Nedir.Org
 • 1
2187
15
Okunma
20891
Cevap
4
Soru :

Tek başına anlamı olmayan kelimeler

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz.
Bölüm: Türkçe
Durum: Çözüldü
Tarih: 5 yıl önce
0 kişi takip ediyor

Verilmiş Cevaplar


512016-01-11 18:18:56 #
Cevap : Tek başına anlam ifade etmeyen ,cümle içinde anlam kazanan kelimelerdir.

Örnek: ile, ya da, ve, ancak, gibi, için…

Tek Başına Anlamı Olmayan Kelimelere örnekler:
ama ancak bile çünkü dahi dE dE.....dE demek ki fakat gene gerek...gerek(se) ha........ha hâlbuki hatta hele hem hem de hem.....hem (de) ile ise ve veya veyahut ya da ya....ya (da)

Sunum İçeriği

1. Sayfa
BAĞLAÇLARBAĞLAÇLARBAĞLAÇLARBAĞLAÇLARBAĞLAÇLARBAĞLAÇLARstyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.rotation

2. Sayfa
Tek başına anlamı olmayan, anlamca birbiriyle ilgili cümleleri veya cümlede görevdeş sözcük ve söz öbeklerini bağlamaya yarayan kelimelere bağlaç denir.Bağlaçlarstyle.visibilitystyle.visibility

3. Sayfa
Bağlaçlar cümleden çıkarılınca anlam bozulmaz, ama daralabilir. Bağlaçlar (ile hariç) önceki ve sonraki kelimeden ayrı yazılır. Bitişik yazılanlar bağlaç değil, ektir. Eve gittim, fakat onu bulamadım.    (bağlaç)Konuşmak üzere ayağa kalktı.         (edat)Sözlüden yine zayıf almış.                (zarf)Ben de seninle geleceğim.               (bağlaç)Evde rahat çalışamadı.                    (çekim eki)Sözde Ermeni soy kırımı                  (yapım eki)Sen ki hep çalışmamı isterdin...        (bağlaç)Seninki de lâf işte...                         (çekim eki)Evdeki hesap                                   (yapım eki)style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibility

4. Sayfa
BAĞLAÇ ÇEŞİTLERİstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.rotation

5. Sayfa
‘Ve’ BağlacıCümleleri, anlam ve görev bakımından benzer veya aynı olan kelimeleri, sözleri ve öğeleri birbirine bağlar. Duygu ve düşünce bir olmalıdır.              Özneleri bağlamıştır.Köyünü, yaşlı dedesini ve ninesini özlemişti.  Nesneleri bağlamıştır.Şiir ve roman okuma alışkanlığı edinin.       Nesneleri bağlamıştır.Bana baktı ve güldü.                              Cümleleri bağlamıştır.Anlatılanları dinliyor ve çocuğa hak veriyordu. Cümleleri bağlamıştır.Binlerce yerli ve yabancı turist geldi.                     Sıfatları bağlamıştır.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

6. Sayfa
‘İle’ Bağlacı‘Ve’ ile görevleri aynı olmasına rağmen her zaman birbirinin yerine kullanılamazlar. ‘İle’nin kullanım alanı daha dardır. ‘İle’ cümleleri birbirine bağlamaz; sadece aynı görevdeki kelimeleri bağlar.Duygu ile düşünce bir olmalıdır.                    Yaşlı dedesi ile ninesini özlemişti.                 Edebiyatımızda en çok eser verilen türler şiir ile romandır.style.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

7. Sayfa
ÖNEMLİ: Edat olarak kullanılan ve zarf yapan ‘İle’den farklıdır. Mehmet ile Ali sinemaya gittiler.      (bağlaç)Mehmet, Ali'yle sinemaya gitti.         (edat)Mehmet heyecanla yerinden kalktı. (edat)style.visibilitystyle.visibility

8. Sayfa
‘Ya da, Veya, Yahut Bağlaçları ’Aynı değerde olup da birinin tercih edilmesi gereken iki seçenek arasında kullanılırlar.Biriniz gideceksiniz: Sen ya da kardeşin.Bisiklet veya motosiklet alacağım.Sen, ben veya başkası...Sen olmasan yahut seni görmesem dayanamam. style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibility

9. Sayfa
‘Ya…..ya Bağlacı’İki seçenek sunulduğunda kullanılır. Bunlar birbirinin zıttı olabilir, biri yapılmadığında diğerinin yapılması gerekebilir.Ya beni de götür ya sen de gitme.Ya gel ya gelme.Ya bu deveyi güdeceksin, ya bu diyardan gideceksinstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

10. Sayfa
‘Hem…..hem Bağlacı’Her ikisi de geçerli olan iki durumu anlatır. Hem çalışmıyor hem yakınıyorsun.                  Hem kitap okuyor hem müzik dinliyor. Hem kızıyor hem seviyordu.style.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

11. Sayfa
‘Ne…..ne Bağlacı’Aynı görevdeki kelimeleri, kelime gruplarını ve öğeleri birbirine bağlar.Ne şiş yansın ne kebap.         Özneleri bağlamıştır.Gönül ne kahve ister ne kahvehane. Nesneleri bağlamıştır.Ne İzmir'e gitmiş ve Bursa'ya.     Dolaylı tümleçleri bağlamıştır. style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

12. Sayfa
Cümleleri de birbirine bağlar:Üç yıldır ne bir telefon açtı, ne de bir mektup yazdı.Onu ne gördüm ne de tanıdım.Ne aradı ne sordu. Ne kızı verir, ne de dünürü küstürür.Ne doğan güne hükmüm geçer,Ne halden anlayan bulunur.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

13. Sayfa
Cümleleri yapı bakımından olumlu oldukları hâlde- olumsuz yapar. Yüklem olumlu durumdadır.Ne kendi rahatsız oldu ne de halkı huzursuz etti. (kendisi rahatsız olmadı, halkı da huzursuz etmedi)Yüklem olumsuz çekimlenirse anlatım bozukluğu meydana gelir. Ne çay ne kahve içmedi.---> "Ne çay içti ne kahve" olmalıydı.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

14. Sayfa
‘De....de, Gerek...gerek, Olsun.....olsun, Kâh......kâh, Ha......ha Bağlaçları’Öğeleri ya da cümleleri birbirine bağlarlar.Annesini de babasına da özlemişti.           Nesneleri bağlamış.Tatil boyunca dinlenmiş de gezmiş de.        Yüklemleri bağlamış.İzmir'e de Aydın'a da uğrayacağız.       Dolaylı tümleçleri bağlamış.Fizikten de anlamam kimyadan da.Gerek sen gerek o, güzel çalıştınız. Gerek baba gerek anne tarafından bir akrabalıkları yok.Ali olsun, Ahmet olsun, ikisi de çalışkan ve zekidirler.Kâh yıkılıyor, kâh kalkıyor, ama yılmıyor. Ha Ali ha Veli, ne fark eder?style.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

15. Sayfa
‘Ama, Fakat, Lâkin, Yalnız, Ancak, Ne var ki, Ne yazık ki Bağlaçları’‘ama, fakat, lâkin, yalnız, ancak, ne var ki, ne yazık ki’ bağlaçları, aralarında zıtlık bulunan iki ayrı ifadeyi, cümleyi birbirine bağlar.Çok tembeldi, ama başarılı oldu. Yemek az, ama doyurucu.Yerinde ve zamanında konuşmaya dikkat ediyorum, ama bazen yanlış anlaşılıyorum.Hızlı yürüdü, ancak yetişemedi.Bu işe başlıyorum, ancak bugün bitiremem.Hava nemliydi, fakat yağmur yağmıyordu. Altmış yaşında, kır saçlı; fakat dinç bir adam bağırdı.Bunları götür, yalnız diğerlerini getirmeyi unutma. style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

16. Sayfa
‘ne yazık ki’ bağlacı çok kötü ve acı sonları bildirir.İnsanlara hep vefa gösterdi; ne yazık ki kendisi onlardan vefa görmedi. ‘ne var ki’ bağlacı çaresizlik ifade eder.En yüce duyguların tohumları ekildi; ne var ki dünya, insanları kendisine benzetmişti.‘ama, fakat, lâkin, yalnız, ancak’ neden, şart, uyarma bildirirArkadaşının kalbini kırdı, ama çok pişman oldu.Bizimle gelmene izin veririz, ama yolda fazla soru sormayacaksın. Sadece ‘ama’ bağlacı pekiştirme anlamı katar.Güzel, ama çok güzel eserler bırakmış atalarımız.Yine sadece ‘ama’ cümle sonunda, dikkat çekmek için kullanılır.Bak kızarım ama!Böyle söylersen darılırım ama!style.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_y

17. Sayfa
‘Oysa, Oysaki, Hâlbuki Bağlaçları’Aralarında zıtlık, aykırılık bulunan iki cümleyi ‘tersine olarak’ anlamıyla birbirine bağlar.Onu özledim, oysa gideli çok olmadı.Gelemeyeceğini söyledi, hâlbuki vakti vardı. ÖNEMLİ: Bu bağlaçlar anlam bakımından zıt olmayan cümleler arasında kullanılırsa anlatım bozukluğuna yol açar. Her zaman birinciydi, oysa çok çalışırdı. (anlatım bozuk)style.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

18. Sayfa
‘Çünkü Bağlacı’"Şundan dolayı, şu sebeple" anlamlarına gelir.Neden bildirir.Eve gittim, çünkü babam çağırmıştı.Otobüse yetişemedik; çünkü evden geç çıkmıştık.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibility

19. Sayfa
‘Mademki, Zira, Yoksa Bağlaçları’Madem gelecektin, haber verseydin. Zira ‘çünkü’ anlamında kullanılır.Zira yumuşak huylu atın çiftesi pektir.Ver diyorum, yoksa yersin dayağı.style.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

20. Sayfa
‘Ki Bağlacı’Anlam bakımından birbiriyle ilgili cümleleri birbirine bağlar.Bir şey biliyor ki konuşuyor.         (neden-sonuç)Baktım ki gitmiş.                            (şaşkınlık)Ancak ne yazık ki böyle olmadı.       Birinden alıntı yapılacağı zaman kullanılır.Atatürk diyor ki: ...                             (açıklama)            style.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

21. Sayfa
Özneyle veya tümleçlerle ilgili açıklama yapılacağı zaman kullanılır. Bazen ‘ki’ ile başlayan bu açıklama iki kısa çizgi arasında verilir.Ben ki hep sizin için çalıştım.                        (pekiştirme)Siz ki beni tanırsınız, neden böyle düşünüyorsunuz?O yerden -ki herkes kaçar- sen de kaç.‘Ki’ kullanılan bazı cümlelerin ‘ki’ den sonraki kısmı söylenmez. Sınavı kazanabilir miyim ki...             (kuşku)Bu adama güvenilmez ki!                  (yakınma)Acaba çocuğa kızarlar mı ki?            (endişe)Tekrar edilen kelimeler arasında kullanılır.Adam belâ ki ne belâ...Abartma anlamı katar.Bugün öyle yorgunum ki...Bu bağlaç birkaç örnekte kalıplaşarak bitişik yazılmaktadır. Belki, çünkü (ünlü uyumuna girmiş), hâlbuki, mademki, meğerki, oysaki, sanki.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

22. Sayfa
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ne - ne" bağlacı nesneleri birbirine bağlamaktadır?A) Yaşıtlarına göre boyu ne uzun, ne kısa.B) Ne şapkasını aldı, ne şemsiyesini.C) Bu olaydan ne kendinin, ne kardeşinin ha­beri vardı.D) Ne evden dışarı çıkıyor, ne bir kitap okuyor.E) Ne arkadaşlarına soruyor, ne başkasına.(1989-ÖSS)style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

23. Sayfa
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, de (da) bağlacı nesneleri birbirine bağlamaktadır?A) O konuyu ben de arkadaşım da biliyoruz.B) Şiiri de, matematiği de çok severdi.C) Salı günü de çarşamba günü de uğradım, yerinde yoktu.D) Onu o günden sonra görmedim de arama­dım da.E) Bu işi eskiden de sevmiyordum bugün de sevmiyorum.(1991-ÖSS)style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

24. Sayfa
"ile" sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde bağlaç olarak kullanılmamıştır?A) Doğduğu kentle yaşadığı kent arasında, yıllarca gidip geldi.B) Bir romanıyla bir öyküsü filme alındı.C) Elindeki uzun saplı fırçayla tavanı boyadı.D) Kitaplarıyla defterlerini aynı çantaya yerleş­tirdi.E) Şapkasıyla kahverengi paltosu uyum için­deydi.(1998-ÖSS)style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

25. Sayfa
Aşağıdakilerin hangisinde "ve" sözcüğü nesneleri bağlama göreviyle kullanılmıştır?A) Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprakVe bir zaman bakacaksın semaya ağlayarakB) Gözlerin, dişlerin ve ak pak gerdanınlaNe güzel komşumuzdun sen Fahriye AblaC) Su sesi ve kanat şakırtısındanBillur bir avize Bursa'da zamanD) öfkenin homurtusu geliyor diptenVe kadın İskilip'ten ya da Nizip'tenE) Geceyi ve seni düşünüyorumDuyuluyor uğursuz uzaklığı seslerin(1992-ÖSS)style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

26. Sayfa
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ama bağ­lacı, koşul anlamında kullanılmıştır?A) Bir şeyler söyledi ama anlayamadım.B) Okula gideceksin ama otobüsle.C) Biraz pahalı ama çok güzel.D) Eşyaları eski ama tertemiz.E) Belki doğru söylüyorsun ama inanamıyo­rum.(1981-ÖYS)style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

27. Sayfa
Televizyon reklamları radyo ile yapılanlardan daha etkili oluyor.""İle" sözcüğü, aşağıdaki kullanımlardan hangisinde bu cümledekiyle aynı görev ve anlamdadır?A) Bugün radyo ile televizyonun hayatımızda­ki yeri ve önemi yadsınamaz.B) Ona göre ahlak, düşündüğü ile yaptığı ara­sındaki benzerliktir.C) O, deyimleri ve tekerlemeleri ile İstanbul Türkçesinin güzelliğini yansıtmıştır.D) Sinekli Bakkal ile Tatarcık, Halide Edip'in toplumsal konulu romanlarıdır.E) Onu en çok ilgilendiren, gazetenin gülmece sayfası ile spor haberleridir.(1982-ÖYS)style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

28. Sayfa
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, "ama" sözcüğü, pekiştirme görevinde kullanılmış­tır?A) Çok zorladım; ama yararı olmadı.B) Bir zamanlar burada eski ama sağlam bir ev vardı.C) Bir derdin var senin; ama bana söylemek istemiyorsun.D) Yine gelecekmiş; ama çok kalmayacakmış-E) O günden sonra onu hiç ama hiç görme­dim.(1990-ÖYS)style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

29. Sayfa
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ile bağlaç olarak kullanılmıştır?A) Kapıyı kendi anahtarımla açtım.B) Bursa'ya otobüsle gitmişler.C) Konuşmalarıyla herkesi üzdü.D) Mektubu bu kalemle yazmasan iyi olur.E) Ona gazeteyle dergi götürdüm.(1995-ÖYS)style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

30. Sayfa
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "yalnız" sözcüğü farklı bir görevde kullanılmıştır?A) Böyle bir evde yalnız oturman sakıncalıdır.B) Böylesine temiz bir havayı yalnız burada bulabilirsin.C) Bu toplantıda yalnız kalacağını biliyordun.D) Bu görüşü senin yalnız savunman daha et­kili olurdu.E) Bu sorunu yalnız çözmek istemen yerinde bir karardı.(1978-ÜSS)style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

31. Sayfa
İrem Cana Ceran 127 8/Astyle.visibilityppt_wppt_h

Zeus Beste 2 kişi beğendi
232020-02-12 17:34:00 #
Cevap : Aşağıdaki kelimeler tek başına anlam ifade etmezler ancak cümle içinde bağladıkları veya tamladıkları diğer kelimelerin yanında anlamlı bir ifadeye dönüşürler.

Tek başına anlamsız kelimeler listesi:
 1. açıkçası,
 2. ama,
 3. ancak,
 4. bile,
 5. çünkü,
 6. dahi,
 7. de,
 8. demek ki,
 9. fakat,
 10. gene,
 11. gerek,
 12. gerekse,
 13. ha,
 14. hâlbuki,
 15. hatta,
 16. hele,
 17. hem,
 18. hem de,
 19. ile,
 20. ise,
 21. ister,
 22. isterse,
 23. isterseler,
 24. kâh,
 25. kısacası,
 26. ki,
 27. lâkin,
 28. madem,
 29. madem ki,
 30. nasıl ki,
 31. ne var ki,
 32. ne yazık ki,
 33. nede,
 34. nitekim,
 35. oysa,
 36. oysaki,
 37. öyle ki,
 38. öyleyse,
 39. üstelik,
 40. ve,
 41. veya,
 42. veyahut,
 43. yada,
 44. ya,
 45. yahut,
 46. yalnız,
 47. yeter ki,
 48. yine,
 49. yoksa,
 50. zira..
Beste 1 kişi beğendi
22020-10-14 12:33:29 #
Cevap : kendi başına anlamı olmayan kelimeler

ve
ha
ama
daha
işte
biraz
0 kişi beğendi
02020-10-14 12:29:37 #
Cevap :

Tek başına anlamı olmayan kelimelerle cümleler

 Babaannem, balkonundaki çiçeklere gözü gibi bakardı.

 Misafirlerimiz gelene kadar hazırlıklarımızı tamamladık.

 İş hayatı çok yoğun olmasına rağmen spor yapmaya da zaman ayırıyordu.

 Akşama doğru arkadaşlarımızla gezmeye çıkacağız.

 Sağlıklı yaşamak için düzenli spor yapmalıyız.

 Tur bisikletleri genellikle asfalt zeminde yapılacak uzun süreli sürüşler için tasarlanmıştır.

 Ön ve arka bölümüne yük taşımak için bagaj taşıyıcılar takılabilir.

 Akrabalarını ziyaret etmek üzere memleketlerine gittiler.

 Kitaplarım ile geçirdiğim zamanları dünyalara değişmem.

 Yarış bisikletlerinin tekerlekleri ile yol arasındaki sürtünme az olur.

 Atatürk'e göre sporcu ahlak sahibi olmalıdır.

 Öğretmeninizin belirlediği konuya göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

Günlerce çalıştı fakat işi zamanında teslim edemedi.

Onunla bu konuyu konuşmayı düşündüm ama beni anlamayacağını fark edince konuşmaktan vazgeçtim.

Avrupa’da tahsilini tamamlamak istiyordu ancak şartlar imkân vermedi.

0 kişi beğendi


Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

01 | Teknoloji Bağımlılığı ve Zararları

İçinde bulunduğumuz teknoloji çağı hem hayatımızı kolaylaştırıyor, hem de yeni sıkıntıları beraberinde getiriyor. Yetişkinlerin uzun saatler meşgul olduğu cep telefonu, tablet, televizyon, elektronik oyunlar çağımızın kaçınılmaz zorunlulukları gibi gözükse de, sadece yetişkinler için değil çocuklar için de yarattığı bağımlılıkla birlikte sakıncalar doğuruyor.   Teknolojik aletlerin bağımlılık yapıcı etkileri güçlü. ‘Teknolojik bağımlılık’ denilen tanımlamada çocuk gittikçe daha çok zamanı söz konusu teknolojik aletlerle.. - Yazıya Git..

02 | Teknolojinin Yararları (Münazara)

Teknolojinin Yararları Nelerdir Maddeler HalindeBy Poyraz Sahin On Perşembe, Ekim 01, 2015Özellikle geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde hayatımıza hızlı bir giriş yapan ve hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen teknoloji, yaşantımızı büyük oranda etkilemektedir. Eğitimden sağlığa, iletişimden ulaşıma birçok alanda modern teknolojinin nimetlerinden yararlanmaktayız.Teknolojinin hayatımızı bir şekilde kolaylaştırdığı aşikar.Peki kimine göre karmaşık elektronik cihazlar, kimine göre yaşamımızdaki radikal değişim olan kiminin hızına.. - Yazıya Git..

03 | Tek Kaçışlı Perspektif

Uzayıp giden bir yolun ortasından bakıldığında yol ve yandaki direkler, ağaçlar ileridebirleşiyormuş gibi görünür. Böyle görüntü veren perspektife merkezi perspektif denir.Bu perspektif çiziminde tek kaçış noktası vardır. Köşegen çizgilerin hepsi bu noktada birleşir. Kaçış noktası, bu noktadan geçen yatay doğruya ufuk çizgisi denir. Bu görüntü bir düzlem üzerinde gösterilmek isteniyorsa bakış noktasının önüne bir düzlem konur ki buna resim düzlemi, düzlemin yer ile meydana getirdiği ara kesite zemin çizgisi.. - Yazıya Git..

04 | Tekke Edebiyatı

» Tarikattan olanlarin barindiklari, ibadet ve tören yaptiklari yer, dergâh
» İşsiz güçsüz kimselerin buluşup sigindiklari yer
» Argo: esrar içilen üstü kapali yerTekke NedirTekke, (Arapça: تكيه, tekye) Tarikattan olanların barındıkları, ibadet ve tören yaptıkları yer, dergâh gibi yapılardır. Devlet-i Âliye-yi Osmâniyye döneminde tekke anlamında dergâh, âsitane sözcükleri kullanılmıştır. Bazı tarikatlarda hankâh ve âsitane yalnızca merkez tekkeye denir.Tekke EdebiyatıDini Tasavvufi Halk Edebiyatı : Tasavvuf,.. - Yazıya Git..

05 | Tekil İsim

Tek varlığı belirten ve karşılayan, yapıca tekil olan (topluluk isimleri hariç) kelimelerdir. kendi, ben, çocuk, kalem, defter.

Sayısal anlamda tek olan, çoğul takısı (-ler, -lar) almamış adlardır.

Not: Tür adı olan her kelime, o türden tek varlığı anlattığı gibi; biçimce çoğullanmadığı hâlde o türün tümünü ya da bir bölümünü de anlatabilir. Bu durumda da tekil sayılırlar.

İnsan, düşünen, konuşan bir varlıktır. (bütün insanlar)
Çiçek, susuzluktan kurumuş. (herhangi bir çiçek) Yazıya Git..

08 | Teknolojinin Zararları Münazara Soruları

Okulumuzda Münazara Yapacağız.
Ve Bana Teknolojinin Zararları İle İlgili Yok Edici Sorular Lazım...
Teşekkürler. - Soruya Git..

09 | Kelimelerin zaman içerisinde farklı anlamlar kazanmalarının neden...

Kelimelerin zaman içerisinde farklı anlamlar kazanmalarının nedenini açıklayınız - Soruya Git..

10 | Teknoloji tasarım nedir?

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz. - Soruya Git..
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • tugcecomuk
  tugcecomuk
  Belirtmemiş
 • melda343477
  melda343477
  Belirtmemiş
 • pVSjfaNQkHKW
  pVSjfaNQkHKW
  Belirtmemiş
 • Kenan17
  Kenan17
  Belirtmemiş
 • eeesss ss
  eeesss ss
  Belirtmemiş
 • mecruh
  mecruh
  Belirtmemiş
 • Angeel
  Angeel
  Belirtmemiş
 • Karadut
  Karadut
  Belirtmemiş
 • Fatih Çam
  Fatih Çam
  Belirtmemiş
 • Leydi34
  Leydi34
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • zekeriya500
  zekeriya500
  Belirtmemiş
 • Kazım Can Selvi
  Kazım Can Selvi
  Belirtmemiş
 • Rabia 1
  Rabia 1
  Belirtmemiş
 • esoes
  esoes
  Belirtmemiş
 • Yüksel Metinol
  Yüksel Metinol
  Belirtmemiş
 • Derin Guzen
  Derin Guzen
  Belirtmemiş
 • Erkoc Erkoç
  Erkoc Erkoç
  Belirtmemiş
 • Öztürk
  Öztürk
  Belirtmemiş
 • Büşra Dere
  Büşra Dere
  Belirtmemiş
 • Vurgun30
  Vurgun30
  Belirtmemiş
 • miraç Sancar
  miraç Sancar
  Belirtmemiş
 • Yusuf Ziya Caran
  Yusuf Ziya Caran
  Belirtmemiş
 • Ruzgar Duman
  Ruzgar Duman
  Belirtmemiş
 • Deniz mavi
  Deniz mavi
  Belirtmemiş
 • Cemmm
  Cemmm
  Belirtmemiş
 • Sinem Ellis
  Sinem Ellis
  Belirtmemiş
 • muzur06
  muzur06
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya
Sitemizi kullanarak, Çerez Politikamızı , Gizlilik Politikamızı ve Hizmet Şartlarımızı okuduğunuzu ve anladığınızı kabul edersiniz.. Detay. ×