Nedir.Org
 • 1
2493
1
Okunma
65
Cevap
2
Soru :

Sözlü veya yazılı anlatımda kompozisyon önemi nedir?

Sözlü veya yazılı anlatımda kompozisyon önemi nedir? Ve sözlü anlatım türleri neledir örnek veriniz
Bölüm: Türkçe
Durum: Çözüldü
Tarih: 1 ay önce
0 kişi takip ediyor

Verilmiş Cevaplar


152020-11-29 22:22:22 #
Cevap :
 
KOMPOZİSYON NEDİR?
Kompozisyon kelime anlamıyla; herhangi bir konu veya alanla ilgili ayrı ayrı malzemeyi en uygun şekliyle bir araya getirmek, birleştirmek, düzenlemek demektir. Kompozisyon her ne kadar, öğrencilere yazı yazma alışkanlığı kazandırmak amacıyla verilen yazma ödevi, veya daha geniş anlamıyla; duyguların, düşüncelerin, olayların sözle veya yazıyla ifadesi olarak kullanılsa da sadece edebiyata ait bir terim değildir ve kullanım alanı da edebiyatla sınırlı değildir.
 
a) Sözlü kompozisyon: Anlatılmak istenene konuşma yoluyla bir bütünlük ve düzen vermektir.
b) Yazılı kompozisyon: Duyguyu, düşünceyi, isteği yazı yoluyla düzenlemek ve yazıya bütünlük kazandırmaktır.

Önemi:
Temel ilkeler bakımından diğer alanlardaki kompozisyonlarla dille yapılan kompozisyonlar arasında fazla farklılık yoktur. Bir makinenin çalışır duruma gelmesi, mühendisin alanıyla ilgili iyi bir eğitim almasına, proje üreterek bunu planlamasına, parçaları en uygun biçimde bir araya getirmesine bağlı ise başarılı bir (sözlü veya yazılı) kompozisyonun ortaya konması da bilgi birikimine sahip olmaya, işlenmeye uygun bir konu tespit ederek bunun planını çıkarmaya, en uygun kelimeleri seçerek bunları bir düzen içinde sıralayıp cümleler, paragraflar oluşturmaya bağlıdır. Makinede olması gereken fakat takılmayan bir parça veya yanlış takılan bir parça makinenin çalışmasını nasıl engelliyorsa eksik veya yanlış kullanılan bir kelime de yazının güzelliğini ve düzenini bozacaktır.
 
KOMPOZİSYON NASIL YAZILIR?
Başarılı ve güzel bir yazı yazmak için bilinmesi gerekenler, şöyle sıralanabilir:
1. Bilgi birikimi
2. Konu seçme
3. Plan yapma
4. Başlık bulma
5. Paragraf bilgisi
6. Dilin kurallarını bilme
7. Yazma
8. Yazının okunması ve düzeltilmesi
0 kişi beğendi
02020-11-29 22:24:28 #
Cevap : Kompozisyonun Önemi:
Edebiyatta dille yapılan kompozisyon; duygu, düşünce, hayal ve isteklerin, olay vedurumların estetik bir planla yazılı veya sözlü olarak anlatılması anlamına gelmektedir.İnsanlar, olaylar ve çeşitli durumlar karşısındaki tavırlarını, duygu, düşünce ve hayallerini yazıveya konuşma yoluyla ifade etmeye çalışmıştır. İnsanlık tarihi boyunca yazma ve konuşma,insanların en etkili anlaşma aracı olmuştur. Bir konuyu, olayı, hayali sözle anlatma sözlükompozisyon adını almaktadır.”Sözlü kompozisyon, gelişigüzel konuşma değildir. Her şeydenönce anlatılacak konu dinleyicileri ilgilendirmelidir. Konu her yönüyle iyi bilinmeli ve ilgi çekiciolmalıdır. Söylenecek her şey, bir plana bağlı kalınarak söylenmelidir. Dilin açık, anlaşılırolmasına dikkat edilmelidir. Anlatımın güzel ve etkili olması için kullanılacak bilgi birikimi,gerektiğinde duygu, düşünce ve hayallerle zenginleştirilmelidir. Demek oluyor ki başarılı birsözlü kompozisyon oluşturmak neyin, nerede, ne kadar ve nasıl söyleneceğini bilmeklemümkündür.” (Baran vd,12.) Yazılı kompozisyon duygu, düşünce istek, hayal ve durumların birplana bağlı kalarak yazıyla anlatılmasıdır. Sözlü kompozisyona göre daha etkili olan yazılıanlatım/kompozisyon sözün unutulmasına mukabil kalıcıdır. “İyi kompozisyon yazmak, okuleğitiminden çok, kişinin kendi kendini eğitmesiyle mümkündür. Okul, kompozisyon yazmanınyolunu gösterir, kompozisyonla ilgili teknik bilgileri öğretir. Kişi, yeterli bilgi birikimine sahipse;dinleme, okuma, deneme, gözlem, deneyim gibi yollardan birikimini arttırmaya devam ediyorsa,hiç kuşkusuz iyi kompozisyonlar yazabilir. (…) Dili doğru, etkili ve güzel kullanabilmek için özelbir yeteneğe sahip olmak gerekmez. Bu konuda Falih Rıfkı Atay, şunları söylüyor: Düşündüğünü ve okuduğunu karşısındakine derli toplu anlatabilmek ne bir meslek ne de birsanattır. Öykü yazmak sanattır; fakat dün akşam başından geçeni anlatabilmek bir sanatdeğildir.” (Baran vd, 13.) Dille yapılan sözlü ve yazılı kompozisyonlardan başarılı olmanın temelkoşulu, anadili iyi bilip kullanmaktır. Tarih boyunca medenilere galebe çalmak ikna ve ispatyoluyla olmuştur. Güzel yazma ve konuşma çabası, insanın duygu ve düşünce dünyasınıgenişletir. İnsana toplum içerisinde etkili bir yer ve saygı duyulan bir kişilik kazandırır. İyi birkonuşma veya yazı, düşüncelerin okuyan veya dinleyenler tarafından rahatlıkla anlaşılmasınısağlar. Öyleyse kompozisyon gerek dille yapılanı, gerekse günlük yaşamımızdakiyansımalarıyla insanın ilkçağlardan bu yana düzen ve güzellik duygusuna bakan estetikihtiyaçlarını tatmin etmek için çok önemli vazife icra etmiştir
0 kişi beğendi


Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

01 | Sözlü Tarih

Sözlü tarih bir kişinin tanık olduğu olayların kaydedilmesiyle oluşur. Sözlü tarih özellikle başka türlü tarihi belgelerin yetersiz olduğu konularda çok yararlı kabul edilen bir tarih metodudur. Özellikle devletleri olmayan halkların tarihlerinin ortaya çıkarılmasında sözlü tarihin önemi yadsınamaz. Pek çok Kızılderili halkın tarihinin yazılmasında sözlü tarih metodu bu konudaki Amerikan yazılı devlet belgelerinden daha değerli ve doğru kabul edilmektedir. Sözlü tarih özellikle son yıllarda önem kazanan toplumsal tarihin ortaya çıkarılmasında da.. - Yazıya Git..

02 | Kompozisyonda Dikkat Edilecek Kurallar

Kompozisyonda Dikkat Edilecek Kurallar:1. Giriş bölümünde; konuya genel bir başlangıç yapılır,giriş bölümünü okuyan biri gelişmede nelerden bahsedebileceğimizi anlayabilmelidir,bu bölümde örnek verilmez,ayrıntılara girilmez, ancak,şunun için,bundan dolayı gibi açıklama gerektirecek ifadeler kullanılmamalıdır.Bu bölüm tek paragraftan oluşur.giriş bölümü tek cümleden oluşmamalı.2. Gelişme bölümünde; konu açıklanmaya başlanır,örnekler verilebilir,atasözü, özdeyiş veya gözlemlerden yararlanılabilir,bu bölümde birden fazla yardımcı fikir.. - Yazıya Git..

03 | Sözlü Tarih Yöntemi Aşamaları

Sözlü tarih, tarihi yazılı belgelere ek olarak yaşayan bireylerin belleğe dayalı anlatıları aracılığıyla yazma ve sıradan insanları, gündelik yaşamı ve öznelliği tarihin araştırma alanına dahil etme dürtüsüyle şekillenen ve ses kaydetme teknolojilerinin gelişmesiyle de desteklenen disiplinlerarası bir çalışma alanı ve araştırma yöntemidir. Araştırılmakta olan bir sosyal gerçekliğin oluşumunda yer almış insanlarla görüşmeye dayanır.Sözlü Tarihin Amacı
Amaç var olan yazılı kaynakların yanında süreç içinde varlığıyla olaylara.. - Yazıya Git..

04 | Kompozisyon

Kompozisyon Nedir
1. Ayrı ayrı parçaları bir araya getirerek bir bütün oluşturma biçimi ve işi.
2. Öğrencilere duygu ve düşüncelerini etkili ve düzgün bir biçimde anlatmaları için yaptırılan yazılı veya sözlü çalışma, tahrir, kitabet.
3. Sanat yapıtında, parçaların bir bütün içinde düzenli olarak bir araya getirilmesi.
4. XX. y.y. başına dek, betiler kullanılarak yapılan resim.
5. Çağımızda renk, çizgi ve yüzeylerin dengeli ve uyumlu biçimde bir araya getirildiği resim.
Kompozisyonun TanımıYazıya Git..

05 | Sözlü Tarih Kaynakları

Sözlü tarihin en büyük kaynağı insandır. En önemli özelliği ise yine tarihin nesnesi olan insan unsurunu kendisine temel bilgi kaynağı olarak almasıdır.

Sözlü tarihin diğer kaynakları ise ; tarihî şiirler, hikâyeler, efsaneler, mitoslar, destanlar, menkıbeler, fıkralar ve atasözleri olmak üzere çeşitlendirilebilir. - Yazıya Git..

06 | Yazılış çeşitlerine göre tarih

Yazılışlarına göre tarih çeşitleri - Soruya Git..

07 | Yazılı İletişimin Avantajları ve Dezavantajları

Yazılı iletişimin avantajları ve dezavantajları nelerdir ? - Soruya Git..

08 | Sözlü kaynaklara örnekler

Sözlü kaynaklara örnekler - Soruya Git..

09 | Sözlü ve yazılı anlatım arasındaki farklar nelerdir

Sözlü ve yazılı anlatım arasındaki farklar nelerdir - Soruya Git..

10 | Kompozisyon yazmanın temeli ne

Kompozisyon yazmanın temeli nedir? - Soruya Git..
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • Derin Guzen
  Derin Guzen
  Belirtmemiş
 • Erkoc Erkoç
  Erkoc Erkoç
  Belirtmemiş
 • Öztürk
  Öztürk
  Belirtmemiş
 • Büşra Dere
  Büşra Dere
  Belirtmemiş
 • Vurgun30
  Vurgun30
  Belirtmemiş
 • miraç Sancar
  miraç Sancar
  Belirtmemiş
 • Yusuf Ziya Caran
  Yusuf Ziya Caran
  Belirtmemiş
 • Ruzgar Duman
  Ruzgar Duman
  Belirtmemiş
 • Deniz mavi
  Deniz mavi
  Belirtmemiş
 • atilla karabulut
  atilla karabulut
  Belirtmemiş
 • Cemmm
  Cemmm
  Belirtmemiş
 • Sinem Ellis
  Sinem Ellis
  Belirtmemiş
 • emrah07
  emrah07
  Belirtmemiş
 • muzur06
  muzur06
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya
Sitemizi kullanarak, Çerez Politikamızı , Gizlilik Politikamızı ve Hizmet Şartlarımızı okuduğunuzu ve anladığınızı kabul edersiniz.. Detay. ×