Nedir.Org
 • 1
19446
7
Okunma
8868
Cevap
3
Soru :

Tanzimat 1. ve 2. Dönemi Benzerlikleri ve Farklılıkları

Tanzimat 1. Dönem ve 2. Dönem Benzerlikleri ve Farklılıkları Maddde madde kısaca

Bölüm: Edebiyat
Durum: Çözüldü
Tarih: 4 ay önce
0 kişi takip ediyor

Verilmiş Cevaplar


142020-11-30 17:22:05 #
Cevap :

Tanzimat 1.Dönem ve 2.Dönem Benzerlikleri

 1. Şiirde her iki dönemde de aruz ölçüsü kullanılmıştır.
 2. Roman, hikaye, tiyatro, makale, eleştiri türlerinde eserler verilmiştir.
 3. İki dönemde de Fransız edebiyatı örnek alınmıştır.
 4. Batı edebiyatındaki edebi akımlardan etkilenilmiştir.

Tanzimat 1.Dönem ve 2.Dönem Farkları

TANZİMAT I.DÖNEM

TANZİMAT II.DÖNEM

Sanat toplum içindir

Sanat sanat içindir

Dilde sadeleşme istenmiş; ama başarılı olunamamıştır.

II.Abdülhamit’in siyasi baskılarının etkisiyle dil oldukça ağırlaşmıştır.

Divan şiiri nazım biçimleri kullanılmıştır; ama içerikte değişiklik yapılmıştır.

Divan şiiri nazım şekilleri kullanılmakla birlikte bunlar terk edilmeye başlandı. Batılı nazım şekilleri de kullanıldı.

Hece ölçüsünü savundular; ama aruzu kullandılar.

Aruz ölçüsünü kullandılar; ama heceyle yazılan şiirler de vardır.

Makale, eleştiri, roman, hikaye gibi türler ilk kez bu dönemde verilmeye başlandı.

Bu türlerin daha başarılı örnekleri verilmiştir.

Klasisizm ve romantizm etkilidir.

Realizm ve natüralizm etkilidir.

Edebiyat toplumu eğitmek için bir araç olarak kullanıldı.

Estetik ve sanat değeri daha yüksek eserler verildi.

Hak, hukuk, adalet, hürriyet, cariyelik, Doğu-Batı çatışması, yanlış Batılılaşma gibi toplumsal temalar işlenmiştir.

Şiirin konusu genişletilmiş, bireysel konulara dönülmüştür. 

Tiyatro, halkı eğitmek için bir okul gibi düşünülmüştür.

Tiyatro eserleri oynanmak için değil okunmak için yazılmıştır.

Eserler teknik bakımdan kusurludur.

Teknik bakımdan daha sağlam eserler verilmiştir.

0 kişi beğendi
22020-11-30 17:27:54 #
Cevap :

BİRİNCİ DÖNEM TANZİMAT EDEBİYATI (1860-1876)

 1. Divan edebiyatının anlaşılamazlığından kutulmak ve Batılı edebiyatını Türk edebiyatına uygulamayı istemişler fakat biçim yönüyle Divan edebiyatından kopamamışlardır.
 2. Konu olarak; vatan, millet, hak, adalet, özgürlük gibi kavramlar ilk kez bu dönemde kullanılmıştır.
 3. İlk kez batılı anlamda esereler bu dönemde verilmiştir.
 4. İlk noktalama işaretleri bu dönemde kullanılmıştır.
 5. Edebiyattan toplumun bilinçlenmesi amacıyla yararlanılmıştır.
 6. ''Sanat toplum içindir'' görüşünü savunmuşlardır.
 7. Dilde sadeleşmeyi savunmuş, fakat bunda başarılı olunamamıştır.
 8. İlk kez roman, hikaye, tiyatro, gazete, makale, fıkra, eleştiri, anı ve bunun gibi birçok tür bu dönemde kullanılmaya başlanmıştır.
 9. Başlıca şairleri: Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa, Şemsettin Sami, Ahmet Mithat, Ahmet Vefik.

İKİNCİ DÖNEM TANZİMAT EDEBİYATI (1876-1895)

 1. Bireysellik ön plana çıkmıştır.
 2. Sanat için sanat, görüşü benimsenmiştir.
 3. Dil ağırlaşmıştır.
 4. Siyasi baskıdan dolayı edebiyatçılar fikirlerini hürce savunamamış, eserlerinde kişisel duygularını ve düşüncelerini dile getirilmişlerdir.
 5. Konu olarak: Kölelik ve cariyelik işlenmiştir.
 6. Tiyatro metinleri oynanmak için değil okunmak için yazılmıştır.
 7. Roman ve hikayede realizm ve natüralizm akımları, şiirlerde ise romantizim akımının etkileri görülür.
 8. Gazetecilik, önemini yitirmiştir.
 9. Hece ile birlikte aruz kullanılmıştır.
 10. Divan edebiyatı nazım biçimleri bırakılmıştır.
 11. Şairler, güzel olan her şeyi şiirin konusu yapmışlardır. Bu yönüyünden dolayı Servet-i Fünun şiirinin alt yapısını oluşturmuştur.
 12. Roman ve öykü yazmada birinci döneme göre daha başarılı ürünler verilmiştir.
 13. Bu dönemde ürünler veren Muallim Naci, Dinav edebiyatının tek savunucusudur.
 14. Başlıca şairleri: Recaizade Mahmut Ekrem, Abdülhak Hamit Tarhan, Sami Paşazade Sezai, Muallim Naci, Nabizade Nazım.
0 kişi beğendi
02020-11-30 17:25:38 #
Cevap :

Tanzimat 1. ve 2. Dönem karşılaştırması


1. Dönem

 1. Tanzimat sanatçıları, Fransız edebiyatını örnek almışlar; klasisizmin ve romantizmin etkisinde kalmışlardır.
 2. Tanzimat tiyatrosu, sahne dili ve tekniği açısından başarılıdır. Tiyatro, halkı eğitmek için bir okul gibi düşünülmüştür.
 3. ”Toplum için sanat” anlayışı benimsenmiştir.Sanat, toplumun Batılılaşması için bir araç olarak kullanılmıştır.
 4. Şiirde yeni konular (yurt, ulus, özgürlük, insan hakları…)işlenmiştir. Biçim bakımından Divan edebiyatına bağlılık sürmüş; gazel, kaside, murabba, terkib-i bend gibi nazım biçimleri kullanılmıştır.
 5. Eserlerin halkın anlayabileceği sade bir dille yazılması amaçlanmıştır.
 6. Divan edebiyatının süslü-sanatlı düz yazısı yerine, belli bir düşünceyi iletmeyi amaçlayan yeni bir düzyazı geliştirilmiştir; ilk kez noktalama işareti kullanılmıştır.

 

2. Dönem

 1. Tiyatro önemini yitirmiş, sahne dil ve tekniği açısından başarısız eserler yazılmış. Tiyatro eserleri oynanmak için değil okunmak için yazılmıştır.
 2. Romanda realizmin etkisi görülmüş, ilk realist roman bu dönemde yazılmıştır. Realizm ve natüralizm baskın akımlar olarak göze çarpar.
 3. Bu dönemde toplum sorunlarından uzaklaşılmış, ‘sanat için sanat’ ilkesi benimsenmiştir.
 4. Şiirin konusu genişletilmiş, bireysel konulara dönülmüştür. Ayrıca biçimsel yenilikler getirilmiştir. Recaizâde Mahmut Ekrem, özellikle Abdülhak Hamit’in eserlerinde bu açıkça görülmektedir.
 5. Dilde sadeleşme çabası bırakılmıştır. Dil oldukça ağırlaştırılmıştır.
 6. Batı edebiyatı türlerinde ürünler verilmiş, sanatçılar daha da ustalaşmıştır.
0 kişi beğendi


Üçgenin değeri nedir?
Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

01 | Tanzimat Fermanı

Tanzimat Fermanı (3 KASIM 1839)Padişah: AbdülmecidSadrazam: Mustafa Reşid PaşaII. Mahmut'un 1839'da vefatı üzerine yerine oğlu Abdülmecit geçti. Bu sırada Osmanlı Devleti'nin du­rumu hiç iç açıcı değildi. Osmanlı ordusu Nizip'te Mehmet Ali Paşa'ya yenilmiş, donanma Mısır'a götü­rülmüştü. Mısır sorunu bir Avrupa.. - Devamını Oku..

02 | Tanzimat Fermanının Getirdiği Yenilikler

Tanzimat Fermanı'nda Hukuk alanındaki yenilikler
Tüm vatandaşlar "Osmanlı vatandaşı" sayılarak din farkılıklarına bağlı ayrıcalıklar kısmen kaldırıldı.
1840'ta bazı maddeleri Fransız Ceza Yasasından alınan yeni Ceza Kanunnamesi hazırlandı. 1858'de tümüyle Batı kaynaklarından esinlenen ikinci Ceza.. - Devamını Oku..

03 | Tanzimat Döneminde Hikaye Ve Özellikleri

Divan edebiyatımızın Leyla ile Mecnun, Hüsrev ile Şirin, Yusuf ile Züheyla, v.b. mesnevilerini;halk edebiyatımızın Kerem ile Aslı, Tahir ile Zühre, Arzu ile Kanber, v.b. öyküleri;meddah öykülerini;Battal Gazi, Hayber Kalesi, v.b. gibi dinsel ve tarihsel öyküleri bir kenara bırakırsak, Avrupa’daki anlamıyla öykü türleri.. - Devamını Oku..

AÖF Akademik Takvim

01 Mart 2021 Sınav Merkezi Değişikliği Bahar Dönemi Ara Sınavı (Son değişiklik tarihine kadar sınav merkezi değişikliği yapanlar, bahar dönemi ara sınavına yeni sınav merkezlerinde girebilir.)
10 - 11 Nisan 2021 Bahar Dönemi Ara Sınavı
19 Nisan 2021 Sınav Merkezi Değişikliği Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı (Son değişiklik tarihine kadar sınav merkezi değişikliği yapanlar, bahar dönemi dönem sonu sınavına yeni sınav merkezlerinde girebilir.)
29 - 30 Mayıs 2021 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı
28 Haziran - 01 Temmuz 2021 Yaz Okulu Kayıt ve Ders Seçme
09 Temmuz 2021 Sınav Merkezi Değişikliği Yaz Okulu Sınavı (Son değişiklik tarihine kadar sınav merkezi değişikliği yapanlar, Yaz Okulu sınavına yeni sınav merkezlerinde girebilir.)
08 Ağustos 2021 Yaz Okulu Sınavı
Edebiyat Bölümü Yeni Sorular


Geri
Geçmiş
Soru Sor
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • Rahim İrat
  Rahim İrat
  Belirtmemiş
 • Gökhan Kozan
  Gökhan Kozan
  Belirtmemiş
 • Pavlus
  Pavlus
  Belirtmemiş
 • muzur06
  muzur06
  Belirtmemiş
 • Derinsu9004
  Derinsu9004
  Belirtmemiş
 • mountaingoat
  mountaingoat
  Belirtmemiş
 • miraç Sancar
  miraç Sancar
  Belirtmemiş
 • kemal hoca
  kemal hoca
  Belirtmemiş
 • Deniz mavi
  Deniz mavi
  Belirtmemiş
 • Onur Polat
  Onur Polat
  Belirtmemiş
 • kürt kızı
  kürt kızı
  Belirtmemiş
 • Meryem Doğru
  Meryem Doğru
  Belirtmemiş
 • Kaan12
  Kaan12
  Belirtmemiş
 • Büşra Dere
  Büşra Dere
  Belirtmemiş
 • Vodavon
  Vodavon
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya
AÖF Test Çöz Uygulamamız
762.764 Soru
İNDİR - Şimdi Play Store'da.
Sitemizi kullanarak, Çerez Politikamızı , Gizlilik Politikamızı ve Hizmet Şartlarımızı okuduğunuzu ve anladığınızı kabul edersiniz.. Detay. ×