Nedir.Org
 • 1
343
10
Okunma
14580
Cevap
1
Soru :

Şiir antolojisi nasıl hazırlanır

Şiir antolojisi hazırlamam gerekiyor. Nasıl bir şiir antolojisi hazırlayabilirim. Şiir antolojisinden neler olur? Şiir antolojisi örneği lazım bana ödevim için.
Bölüm: Edebiyat
Durum: Çözüldü
Tarih: 5 yıl önce
0 kişi takip ediyor

Verilmiş Cevaplar


112015-05-02 17:52:35 #
Cevap : Şiir Antoloji hazırlamak için;
1. Önce bir konu seçip örneğin tasavvuf, aşk, lirik, özlem, vatan, ayrılık gibi konular seçebiliriz. Sonra bu konuyla ilgili kaynakları/bilgileri edineceksiniz.
2. Bu bilgileri örneğin bir şiir antolojisi hazırlamak istiyoruz. Şairleri alfabetik sıraya göre sıralayacaksınız.
3. Önce şairin kısa bir öz geçmişini sonra birkaç önemli şiirini yazacaksınız.

Örnek Şiir Antolojisi

Yunus Emrenin sevgiyle şiirleri antolojisi


GÖNÜLLER YAPMAYA GELDİM 

Benim bunda kararım yok, 
Bunda gitmeye geldim 
Bezirganım mataım çok, 
Alana satmağa geldim. 

Ben gelmedim da'vi için 
Benim işim sevi için 
Dostun evi gönüllerdir, 
Gönüller yapmağa geldim 

Dost eşruğu deliliğim, 
Aşıklar bilir neliğim 
Devşuruben ikiliğim, 
Birliğe bitmeye geldim 

Yunus Emre aşık olmuş, 
Ma'şuka derdinden olmuş 
Gerçek erin kapısında 
Ömrüm harcamaya geldim 

Yunus EMRE

bezirgan: Tüccar 
mata : Mal,erzak 
dav'i : Dava peşinde koşmak,kavga,dava. 
sev'i : Sevgi 
eşruk : Sarhoşluk 
devşuruben : Kaldırıp 
bitmek : Kavuşmak 
maşuk : Allah (Aşık olunan)


SEVELİM SEVİLELİM 


Hak cihana doludur, kimseler Hakkı bilmez 
Onu sen senden iste, o senden ayrı olmaz 

Dünyaya gelen geçer, bir bir şerbetin içer 
Bu bir köprüdür geçer, cahiller onu bilmez

Gelin tanış olalım, işin kolayın tutalım 
Sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz 

Yunus sözün anlar isen, mani'sin dinler isen 
Sana iyi dirlik gerek, bunda kimseler kalmaz 

Yunus EMREÇAĞIRAYIM MEVLAM SENİ 

Dağlar ile taşlar ile çağırayım mevlam seni 
Seherlerde kuşlar ile çağırayım mevlam seni 
Sular dibinde mahi ile, sahralarda ahu ile 
Abdal olup ya hu diye çağırayım mevlam seni

Gökyüzünde İSA ile Tur dağında MUSA ile 
Elindeki asa ile çağırayım mevlam seni 
Derdi okus EYYÜP ile, gözü yaşlı YAKUP ile 
Ol MUHAMMED mahbub ile çağırayım mevlam seni 

Hamd u şükrullah ile, vasf-ı kulhuvallah ile 
Daim zikrullah ile çağırayım mevlam seni 
Yunus okur diller ile, ol kumru bülbüller ile 
Hakkı seven kullar ile çağırayım mevlam seni 

Yunus EMRE

mahi : Balık 
ahu : Ceylan 
abdal : Derviş 
ya hu : Allah 
okus : Çok 
mahbub: Sevgili


Dervişlik Dedikleri 

Dervişlik dedikleri hırka ile tac degil 
Gönlün derviş eyleyen hırkaya muhtaç değil 
Durmuş marifet söyler, erene Yunus Emrem 
Yol eriyle yoldadır, yolsuza yoldaş değil

Yunus EMRE


HİÇ BİR KİŞİ BİLMEZ BİZİ 

Hiç bir kişi bilmez bizi, 
Biz ne işin içindeyiz 
Ne hırsımız baydır bizim, 
Ne nefsimiz içindeyiz 

Bir kimsenin devletine, 
Ta'nediben biz gülmeyiz 
Ne munkiriz alimlere, 
Ne tersanın hacındayız 

Yunus eydur hey sultanım, 
Özge şahım vardır benim 
Ko dünya altın gümüşün, 
Ne bakır-u tacındayız 

Yunus EMRE

bay : Zengin 
ta'netmek : Yermek, kınamak 
özge : Başka 
tersa: Hıristiyan 
munkir : İnkar eden


AH NEFİS 


Girdim Aşkın denizine bahrılayın yüzer oldum 
Geştediben denizler Hızır'layın gezer oldum 

Cemalini gördüm düşte çok aradım yazda kışta 
Bulamadım dağda taşta denizleri süzer oldum 


Sordum deniz malikine ırak değil salığına 
Girdim gönül sınığına gönülleri düzer oldum 

Viran gönlüm eyledim şar bunculayın şar nerde var 
Haznesinden aldım gevher dükkan yüzün bozar oldum 

Ben ol dükkan-dar kuluyum gevherler ile doluyum 
Dost bağının bülbülüyüm budaktab gül üzer oldum 

Ol budakta biter iman iman bitse gider güman 
Dün gün isim budur heman nefsime bir tatar oldum 

Canım bu tene gireli nazarım yoktur altına 
Düştüm ayaklar altına topraklayın tozar oldum 

Tenim toprak tozar yolca nefsim iltir beni önce 
Gördüm nefsin burcu yüce kazma aldım kazar oldum 

Kaza kaza indim yere gördüm nefsin yüzü kara 
Hümeti yok resul'lere bentlerini bozar oldum 

Bu nefs ile dünya fani bu dünyaya gelen hanı 
Aldattın ey dünya beni işlerinden bezer oldum 

Yunus sordu girdi yola kamu gurbetleri bile 
Kendi ciğerim kanıyla vasf-ı halim yazar oldum

Yunus EMRE

BE HEY KARDAŞ 


Be hey kardaş Hakk'ı bulam mı dersin, 
Hakk'a yarar amel işlemeyince 
Tarikat sırrına erem mi dersin, 
Kamil mürşid sana söylemeyince. 

Özenirsen gardaş, tevhide özen. 
Tevhiddir nefsinin kal'asın bozan 
Hiç kendi kendine kaynar mı kazan 
Çevre yanın ateş eylemeyince. 

Değme kişi gönül evin düzemez 
Hakk'ın taktirini kimse bozamaz. 
Tarikat ummandır dalıp yüzemez, 
Aşkın deryasını boylamayınca. 

Aşkım galip geldi yüreğim harlar 
Aşık olan ar-ı namusu neyler 
Behey yunus sana söyleme derler 
Ya ben öleyim mi söylemeyince.

Yunus EMRE


AŞIKLAR ÖLMEZ 

Ya Rab bu ne derttir derman bulunmaz 
Benim garip gönlüm aşktan usanmaz 
Aşık ki cana kaldı aşık olmaz 
Canın terketmeyen, ma'şukun bulmaz 

Aşk pazarıdır bu canlar satılır 
Satarım canımı kimseler almaz 
Aşık, bir kişidir, bu dünya malın 
Ahiret korkusun bir pula saymaz 

Bu dünya ol ahiretten içeri 
Aşıkın yeri var kimseler bilmez 
Yunus öldü diye sala verirler 
Ölen hayvan imiş, aşıklar ölmez

Yunus EMRE

GEL GİDELİM DOSTA GÖNÜL 

Bir karardan durmayalım
Gel gidelim dosta gönül
Hasretinden yanmayalım
Gel gidelim dosta gönül

Kılavuz ol gönül bana
Gel gidelim yârdan yana
Canım kurbandır canana
Gel gidelim dosta gönül

Kara haberin almadan
Can bedenden ayrılmadan
Azrail bizi bulmadan
Gel gidelim dosta gönül

Gerçek murada varalım
Yârin hatırın soralım
Yunus Emre'yi alalım
Gel gidelim dosta gönül

Yunus EMRE 
Şiir antolojisi nasıl hazırlanır

Sunum İçeriği

0 kişi beğendi


Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

01 | Şiirde Ana Duygu Nasıl Bulunur

Şiirde ana duygu nasıl bulunur
Anaduygu şiirin siz de uyandırğı duygudur. Konu şiirde ne anlatıldığıdır. Ana tema ya da ana duygu ise şiirde hissettirilmek istenen temel duygudur. Mesela şairin memleketinin güzelliklerini konu ettiği bir şiirde memleket sevgisi ana temadır. Ölüm konulu Sessiz Gemi adlı şiirde ölüm karşısındaki çaresizlik ve hüzün ana temadır.
Şiirde Tema Nasıl Bulunur
Her eserin bir yazılış amacı, iletmek istediği bir mesaj vardır. Eserde iletilmek istenen mesaja “tema” denir. Şiirde daha çok duygu ve hayaller.. - Yazıya Git..

02 | Şiirde Yorum

ŞİİRDE YORUMŞiirde yorum yapıldığı vakit genelde herkes farklı anlamlar çıkarır. Bu yorum farklılığının temel sebebi, şiirin günlük dilin gerçekliğinden sıyrılarak imgesel bir gerçekliğe geçmiş olmasıdır. İmgeleri herkes farklı değerlendirecektir.Bir şiirin çeşitli zamanlarda farklı kişilerce değişik yorumlanmasının sebepleri şunlardır:1- İçinde bulunulan psikolojik, siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik ortam.2- Şiirde imgelerin kullanılmış olması.3- Şiirle ilgili yeni verilerin ortaya çıkması.4- Şiir metninin farklı anlamlar sezdirecek.. - Yazıya Git..

03 | Şiir Türleri

Lirik Şiir Aşk, ayrılık, hasret, özlem konularını işleyen duygusal şiirlerdir. Okurun duygularına, kalbine seslenir. Eskiden Yunanlılarda “lir” denen sazlarla söylendiğinden bu adı almıştır. Tanzimat döneminde de bir saz adı olan “rebab” dan dolayı bu tür şiirlere rebabi denmiştir. Divan edebiyatında gazel, şarkı; Halk edebiyatında güzelleme türündeki koşma, semai lirik şiire girer.

ÖRNEK:
Sakın bir söz söyleme, yüzüme bakma sakın
Sesini duyan olur, sana göz koyan olur
Anmasınlar adını.. - Yazıya Git..

04 | Şiirde Tema

Şiirde Tema (Özet) : Şiirde dile getirilen duygu, düşünce ve hayale tema denir. Şiir bir düşünce yazısı olmadığı için “tema” sözcüğünden daha çok esrede dile getirilen duygu ve hayali anlamalıyız. Şiirde tema kimi zaman bir aşk, ayrılık acısı, ölüm korkusu gibi bireysel duygular kimi zaman da başka insanlar için üzüntülerin yer aldığı toplumsal konuları da içerebilir. Şiirde Tema (Detay) : Her eserin bir yazılış amacı, iletmek istediği bir mesaj vardır. Eserde iletilmek istenen mesaja “tema” denir. Şiirde daha çok.. - Yazıya Git..

05 | Şiir Antolojisi Nasıl Hazırlanır

Antoloji hazırlamak için önce antolojinin ne olduğunu bilmek gerekir.Nedir Antoloji : Alm. Anthologie, Blütenlese (f), Fr. Anthologie, İng. Anthology. Seçme şiirleri veya nesirleri biraraya toplayan kitap. Edebiyat eserlerinden seçme parçaları bir araya toplayan kitaplara denir.Antoloji hazırlamak için;1. Önce bir konu seçip bu konuyla ilgili kaynakları/bilgileri edineceksiniz.2. Bu bilgileri örneğin bir şiir antolojisi hazırlamak istiyoruz. Şairleri alfabetik sıraya göre sıralayacaksınız.3. Önce şairin kısa bir öz geçmişini sonra birkaç önemli şiirini.. - Yazıya Git..

06 | Şiir İncelemeleri

Şiir İnceleme Örnekleri (Redif, uyak, kafeiye şeması, zihniyet, gelenek,ahenk, nazım biçimi v.s.) - Soruya Git..

07 | Şiirde ana duygu ve konu nasıl bulunur

Şiirde ana duygu ve konu nasıl bulunur - Soruya Git..

08 | Şiirin biçim ve içerik yönünden incelemesi

Anneler Ve Çocuklar Anne ölünce çocuk Bahçenin en yalnız köşesinde Elinde bir siyah çubuk Ağzında küçük bir leke Çocuk öldü mü güneş Simsiyah görünür gözüne Elinde bir ip nereye Bilmez bağlayacağını anne Kaçar herkesten Durmaz bir yerde Anne ölünce çocuk Çocuk ölünce anne Sezai Karakoç - Soruya Git..

09 | Şiir Türleri Nelerdir

Şiirin türlerin özelikleri - Soruya Git..

10 | Şiir düz yazıya nasıl çevrilir

Bir şiiri düz yazıya nasıl çevirebiliriz? - Soruya Git..
Geri
Geçmiş
Soru Sor
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • emrah07
  emrah07
  Belirtmemiş
 • Berat Kaya
  Berat Kaya
  Belirtmemiş
 • esoes
  esoes
  Belirtmemiş
 • Edayilmaz
  Edayilmaz
  Belirtmemiş
 • zekeriya500
  zekeriya500
  Belirtmemiş
 • Faruk Celik
  Faruk Celik
  Belirtmemiş
 • Melisa Aydın
  Melisa Aydın
  Belirtmemiş
 • Emre Talo
  Emre Talo
  Belirtmemiş
 • erhsmr
  erhsmr
  Belirtmemiş
 • Cemmm
  Cemmm
  Belirtmemiş
 • Mevlüt Acar
  Mevlüt Acar
  Belirtmemiş
 • seyfi yücekaya
  seyfi yücekaya
  Belirtmemiş
 • Deniz mavi
  Deniz mavi
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • Büşra Dere
  Büşra Dere
  Belirtmemiş
 • Fatih Çam
  Fatih Çam
  Belirtmemiş
 • miraç Sancar
  miraç Sancar
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya
Sitemizi kullanarak, Çerez Politikamızı , Gizlilik Politikamızı ve Hizmet Şartlarımızı okuduğunuzu ve anladığınızı kabul edersiniz.. Detay. ×