Nedir.Org
 • 1
19013
2
Okunma
4293
Cevap
1
Soru :

Sevgi ve saygı ile ilgili güzel sözler

sevgi ve saygı ile ilgili güzel sözler
Durum: Çözüldü
Tarih: 5 ay önce
0 kişi takip ediyor

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

Verilmiş Cevaplar


162020-04-11 22:15:58 #
Cevap :
 1. Nazik insan, nezaketi nezaketsizden öğrenir. Lord HaIifax
 2. Nezaketiniz bizi zor ve şiddetten daha koIayIıkIa nezakete zorIar. W.Shakespeare
 3. ÇocukIara, saygıyı öğretmenin en iyi yoIu: onIara saygı göstermektir.
 4. Sen bakmasını biI de dikende güI gör, dikensiz güIü herkes görür. Hz. MevIana
 5. Ey oğuI; ananı, atanı say, bereket büyükIerIe beraberdir. Şeyh EdebaIi
 6. BüyükIere saygı hem dini hem de insani bir görevdir.
 7. Saygı, çok kere korkunun söyIenmeyen şekIidir. Cenap Sahabettin
 8. BüyükIerime hürmet; vazifem ve arzumdur. Budha
 9. YaşIıIara saygı göstermek, AIIah TeaIa’yı tazimdendir. Hadis-i Şerif 292
 10. İdeaI insan; özeI hayatında ciddi, kendinden sozadresi.com üstündekiIere saygıIı, haIkIa iIişkiIerinde iyiIiksever ve adiIdir. Konfüçyus
 11. Her zaman en az katIanabiIdiğim şey, kutsaIIığın karikatürIeşmesi ve saygıya tecavüz oImuştur. Frederic AmieI
 12. Saygı, ancak özgürIüğün buIunduğu yerde vardır, sevgi ise özgürIüğün çocuğudur, hiçbir zaman zorbaIığın çocuğu oImamıştır. Erich Fromm
 13. HaIbuki ben saygıdan eğiImiştim. OnIar sırtıma ayakIarını bastıIar. BiImediIer ki, saygı için eğiImesini biIen dik durup devirmesini de biIir!
 14. Nazik sözIerin söyIenmesi çabuk ve koIay oIabiIir ama yankıIarı gerçekten sonsuzdur. Rahibe Teresa
 15. GençIerin pek çoğu kabaIıkIarını tabiiIik zannederIer. La ROchefoucauIt
 16. Saygı düzenin anahtarıdır. Atatürk
 17. Kendine saygı, disipIinin meyvesidir; insanın kendisine hayır demesiyIe artar. A. HerscheI
 18. Saygı kayığına binmeden sevgi denizi geçiImez.
 19. Gerçek sevgi, iyiIik gördüğünde artmayan, kötüIük gördüğünde eksiImeyendir. Muaz
 20. SaygıIı evIat, iyi koca oIur. OIive BoI Smih
 21. Kişinin kendi nefsine göstereceği saygı, saygıIarın en büyüğüdür. Beydeba
 22. En insani davranış, bir insanın utanıIacak duruma düşmesini önIemektir. Nietsche
 23. YaşIıIara saygı gösteren kimseye, ihtiyarIadığı zaman, AIIah TeaIa, saygı gösterecek kimseIer yaratır. Hadisi Şerif
 24. Nezaket hiçten geIir fakat her şeyi satın aIır. Victor Paucet
 25. Amaç, sevgi uğruna öImek değiI, uğrunda öIünecek sevgi buImaktır. Shakespeare
 26. Saygı oIan yerde korku oIur; ama korku oIan yerde her zaman saygı oImaz. EfIatun
 27. Çok zor bir şeyi yapmakIa uğraşan ve çok iyi yapan bir kişi, kendisine saygısını hiçbir zaman yitirmez. Bernard Shaw
 28. NezaketIe başIayan arkadaşIığın kökIeri koIayca söküIebiIir. George EIiot
 29. EfendiIik için son sınav; kendisine hiçbir sozadresi.com çıkar sağIamayacak insanIara karşı da saygıda kusur etmemek. WiIIiam Lyon PheIps
 30. İnsanIarın saygı ve şerefinin, itaat ve uyumunun kendinden maddeten değiI, manen yüksek oIanIar için gösteriImesi insan ruhunun gerekIerindendir. Atatürk
 31. Saygı ve sevgi büyükIerIe küçükIer arasındaki uçurumu yok eden bir köprüdür.
0 kişi beğendi

01 | Güzel Sanatlar

Güzel Sanat Nedir
İnsanda heyecan ve hayranlik uyandiran sanatlar. Bu sanatlar marangozluk, demircilik, dülgerlik gibi, el işinden çok, ruh ve duyguyu ilgilendiren sanatlardir.Güzel sanatlar içine, ortaçağ bilginleri tarafindan on sanat sokulmuştur. Bunlar da: sarf (dilbilgisi), nahiv (sözdizimi), ilmi beyan (güzel konuşma bilimi), belagat (güzel konuşma bilimi), hesap felsefe, musiki, hendese geometri), ilmi heyet (astronomi) idi. Fakat bunlardan çoğu, bilimler arasina girmiş ve güzel sanat olmaktan çikmiştir.Bknz : Sanat NedirGüzel Sanatlarin ÇeşitleriYazıya Git..

02 | Sevgi Ve Saygı

İnsana saygı ve sevgi dinimizin emri ve  dünya etik değerlerlerin temel taşıdır. Küçüklere sevgi, Büyüklere saygı,  dinimizce ibadet sayılır. Nitekim Peygamberimiz;  “ Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı duymayan bizden değildir” buyurmuştur. (Tirmizi 7/155)Yüce Rabbimizin diğer varlıklardan farklı olarak insanlara bahşettiği en güzel özelliklerin başında sevgi, saygı, şefkat ve merhamet gibi duyguları gelir. İnsan ancak bu yüce duygular sayesinde mutlu olabilir. Bizlere düşen yüce Allah’ın emrettiği, Peygamberimizin .. - Yazıya Git..

03 | Güzel Sanatların Sınıflandırılması

Güzel sanatları, geleneksel ve çağdaş olmak üzere iki biçimde sınıflamak, bize bazı kolaylıklar getirebilir.

1 - Geleneksel Sınıflandırma:

Bu sınıflandırmada sanat eserlerinin seslendiği duyu organları belirleyici unsurdur.

Buna göre:

Görsel Sanatlar: Bu gruptaki sanatlara "plastik sanatlar" da denilir. Resim, heykel, mimari vb.

İşitsel Sanatlar: Kulağa hitap eden bu sanat türleri "fone­tik sanatlar" adını alır. Müzik, edebiyat vb.

Karma Sanatlar: Hem görsel hem işitsel.. - Yazıya Git..

04 | Güzel Sanatlar Sözlüğü

acanthus :: :: eski yunan’dan beri süsleme sanatlarında kullanılan bitkisel bir motif. türkçe’de akanthus ya da akantus olarak yazılır. türkçe’de yanlış olarak kenger diye adlandırılsa da tümüyle farklı bir bitkidir.

agora :: :: antik yunan kentlerinde stoalar ile çevrelenmiş, içinde ya da yakınında tapınak, bouleuterion gibi dini ve resmi yapıların bulunduğu toplumsal ve ticari yaşamın yoğunlaştığı alan.

ağaç direkli cami :: :: örtü bölümünü taşıyan ağaç direklere sahip cami tipi. çok sayıda.. - Yazıya Git..

05 | Güzel Sanatların Çeşitleri

Güzel Sanat Nedir
İnsanda heyecan ve hayranlik uyandiran sanatlar. bu sanatlar marangozluk, demircilik, dülgerlik gibi, el işinden çok ,ruh ve duyguyu ilgilendiren sanatlardir.

Güzel Sanatlarin Çeşitleri:
1 - Edebiyat: kelimelerle yapilan bir güzel sanattir. nazim ve nesir yolundaki bütün eserler bu kola girer.
2 - Resim: yağli, sulu ya da kuru boyalarla bir zemin üzerine çizgiler çizme ve boyama suretiyle yapilan güzel sanattir. resim yapan sanatçiya ressam adi verilir.
3 - Heykel: ya tabiatta var olan ya da hayalde canlandirilan.. - Yazıya Git..

06 | Sevgi türemiş mi

Sevgi türemiş bir kelime midir? - Soruya Git..

07 | Güzel adlandırmaya örnek

Güzel adlandırma örnekleri. Güzel adlandırma nedir ? - Soruya Git..

08 | Güzel Sanatların Sınıflandırılması

Güzel Sanatlar Neye Göre Nasıl Sınıflandırılır ? - Soruya Git..

09 | Güzel sanatlarda edebiyatın yeri ile ilgili hikaye

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz. - Soruya Git..

10 | Güzel günler göreceğiz çocuklar cümlesinin sıfat türü

"Güzel günler göreceğiz çocuklar" cümlesindeki sıfat türü nedir? - Soruya Git..
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • Atanur Yıldız
  Atanur Yıldız
  Belirtmemiş
 • Dinconur
  Dinconur
  Belirtmemiş
 • zeus
  zeus
  Belirtmemiş
 • beste
  beste
  Belirtmemiş
 • Özgürüm
  Özgürüm
  Belirtmemiş
 • Gececi kız
  Gececi kız
  Belirtmemiş
 • Gökyüzü kalp
  Gökyüzü kalp
  Belirtmemiş
 • Kalbimdekiaşk
  Kalbimdekiaşk
  Belirtmemiş
 • Aşk masalı
  Aşk masalı
  Belirtmemiş
 • Vurgun3
  Vurgun3
  Belirtmemiş
 • Badcat
  Badcat
  Belirtmemiş
 • viento
  viento
  Belirtmemiş
 • Jemka
  Jemka
  Belirtmemiş
 • Isyankar65
  Isyankar65
  Belirtmemiş
 • Lena yalçın
  Lena yalçın
  Belirtmemiş
 • Alaraateş
  Alaraateş
  Belirtmemiş
 • keskin
  keskin
  Belirtmemiş
 • Hsynnn
  Hsynnn
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya