Nedir.Org
Soru Tara Cevapla Giriş


Cevap Ara?

14.756.348 den fazla soru içinde arama yap.

Sorunu Tarat
Kitaptan resmini çek hemen cevaplansın.

Tanzimat ve Servetifünun Dönemlerinin karşılaştırılması benzerlik ve farklılıkların ortaya konulması

Tanzimat ve Servetifünun Dönemlerinin karşılaştırılması benzerlik ve farklılıkların ortaya konulması

Bu soruya 3 cevap yazıldı. Cevap İçin Alta Doğru İlerleyin.
  Şikayet Et Bu soruya 1 yorum yazıldı.
  1 yıl önce M arkadaşlar yardım edin pröje ödevi perşembe teslim etmem lazım 10 sayfa istiyo

  İşte Cevaplar


  Zeus

  • 2023-04-25 04:22:25

  Cevap : Tanzimat ve Servet-i Fünun Dönemleri, Türk edebiyatı tarihinde önemli bir yere sahiptir. Her iki dönem de modern Türk edebiyatının gelişmesinde etkili olmuştur.

  İki dönem arasındaki benzerlikler ve farklılıklar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

  Benzerlikler:

  1. Her iki dönemde de Batı edebiyatından etkilenilmiştir.
  2. İki dönemde de gazete, dergi ve roman gibi yeni türler ortaya çıkmıştır.
  3. Her iki dönemde de dil ve yazım kurallarında standartlaşma çalışmaları yapılması, dilde yeniliklerin yapılması hedeflenmiştir.

  Farklılıklar:

  1. Tanzimat Dönemi eserlerinde olay ön plandayken, Servet-i Fünun Dönemi eserlerinde tasvir ve tahlillere daha fazla önem verilmiştir.
  2. Tanzimat Dönemi'nde sosyal mesajlar ağırlıklıyken, Servet-i Fünun Dönemi'nde bireysel duygular ve estetik değerler daha önemli hale gelmiştir.
  3. Servet-i Fünun Dönemi'nde sanat daha özgür bir şekilde ele alınmış, yazarların eserleri daha özgün olmuştur.
  Bu benzerlikler ve farklılıklar, Tanzimat ve Servet-i Fünun Dönemleri'nin edebiyat tarihine etkilerini ve Türk edebiyatının gelişimindeki değişimleri anlamamıza yardımcı olmaktadır.
  Diğer Cevaplara Gözat
  Cevap Yaz Arama Yap

  Zeus

  • 2023-04-25 04:23:05

  Cevap :

  Tanzimat ve Servet-i Fünun dönemleri, Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihsel sürecinde önemli dönüşümlere sahne olmuştur. Her iki dönem de toplumsal, siyasal, kültürel ve edebi alanlarda büyük değişimlere yol açmıştır. İki dönem arasında benzerlikler ve farklılıklar şu şekilde özetlenebilir:

  Benzerlikleri:

  1. Her iki dönemde de Batılılaşma ve modernleşme hareketleri öne çıkmıştır.
  2. Tanzimat ve Servet-i Fünun dönemleri, edebiyat, sanat ve düşünce alanlarında büyük bir canlanma ve yeniliklere sahne olmuştur.
  3. Her iki dönemde de yeni eğitim kurumları açılmış ve eğitim sistemi yenilenmiştir.
  4. İki dönemde de Osmanlı İmparatorluğu'nun toplumsal yapısında önemli değişimler yaşanmış, sınıf farkları belirginleşmiştir.
  5. Her iki dönemde de İslamiyet'in etkisi azalmış ve sekülerleşme eğilimleri öne çıkmıştır.

  Farklılıkları:

  1. Tanzimat dönemi daha çok siyasal reformlarla, Servet-i Fünun dönemi ise daha çok kültürel ve edebi yeniliklerle öne çıkmıştır.
  2. Tanzimat dönemi daha çok ülkenin yönetim yapısında değişimlere odaklanırken, Servet-i Fünun dönemi daha çok kültür ve sanat alanında yeniliklere ağırlık vermiştir.
  3. Tanzimat dönemi daha çok toplumun alt kesimlerinin ihtiyaçlarını göz önünde bulundururken, Servet-i Fünun dönemi daha çok elit kesimlerin ilgi alanlarına hitap etmiştir.
  4. Tanzimat dönemi daha çok Batılılaşma hareketlerinin etkisi altında gelişirken, Servet-i Fünun dönemi daha çok yerli bir edebi ve kültürel hareket olarak ortaya çıkmıştır.
  5. Tanzimat dönemi daha çok hukuk alanında reformlar yaparken, Servet-i Fünun dönemi daha çok sanat, edebiyat ve felsefe alanında yenilikler yapmıştır.

  Bu şekilde, Tanzimat ve Servet-i Fünun dönemleri arasında benzerlikler ve farklılıklar bulunmaktadır. Ancak her iki dönemin de Osmanlı İmparatorluğu'nun modernleşme sürecinde önemli birer kilometre taşı olduğu söylenebilir.

  Cevap Yaz Arama Yap

  Zeus

  • 2023-04-25 04:29:25

  Cevap : Elbette, aşağıda Tanzimat ve Servet-i Fünun dönemlerinin dil, üslup, sanat anlayışı ve diğer özellikleri açısından karşılaştırması yer almaktadır:

  Dil ve Üslup:

  1. Tanzimat dönemi, Osmanlı Türkçesi'nin ağır ve yorucu yapısından kurtulmayı hedeflemiş ve dilde sadeleşme çabalarına öncülük etmiştir. Ayrıca, Türkçenin Arapça ve Farsça kelimelerle dolu olan yapısından kurtulmayı amaçlamıştır. Bu nedenle Tanzimat dönemi yazarları, dildeki sadeleşme ve Arapça/Farsça kelimelerin azaltılması için yoğun çaba harcamıştır. Tanzimat yazarları, edebiyatta kullanılan dili toplumun anlayabileceği bir düzeye getirmek istemiştir.
  2. Servet-i Fünun dönemi ise Tanzimat dönemi ile başlayan dil reformlarının meyvelerini toplamış ve edebiyat dilinde ciddi bir gelişme sağlamıştır. Servet-i Fünun yazarları, Türkçenin zengin kelime dağarcığına vurgu yapmış ve eserlerinde daha ağır bir dil kullanmıştır. Bu dönem yazarları, dildeki özgünlüğü ve zenginliği korumayı amaçlamıştır.

  Sanat Anlayışı:

  1. Tanzimat dönemi sanatçıları, Batı sanatının temel özelliklerini benimsemiş ve edebiyat, resim ve müzik alanlarında Batı sanatının tekniklerini ve tarzlarını taklit etmeye çalışmıştır. Tanzimat yazarları, Batılılaşmanın bir sonucu olarak, toplumsal sorunları ele alan eserler üretmeye başlamıştır.
  2. Servet-i Fünun dönemi ise, Batı sanatını taklit etmek yerine, Türk sanatının özgünlüğünü koruyarak yepyeni bir sanat anlayışı geliştirmişlerdir. Servet-i Fünun yazarları, Türk edebiyatını zenginleştirmek için Osmanlı Türkçesi'ni kullanmış ve Türk kültürüne özgü konuları işlemişlerdir.

  Diğer Özellikler:

  Tanzimat dönemi, Osmanlı İmparatorluğu'nun modernleşme hareketi sırasında gerçekleştiği için, toplumsal ve siyasal konulara daha fazla odaklanmıştır. Ayrıca, Tanzimat dönemi yazarları, edebiyatta gerçekçilik ve milliyetçilik akımlarını benimsemiştir.

  Servet-i Fünun dönemi, Türk edebiyatında Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünden önceki son dönemdir. Bu nedenle Servet-i Fünun dönemi, daha çok sanatsal ve estetik değerlere önem veren bir dönem olarak tanımlanabilir. Bu dönemdeki yazarlar, lirik şiirler ve öyküler yazmış ve edebiyatta sanatsal özgünlüğe vurgu yapmıştır. Ayrıca, Servet-i Fünun yazarları, yüksek eğitim almış entelektüellerdi ve eserleri genellikle elit kesimler tarafından okunmuştur.

  Tanzimat dönemi ve Servet-i Fünun dönemi arasındaki en önemli farklardan biri, edebiyatın toplumsal işlevinde yatar. Tanzimat dönemi yazarları, edebiyatı toplumsal değişimlerin bir aracı olarak görürken, Servet-i Fünun yazarları, edebiyatın sanatsal değerleri üzerinde durmuştur. Ayrıca, Servet-i Fünun dönemi yazarları, edebiyatın elit bir kesime hitap etmesine izin vermiştir, ancak Tanzimat dönemi yazarları toplumun tüm kesimlerine hitap etmeyi hedeflemiştir.
  Cevap Yaz Arama Yap

  Cevap Yaz
  Başarılı

  İşleminiz başarıyla kaydedilmiştir.