Nedir.Org
 • 1
350
6
Okunma
5695
Cevap
2
Soru :

Sosyolojide Monografi Örnekleri

Sosyolojide monografi nasıl yapılır örnekleri
Bölüm: Sosyoloji
Durum: Çözüldü
Tarih: 5 yıl önce
0 kişi takip ediyor

Verilmiş Cevaplar


02015-10-20 12:04:02 #
Cevap : Monografi : Aile, köy gibi küçük grupların ya da bir örnek olayın tüm değişkenleriyle derinlemesine bir şekilde incelenmesidir.

Monografiler şu şekillerde olabilir : 
1. Köy-şehir monografileri
2. Sendika ve parti gibi kuruluşların monografileri
3. Kan davası gibi özel bazı örnek olayları ele alıp inceleyen monografiler.

UYARI :
Monografi tekniğinde, diğer tekniklerde olduğu gibi, seçilen birimin evreni temsil etme özelliği göstermesi gerekir.
0 kişi beğendi
12015-10-20 12:04:47 #
Cevap : Sosyolojide Monografi Monografik araştırma, sınırları belirlenmiş tek bir konu üstünde uygulanan bir araştırma tekniğidir. Tek bir konu, kişi, sorun vb. üzerinde yazılı sorularla ya da görüşme yoluyla uygulanır. Kısaca sınırlı bir konunun, derinlemesine incelenmesidir.

Monografîde bir konu tüm yönleriyle incelenir. Örneğin, gecekondu ailesi üzerine bir araştırma yapılırken, gecekonduların tarihsel gelişimi, gecekonduda yaşayan ailelerin ekonomik ve kültürel durumları, dinî ve ahlâkî değerleri, gelir düzeyleri, yaşadıkları ortam, tüketim alışkanlıkları, dinlenme ve eğlenme alışkanlıkları derinlemesine incelenir.

Köy monografileri ile köy ailesi, şehir monografileri ile şehir ailesi ele alınır. Kuruluş monografileri, meslek gruplarını, siyasî bir partiyi ya da bir sendikayı derinlemesine inceler. Monografiler bize, bir köy halkının kalkınması ya da bir firmanın gelişmesi için neler yapılacağına dair bilimsel bilgiler sunar.
0 kişi beğendi


Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

01 | Monografi

Ünlü bir kimsenin hayatını, kişiliğini, eserlerini, başarılarını ayrıntılarıyla ele alan veya bilimsel bir alanda özel bir konu ya da sorun üzerine yazılan inceleme yazısına monografi (tek yazı) denir.
 
Monografi ya da monograf Türkçe'ye Fransızca monographie sözcüğünden geçmiş olup, bilimsel alanlarda özel bir konu, sorun ya da kişi üzerine yazılmış, kendi başına bir bütün oluşturan kitaplara verilen isimdir.
 
Herhangi bir kimsenin yaşamının başkaları tarafından benimsenmesinde bir sakınca görülmeyen.. - Yazıya Git..

02 | Sosyolojide Fonksiyonalizm

Fonksiyonalizm Nedir
Fonksiyonalist teori temelde, toplumu yaşayan bir organizma olarak gören ve bu organizmayı oluşturan tüm parçaların onun hayatiyetine katkıda bulunan bir işlev üstlendiğini ileri süren bir yaklaşımdır.Fonksiyonalist teori, Comte, Spencer ve Durkheim’in attığı temeller üzerinde, Malinowski ile Radcliffe-Brown tarafından iskeleti kurulan, Parsons tarafından duvarları örülen ve Merton tarafından da kusurları giderilmeye çalışılan bir bina olarak düşünülebilir. Bu binanın sosyolojinin son “mega” inşa atı olduğunu söylemek.. - Yazıya Git..

03 | Monografinin Özellikleri

1. Monografıde herhangi bir yer, bir eser, bir yazar, tarihî bir olay, bilimsel bir alana ait sorun özel bir görüşle veya bakış açısıyla değerlendirilebileceği gibi, bir konu üzerinde derinlemesine bir inceleme de yapılabilir.

2. Monografilerde kişi veya eser her yönüyle incelenir; araştırılır. Ancak bu şekilde ele alınan konunun o ana kadar gizli kalmış yönleri, tarafları belirlenir ve ortaya konur. Ayrıca sanatçı inceleniyorsa o sanatçıyı diğer sanatçılardan ayıran özel bilgilere ulaşılmış olur.

3. Monografiler olay.. - Yazıya Git..

04 | Sosyolojide Strüktüralizm

Yapısalcılık (Strüktüralizm)

Dilimize “yapısalcılık” olarak tercüme edilen strüktüralizm, özellikle 1950’lerden itibaren Batı’da oldukça popüler olan, sosyal bilimlerin yanı sıra, matematikten sibernetiğe kadar geniş bir alanda etkili olan bir düşünce akımı dır. Böylesine geniş bir bilimsel alanda kullanıldığından tanımlanması oldukça güçleşen strüktüralizm, farklı araştırmacılar tarafından değişik biçimlerde takdim edilmektedir. Bu biçimler onun ‘teori’, ‘bilimsel yöntem’,.. - Yazıya Git..

05 | Monografi Kısaca

MERHABAToplumda sınırları belirlenmiş bir konunun, bir toplumsal birimin her yönüyle derinlemesine incelenmesidir. Monografi tekniğini kullanan araştırmacı inceleyeceği olayın ya da bir toplumsal birimin kapsamına giren grupların hepsini ele almak yerine örneklem olarak bunların birkaçını alarak derinlemesine tüm yönleriyle inceler. Burada önemli olan seçilen örneklerin, temsil ettiği bütünün özelliklerini taşımasıdır. Bu da araştırmacının o konuda oldukça geniş bir bilgiye sahip olmasını gerektirir. Monografi tekniği, yalnız bir sosyal grubun.. - Yazıya Git..

06 | Sosyolojide dikey hareketlilik

Sosyolojide dikey hareketlilik nedir örnekleri - Soruya Git..

07 | Sosyolojide boy bulmaca

Bulmacada Sosyolojide boy sorusunun 4 harfli cevabı nedir? - Soruya Git..

08 | Sosyolojide organizmacılık

Sosyolojide organizmacılık nedir? - Soruya Git..

09 | Monografi Nedir

Monografi nedir örnekleri - Soruya Git..

10 | Sosyolojide ayak takımı bulmaca

Bulmacada Sosyolojide ayak takımı sorusunun cevabı nedir? - Soruya Git..
Geri
Geçmiş
Soru Sor
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • Sinem Ellis
  Sinem Ellis
  Belirtmemiş
 • emrah07
  emrah07
  Belirtmemiş
 • mehmet sahin Okuyucu
  mehmet sahin Okuyucu
  Belirtmemiş
 • muzur06
  muzur06
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya
Sitemizi kullanarak, Çerez Politikamızı , Gizlilik Politikamızı ve Hizmet Şartlarımızı okuduğunuzu ve anladığınızı kabul edersiniz.. Detay. ×