Nedir.Org
 • 1
1100
6
Okunma
105
Cevap
1
Soru :

Sifat hakkinda bana yazar misiniz?

Sıfat hakkında detaylı bilgi almak istiyorum. Mesela niteleme sıfatlar tamlama sıfatları nedir?
Bölüm: Türkçe
Durum: Çözüldü
Tarih: 5 yıl önce
0 kişi takip ediyor

Verilmiş Cevaplar


32015-04-29 09:03:51 #
Cevap : SIFAT (ÖN AD) Varlıkları daha iyi anlatabilmek için bazen daha tanıtıcı sözcükler kullanırız. Bu sözcükler isimlerin önüne gelerek onları renk, şekil, durum, sayı vb. yönlerden niteleyen ve belirten sözcüklerdir. Örnek » Bu akşam eski bir arkadaşımla masmavi denizi seyrettik.   Sıfatlar niteleme ve belirtme sıfatları olarak ikiye ayrılır. Sıfat Çeşitleri (Türleri) 1. Niteleme Sıfatları Varlıkların durumlarını, biçimlerini, özelliklerini, renklerini kısaca nasıl olduklarını bildiren sözcüklerdir. İsimlere sorulan “Nasıl?” sorusunun cevabıdır. Örnek » Çalışkan öğrenci sınavda birinci oldu.
cümlesindeki “çalışkan” sözcüğü, “öğrenci”nin özelliğini belirtmektedir. Bu cümlede “öğrenci” ismine “nasıl?” sorusunu sorduğumuzda “çalışkan” cevabını almaktayız. Dolayısıyla “çalışkan” sözcüğü niteleme sıfatıdır.   » Gökyüzünü aniden kara bulutlar kaplamıştı.
Bu cümlede “kara” sözcüğü, önüne geldiği ismin nasıl olduğunu gösterdiği için niteleme sıfatıdır. » Yolun kenarı, kurumuş yapraklarla doluydu. NOT: Özel isimlerle birlikte kullanılan akrabalık, meslek, saygı unvanları da niteleme sıfatıdır. Örnek » Aslı yengeDoktor Mehmet, Süleyman Bey 2. Belirtme Sıfatları Varlıkları işaret, sayı, yer, belgisizlik ve soru gibi yönlerden belirten sözcüklerdir. Belirtme sıfatları dörde ayrılır. 2.1. İşaret Sıfatları Varlıkları işaret yoluyla belirten sıfatlardır. İşaret sıfatları, isimlere sorulan “Hangi?” sorusuna cevap verir. Örnek » Bu kitabı senin için aldım.
Yukarıdaki cümlede bulunan “bu” sözcüğü işaret sıfatıdır. “kitap” sözcüğüne “hangi?” sorusunu sorduğumuzda “bu” yanıtını alıyoruz. Bu yüzden “bu sözcüğü işaret sıfatıdır.   » Arkadaşlarım öteki otobüse binmiş.   UYARI: İşaret sıfatları mutlaka isim soylu bir sözcüğü etkilemelidir ve ek almamalıdır, yoksa bu sözcükler sıfat olmaktan çıkar. Örnek » O araba benim değil.
İşaret sıfatı   » O benim değil.
İşaret zamiri Bu cümlelerin birincisinde “o” sözcüğü “araba” adını belirttiği için işaret sıfatı; ikinci cümledeki “o” sözcüğü ise bir varlığı karşıladığı için zamirdir.   2.2. Sayı Sıfatları Varlıkları sayı yoluyla belirten sıfatlardır. Sayı sıfatları dörde ayrılır: 2.2.1. Asıl Sayı Sıfatları Bir ismi tam sayı olarak belirtir. İsme sorulan “kaç?” sorusuyla bulunur. Örnek » Her akşam on beş sayfa kitap okurum.
Yukarıdaki cümlede bulunan “on beş” sözcüğü, “sayfa” sözcüğünün sayısını belirttiği için asıl sayı sıfatıdır.   » Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik.   2.2.2. Sıra Sayı Sıfatları Varlıkların derecelerini, sıralarını belirten sıfatlardır. Sıra sayı sıfatları isimlere gelen “-ıncı, -inci” ekleri ile yapılır. İsme sorulan “kaçıncı?” sorusunun cevabıdır. Örnek » On ikinci soruyu çözemedim.
» “Altıncı His” adlı filmi çok beğendim.
Yukarıdaki cümlelerde koyu renkli yazılan sözcükler sıra sayı sıfatıdır.   2.2.3. Üleştirme Sayı Sıfatları Paylaştırma anlamı taşıyan, varlıkların eşit bölümlerini belirten sıfatlardır. Sayılara “-er, -ar” eki getirilerek oluşturulur. İsme sorulan “kaçar?” sorusunun cevabıdır. Örnek » Baba her oğluna üçer tarla bıraktı.
»  Hepimize yirmi altışar ceviz düştü.
Bu cümlelerde “üçer, yirmi altışar” sözcükleri, “tarla, ceviz” adlarının paylara ayrıldığını belirttiği için üleştirme sayı sıfatıdır. 2.2.4. Kesir Sayı Sıfatları Bir ismi kesirli sayılarla belirten sayı sıfatıdır, isme sorulan “kaçta kaç?” sorusunun cevabıdır. Örnek » Senelik kârdan beşte üç pay aldı.
» Alım satımdan yüzde iki komisyon alıyor.
Bu cümlelerde “beşte üç, yüzde iki” sözcükleri, “pay, komisyon” adlarının bütüne olan oranlarını belirttiği için kesir sayı sıfatıdır.   NOT: “yarım, çeyrek” sözcükleri bir ismi belirttiğinde kesir sayı sıfatı olur. Örnek » Yatmadan önce yarım bardak süt içer. 2.3. Belgisiz Sıfatlar Varlıkları sayı ve miktar bakımından tam olarak belirtmeyen sözcüklerdir. “bir, birkaç, birçok, çoğu, kimi, bazı, bütün, tüm, başka, birtakım, her, hiçbir, herhangi” gibi kesinlik bildirmeyen, belirsizlik anlamı taşıyan sözcükler kullanılır. Örnek » Yarın birkaç kişiyle köye gidiyoruz.
» Her gün düzenli olarak koşu yapar.
Bu cümlelerdeki “birkaç, her” sözcüğü “kişi, gün” isimlerini, sayı yönüyle; ama kesin olmayacak biçimde belirtmiştir. Dolayısıyla, “birkaç” ve “her” sözcükleri belgisiz sıfattır.   UYARI: “Bir” sözcüğü “herhangi bir” anlamında kullanılırsa belgisiz sıfat, “tek” anlamında kullanılıp ismin sayısını ifade ediyorsa asıl sayı sıfatıdır. Örnek » Bir gün beni anlarsın, dedi.
Belgisiz sıfat   » Bir gün sonra tatil bitiyor.
Asıl sayı sıfatı 2.4. Soru Sıfatları İsimleri soru yoluyla belirten, yani isimleri anlamca tamamlayan soru sözcükleridir. Soru sıfatlarının cevabı yine sıfattır. “nasıl, kaç, kaçıncı, kaçar, hangi, ne kadar, ne?” gibi sorular soru sıfatı olarak karşımıza çıkar. Örnek » Sen, tatilde kaç kitap okumuştun?
Bu cümlede, “kaç” soru sözcüğünün “kitap” adını belirttiğini görüyoruz. Bu soru sözcüğüne verilebilecek “beş kitap” cevabının sıfat olması, bize, bu soru sözcüğünün de sıfat olduğunu gösterir.   » Hangi yoldan gitmemizi tavsiye ediyorsun?
Bu cümlede, “hangi” soru sözcüğünün “yol” adını belirttiğini görüyoruz. Bu soru sözcüğüne verilebilecek “şu yol” cevabının sıfat olması, bize, bu soru sözcüğünün de sıfat olduğunu gösterir.
UYARI: “Hangisi?, kaçı?” soru zamirleriyle “hangi?, kaç?” soru sıfatlarını birbirine karıştırmamak gerekir.   Örnek » Hangi soru daha zordu?
» Hangisi daha zordu?   Bu cümlelerde “hangi” sözcüğü “soru” adını belirttiği için soru sıfatı; “hangisi” sözcüğü, bir adın yerini soru yoluyla tuttuğu için soru zamiridir. » Kaç öğrenci gelmedi.
» Öğrencilerin kaçı gelmedi.
Cümlelerde “kaç” sözcüğü “öğrenci” adını belirttiği için soru sıfatı; “kaçı” sözcüğü, bir sayı adının yerini soru yoluyla tuttuğu için soru zamiridir.   NOT: Bir ad, hem niteleme hem belirtme sıfatı alabilir. Örnek » O, yeni bir araba almış.
» Bu küçük köyde konaklamaya karar verdik.   Birinci cümlede “yeni” niteleme sıfatıyla “bir” belgisiz sıfatı, “araba” adının sıfatı olarak; İkincide “bu” işaret sıfatıyla “küçük” niteleme sıfatı, “köy” adının sıfatı olarak kullanılmıştır.   NOT: Sıfatlar, adılları da niteleyebilir. Örnek » Ahmet, gerçekten dürüst birisidir.
» O, her zaman deneyimli kimselerle çalışır.
Bu cümlelerin birincisinde “dürüst” sıfatı “birisi” adılını nitelemektedir. İkinci cümlede “deneyimli” sıfatı, “kimse” adılını nitelemektedir.   NOT: İlgi eki (-ki), yer ve zaman bildiren sözcüklerden sonra gelip eklendiği sözcüğü sıfat yapar. Örnek » Sınıftaki öğrenciler dışarı çıkmış.
» Yarınki sınava hazır mısın?
Bu cümlelerde “sınıf” sözcüğü, ilk önce bulunma durumu (-de, -da, -te, -ta) ekini alıp ardından sıfat yapan “-ki” ekini alarak önündeki “öğrenciler” adını; “yarın” sözcüğü, sıfat yapan “-ki” ekini alarak önündeki “sınav” adını belirttiği için sıfat görevindedir. Adlaşmış Sıfat Niteleme sıfatlarından sonra gelen isim kaldırıldığında sıfat, isim yerine kullanılmış olur, dolayısıyla sıfat adlaşır. Örnek » Dedem küçük çocuklara masal anlatıyor.
» Dedem küçüklere masal anlatıyor.
Birinci cümlede “küçük” sözcüğü, “çocuk” adını niteleyen bir niteleme sıfatıdır. İkinci cümlede ise, “küçük çocuklar” tamlamasındaki “çocuklar” sözcüğü düşmüş, “küçüklere” sözcüğü hem adın yerine geçmiş hem nitelik bildirmiştir, yani adlaşmış sıfat olmuştur.   » Renklileri şu sepete, beyazları bu sepete ayır.
Bu cümlede “renkliler” ve “beyazlar” sözcükleri, “çamaşır” adını nitelerken, çekim eki alarak hem “çamaşır” adının yerine geçmiş hem de nitelik bildirerek adlaşmış sıfat olmuştur.   NOT: Adlaşmış sıfattan sonra bir ad geldiğinde anlam karışıklığı ortaya çıkıyorsa bu adlaşmış sıfattan sonra virgül (,) getirilir. Örnek » Hasta, çocuğu yanına çağırdı.
Bu cümlede “hasta” sözcüğü bir kişiyi karşılayarak adlaşmıştır. Bu sözcükten sonra “çocuk” adı geldiğinde virgül konulmazsa “hasta” sözcüğü “çocuk” adının sıfatı olmaktadır. Bu yüzden “hasta” sözcüğünün adlaşmış sıfat olması için bu sözcükten sonra virgül (,) konmalıdır. Sıfatların Anlam Özellikleri 1. Sıfatlarda Küçültme Sıfatlarda küçültme anlamı ”-ce, -cik, -(i)msi, -(i)mtırak” ekleriyle yapılır. Bu ekler sıfata “…e yakın” anlamı katar. Örnek » Küçük bir evleri vardı.
cümlesinde “küçük” sıfattır ve kendinden sonra gelen ismin niteliğini belirtmektedir.   » Küçücük evleri vardı.
cümlesinde “-cik” eki almış “küçücük” sözcüğü de niteleme sıfatıdır. Buradaki “küçücük” sözcüğün “küçük” sözcüğünden farkı, eklendiği ismin anlamında küçültme yapmış olmasıdır. » İri bir karpuz     →     İrice bir karpuz   (İriye yakın) » Ekşi erik            →      Ekşimsi erik   (Ekşiye yakın) » Küçük çocuk      →      Küçücük çocuk   (Küçüğe yakın) 2. Sıfatlarda Pekiştirme (Anlamca Pekiştirilmiş Sıfatlar) Niteleme sıfatlarının anlamca kuvvetlendirilmesiyle pekiştirilmiş sıfatlar oluşturulur.
Sıfatlarda pekiştirme, yani anlamın kuvvetlendirilmesi iki şekilde yapılır: » Pekiştirilecek sıfatın ilk hecesi (ilk ünlüye kadar olan kısmı) alınır, “p, r, s, m” (PıRaSaM şeklinde kodlayabiliriz.) harflerinden uygun olanı getirilir ve sözcüğün tamamı yazılır. Örnek » Beyaz → be–m-beyaz
“Beyaz” sözcüğünün ilk hecesi olan “be” sesini alıp “p,r,s,m”harflerinden uygun olan “m” harfini ekleyerek “beyaz” sözcüğünün önüne getirdiğimizda “bembeyaz” sözcüğünü elde ediyoruz. Böyleye “beyaz” sözcüğünün anlamını kuvvetlendirerek pekiştiriyoruz.   » Çocuklar tertemiz elbiseler giymişlerdi.
» Dümdüz yolda ilerliyorduk.
» Şöyle yemyeşil çimenlerin üzerine uzansam! » Sıfat olan sözcüğün tekrar edilmesi diğer pekiştirme yöntemimizdir. Örnek » Çeşit çeşit meyveler vardı masada.
cümlesinde “çeşit” sözcüğü tekrar edilerek bir ismi nitelemiş ve pekiştirme sıfatı olmuştur.   » Kara kara bulutlar gökyüzünü kapladı. 3. Sıfatlarda Derecelendirme Sıfatlarda derecelendirme “pek, çok, daha, en…” gibi sözcüklerle yapılır. Örnek » Kardeşin onlardan daha akıllı biri.
cümlesinde “daha” sözcüğü üstünlük,   » En güzel kitap buydu.
cümlesinde “en” sözcüğü en üstünlük, » Çok güzel çiçekleri vardı.
cümlesinde “çok” sözcüğü aşırılık anlamı katmıştır.
0 kişi beğendi

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

01 | Bana Seni Seviyorum Deme Hissettir Özeti

Kitap ÖzetiSevmekten daha onemli seyler  vardır mesela hısseetirmek gibi koklayarak opmek gıbı.bazen sevılmekten cok varlığını hıssetmek ıstersınız varlığını hıssetmedığınız kişiyi sevemezsınız.kadınlar sevildiğini duymaktan çok hissetmek ister.sevdiği adamın sevgisini hisseden kadından daha güzeli yoktur.Sevdiği kadına sevgisini hissettiren erkeğin aşkına doyum olmaz.ben bu kitapta kendimi sana hissettirmeye geldim.ben sevdikçe hissettirdim,sen hissedikçe gittin.oysa sen benim kalbimin kafası güzel haliydin.ve o gün öyle bir gittin ki, ben o.. - Yazıya Git..

02 | Yazar Olmak İstiyorum

Yazar olmak istiyorum lakin; İnsana insan demiyen bu devirde yazarlık topluma ağır (?) gelir.İnsana insan demedikten sonra, Her yürlü ırka, mezhebe, ve daha nicesine saygı duymayan bir toplum ne anlar ki yazarlıktan yazıdan ? Ben yine de yazar olmak istiyorum... - Yazıya Git..

03 | Yazar-Şair-Eser Eşleştirmeleri

DİVAN EDEBİYATI13.yyMevlana: Mesnevi, Divan-ı Kebir, Fihi Mafih, Mektubat, Mecalis-i SebaHoca Dehhani: Selçuklu Şehnamesi 14.yyGülşehri: Mantıku’t-TayrAşıkPaşa: GaripnameKadı Burhaneddin: DivanAhmedi: İskendername, Cemşid ü Hurşid, Divan 15.yyŞeyhi: Harname, Hüsrev ü Şirin, DivanAhmed Paşa: DivanNecati: DivanSüleyman Çelebi: Vesileyü’n-Necat(Mevlid),Ali Şir Nevai: Mecalisü’n-Nefais, Muhakemetü’l-Lügateyn, Mizanü’lEvzan, Leyla vü Mecnun, Ferhad ü Şirin…NESİRSinan Paşa: Tazarruname, Tezkiretü’l EvliyaMercimek Ahmed: Kaabusname 16.yyFuzuli:.. - Yazıya Git..

04 | Bana Adını Söyle, Sana Ruh Eşini Söyleyeyim

Kim gelecekteki aşk hayatının nasıl olacağına bir bakmak istemez ki? Biz çok merak ediyoruz! Peki, ya gelecekteki ruh eşiniz hakkında, kendi isminize bakarak çok şey öğrenebileceğinizi söylesek? Kulağa ilginç geliyor, değil mi? O zaman kâğıt kalemi hazırlayın çünkü sınav yapacağım!ÖZET:- Eğer 10-17 puan aldıysanız, oldukça pratik ve mesafelisiniz, değil mi? Hata yapmazsınız ve aklınıza koyduğunuz her şeyi yaparsınız. Çok ciddi bir ilişki aramasanız bile, sizin kadar güçlü ve sorumlu bir sevgiliyle pek ilgilenmezsiniz. Tercihiniz hayatınıza.. - Yazıya Git..

05 | Yazarı Bilinmeyen, Anonim

Bulmacada Yazarı bilinmeyen,anonim sorusunun cevabı nedir?Kare ve çengel bulmacalarda "Yazarı bilinmeyen, anonim" sorusunun yanıtında boşluk 6 harflidir ve cevabına LAEDRİ yazabilirsiniz.. - Yazıya Git..

06 | BANA SAİT FAİK ABASIYANIK SEMAVER HİKAYESİNDEKİ İSİM SIFAT TAMLA...

Ali nihayet iş bulmuştu. Bir haftadır fabrikaya gidiyordu. Annesi de bu işe çok sevinmişti. Bugün de annesinin seslenmesi üzerine kalktı. Yataktan yemek odasına kucak kucağa geçtiler. Odanın içini kızarmış ekmek kokusu doldurmuştu. Semaver, ne güzel kaynardı.
Sabahları Ali’nin bir semaver, bir de fabrikanın önünde bek­leyen salep güğümü hoşuna giderdi. Kahvaltısını yaptıktan sonra evden çıkıp duraktaki arkadaşları ile buluştu ve birlikte fabrikaya yürüdüler.
■ ■ ■
Ali’nin annesine ölüm, bir misafir, namazında.. - Soruya Git..

07 | Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın sözünün anlamı nedir?...

"Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın" sözünün anlamı nedir? - Soruya Git..

08 | BANA SAİT FAİK ABASIYANIK SEMAVER HİKAYESİNDEKİ İSİM SIFAT TAMLAM...

Ali nihayet iş bulmuştu. Bir haftadır fabrikaya gidiyordu. Annesi de bu işe çok sevinmişti. Bugün de annesinin seslenmesi üzerine kalktı. Yataktan yemek odasına kucak kucağa geçtiler. Odanın içini kızarmış ekmek kokusu doldurmuştu. Semaver, ne güzel kaynardı.
Sabahları Ali’nin bir semaver, bir de fabrikanın önünde bek­leyen salep güğümü hoşuna giderdi. Kahvaltısını yaptıktan sonra evden çıkıp duraktaki arkadaşları ile buluştu ve birlikte fabrikaya yürüdüler.
■ ■ ■
Ali’nin annesine ölüm, bir misafir, namazında.. - Soruya Git..

09 | Yazar ile kurmaca metin arasındaki bulunan ve kurmacanın sınırı i...

Yazar ile kurmaca metin arasındaki bulunan ve kurmaca nin sınırı için De varlığından söz edilen kişi - Soruya Git..

10 | Bana bir nevresim takımı için model lazım

resim hocamız resim defterimize nevresim çizip ona model eklememmizi istedi bende dizden o modeli istiyorum - Soruya Git..
Geri
Geçmiş
Soru Sor
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • 299111
  299111
  Belirtmemiş
 • Miraç Sancar-604
  Miraç Sancar-604
  Belirtmemiş
 • Elif Aslan
  Elif Aslan
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya
Sitemizi kullanarak, Çerez Politikamızı , Gizlilik Politikamızı ve Hizmet Şartlarımızı okuduğunuzu ve anladığınızı kabul edersiniz.. Detay. ×