadaki toplam su miktarının sadece küçük bir parçasını oluşturmaktadır; Nehirler, kaynaklarından başlamak üzere yer çekiminin etkisiyle yokuş aşağı yönde akarak bu akışlarını bir deniz ya da göle ulaşıncaya kadar sürdürürler. Ancak kurak alanlarda nehirlerin sularının tamamını buharlaşma yoluyla kaybettiği durumlarda mevcuttur.Bazı durumlarda ise bir nehrin belli yerde yer altına girerek bazı kayaç türlerinin içinden yer altı suyu oluşturacak biçimde yoluna devam ettiği de olmaktadır. Yine bazı nehirler insan eliyle yaratılmış edüstriyel bölgelerde aşırı yoğun olarak kullanılmakta ve bu da nehrin sularının doğal akıntısına devam edemeden tükenmesine neden olabilmektedir. Dünya üzerimndeki suyun %97'si okyanuslarda bulunurken içilebilir su miktarının üçte biri ise kara buzullarında bulunmaktadır, ve geri kalanının nerdeyse tamamı yer altı kaynaklarındadır. Göller içilebilir suyun sadece %0,5'lik bir kısmı içerirken nehir kanallarında bulunan suyun oranı ise bunun yarısı olan %0,025'tir ve bu da dünyadaki toplam su reservinin dört binde birine denk gelmektedir.

Irmak/Nehirlerin Topoğrafyası

Bir nehrin suları genellikle yatak dediğimiz doğal bir kanal içinde akar. Bazı büyük nehirler, özellikle ovalar gibi düz alanlarda akarken belli dönemlerde ya da sürekli olarak nehrin her iki kıyısından taşacak biçimde sel benzeri biçimde de akarlar. Nehrin başladığı yani kaynağının olduğu kısım yukarı nehir olarak adlandırılırken nehrin akış yönü doğrultusu ise aşağı nehir olarak adlandırılır.
Sözlükte AMERİKALI Nedir:
Amerika Birleşik Devletleri halkından olan kimse
Cümle 1: Hadi hadi, bu sana yetişir! Hadi hadi, ben seni bilirim!
0 kişi beğendi

00:00

Günlük Mini Bulmaca
Bilgilendirme: Bulmaca sözlüğümüzde Haberturk, Hürriyet, Sözcü ve Posta gazetesinin günlük kare ve çengel bulmacalarının cevapları ve Bulmacahane, CodyCross gibi bulmaca oyunlarının cevapları yayınlanmaktadır. Ayrıca diğer gazete bulmaca cevapları, bulmaca kitabı, çapraz, karışık bulmaca cevaplarınıda sözlüğümüzde bulabilirsiniz. Bulmaca sözlüğümüzden arama yaparak bulmaca sorunuzdaki cevabı kolayca bulabilirsiniz. Eğer cevap henüz sitemize eklenmemiş ise soru sor butonuna tıklayarak hemen cevap verilmesini sağlayabilirsiniz.

Yakın zamanda para ödüllü online bulmaca çözebileceğiniz bulmaca servisimiz yayına alınacaktır. Günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak en iyi bulmaca çözenler listelerimiz olacak.

Sözlüğümüzde cevabını bulabileceğiniz bulmaca çeşitleri: CodyCross bulmaca soruları, çengel bulmaca, kare bulmaca, sudoku bulmaca, rakam bulmaca, kelime şifre bulmaca, altıgen çengel bulmaca, halka bulmaca, sözcük avı, yapboz bulmaca, labirent bulmaca, mozaik bulmaca, resimli kelime bulmaca, 7 farkı bulun, lekare bulmaca ve kim milyoner olmak ister soruları ve cevapları.

Ayrıca bulmaca cevapları sözlüğümüzde aradığınız kelimenin eş anlamı, mecazen ve mecaz anlamları, eski dildeki karşılıkları, osmanlıca karşılıklarıi, zıt anlamlarını bulabilirsiniz.

Unutmayın bulmaca çözmek zekanızı geliştirdiği gibi çağımızın en kötü hastalıklarından biri olan alzheimer içinde doktorlar tarafından en önerilen çözümlerden biridir. Şimdiden güzel, sağlıklı günler dileriz..

Soru Sor Cevapsız Sorular Bulmaca Sözlüğü
Benzer Sorular
hantol
Çözüldü Şerif bulmaca
hantol
Çözüldü Görenek bulmaca
hantol
Çözüldü Gören bulmaca
ArdaPat
Çözüldü Gören görücü
Günün Bulmaca Cevapları
hantol
18 dk. önceÖzletmek bulmaca
hantol
22 dk. önceSolist bulmaca
hantol
36 dk. önceHoş bulmaca
hantol
1 saat önceKötücül bulmaca
hantol
1 saat önceMefluç bulmaca
hantol
1 saat önceRenyum bulmaca
hantol
1 saat önceÖzleme bulmaca
hantol
2 saat önceİtimatlı bulmaca
hantol
2 saat önceAzel bulmaca
hantol
3 saat önceYama Yapma bulmacaArama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • 262325
  262325
  Belirtmemiş
 • Dublörün Dilemması
  Dublörün Dilemması
  Belirtmemiş
 • 254765
  254765
  Belirtmemiş
 • cankync
  cankync
  Belirtmemiş
 • viento
  viento
  Belirtmemiş
 • Cemmm
  Cemmm
  Belirtmemiş
 • Mcihat Armutcu
  Mcihat Armutcu
  Belirtmemiş
 • İly
  İly
  Belirtmemiş
 • Ramazan kaman02
  Ramazan kaman02
  Belirtmemiş
 • Nazlıceylanım
  Nazlıceylanım
  Belirtmemiş
 • keskin
  keskin
  Belirtmemiş
 • Sokakların çocuğu
  Sokakların çocuğu
  Belirtmemiş
 • Koalaa
  Koalaa
  Belirtmemiş
 • Elif Aslan
  Elif Aslan
  Belirtmemiş
 • mutsuzhatun1905
  mutsuzhatun1905
  Belirtmemiş
 • melek9878
  melek9878
  Belirtmemiş
 • Kartalaltan
  Kartalaltan
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • sansar
  sansar
  Belirtmemiş
 • Hsynnn
  Hsynnn
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya