Nedir.Org
 • 1
343
13
Okunma
8897
Cevap
1
Soru :

“Soba Borusu” adlı metin kelime grupları incelemesi

Soba borusu isimli metnin incelemesi 9. sınıf ada yayınları
Bölüm: Türkçe
Durum: Çözüldü
Tarih: 5 yıl önce
0 kişi takip ediyor

Verilmiş Cevaplar


32015-10-26 12:30:31 #
Cevap : SAYFA 98
6. ETKİNLİK:
“Soba Boruları” adlı metinden alınan ve örnek olarak verilen aşağıdaki cümlelerde koyu yazılı kelime grupla­rını inceleyiniz. Bu kelime gruplarının oluşumunu (yapısını) belirtiniz. Bu kelime gruplarındaki edatların işlevlerini (cümleye kattığı anlamı) örnekteki gibi yanlarındaki yay ayraçların içine yazınız.
• “Akar Oteli’ne gelinceye kadar hiçbir şey konuşmadılar.” ÖLÇÜ
• “Soba boruları ile birlikte adam ötekilerin arasına karışmıştı.” BİRLİKTELİK
• “Seni yorduğum için beni bağışla!” NEDENLİK
• “Gözlerinin içinde titreyen çocuk yüzü utanıyor, yanlış bir iş yapmış gibi sıkılıyordu.” OLABİLİRLİK, KUŞKU
• Sen yersin diye börek açtım yavrum. AMAÇ
• Takım elbise almak üzere yola çıktık.  AMAÇ
• Duyduğuma göre İstanbul’a taşınıyormuşsunuz. BAKILIRSA
• Bu soruyu ancak Zeynep çözer. SADECE, BİR TEK
 
7. ETKİNLİK:
a)      Aşağıdaki cümlelerde koyu yazılan ünlem gruplarını inceleyiniz. Bu kelime gruplarının oluşumlarını açıklayınız.
Ha, şimdi buldum çantamı! Ah, bir de çizmelerimi nereye sakladığını bulabilsem!
Aman Allah’ım, telefon çalıyor, geç kaldım! Telefonu açmasam ne olur ki? Ayıp olur.Off! Açayım bari telefonu da fırçamı yiyeyim."
Ünlem grupları, sevinç, kızgınlık, korku, şaşkınlık gibi duyguları belirtemk veya seslenme bildirmek için kulanılır.
• İncelediğiniz örneklerden hareketle ünlem gruplarına ne zaman başvurulduğunu söyleyiniz.
Çeşitli duygular ifade edilirken veya seslenmelerde ünlem gruplarına başvurulur.
 
8. ETKİNLİK:
“Bakkal Etem Efendi:
• Ne okuyorsun, dedi, git biraz düşün de gel! Böyle de ev satılır mı?
Silgioğlu:
• Satılır, dedi. Ali Bey ‘Aldım.’ desin bak satılıyor mu görürsün. Parayı da istediği gün versin.
Tanıdıklar araya girdiler, biraz para bulunup Silgioğlu’na verildi, iki gün sonra da ev Ali Köse’ye geçti.”
Memduh Şevket ESENDAL
 
a. Yukarıdaki metinde altı çizili unvan gruplarının oluşumunu açıklayınız.
Etem Efendi: Unvan grubu (isim ve saygı sözcüğünden oluşmuş)
Ali Bey: Unvan grubu (isim,+saygı sözcüğü)
 
b. Aşağıdaki unvan gruplarında meslek, akrabalık ve saygı bildiren kelimelerin işlevlerini söyleyiniz.
• Başhekim Ahmet Bey’i çağırın bana. (Özel adla birlikte meslek ve saygı sözcükleri)
• Hatice Nine’yi ziyarete geciktim. (Özel isim ve akrabalık bildiren sözcük)
• Duran Ağa köye muhtar seçildiğinden beri köy meydanındaki düğünlere gelmez oldu. (Özel isim ve sosyal statü bildiren sözcük)
 
SAYFA 99
 
9. ETKİNLİK:
c“Soba Borusu” adlı metinde beş tane birleşik fiil örneği bulunuz. Bunları, oluşumları yönünden inceleyiniz,
 
yakamadı (yeterlilik fiilinin olumsuzu), götürebilirim (yeterlilik fiili), seyrediyordu (isim ve yardımcı fiille kurulmuş), alay etmek (isim ve yardımcı fiiller kurulmuş)
 
ç. Birleşik kelimelerle ilgili yaptığınız incelemeden hareketle bu kelime gruplarının cümledeki işlevini söyleyiniz.
 
Birleşik kelimeler birden çok kelimenin bir kavramı, olayı, nesneyi, duygu ve düşünceyi birlikte ifade edecek bir şekilde kullanılmasıyla oluşur.
 
10. ETKİNLİK:
İsim - fiiller; fiillere -ma (-me), -mak (-mek), -ış (-iş, -uş, -üş) ekleri getirilerek oluşturulur.
 
• Yukarıdaki bilgi notundan hareketle aşağıdaki cümlelerdeki isim-fiil gruplarını bulunuz.
Geçmek için hazırlanıyordu.” (geçmek için)
Teyzemin gülüşü hâlâ gözlerimin önünde.” (teyzemin gülüşü)
 
Sıfat - fiiller; fiil kök ve gövdelerine “-an (-en), -acak (-ecek), -ar (-er, -ır, -ir, -ur, -ür), -mış (-miş, -muş, -müş), -dik (-dik, -duk, -dük), -tık (-tik, -tuk, -tük), -ası (-esi), -maz (-mez)” ekleri getirilerek oluşturulur.
• Yukarıdaki bilgi notundan hareketle aşağıdaki cümlelerde bulunan sıfat - fiil gruplarının altını çiziniz.
 
“Kasketi ile alnı arasından bir tutam saç fırlamış, kırlangıç kanatları gibi bitişen kaşlarının solundakini örtmüştü.” (kırlangıç kanatları gibi bitişen kaşları= sıfat fiil grubu)
“Delikanlı, adamın gözlerinin içinde titreyen çocuk yüzünün durgunlaştığını, ezilip büzüldüğünü görün­ce “Peki hemşerim...” dedi.”
 
• “Soba Boruları” adlı metninden beş tane sıfat - fiil örneğini belirleyerek tahtaya yazınız.
bir çocuk gibi titreyen (bir adam),  pencerenin yanında oturan (adam), damarlarında buzlaşmış bir (kan), gidenlerin her biri, öteki adamların…
 
Zarf - fiiller; fiil kök ya da gövdelerine “-ıp (-ip), -arak (-erek), -ken, -madan (-meden), -ınca (-ince, -unca, -ünce), -maksızın (-meksizin), -alı (-eli), -irmez, -dıkça (-dikçe, -dukça, -dükçe)” ekleri getirilerek oluşturulur.
• Yukarıdaki bilgi notundan hareketle aşağıdaki cümlelerde bulunan zarf - fiil gruplarının altını çiziniz.
• “Bir akşam başlangıcında herkes yukarıya, evlerine dönerken bir o yalnızdı
 
SAYFA 100
 
“Fakat boruları bir yabancı ışıkla parıldayarak evlerine dönen öteki adamların kopuklarındaydı.”
• “Soba Boruları” adlı metinden zarf - fiil gruplarına örnekler bulunuz. Bu cümleler üzerinde yaptığınız incelemeden hareketle fiilimsi gruplarının cümledeki işlevini açıklayınız.
 
…havanın sıcaklığını doldurup, bir kadına sarılırcasına,Akar Oteli’ne gelince
Zarf-fiil gruplarında durum, zaman anlamı görülmektedir ve zarf-fiil grupları cümlede zarf görevindedir.
 
11. ETKİNLİK:
 
• “Soba Borusu” adlı metinden alınan aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelime gruplarını inceleyiniz.
Bir buçuk bardak çay içti.”
“Sonra masaya bir lira bırakıp gitti.”
Yukarıdaki birinci cümlede büyük basamaklı sayı değeri olan “bir”, “buçuktan” önce getirilerek ikinci cümlede ise “bir” sayı basamağı “lira” para birimiyle “sayı grubu”oluşturmuştur.
Yukarıdaki örneklerde olduğu gibi değişik sayı gruplarını, cümle içerisinde kullanınız. Sayı gruplarının cümledeki işlevlerini söyleyiniz.
 
13. ETKİNLİK:
 
SAYFA 101
Vurun Kahpeye adlı metindeki kelime grupları

Cümledeki İşlevi
Deyimler:
Meydan okumak, canını sıkmak, kendinden geçmek, eşi benzeri görünmemek, hakkını helal etmek…
Anlatımın daha güçlü ve etkileyici olmasını sağlar.

İkilemler:
Birer birer
Pekiştirme, etkileyicilik

İsim tamlamaları:
Pencerenin önü, Aliye’nin parlayışı, cennet hülyası, Emine’nin yeri, kasabanın kızı, çocukların terbiyesi, kadınların dertleri, toplantının hazırlıkları…
Birden çok isim bir araya gelerek yeni bir anlam oluşturmuş.

Sıfat tamlamaları:
Kasabadaki durum, bu mutlu gün, uzun bir zaman, bir çöp…
İsimleri nitelemek veya belirtmek için kullanılmış.

Bağlaç grubu:
Bilmiyor ve telaşlanıyordu, baba ve kardeş
Kelimeleri, kelime gruplarını bağlamış.

Edat grubu:
Bundan dolayı, kendinden geçen bir dindar gibi...
Kelimelere çeşitli anlam ilgileri kurmuş.

Ünlem grubu:
Haydi bana hepiniz hakkınızı helal ediniz.
Çeşitli duyguları veya seslenme bildirmek için

Unvan grubu:
Ömer Efendi, Tosun Bey, Aliye Hanım
Özel isimlere saygı sözcükleri getirilerek kişilerin sosyal statüleri ortaya konmuş.

a)Yaptığınız tespitlerden yararlanarak kelime gruplarının oluşturulma nedenini tartışınız. Ulaştığınız sonu­cu sözlü olarak ifade ediniz.
b)Kelime gruplarının ifadeye nasıl bir değer kattığını tartışınız. Ulaştığınız sonucu kısaca belirtiniz.
Kelime grupları birden fazla fazla yargının tek bir anlam etrafında birleşmesine yardımcı olur. Daha öz ve akıcı bir anlatım sağlar.
c)Yaptığınız incelemeden yararlanarak okuduğunuz metinde bulunan kelime gruplarının anlatımda yük­lendikleri işlevleri açıklayınız.
0 kişi beğendi


Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

01 | Metin Türleri Nelerdir?

ROMAN
İnsanların yaşadıkları ya da yaşayabilecekleri olayları, yere, zamana ve şahsa bağlayarak anlatan eserlere roman denir.*Romanda olaylar geniş ve ayrıntılı olarak anlatılır.*Ana olay etrafında olaycıklar vardır.*Şahıs kadrosu geniştir.Karakter çözümlemeleri yapılır.*Zaman olarak geri dönüşler olur.Romanlar çeşitli türlere ayrılır;– Tarihi Roman: Konusunu tarihten alır.– Töre Romanı: Toplumun yaşayış tarzını, geleneklerini, adetlerini işleyen romandır.– Psikolojik Roman: Ruh çözümlemelerinin yapıldığı romanlardır.– Egzotik.. - Yazıya Git..

02 | Kelimede Anlam

KELİME BİLGİSİKELİME (SÖZCÜK)Cümlenin anlamlı en küçük birimlerine ya da tek başına anlamı olmadığı hâlde cümle içinde anlam kazanan anlatım birimlerine kelime denir. Kelime, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan dilin anlamlı en küçük parçasıdır. Kelimelerin belirli bir düzen içerisinde bir araya getirilmesiyle anlaşma sağlanır.KELİMEDE ANLAMKelimeler de dil gibi canlı varlıklardır. Sahip oldukları anlamların dışında zamanla yeni anlamlar kazanabildikleri gibi bir anlamda birkaç kelime de kullanılabilir. Bu özellikler hem kelimenin kendisine.. - Yazıya Git..

03 | Kelimeler Arasındaki Anlam İlişkileri

1. EŞ ANLAMLI KELİMELERYazılış ve okunuş bakımından farklı fakat anlamca aynı olan kelimelerdir. Bu tür kelimeler birbirlerinin yerini tutabilir. Anlamdaş kelimelerin birisi genelde yabancı kökenlidir.

kıymet-değer, cevap-yanıt, sene-yıl, medeniyet-uygarlık, imkân-olanak, acele-ivedi, zelzele-deprem, yoksul-fakir, misafir-konuk, sınav-imtihan, yöntem-metot, mesele-sorun, fiil-eylem, kelime-sözcük, vasıta-araç...

Fakat bazı durumlarda anlamdaş kelimeler birbirinin yerini tutamaz: “kara bahtlı” kelime grubunda.. - Yazıya Git..

04 | Kelime Grubu

Kelime Grubu Tanımı
Kısaca kelimenin anlamını daha iyi verebilmek için tamlamalar şeklinde veya daha geniş olarak kullanılan söz öbekleridir.Kelime grubu, birden fazla kelimeden oluştuğu hâlde cümledeki görevi bakımından bir kelimeden farksız olarak yerine göre bir kelime gibi çekim eki alabilen, yapı ve anlam bakımından bütünlük taşıyan dil birliğidir: bir içim su, kitap mitap, Kel Ali, pahalı elbise, sen ve ben, sizin için, sora sora, yükte hafif, Türkçe defteri, yün kazak vb. Kelime grubuna belirtme grubu da denir. Kelime gruplarında genellikle.. - Yazıya Git..

05 | Kelime Vurgusu

Kelime vurgusuKelimedeki hangi hecenin diğerlerinden daha şiddetli vurgu taşıdığını gösterir. Türkçede kelimelerin genellikle son hecesi vurguludur. Yapım ekleriyle kelime genişletildikçe vurgu son heceye kayar: anne, durak, konut, sözlük; düşüncesizlik, çekingen. Türkçenin bu genel vurgu sistemine uymayan, vurgusu son hecede olmayan kelimeler de vardır. Bunlardan başlıcaları aşağıda sıralanmıştır: · Yer adlarında ve coğrafî adlarda vurgu genellikle ilk hecede olur. Yer adlarından yabancı olanların Türkçe söylenişinde ise vurgu, sondaki heceden.. - Yazıya Git..

07 | Metin türleri nelerdir

Metin türleri hakkında bilgi. Türkçeden lütfen 10 tane metin türünü yazıp verin - Soruya Git..

08 | Kelimelerin zaman içerisinde farklı anlamlar kazanmalarının neden...

Kelimelerin zaman içerisinde farklı anlamlar kazanmalarının nedenini açıklayınız - Soruya Git..

09 | Kelimelerin kendi anlamı dışında kullanılmasının nedenini nedir...

Kelimelerin kendi anlamı dışında kullanılmasının nedenini nedir - Soruya Git..

10 | Kelime türlerini kim ayırabilir

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz. - Soruya Git..
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • Derin Mavi-545
  Derin Mavi-545
  Belirtmemiş
 • nisa9911soruavcıısı
  nisa9911soruavcıısı
  Belirtmemiş
 • Gül ÇINAR
  Gül ÇINAR
  Belirtmemiş
 • SONGÜL POLAT
  SONGÜL POLAT
  Belirtmemiş
 • Dillen
  Dillen
  Belirtmemiş
 • Sinem Ellis
  Sinem Ellis
  Belirtmemiş
 • Cemmm
  Cemmm
  Belirtmemiş
 • Ahmet Tekin
  Ahmet Tekin
  Belirtmemiş
 • Katibe Bayırlı
  Katibe Bayırlı
  Belirtmemiş
 • Leydi34
  Leydi34
  Belirtmemiş
 • melda343477
  melda343477
  Belirtmemiş
 • waterbutterfly
  waterbutterfly
  Belirtmemiş
 • Derya3434
  Derya3434
  Belirtmemiş
 • hera
  hera
  Belirtmemiş
 • savarona
  savarona
  Belirtmemiş
 • hill
  hill
  Belirtmemiş
 • esoes
  esoes
  Belirtmemiş
 • Nurullah BULUT
  Nurullah BULUT
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • Aşırı Mizahlı Grup
  Aşırı Mizahlı Grup
  Belirtmemiş
 • Batuh
  Batuh
  Belirtmemiş
 • summrylist
  summrylist
  Belirtmemiş
 • Didem Yivli
  Didem Yivli
  Belirtmemiş
 • Caner6565
  Caner6565
  Belirtmemiş
 • biryanlız
  biryanlız
  Belirtmemiş
 • Sercan Çığır
  Sercan Çığır
  Belirtmemiş
 • Asker201
  Asker201
  Belirtmemiş
 • mustafacan
  mustafacan
  Belirtmemiş
 • İnformation
  İnformation
  Belirtmemiş
 • Vurgun30
  Vurgun30
  Belirtmemiş
 • Mecruh
  Mecruh
  Belirtmemiş
 • bayanbirkimse
  bayanbirkimse
  Belirtmemiş
 • Kenan17
  Kenan17
  Belirtmemiş
 • Büşra Dere
  Büşra Dere
  Belirtmemiş
 • Angeel
  Angeel
  Belirtmemiş
 • deniz mavi
  deniz mavi
  Belirtmemiş
 • mountaingoat
  mountaingoat
  Belirtmemiş
 • zeus
  zeus
  Belirtmemiş
 • miraç Sancar
  miraç Sancar
  Belirtmemiş
 • muzur06
  muzur06
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya
Sitemizi kullanarak, Çerez Politikamızı , Gizlilik Politikamızı ve Hizmet Şartlarımızı okuduğunuzu ve anladığınızı kabul edersiniz.. Detay. ×