Nedir.Org
 • 1
19012
1
Okunma
1667
Cevap
1
Soru :

Şiirin şekil unsurları

Şiirin şekil yani biçim unsurları nelerdir?
Bölüm: Edebiyat
Durum: Çözüldü
Tarih: 5 ay önce
0 kişi takip ediyor

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

Verilmiş Cevaplar


152020-04-23 22:27:01 #
Cevap : Şiirin şekil unsurlarını şöyle sıralayabiliriz:
 1. Nazım Birimi
 2. Nazım Şekli
 3. Şiirde Ölçü
 4. Uyaklanış
 5. Uyak Çeşitleri

1. Nazım Birimi:

Şiiri oluşturan mısra gruplarına nazım birimi denir. Nazım birimi şiiri oluşturan yapı taşlarından biridir. Şiirdeki her bir satıra mısra (dize) denir. Tek mısralık dizelere mısra-ı âzâde denir.

"Neler çeker bu gönül söylesem şikayet olur." (Şeyhülislam Yahya)

Şiir içindeki mısraların kümelenmesinden meydana gelen nazım birimi; kümede bulunan mısraların sayısına göre ad alır;

- İki mısralık öbeklere beyit;
- dört mısradan oluşanlara kıta veya dörtlük;
- üç, beş ve daha fazla mısralı öbeklere bent denir.

2. Nazım Şekli:

Kafiye örgüsüne ve mısra sayılarına göre manzumelerin aldığı biçime, sundukları görünüme nazım şekli denir.

Nazım Türü:

Nazım şeklinin konusuna göre çeşididir. Örneğin: "Koşma" şekli, koçaklama ise nazım türüdür.

Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri:
 1. Gazel
 2. Murabba
 3. Mesnevi
 4. Terkib-i bent
 5. Terc-i bent
 6. Rübai
 7. Kaside
 8. Şarkı
 9. Kıt'a
 10. Tuyuğ
 11. Müstezat
 12. Musammat

Tanzimat sonrası Türk Edebiyatında Nazım Şekilleri:
 1. Sone
 2. Terza-rima,
 3. Serbest müstezat

Halk Edebiyatı Nazım Şekilleri:
a) Aşık Tarzı Halk Edebiyatı Nazım Şekilleri: Koşma, semai, varsağı
b) Tekke Edebiyatı Nazım Şekilleri: ilahi, nutuk, şathiye, devriye
c) Anonim Halk Edebiyatı Nazım Şekilleri: türkü, mani, ninni, Ağıt

Konusuna Göre Şiir Türleri:

 1. Epik Şiir
 2. Lirik Şiir
 3. Pastoral Şiir
 4. Didaktik Şiir
 5. Dramatik Şiir
 6. Satirik Şiir

Bir mimari eser çeşitli yapı taşlarından, birimlerden oluşuyorsa şiir de anlam ve sesin kaynaşmasından oluşan birimlerin birleşmesiyle oluşur. Bu kaynaşmanın sonucunda ortaya çıkan beyit, dörtlük, bent gibi birimler de kendi aralarında çeşitli şekillerde bir araya gelerek nazım şekillerini meydana getirir.

Şiirle ilgili yapı unsurları şunlardır:

Nazım Birimi: Şiirsel bir yaratıda anlam bütünlüğü taşıyan en küçük parçaya "nazım birimi" denir.

a) Mısra (Dize): Bir şiirin her bir satırına dize denir. Şiirde anlam genellikle bir dizede tamamlanmaz. Birkaç dize bir araya gelerek tamamlanmış bir cümle oluşturur. Ama divan edebiyatı şairleri dizeye çok önem vermiş ve anlamı tek dizede toplayarak bir tek dizeden oluşan, aruzla oluşturulmuş şiirler yazmışlardır. Bu tür şiirlere de "azade" adı verilmiştir.

Hayali'nin "O mahiler (balıklar) ki derya içredir deryayı bilmezler" ile Sabit'in "Görmemek yeğdir görüp divane olmaktan seni" mısraları azadeye örnek gösterilebilir.

b) Beyit: Anlamın iki mısrada tamamlandığı nazım birimidir. Özellikle divan edebiyatı şairleri< tarafından sıkça kullanılan beyit, günümüze kadar ulaşmıştır.

Ana gibi yar olmaz, İstanbul gibi diyar
Güleni şöyle dursun, ağlayanı bahtiyar (N.F. Kısakürek)

Nâbî ile ol âfetin ahvalini naklet
Efsanei Mecnun ile Leyla'dan usandık

(Bize Nâbî ile o afet gibi güzelin durumunu, araların da olup bitenleri anlat; artık Leyla İle Mecnun hikâye sinden usandık.)

Bibaht olanın bağına bir katresi düşmez
Baran yerine dür ü güher yağsa semadan (Ziya Paşa)

(Gökten yağmur yerine inci, mücevher yağsa, şanssız olanın bağına bir damlası düşmez.)

c) Dörtlük: Dört mısradan oluşan nazım birimidir.

Bu aşk burada biter ve ben çekip giderim
Yüreğimde bir çocuk cebimde bir revolver
Bu aşk burada biter iyi günler sevgilim
Ve ben çekip giderim bir nehir akıp gider  (Ataol Behramoğlu)


Nice sultanları tahttan indirdi
Nicesinin gül benzini soldurdu
Nicelerin gelmez yola gönderdi
Bir ayrılık bir yoksulluk bir ölüm (Karacaoğlan)

d) Bent: Beyit ve dörtlüklerle oluşturulan şiirlerde nazım birimlerini oluşturan mısraların sayısı belirlidir. Ama bent için böyle bir durum söz konusu değildir. Bu anlamda bent, şiiri oluşturan bölümlerden her birinin adıdır. Bütün bentleri beş mısradan oluşan şiirler olabileceği gibi mısra sayıları farklı olan bentlerden oluşan şiirler de olabilir.

Hoyrattır bu akşamüstüler daima
Gün saltanatıyla gitti mi bir defa
Yalnızlığımızla doldurup her yeri
Bir renk çığlığı içinde bahçemizden
Bir el çıkarmaya başlar bohçamızdan
Lavanta çiçeği kokan kederleri
Hoyrattır bu akşamüstüler daima

Ahmet Muhip Dıranas'ın "Olvido" isimli bu şiiri yedişer dizelik bentlerden oluşmuştur.

Şairler, zaman içinde çeşitli nazım birimlerini belli bir düzen içinde bir araya getirilerek türlü nazım şekilleri oluşturmuşlardır. Divan edebiyatında "gazel" halk edebiyatında da "koşma" en çok benimsenen nazım şekilleridir.

0 kişi beğendi

01 | Şekil Grafik

Nokta ve Şekil Grafikleri (Point and Figure Charts)
Bu grafik türü arz ve talep arasındaki değişimi en iyi yansıtan grafiktir. “0” grafikteki düşüşleri, “X” işaretleri ise yükselişleri göstermekte ve hisse senedinin fiyatı önemli ölçüde değiştikçe bir sonraki kolon kullanılmaktadır. Örneğin, hisse senedinin fiyatı arttıkça yukarı doğru çarpılar konulmakta, ancak fiyat düşüşe geçtiği anda bir sonraki kolon kullanılmaya başlanmakta ve ilk konan sıfır, en son konan “X” işaretinin bir altından.. - Yazıya Git..

02 | Şekilsel Realizm

Düşüncelerimizden ve dilimizden bağımsız ve gerçek olan şekilsel gerçeklerin olduğunu savunan görüştür.

- Yazıya Git..

03 | Şiirin Temel Özellikleri

ŞİİRİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
Çağımızın ve günümüzün şiirini yalnızca daha iyi, daha yakından tanıdığımız için değil, bütün çağların şiirlerine kendimizinkinin sisleri arasından baktığımız için, şiir derken modern şiiri anlatmak istiyoruz. Modern şiir, artık hikayeden ayrılmış olan, gelişen burjuva sınıfının, çevresinin bilincine varmasında özel bir rol oynamış olan şiirdir.

Bu modern şiirin -iyisinin değil, herhangi bir modern şiirin- kendine özgü temel özellikleri nelerdir? Yunan şiirinin temel özelliği olan.. - Yazıya Git..

04 | şekil

Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, biçim: - Yazıya Git..

05 | Şekil Bilgisi

Kelime bilgisi, morfoloji - Yazıya Git..

06 | Şiirin biçim ve içerik yönünden incelemesi

Anneler Ve Çocuklar Anne ölünce çocuk Bahçenin en yalnız köşesinde Elinde bir siyah çubuk Ağzında küçük bir leke Çocuk öldü mü güneş Simsiyah görünür gözüne Elinde bir ip nereye Bilmez bağlayacağını anne Kaçar herkesten Durmaz bir yerde Anne ölünce çocuk Çocuk ölünce anne Sezai Karakoç - Soruya Git..

07 | Şiirin ana duygusu ne demek

Şiirin ana duygusu ne demek, Şiirin ana duygusu nedir, - Soruya Git..

08 | Şekil olarak yedi de bir nasıl gösterilir

Şekil olarak yedi de bir kesri nasıl gösterilir? - Soruya Git..

09 | Şekil bilgisi nedir

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz. - Soruya Git..

10 | Şekilde kaç tane kare var

Newyork Times gazetesinde sorulan soru - Soruya Git..
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • Hakan123
  Hakan123
  Belirtmemiş
 • Karadut
  Karadut
  Belirtmemiş
 • HÜSNE KARALAR
  HÜSNE KARALAR
  Belirtmemiş
 • Dolunay1999
  Dolunay1999
  Belirtmemiş
 • Rüyalar
  Rüyalar
  Belirtmemiş
 • Darthwader
  Darthwader
  Belirtmemiş
 • Batuh
  Batuh
  Belirtmemiş
 • Satılıkız 1998
  Satılıkız 1998
  Belirtmemiş
 • FURKAN DURMUŞ
  FURKAN DURMUŞ
  Belirtmemiş
 • Sevimlişey
  Sevimlişey
  Belirtmemiş
 • Berzan
  Berzan
  Belirtmemiş
 • Çayan Turan
  Çayan Turan
  Belirtmemiş
 • Gökçe 8
  Gökçe 8
  Belirtmemiş
 • Irem Paksoy
  Irem Paksoy
  Belirtmemiş
 • Isyankar65
  Isyankar65
  Belirtmemiş
 • Borasever
  Borasever
  Belirtmemiş
 • Melisnaz
  Melisnaz
  Belirtmemiş
 • Nazlıceylanım
  Nazlıceylanım
  Belirtmemiş
 • alparslanpeker
  alparslanpeker
  Belirtmemiş
 • BÜŞRA DAĞ
  BÜŞRA DAĞ
  Belirtmemiş
 • Cansu123
  Cansu123
  Belirtmemiş
 • Fasterx
  Fasterx
  Belirtmemiş
 • hayatınanlmı7
  hayatınanlmı7
  Belirtmemiş
 • tatlıyım
  tatlıyım
  Belirtmemiş
 • hazretiserdar
  hazretiserdar
  Belirtmemiş
 • şinnur
  şinnur
  Belirtmemiş
 • Aslhn
  Aslhn
  Belirtmemiş
 • lilisaya
  lilisaya
  Belirtmemiş
 • Ayşe00naz03
  Ayşe00naz03
  Belirtmemiş
 • Cerenx
  Cerenx
  Belirtmemiş
 • Merve7
  Merve7
  Belirtmemiş
 • Atanur Yıldız
  Atanur Yıldız
  Belirtmemiş
 • Batuhcan
  Batuhcan
  Belirtmemiş
 • Sokakların çocuğu
  Sokakların çocuğu
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • Elif Aslan
  Elif Aslan
  Belirtmemiş
 • Alis47
  Alis47
  Belirtmemiş
 • Emre Demirel
  Emre Demirel
  Belirtmemiş
 • İhsan Can
  İhsan Can
  Belirtmemiş
 • keskin
  keskin
  Belirtmemiş
 • Kartalaltan
  Kartalaltan
  Belirtmemiş
 • Paksoy
  Paksoy
  Belirtmemiş
 • iclalim
  iclalim
  Belirtmemiş
 • Asyataş67
  Asyataş67
  Belirtmemiş
 • MaviKuş ASLI
  MaviKuş ASLI
  Belirtmemiş
 • MEDICINE
  MEDICINE
  Belirtmemiş
 • viento
  viento
  Belirtmemiş
 • A D
  A D
  Belirtmemiş
 • Gamzelim1
  Gamzelim1
  Belirtmemiş
 • zeus
  zeus
  Belirtmemiş
 • kuşum
  kuşum
  Belirtmemiş
 • Vurgun4
  Vurgun4
  Belirtmemiş
 • Vurgun3
  Vurgun3
  Belirtmemiş
 • Dinconur
  Dinconur
  Belirtmemiş
 • Hsynnn
  Hsynnn
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya