Nedir.Org
Soru Tara Cevapla Giriş


Cevap Ara?

14.756.348 den fazla soru içinde arama yap.

Sorunu Tarat
Kitaptan resmini çek hemen cevaplansın.

Servet-i Fünun ve Tanzimat dönemi roman karşılaştırması

Serveti fünun ve tanzimat dönemi roman karşılaştırması sorusunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz?

Bu soruya 2 cevap yazıldı. Cevap İçin Alta Doğru İlerleyin.
  Şikayet Et Bu soruya 0 yorum yazıldı.

  İşte Cevaplar


  Zeus

  • 2023-04-04 08:49:26

  Cevap :

  Tablo halinde Serveti Fünun ve Tanzimat dönemi romanlarının karşılaştırmasını aşağıda bulabilirsiniz:

  Özellikler Tanzimat Dönemi Romanları Serveti Fünun Dönemi Romanları
  Yazarlar Namık Kemal, Şemsettin Sami, Ahmet Mithat Efendi Ahmet Rasim, Halit Ziya Uşaklıgil, Recaizade Mahmut Ekrem
  Dil Basit bir dil kullanımı Daha ağır bir dil kullanımı
  Anlatım Birinci tekil şahıs ağzından anlatım Üçüncü tekil şahıs ağzından anlatım
  Konu Toplumsal meseleler, bireysel özgürlükler Bireysel duygular, düşünceler
  Amaç Toplumsal sorunlara dikkat çekmek, farkındalık yaratmak Sanat için sanat anlayışını benimsemek, estetik değeri ön plana çıkarmak

  Maddeler halinde ise şöyle sıralayabiliriz:

  Tanzimat Dönemi Romanları:

  1. Basit bir dil kullanımı
  2. Birinci tekil şahıs ağzından anlatım
  3. Toplumsal meselelere odaklanma
  4. Bireysel özgürlükleri ele alma
  5. Farkındalık yaratma amaçlı yazılmış romanlar
  6. Namık Kemal, Şemsettin Sami, Ahmet Mithat Efendi gibi yazarların eserleri

  Serveti Fünun Dönemi Romanları:

  1. Daha ağır bir dil kullanımı
  2. Üçüncü tekil şahıs ağzından anlatım
  3. Bireysel duygular ve düşüncelere odaklanma
  4. Estetik değeri ön plana çıkarma
  5. Sanat için sanat anlayışını benimseme
  6. Ahmet Rasim, Halit Ziya Uşaklıgil, Recaizade Mahmut Ekrem gibi yazarların eserleri

  Diğer Cevaplara Gözat
  Cevap Yaz Arama Yap

  Zeus

  • 2023-04-04 08:48:18

  Cevap :

  TANZİMAT DÖNEMİ ROMANI İLE SERVET-İ FÜNUN DÖNEMİ ROMANININ KARŞILAŞTIRILMASI

   

  TANZİMAT DÖNEMİ ROMAN

  SERVET-İ FÜNUN DÖNEMİ ROMAN

  TEMA

  Yanlış Batılılaşma, cariyelik, esaret, toplumsal aksaklıklar, yanlış evlilikler, aşk, tarihi konular…

  Hayal-gerçek çatışması, aşk, kaçış, karamsarlık…

  OLAY VE KİŞİLER

  Kişiler tek yönlüdür. İyiler hep iyi, kötüler hep kötü ve olay bu iki tipin çatışması üzerinden kurgulanır.

  Aydın ve zengin zümreden kişilerdir.

  Karakterler ön plandadır.

  MEKÂN

  İstanbul, genellikle Çamlıca

  İstanbul, genellikle Beyoğlu ve Tepebaşı

  DİL VE ANLATIM

  Betimlemelerde süslü bir dil kullanılmıştır. Yazar kişiliğini gizlememmiş ve olay akışını kesip okuyucuya bilgiler aktarmıştır.

  Arapça-Farsça kelime ve tamlamalarla yüklü sanatlı bir dil özelliği vardır. Yazar, kişiliğini gizler; olay akışını kesmez ve tarafsızdır.

  EDEBİ AKIMLAR

  1.dönemde romantizm, 2.dönemde realizm

  Realizm ve natüralizm

  ROMAN TEKNİĞİ

  Roman teknik yönden kusurludur. Çünkü yazar, olay akışını kesip okura bilgiler aktarmış; abartılara, tesadüflere yer verilmiştir. Kişileri yönlendirmiş, taraflı davranmıştır.

  Teknik açıdan olgun eserler verilmiştir.

  Yazar, olay akışında tarafsız kalmış; olay akışını gizlemiştir. Rastlantılara ve gereksiz ayrıntılara yer verilmemiştir.

  Cevap Yaz Arama Yap

  Cevap Yaz
  Başarılı

  İşleminiz başarıyla kaydedilmiştir.