Nedir.Org
 • 1
19446
20
Okunma
57
Cevap
1
Soru :

Sözcük öbeği ne demektir

Sözcük öbeyi nedemektir
Bölüm: Türkçe
Durum: Çözüldü
Tarih: 1 ay önce
0 kişi takip ediyor

Verilmiş Cevaplar


112020-09-21 09:23:40 #
Cevap : Sözcük öbekleri nedir.

Bknz: Kelime Grupları

Başlıca sözcük öbekleri şunlardır:
–   Bileşik Sözcükler
–   İkilemeler, Üçlemeler
–   Tamlamalar
–   İyelik Öbeği
–   Belirtme Öbeği
–   Yönelme Öbeği
–   Çıkma Öbeği
–   İlgeç Öbeği
–   Bağlaç Öbeği
–   Belirteç Öbeği
–   Ünlem Öbeği
–   Ünvan Öbeği
–   Pekiştirme Öbeği
–   Yükleme Öbeği
–   Eylemsi Öbeği
–   Kısaltma Öbeği
–   Deyimler

*    Sözü edilen öbeklerden işlenilmeyenler görüle­cektir. 

İYELİK ÖBEĞİ, iki öğelidir. Birinci adın anlamı iyelik getirilerek, başka bir adla tamamlanır. Birinci ad iyilekli olduğundan 'iyelikli tamlama' adını alır:
çoğu insan
kimi gençler
canım kardeşim
güzelim çocuklar 

BELİRTME ÖBEĞİ, '–i' durum eki almış bir ad, adılla sıfattan oluşan sözcük öbeğidir, 'tümleyen bir sıfat'tır da denilebilir:
yazıyı yazan 'öğrenci'
seni soran 'adam'
yaşamı irdeleyen 'sorular' 

YÖNELMELİ ÖBEK, '–e' durum ekiyle oluşturulmuş bir sıfat öbeğidir. Yönelme durumunda bir adın, sıfat ya da sıfat görevli bir eylemsiyle oluşturduğu birliktir.
bağrımıza bastığımız 'insan'
yoluna adadığımız 'can'
yanına yaklaşılmaz 'fiyatlar'
duvara çakılı 'çivi' 

KALMA ÖBEĞİ, '–de' durum ek'li adın sıfat ya da or­taçlarla oluşturduğu söz öbeğidir:
sözde 'aydınlar'
yolda 'yürüyenler'
okulda 'olanlar'
yükle 'hafif'
dörtte iki 'pay' 

ÇIKMA ÖBEĞİ, '–den' durum eki almış bir adla sıfat ya da ortaçtan oluşur:
gözden düşmüş 'insan'
Yoldan çıkmış 'biri'
sütten beyaz 'ten'
içten pazarlıklı 'insan'

–   Çıkma öbeklerde bir karşılaştırma sezilir.
–   Bir bölümü belirtili tamlama işlevi görür; onlardan bazıları, çocuklardan ikisi. . .
–   Bir bölümü '–den olan' anlamındadır: yürekten sevgi, candan dost...
–   Tamlayana 'arasından' anlamı katar: yiyecekler­den ekmek, gidenlerden Sevgi...
 
İLGEÇ ÖBEĞİ bir ad, ad öbeğiyle ilgeçten (edat) oluşan söz öbeğidir. Bu öbekler sıfat, belirteç gibi görev yaparlar:
sana göre 'iş'
ev için 'kapı'
aslan gibi 'adam'
akşama kadar 'dolaştım'
kuş gibi 'ötüyor'
dünden beri 'görülmedi' 

BAĞLAÇ ÖBEĞİ bağlı, yakın, eş, karşıt anlamlı aynı türden sözcüklerin bağlaçlarla bağlanmasıyla oluşur:
sevinç ve mutlulukların sonu 'bağlaçlı ad tamlaması'
kitapların okunması ve eleştirilmesi 'bağlaçlı ad tam­laması'
öğrenci, öğretmen ve yönetici işbirliği 'bağlaçlı ad tamlaması'
yetişkin, olgun ve saygın insanlar 'bağlaçlı sıfat tam­laması'
Hem öğrenciler hem öğretmenler istiyordu. 'özne'
Ne gecesi, ne gündüzü var. 'nesne'
Onlar da size soruyor. 'dolaylı tümleç'
Seni alıp götürmeliydim. 'yüklem' 

BELİRTEÇ ÖBEĞİ, bir belirteç görevli ilgeç öbeğin­den oluşur. Bunlar sıfat, belirteç olurlar:
çok çalışkan 'öğrenci'
en güzel 'gün'
daha iyi 'insan' 
yaşam kadar büyüleyen
yaparmış gibi koşan
inanmış gibi yapan 

ÜNLEM ÖBEĞİ bir ünlemle bir ad, ad öbeğinden oluşur. Ünlem tek sözcüktür:
Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker! 

ÜNVAN ÖBEĞİ kişi adıyla ünvandan oluşur. Ünvan sözcüğü sıfat gibi görev yapar. Ünvanlar ad'dan önce de sonra da gelebilir. Bir bölümü hem önce, hem sonra ge­lir:
Bayan Sevgi, Dr. Ali, Memet Efendi...
Begüm Sultan, Osman Gazi, Rakım Efendi...
Sultan Murat Han, Prof. Hasan Avni Bey... 

PEKİŞTİRME ÖBEĞİ ünlüyle başlayan sözcüklerin ünlüsüne 'p', ünsüzle başlayanların ilk iki harfine 'mprs' getirilerek oluşturulur:
ak – apak
iri – ipiri
uzun – upuzun
yeşil – yemyeşil
temiz – tertemiz
sarı – sapsarı/div>
İlgili bulmaca soruları:
 1. sözcük öbeği ne demektir
 2. söz öbeği ne demektir
 3. söz öbeği ne demek tdk
0 kişi beğendi

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

01 | Sözcükte Anlam

Sözcükte Anlam ( Özet )
1-) Gerçek Anlam
a)Temel Anlam: Sözcükte akla gelen ilk anlamdır.
Kazı yapılırken toprak aniden çöktü.
Çürük elmaları ayırt.
Soğuk su.
b)Yan Anlam: Sözcüğün temel anlama bağlı olarak kazandığı ikinci veya üçüncü anlamlarıdır
Ağacın kökü derinlerde.=> Temel anlam
Doktor dişin kökünü zorlukla çekti. => Yan anlam
Mürekkep lekesi kolay çıkmaz.=> Temel anlam
Tırnaklarda bazen beyaz lekeler oluşur. => Yan anlam

2-)Mecaz AnlamYazıya Git..

02 | Sözcük Öbekleri

Sözcük öbekleri nedir.Bknz: Kelime GruplarıBaşlıca sözcük öbekleri şunlardır:–   Bileşik Sözcükler–   İkilemeler, Üçlemeler–   Tamlamalar–   İyelik Öbeği–   Belirtme Öbeği–   Yönelme Öbeği–   Çıkma Öbeği–   İlgeç Öbeği–   Bağlaç Öbeği–   Belirteç Öbeği–   Ünlem Öbeği–   Ünvan Öbeği–   Pekiştirme Öbeği–   Yükleme Öbeği–   Eylemsi Öbeği–   Kısaltma Öbeği–   Deyimler*    Sözü edilen öbeklerden işlenilmeyenler görüle­cektir. İYELİK.. - Yazıya Git..

03 | Sözcük Türleri

Sözcük Türleri

Sözcükler tür bakımından üç ana gruba ve sekiz ayrı türe ayrılır.

(Görüntülemek istediğiniz başlığa dokunun.)

A. AD SOYLU SÖZCÜKLER
1. Ad (İsim)
- İsim çekim ekleri
2. Önad (Sıfat)
3. Belirteç (Zarf)
4. Adıl (Zamir)

A. EDAT SOYLU SÖZCÜKLER
1. Edat
2. Bağlaç
3. Ünlem

C. FİİLLER
1. Fiil
- Fiil çekimi
- Ekfiil (Ekeylem)
- Birleşik Fiiller
- Fiilimsiler
- Birleşik zamanlı.. - Yazıya Git..

04 | Sözcük

Sözcük diğer adıyla kelime : (dil bilimi) bir dilde kendi başına anlam taşıyan veya tümce içinde anlam kazanan birim.
Sözcük Nedir
Kelime ya da sözcük; tek başına anlamlı, birbirine bağlı bir ya da daha fazla biçim birimden (morfem) oluşan, ses değeri taşıyan dil birimi. Yazı dilinde her iki tarafında birer boşluk verilerek gösterilirler. Sözcükler, bir kök ve ona bağlı bir ya da daha fazla ekten oluşabilir.
 
Yazında sözcükler hecelerden, heceler ise harflerden meydana gelir. Bir sözcük en az bir harften ve en az bir.. - Yazıya Git..

05 | Sözcük Yapısı Püf Noktaları

Türkçede soru anlamı dört tür sözcükle sağlanır: sıfat, zamir, zarf ve edat.Hangi gönül uslandı? (soru sıfatı)Hangisi daha akıllı? (soru zamiri)Burada niçin durduk? (soru zarfı) Beni duydun mu? (soru edatı)Bir cümlede soru sormaya yarayan birden çok sözcük bulunabilir. Bunlardan biri soru edatıysa (mi) soruyu edat sorar.Kaçıncı katta oturduğumu biliyor mu ? (Soruyu soru sıfatı “kaçıncı” değil, soru edatı “mu” sormaktadır. “mu”yu kapatıp cümleyi okuduğumuzda cümlede soru sorulmadığını görürüz.)Sözcüğün yapısı ile.. - Yazıya Git..

07 | Sözcükte anlam ilişkisi nedir

Sözcükte anlam ilişkisi nedir örnekleri - Soruya Git..

09 | Sözcük yapısı nedir??

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz. - Soruya Git..
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • furkankarca27
  furkankarca27
  Belirtmemiş
 • Fasterx
  Fasterx
  Belirtmemiş
 • masterfeamo
  masterfeamo
  Belirtmemiş
 • melda343477
  melda343477
  Belirtmemiş
 • UzaydakiPrensess
  UzaydakiPrensess
  Belirtmemiş
 • Ezgi Demir
  Ezgi Demir
  Belirtmemiş
 • define kenez
  define kenez
  Belirtmemiş
 • miraç Sancar
  miraç Sancar
  Belirtmemiş
 • Şirin Koca
  Şirin Koca
  Belirtmemiş
 • Baro
  Baro
  Belirtmemiş
 • mikilo9501
  mikilo9501
  Belirtmemiş
 • Elşin
  Elşin
  Belirtmemiş
 • sansar
  sansar
  Belirtmemiş
 • intronz
  intronz
  Belirtmemiş
 • Sinem Ellis
  Sinem Ellis
  Belirtmemiş
 • hera
  hera
  Belirtmemiş
 • beste
  beste
  Belirtmemiş
 • torbacımazoşist
  torbacımazoşist
  Belirtmemiş
 • Vurgun3
  Vurgun3
  Belirtmemiş
 • Lilisaya
  Lilisaya
  Belirtmemiş
 • Kartalaltan
  Kartalaltan
  Belirtmemiş
 • Elif Aslan
  Elif Aslan
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • Sevimlişey
  Sevimlişey
  Belirtmemiş
 • Cemmm
  Cemmm
  Belirtmemiş
 • zeus
  zeus
  Belirtmemiş
 • mehmet said önder
  mehmet said önder
  Belirtmemiş
 • Hsynnn
  Hsynnn
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya
Sitemizi kullanarak, Çerez Politikamızı , Gizlilik Politikamızı ve Hizmet Şartlarımızı okuduğunuzu ve anladığınızı kabul edersiniz.. Detay. ×