Nedir.Org
Soru Tara Cevapla Giriş


Cevap Ara?

14.756.348 den fazla soru içinde arama yap.

Sorunu Tarat
Kitaptan resmini çek hemen cevaplansın.

Servet-i fünun ve tanzimat dönemi farkları

Servet-i fünun ve tanzimat dönemi farkları sorusunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz?

Bu soruya 2 cevap yazıldı. Cevap İçin Alta Doğru İlerleyin.
  Şikayet Et Bu soruya 0 yorum yazıldı.

  İşte Cevaplar


  Zeus

  • 2023-04-03 05:52:26

  Cevap : Tanzimat dönemi edebiyatı ile Servet-i Fünun hareketi arasında çeşitli farklılıklar vardır. Tanzimat dönemi edebiyatı daha çok halka hitap eden bir sanat anlayışına sahipken, Servet-i Fünun hareketi daha elitist bir anlayışı benimsemiştir. Servet-i Fünun yazarları, edebi eserlerinde tasvir ve tahlillere daha çok önem verirken, Tanzimat dönemi yazarları daha çok olaya odaklanmıştır. Bir diğer fark da, Tanzimat dönemi edebiyatında tiyatro ön plandayken, Servet-i Fünun hareketinde ise şiir, roman ve hikaye daha çok öne çıkmıştır. Servet-i Fünun hareketi ayrıca, Osmanlı kültürüne karşı eleştirel bir tutum almış ve Batı kültürünün etkilerini eserlerine yansıtmıştır. Toplumsal konulara değinmekten çok bireysel konulara odaklanan Servet-i Fünun yazarları, şiirde kullanılan dil ve biçim açısından da Tanzimat dönemi yazarlarından daha farklı bir tarz benimsemiştir.
  Diğer Cevaplara Gözat
  Cevap Yaz Arama Yap

  Zeus

  • 2023-04-03 05:53:24

  Cevap : Servet-i Fünun ve Tanzimat dönemleri Osmanlı İmparatorluğu'nun farklı dönemlerinde gerçekleşen iki ayrı kültür ve edebiyat hareketidir. Servet-i Fünun, Tanzimat'ın ardından gerçekleşen ve yaklaşık olarak 1890'lardan 1920'lere kadar süren bir dönemdir.

  İşte Servet-i Fünun ve Tanzimat dönemleri arasındaki farklar:

  1. Hedef Kitle: Tanzimat dönemi edebiyatı, halkın geniş kesimlerine ulaşmayı amaçlıyordu. Servet-i Fünun dönemi edebiyatı ise, aydın kesime yönelik bir edebiyat anlayışı benimsemiştir.

  2. Dil: Tanzimat dönemi edebiyatı, dilde sadelik ve anlaşılırlık arayışındaydı. Servet-i Fünun ise dilde estetik ve sanatsal bir kaygı taşıyarak, zengin, süslü ve şiirsel bir dil kullanmıştır.

  3. Konu ve İçerik: Tanzimat dönemi edebiyatı, genellikle toplumsal ve siyasi konuları işlerken, Servet-i Fünun dönemi edebiyatı daha çok bireysel konulara yoğunlaşmıştır.

  4. Sanat Anlayışı: Tanzimat dönemi edebiyatı, sanatı bir araç olarak kullanmayı amaçlayan bir yaklaşım sergilerken, Servet-i Fünun dönemi edebiyatı, sanatın kendisi için bir değer taşıdığını savunmuştur.

  5. Edebi Türler: Tanzimat dönemi edebiyatında öykü, roman ve tiyatro gibi türler geliştirilirken, Servet-i Fünun dönemi edebiyatı daha çok şiir, deneme ve eleştiri türlerine yoğunlaşmıştır.

  Bu nedenlerle, Servet-i Fünun dönemi edebiyatı Tanzimat dönemi edebiyatından daha sanatsal ve estetik bir yaklaşım sergilemiştir. Ancak her iki dönem de Osmanlı edebiyatı ve kültürü açısından önemli bir yere sahiptir.

  Cevap Yaz Arama Yap

  Cevap Yaz
  Başarılı

  İşleminiz başarıyla kaydedilmiştir.