Nedir.Org
 • 1
2187
6
Okunma
7126
Cevap
2
Soru :

Tek başına anlamı olmayan kelimeler

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz.
Bölüm: Türkçe
Durum: Çözüldü
Tarih: 4 yıl önce
0 kişi takip ediyor

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

Verilmiş Cevaplar


172016-01-11 18:18:56 #
Cevap : Tek başına anlam ifade etmeyen ,cümle içinde anlam kazanan kelimelerdir.

Örnek: ile, ya da, ve, ancak, gibi, için…

Tek Başına Anlamı Olmayan Kelimelere örnekler:
ama ancak bile çünkü dahi dE dE.....dE demek ki fakat gene gerek...gerek(se) ha........ha hâlbuki hatta hele hem hem de hem.....hem (de) ile ise ve veya veyahut ya da ya....ya (da)

Sunum İçeriği

1. Sayfa
BAĞLAÇLARBAĞLAÇLARBAĞLAÇLARBAĞLAÇLARBAĞLAÇLARBAĞLAÇLARstyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.rotation

2. Sayfa
Tek başına anlamı olmayan, anlamca birbiriyle ilgili cümleleri veya cümlede görevdeş sözcük ve söz öbeklerini bağlamaya yarayan kelimelere bağlaç denir.Bağlaçlarstyle.visibilitystyle.visibility

3. Sayfa
Bağlaçlar cümleden çıkarılınca anlam bozulmaz, ama daralabilir. Bağlaçlar (ile hariç) önceki ve sonraki kelimeden ayrı yazılır. Bitişik yazılanlar bağlaç değil, ektir. Eve gittim, fakat onu bulamadım.    (bağlaç)Konuşmak üzere ayağa kalktı.         (edat)Sözlüden yine zayıf almış.                (zarf)Ben de seninle geleceğim.               (bağlaç)Evde rahat çalışamadı.                    (çekim eki)Sözde Ermeni soy kırımı                  (yapım eki)Sen ki hep çalışmamı isterdin...        (bağlaç)Seninki de lâf işte...                         (çekim eki)Evdeki hesap                                   (yapım eki)style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibility

4. Sayfa
BAĞLAÇ ÇEŞİTLERİstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.rotation

5. Sayfa
‘Ve’ BağlacıCümleleri, anlam ve görev bakımından benzer veya aynı olan kelimeleri, sözleri ve öğeleri birbirine bağlar. Duygu ve düşünce bir olmalıdır.              Özneleri bağlamıştır.Köyünü, yaşlı dedesini ve ninesini özlemişti.  Nesneleri bağlamıştır.Şiir ve roman okuma alışkanlığı edinin.       Nesneleri bağlamıştır.Bana baktı ve güldü.                              Cümleleri bağlamıştır.Anlatılanları dinliyor ve çocuğa hak veriyordu. Cümleleri bağlamıştır.Binlerce yerli ve yabancı turist geldi.                     Sıfatları bağlamıştır.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

6. Sayfa
‘İle’ Bağlacı‘Ve’ ile görevleri aynı olmasına rağmen her zaman birbirinin yerine kullanılamazlar. ‘İle’nin kullanım alanı daha dardır. ‘İle’ cümleleri birbirine bağlamaz; sadece aynı görevdeki kelimeleri bağlar.Duygu ile düşünce bir olmalıdır.                    Yaşlı dedesi ile ninesini özlemişti.                 Edebiyatımızda en çok eser verilen türler şiir ile romandır.style.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

7. Sayfa
ÖNEMLİ: Edat olarak kullanılan ve zarf yapan ‘İle’den farklıdır. Mehmet ile Ali sinemaya gittiler.      (bağlaç)Mehmet, Ali'yle sinemaya gitti.         (edat)Mehmet heyecanla yerinden kalktı. (edat)style.visibilitystyle.visibility

8. Sayfa
‘Ya da, Veya, Yahut Bağlaçları ’Aynı değerde olup da birinin tercih edilmesi gereken iki seçenek arasında kullanılırlar.Biriniz gideceksiniz: Sen ya da kardeşin.Bisiklet veya motosiklet alacağım.Sen, ben veya başkası...Sen olmasan yahut seni görmesem dayanamam. style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibility

9. Sayfa
‘Ya…..ya Bağlacı’İki seçenek sunulduğunda kullanılır. Bunlar birbirinin zıttı olabilir, biri yapılmadığında diğerinin yapılması gerekebilir.Ya beni de götür ya sen de gitme.Ya gel ya gelme.Ya bu deveyi güdeceksin, ya bu diyardan gideceksinstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

10. Sayfa
‘Hem…..hem Bağlacı’Her ikisi de geçerli olan iki durumu anlatır. Hem çalışmıyor hem yakınıyorsun.                  Hem kitap okuyor hem müzik dinliyor. Hem kızıyor hem seviyordu.style.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

11. Sayfa
‘Ne…..ne Bağlacı’Aynı görevdeki kelimeleri, kelime gruplarını ve öğeleri birbirine bağlar.Ne şiş yansın ne kebap.         Özneleri bağlamıştır.Gönül ne kahve ister ne kahvehane. Nesneleri bağlamıştır.Ne İzmir'e gitmiş ve Bursa'ya.     Dolaylı tümleçleri bağlamıştır. style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

12. Sayfa
Cümleleri de birbirine bağlar:Üç yıldır ne bir telefon açtı, ne de bir mektup yazdı.Onu ne gördüm ne de tanıdım.Ne aradı ne sordu. Ne kızı verir, ne de dünürü küstürür.Ne doğan güne hükmüm geçer,Ne halden anlayan bulunur.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

13. Sayfa
Cümleleri yapı bakımından olumlu oldukları hâlde- olumsuz yapar. Yüklem olumlu durumdadır.Ne kendi rahatsız oldu ne de halkı huzursuz etti. (kendisi rahatsız olmadı, halkı da huzursuz etmedi)Yüklem olumsuz çekimlenirse anlatım bozukluğu meydana gelir. Ne çay ne kahve içmedi.---> "Ne çay içti ne kahve" olmalıydı.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

14. Sayfa
‘De....de, Gerek...gerek, Olsun.....olsun, Kâh......kâh, Ha......ha Bağlaçları’Öğeleri ya da cümleleri birbirine bağlarlar.Annesini de babasına da özlemişti.           Nesneleri bağlamış.Tatil boyunca dinlenmiş de gezmiş de.        Yüklemleri bağlamış.İzmir'e de Aydın'a da uğrayacağız.       Dolaylı tümleçleri bağlamış.Fizikten de anlamam kimyadan da.Gerek sen gerek o, güzel çalıştınız. Gerek baba gerek anne tarafından bir akrabalıkları yok.Ali olsun, Ahmet olsun, ikisi de çalışkan ve zekidirler.Kâh yıkılıyor, kâh kalkıyor, ama yılmıyor. Ha Ali ha Veli, ne fark eder?style.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

15. Sayfa
‘Ama, Fakat, Lâkin, Yalnız, Ancak, Ne var ki, Ne yazık ki Bağlaçları’‘ama, fakat, lâkin, yalnız, ancak, ne var ki, ne yazık ki’ bağlaçları, aralarında zıtlık bulunan iki ayrı ifadeyi, cümleyi birbirine bağlar.Çok tembeldi, ama başarılı oldu. Yemek az, ama doyurucu.Yerinde ve zamanında konuşmaya dikkat ediyorum, ama bazen yanlış anlaşılıyorum.Hızlı yürüdü, ancak yetişemedi.Bu işe başlıyorum, ancak bugün bitiremem.Hava nemliydi, fakat yağmur yağmıyordu. Altmış yaşında, kır saçlı; fakat dinç bir adam bağırdı.Bunları götür, yalnız diğerlerini getirmeyi unutma. style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

16. Sayfa
‘ne yazık ki’ bağlacı çok kötü ve acı sonları bildirir.İnsanlara hep vefa gösterdi; ne yazık ki kendisi onlardan vefa görmedi. ‘ne var ki’ bağlacı çaresizlik ifade eder.En yüce duyguların tohumları ekildi; ne var ki dünya, insanları kendisine benzetmişti.‘ama, fakat, lâkin, yalnız, ancak’ neden, şart, uyarma bildirirArkadaşının kalbini kırdı, ama çok pişman oldu.Bizimle gelmene izin veririz, ama yolda fazla soru sormayacaksın. Sadece ‘ama’ bağlacı pekiştirme anlamı katar.Güzel, ama çok güzel eserler bırakmış atalarımız.Yine sadece ‘ama’ cümle sonunda, dikkat çekmek için kullanılır.Bak kızarım ama!Böyle söylersen darılırım ama!style.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_y

17. Sayfa
‘Oysa, Oysaki, Hâlbuki Bağlaçları’Aralarında zıtlık, aykırılık bulunan iki cümleyi ‘tersine olarak’ anlamıyla birbirine bağlar.Onu özledim, oysa gideli çok olmadı.Gelemeyeceğini söyledi, hâlbuki vakti vardı. ÖNEMLİ: Bu bağlaçlar anlam bakımından zıt olmayan cümleler arasında kullanılırsa anlatım bozukluğuna yol açar. Her zaman birinciydi, oysa çok çalışırdı. (anlatım bozuk)style.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

18. Sayfa
‘Çünkü Bağlacı’"Şundan dolayı, şu sebeple" anlamlarına gelir.Neden bildirir.Eve gittim, çünkü babam çağırmıştı.Otobüse yetişemedik; çünkü evden geç çıkmıştık.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibility

19. Sayfa
‘Mademki, Zira, Yoksa Bağlaçları’Madem gelecektin, haber verseydin. Zira ‘çünkü’ anlamında kullanılır.Zira yumuşak huylu atın çiftesi pektir.Ver diyorum, yoksa yersin dayağı.style.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

20. Sayfa
‘Ki Bağlacı’Anlam bakımından birbiriyle ilgili cümleleri birbirine bağlar.Bir şey biliyor ki konuşuyor.         (neden-sonuç)Baktım ki gitmiş.                            (şaşkınlık)Ancak ne yazık ki böyle olmadı.       Birinden alıntı yapılacağı zaman kullanılır.Atatürk diyor ki: ...                             (açıklama)            style.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

21. Sayfa
Özneyle veya tümleçlerle ilgili açıklama yapılacağı zaman kullanılır. Bazen ‘ki’ ile başlayan bu açıklama iki kısa çizgi arasında verilir.Ben ki hep sizin için çalıştım.                        (pekiştirme)Siz ki beni tanırsınız, neden böyle düşünüyorsunuz?O yerden -ki herkes kaçar- sen de kaç.‘Ki’ kullanılan bazı cümlelerin ‘ki’ den sonraki kısmı söylenmez. Sınavı kazanabilir miyim ki...             (kuşku)Bu adama güvenilmez ki!                  (yakınma)Acaba çocuğa kızarlar mı ki?            (endişe)Tekrar edilen kelimeler arasında kullanılır.Adam belâ ki ne belâ...Abartma anlamı katar.Bugün öyle yorgunum ki...Bu bağlaç birkaç örnekte kalıplaşarak bitişik yazılmaktadır. Belki, çünkü (ünlü uyumuna girmiş), hâlbuki, mademki, meğerki, oysaki, sanki.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

22. Sayfa
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ne - ne" bağlacı nesneleri birbirine bağlamaktadır?A) Yaşıtlarına göre boyu ne uzun, ne kısa.B) Ne şapkasını aldı, ne şemsiyesini.C) Bu olaydan ne kendinin, ne kardeşinin ha­beri vardı.D) Ne evden dışarı çıkıyor, ne bir kitap okuyor.E) Ne arkadaşlarına soruyor, ne başkasına.(1989-ÖSS)style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

23. Sayfa
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, de (da) bağlacı nesneleri birbirine bağlamaktadır?A) O konuyu ben de arkadaşım da biliyoruz.B) Şiiri de, matematiği de çok severdi.C) Salı günü de çarşamba günü de uğradım, yerinde yoktu.D) Onu o günden sonra görmedim de arama­dım da.E) Bu işi eskiden de sevmiyordum bugün de sevmiyorum.(1991-ÖSS)style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

24. Sayfa
"ile" sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde bağlaç olarak kullanılmamıştır?A) Doğduğu kentle yaşadığı kent arasında, yıllarca gidip geldi.B) Bir romanıyla bir öyküsü filme alındı.C) Elindeki uzun saplı fırçayla tavanı boyadı.D) Kitaplarıyla defterlerini aynı çantaya yerleş­tirdi.E) Şapkasıyla kahverengi paltosu uyum için­deydi.(1998-ÖSS)style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

25. Sayfa
Aşağıdakilerin hangisinde "ve" sözcüğü nesneleri bağlama göreviyle kullanılmıştır?A) Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprakVe bir zaman bakacaksın semaya ağlayarakB) Gözlerin, dişlerin ve ak pak gerdanınlaNe güzel komşumuzdun sen Fahriye AblaC) Su sesi ve kanat şakırtısındanBillur bir avize Bursa'da zamanD) öfkenin homurtusu geliyor diptenVe kadın İskilip'ten ya da Nizip'tenE) Geceyi ve seni düşünüyorumDuyuluyor uğursuz uzaklığı seslerin(1992-ÖSS)style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

26. Sayfa
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ama bağ­lacı, koşul anlamında kullanılmıştır?A) Bir şeyler söyledi ama anlayamadım.B) Okula gideceksin ama otobüsle.C) Biraz pahalı ama çok güzel.D) Eşyaları eski ama tertemiz.E) Belki doğru söylüyorsun ama inanamıyo­rum.(1981-ÖYS)style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

27. Sayfa
Televizyon reklamları radyo ile yapılanlardan daha etkili oluyor.""İle" sözcüğü, aşağıdaki kullanımlardan hangisinde bu cümledekiyle aynı görev ve anlamdadır?A) Bugün radyo ile televizyonun hayatımızda­ki yeri ve önemi yadsınamaz.B) Ona göre ahlak, düşündüğü ile yaptığı ara­sındaki benzerliktir.C) O, deyimleri ve tekerlemeleri ile İstanbul Türkçesinin güzelliğini yansıtmıştır.D) Sinekli Bakkal ile Tatarcık, Halide Edip'in toplumsal konulu romanlarıdır.E) Onu en çok ilgilendiren, gazetenin gülmece sayfası ile spor haberleridir.(1982-ÖYS)style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

28. Sayfa
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, "ama" sözcüğü, pekiştirme görevinde kullanılmış­tır?A) Çok zorladım; ama yararı olmadı.B) Bir zamanlar burada eski ama sağlam bir ev vardı.C) Bir derdin var senin; ama bana söylemek istemiyorsun.D) Yine gelecekmiş; ama çok kalmayacakmış-E) O günden sonra onu hiç ama hiç görme­dim.(1990-ÖYS)style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

29. Sayfa
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ile bağlaç olarak kullanılmıştır?A) Kapıyı kendi anahtarımla açtım.B) Bursa'ya otobüsle gitmişler.C) Konuşmalarıyla herkesi üzdü.D) Mektubu bu kalemle yazmasan iyi olur.E) Ona gazeteyle dergi götürdüm.(1995-ÖYS)style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

30. Sayfa
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "yalnız" sözcüğü farklı bir görevde kullanılmıştır?A) Böyle bir evde yalnız oturman sakıncalıdır.B) Böylesine temiz bir havayı yalnız burada bulabilirsin.C) Bu toplantıda yalnız kalacağını biliyordun.D) Bu görüşü senin yalnız savunman daha et­kili olurdu.E) Bu sorunu yalnız çözmek istemen yerinde bir karardı.(1978-ÜSS)style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

31. Sayfa
İrem Cana Ceran 127 8/Astyle.visibilityppt_wppt_h

0 kişi beğendi
02020-02-12 17:34:00 #
Cevap : Aşağıdaki kelimeler tek başına anlam ifade etmezler ancak cümle içinde bağladıkları veya tamladıkları diğer kelimelerin yanında anlamlı bir ifadeye dönüşürler.

Tek başına anlamsız kelimeler listesi:
 1. açıkçası,
 2. ama,
 3. ancak,
 4. bile,
 5. çünkü,
 6. dahi,
 7. de,
 8. demek ki,
 9. fakat,
 10. gene,
 11. gerek,
 12. gerekse,
 13. ha,
 14. hâlbuki,
 15. hatta,
 16. hele,
 17. hem,
 18. hem de,
 19. ile,
 20. ise,
 21. ister,
 22. isterse,
 23. isterseler,
 24. kâh,
 25. kısacası,
 26. ki,
 27. lâkin,
 28. madem,
 29. madem ki,
 30. nasıl ki,
 31. ne var ki,
 32. ne yazık ki,
 33. nede,
 34. nitekim,
 35. oysa,
 36. oysaki,
 37. öyle ki,
 38. öyleyse,
 39. üstelik,
 40. ve,
 41. veya,
 42. veyahut,
 43. yada,
 44. ya,
 45. yahut,
 46. yalnız,
 47. yeter ki,
 48. yine,
 49. yoksa,
 50. zira..
0 kişi beğendi

01 | Sesteş Kelime Örnekleri

* Yılanı gören at birden şaha kalktı.* Mutfaktaki pislikleri çöpe at.* Al bayrağıma sarılı cansız bedenimi al.* Gül: “Gül.” dedi, bülbüle.* Kalem böyle çalınmıştır yazımaYazım kışıma uymaz, kışım yazıma* Kırda yaptığımız piknikte yanımıza kır saçlı bir ihtiyar geldi.* Adresimi hemen bir kenara yaz.Bu yaz yurtdışına çıkmayı düşünüyorum.* Depodaki bidonlar ağzına kadar dolu.Bu mevsimde buralarda dolu yağar.* Ben, sizinle gelmek istemiyorum.Çenesinde küçük bir ben vardı.* Yaralı yolcu, çok kan kaybediyor.Güler yüzüne, tatlı.. - Yazıya Git..

02 | Eş sesli kelime örnekleri

Yazılışı ve okunuşu aynı olduğu hâlde anlamları farklı olan kelimelerdir.

Açıklamalı Örnekler:
Gül: 1. çiçek, 2. gülmekten emir
Kır: 1. kırsal alan, 2. kırmaktan emir, 3. beyaz
Yazma: 1. baş örtüsü, 2. yazmaktan olumsuz emir, 3. yazma işi

Eş Sesli Kelime Örnekleri Cümle Halinde Örnekler “Oyuncakları olmuş çocukların kurşunlar”
“Zalimler her saat taze fidanları kurşunlar”

Neden kondun a bülbül kapımdaki asmaya
Ben yarimden vazgeçmem götürseler.. - Yazıya Git..

03 | Bireyin Sorumlulukları

İyi birer vatandaş olarak toplum içinde, toplumun diğer üyeleriyle bir arada ve uyumlu yaşamamız gerekmektedir. Sosyal ilişkilerinde adil davranabilmek, ahlak kurallarına uygun davranışlar gösterebilmek ve dürüst olabilmeliyiz. Sevgi, saygı ve anlayış duyguları ile diğer kişilerle dayanışma içinde bulunmalı, eleştirilere açık olmalı, başkalarının iyi davranışları ve başarılarını takdir etmeliyiz.Genel olarak topluma karşı vazife ve sorumluluklarımızı maddeler halinde şöyle ele alabiliriz:1- Topluma karşı sorumluluklarımızın başında,.. - Yazıya Git..

04 | Vatandaşlık Sorumluluklarımız Nelerdir

VATANDAŞLIK HAK, GÖREV ve SDORUMLULUKLARIMIZ NELERDİR?a- Seçme ve seçilme hakkı.b- Kanunlara uymakc- Vergi vermek.d- Askerlik yapmak.1.Seçme ve seçilme hakkı: Kendi içimizden en nitelikli, en becerikli, bilgili, ahlâklı kişiyi belirleyebilmek ve ilerleyebilmek için bu görevimizi yerine getiririz. 18 yaşını dolduranlar seçime katılabilirler. Sadece er ve erbaşlar ile askerî öğrenciler ve hükümlüler oy kullanamazlar.2.Kanunlara uymak: Toplum huzuru ve barışının sağlanabilmesi, hak ve özgürlüklerin korunabilmesi, devlet otoritesinin ve devamlılığının.. - Yazıya Git..

05 | Homojen Ve Hetorejen Karışımlara Örnekler

HOMOJEN KARIŞIMLARA ÖRNEKLER• Çözeltiler• Şekerli Su• Tuzlu Su• Asitli Su• Bazlı Su• Alkol – İyot• Hava• Çay• Kola• Soda• Gazoz• Kolonya• Ter• Tükürük• Gözyaşı• Ham petrol• Cam (Si, Na2O)• Alaşımlar (Çelik, Lehim, Bronz, Pirinç)• Sirke• Maden suyu• Metal para• Çelik• Deniz suyu• Lehim
HETOROJEN KARIŞIMLARA ÖRNEKLER
• Demir tozu – Kükürt tozu• Su – Tebeşir tozu• Su – Kükürt tozu• Su – Yağ• Su – Benzin• Elma – Armut• Çamurlu su• Kum – Su• Kum – Çakıl• Su –.. - Yazıya Git..

07 | Uyruk sorusuna ne cevap verilir

Uyruk sorusuna ne cevap verilir - Soruya Git..

08 | Çanakkale savaşları sırasında türk askerinin gösterdiği kahramanl...

Çanakkale savaşları sırasında Türk askerinin gösterdiği kahramanlıkla ilgili bildiğiniz bir anıyı yazınız. Ayrıca ama fakat ancak veya kelimelerinin geçtiği anılar olsun. - Soruya Git..

09 | Geçmişten günümüze kılık kıyafet değişimi nelerdir

1 .sınıf öğrencisinin anlayacağı şekilde geçmişten günümüze kılık kıyafet değişimi nelerdir? Eskiden Giyilen kıyafetlerle Günümüzde Giyilen kıyafetleri karşılaştırınız? - Soruya Git..

10 | İletişim Öğesi Örnekleri

İletişim öğelerine 5 tane örnek verir misiniz. Yani diyaloglar alıcı verici dönüt ileti vs örnek örnek - Soruya Git..
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • Meral aleyna
  Meral aleyna
  Belirtmemiş
 • Süleyman ahmet ay
  Süleyman ahmet ay
  Belirtmemiş
 • Jemka
  Jemka
  Belirtmemiş
 • Opel Prosu Veysi
  Opel Prosu Veysi
  Belirtmemiş
 • Nazlıceylanım
  Nazlıceylanım
  Belirtmemiş
 • Didems
  Didems
  Belirtmemiş
 • cerenx
  cerenx
  Belirtmemiş
 • iclalim
  iclalim
  Belirtmemiş
 • Buğras13
  Buğras13
  Belirtmemiş
 • alparslanpeker
  alparslanpeker
  Belirtmemiş
 • Azra25
  Azra25
  Belirtmemiş
 • ravensguad
  ravensguad
  Belirtmemiş
 • Çayan Turan
  Çayan Turan
  Belirtmemiş
 • Cabir Eşki
  Cabir Eşki
  Belirtmemiş
 • tatlıyım
  tatlıyım
  Belirtmemiş
 • Batuh
  Batuh
  Belirtmemiş
 • Gamzelim1
  Gamzelim1
  Belirtmemiş
 • tuba 306
  tuba 306
  Belirtmemiş
 • Satılıkız 1998
  Satılıkız 1998
  Belirtmemiş
 • melek9878
  melek9878
  Belirtmemiş
 • Aslhn
  Aslhn
  Belirtmemiş
 • Dolunay1999
  Dolunay1999
  Belirtmemiş
 • Ay benim
  Ay benim
  Belirtmemiş
 • Gececi kız
  Gececi kız
  Belirtmemiş
 • Melisnaz
  Melisnaz
  Belirtmemiş
 • MEDICINE
  MEDICINE
  Belirtmemiş
 • Rüyalar
  Rüyalar
  Belirtmemiş
 • Ayşe00naz03
  Ayşe00naz03
  Belirtmemiş
 • Fasterx
  Fasterx
  Belirtmemiş
 • Berzan
  Berzan
  Belirtmemiş
 • Emre Demirel
  Emre Demirel
  Belirtmemiş
 • Darthwader
  Darthwader
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • birlik
  birlik
  Belirtmemiş
 • kuşum
  kuşum
  Belirtmemiş
 • Mavikuş ASLI
  Mavikuş ASLI
  Belirtmemiş
 • Kartalaltan
  Kartalaltan
  Belirtmemiş
 • Borasever
  Borasever
  Belirtmemiş
 • A D
  A D
  Belirtmemiş
 • Duygux34
  Duygux34
  Belirtmemiş
 • Dinconur
  Dinconur
  Belirtmemiş
 • Elif Aslan
  Elif Aslan
  Belirtmemiş
 • Isyankar65
  Isyankar65
  Belirtmemiş
 • Vurgun3
  Vurgun3
  Belirtmemiş
 • Vurgun4
  Vurgun4
  Belirtmemiş
 • Mehmetkaptan55
  Mehmetkaptan55
  Belirtmemiş
 • keskin
  keskin
  Belirtmemiş
 • Hsynnn
  Hsynnn
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya