Nedir.Org
 • 1
22395
13
Okunma
824
Cevap
5
Soru :

Tema adının çağrıştırdığı kelimeler nelerdir

Bu soruya açıklama yazılmamış..
Durum: Çözüldü
Tarih: 3 ay önce
0 kişi takip ediyor

Verilmiş Cevaplar


152020-11-29 22:15:32 #
Cevap :

Tema Vakfı'nın çağrıştırdığı kelimeler:

 1. doğa
 2. ağaç
 3. yeşil
 4. orman
 5. ağaç dikme
 6. ağaçlandırma
 7. fidan
 8. erezyon
 9. mücadele
 10. yaşam
 11. hayvan
 12. bitki
 13. vakıf
 14. birlik
 15. beraberlik
 16. bilinç
 17. bilinçlendirme
 18. gönüllülük
 19. gönüllü çalışma
 20. doğal varlıklar
 21. doğal yaşam alanları
 22. nehirler
 23. göller
 24. dağlar
0 kişi beğendi
52020-11-29 22:15:32 #
Cevap :
Bulmacada 'Tema adının çağrıştırdığı kelimeler nelerdir' sorusunun cevabı olan 'TEMA' kelimesinin sözlükte eş anlamı nedir:
 1. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 3 harfli ise cevaba Tem yazabilirsiniz.
 2. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 5 harfli ise cevaba Görüş yazabilirsiniz.
 3. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 7 harfli ise cevaba Düşünce yazabilirsiniz.
0 kişi beğendi
22020-11-29 22:15:32 #
Cevap :
Sözlükte TEMA Nedir:
Tema -Tem nedir? Bir sanat eserinin merkezinde yer alan temel duygu ve düşünce demektir. Konu ve ana düşünce ile yakınlığı nedeniyle onlarla karıştırılmaması gereken bir terimdir. Konunun somut nitelikli olmasına karşılık, tema soyut özellikler gösterir. Bir eserin teması, onun konusu değildir. Konunun çok özel bir biçimde işlenmiş ayrıntısıdır. Ölümün konu edildiği bir eserde “ölüm karşısında duyulan hüzün“, bu eserin teması olarak ifade edilebilir. Bir şeyin edebiyat eserine konu edilmesi için, bir yazar veya şairin o konuyu seçmiş olması yeterlidir. Oysa tema, edebî şahsiyetin sanatçı yönünün, yorumlama gücünün bir göstergesidir. Tema bütün sanat dallarının ortak terimlerinden biridir. İnançlar ve kültürel değerler, herhangi bir temanın farklı toplumlarda, hatta aynı toplumda bile değişik biçimlerde ele alınmasına neden olur. Söz gelişi aşk teması, edebiyatın bir döneminde ince duyarlıkları ifade ederken, başka bir dönemde maddî hazların ifade aracı olarak işlenebilir. Tema bir eserde, insandaki beyin gibidir. Eserde anlatılan her şeyde ve anlatma biçiminde temanın etkisi vardır. Edebî şahsiyetin eserini yazma amacı, doğrudan doğruya tema ile ilgilidir. Eğer bir eserin teması doğru belirlenirse, eserin doğru anlaşılma şansı da artar. Bir eserin değerini konusu değil teması belirler. Bunun gerçekleşmesi ise, temanın düşünce dokusu ve yorumlanışı ile ilgilidir. Bir eserin konusunun nasıl yorumlandığı sorusuna bulunan cevap, temanın belirlenmesinde ipucudur. Eserin bütününe hakim olan bir tema, iyi işlenmek kaydıyla, eserin sağlam bir kompozisyon kazanmasında etkili olabilir. Tema soyuttur ve soyutluğun derecesi edebî şahsiyetin özellikleriyle yakından ilgilidir. Tema, somut verilerle desteklendiği zaman eserin başarısı artar. Bir edebî eser veya metin, birden fazla temadan meydana gelebilir. Fakat bunlardan biri veya birkaçı edebî eser veya metinde daha bir önem kazanmış olarak karşımıza çıkar. İkinci, üçüncü derecedeki temalar, asıl temayı besler, eseri zenginleştirir. Eserin daha iyi anlaşılmasını kolaylaştırır.

Şiirde Tema (Özet) :

Şiirde dile getirilen duygu, düşünce ve hayale tema denir. Şiir bir düşünce yazısı olmadığı için “tema” sözcüğünden daha çok esrede dile getirilen duygu ve hayali anlamalıyız. Şiirde tema kimi zaman bir aşk, ayrılık acısı, ölüm korkusu gibi bireysel duygular kimi zaman da başka insanlar için üzüntülerin yer aldığı toplumsal konuları da içerebilir.

Şiirde Tema (Detay) :

Her eserin bir yazılış amacı, iletmek istediği bir mesaj vardır. Eserde iletilmek istenen mesaja “tema” denir. Şiirde daha çok duygu ve hayaller işlenir; bir şiirde yoğun olarak işlenen duygular ve hayaller şiirin temasını oluşturur. Şiiri oluşturan her birimin bir teması vardır. Bu temalar birleşerek şiirin ana temasını oluşturur. Şiirde işlenen temalar soyut bir kavram veya düşüncedir, bu soyut kavramlar şiir dışında da vardır. Şiirle somutlaştırılan temaya da “konu” denir. Aynı temayı işleyen birden çok şiir vardır. Ancak bazıları diğerlerinden daha başarılıdır; bunun nedeni, temanın işleniş biçimidir. Şiirde işlenen temanın şiirin yazıldığı dönemle ve şairle ilişkisi vardır.

Örnek Şiirde Tema İncelemesi:


Mert dayanır, namert kaçar Meydan gümbürgümbürlenir Şahlar şahı divan açar Divan gümbür gümbürlenir Yiğit kendini öğende Oklar menzilin döğende Şeşper kalkana değende Kalkan gümbür gümbürlenir Ok atılır kalesinden Hak saklasın belâsından Köroğlu’nun narasından Her yan gümbür gümbürlenir Köroğlu Şiirin Teması : Şairin şiirde iletmek istediği mesaj yiğitlik ve yiğitliğin gücüdür. Şair savaş tasvirleriyle yiğitliği somutlaştırmıştır. Şiirin Konusu : “yiğitleri övme”dir. Şiirin yazıldığı dönem ve şairle ilişkisi: Köroğlu 16. yüzyılda yaşadığı sanılan bir şairdir. Bolu’nun Gerede ilçesindendir. Celâlî İsyanları’na karışmıştır. Sivas – Tokat arasındaki kervan yollarını kesmiş, aldıklarını fakir halka dağıtmıştır. Babasının intikamını almak için dağa çıkmış Bolu beyine karşı savaşmış; güçsüzleri, haksızlığa uğrayanları korumuş bir yiğittir. Görüldüğü gibi şairin hayatında öne çıkan en önemli özellik yiğitliği; yaşadığı dönemin en önemli özelliği ise haksızlıkların olmasıdır. Şiirin teması ve yapısı arasında ilişki vardır. Tema, şiirin yapısı ve anlatımıyla somutlaştırılır. Yapıyı meydana getiren ses ve anlam kaynaşmasından oluşan birimlerin tümü “tema”yla birleşir. Temayı bulmak için “Şair, bu şiiri niçin yazmıştır?” sorusunu sorarız, aldığımız yanıt bize temayı verir.

Şiirde Tema Örnekleri

Ziller Çalacak Ziller çalacak… Sizler derslerinize gireceksiniz bir bir. Zil çalacak, ziller çalacak benim için Duyacağım evlerden, kırlardan, denizlerden; Tâ içimden birisi gidecek uça, ese… Ama ben, ben artık gidemeyeceğim Zil çalacak… Siz geminize treninize gireceksiniz bir bir. Zil çalacak, ziller çalacak benim için Duyacağım iskelelerden istasyonlardan bütün, Tâ içimden birisi koşacak ardınızdan… Ama ben,ben artık gelemeyeceğim Sonra bir gün bir çalacak yine, Hiç kimseler, kimsecikler duymayacak… Ne sınıflar,ne iskeleler,ne istasyonlar, ne siz… Tâ içimden birisi kalacak oralarda… Ben gideceğim. Zeki Ömer Defne Konusu: Şiir üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde öğretmenin öğrencilerinden ayrılışı, ikinci bölümde öğretmenin öğrencileri tarafından unutulma korkusu son bölümde ise yaşlılık ve ölüm korkusu konu olarak ele alınmıştır. Teması: Öğretmenlik mesleğinden ayrılmanın verdiği acı ve özlem veya meslek sevgisi tema olabilir.
SEVİYORUM SENİ Seviyorum seni ekmeği tuza banıp yer gibi Geceleyin ateşler içinde uyanarak ağzımı dayayıp musluğa su içer gibi Ağır posta paketini neyin nesi belirsiz telaşlı, sevinçli, kuşkulu açar gibi Seviyorum seni denizi ilk defa uçakla geçer gibi İstanbul'da yumuşacık kararırken ortalık içimde kımıldayan bir şeyler gibi Seviyorum seni Yaşıyoruz çok şükür der gibi. NAZIM HİKMET Teması : Nazım Hikmet, bu şiirinde aşkın kendisi için ne anlam ifade ettiğim günlük hayattan örnekler seçerek somutlaştırmaktadır. Şairin bakış açısıyla aşk; merak, heyecan, ihtiyaç ve yaşama sevinci demektir.
AKIL GÖZÜ Seni bulmaktan önce aramak isterim. Seni sevmekten önce anlamak isterim. Seni bir yaşam boyu bitirmek değil de, Sana hep, hep yeniden başlamak isterim. Özdemir Asaf Teması : Özdemir Asaf bu şiirinde aşka duygu penceresinden değil akıl penceresinden bakmaktadır. Ona göre aşk, aranması, anlaşılması ve her daim yeniden keşfedilecek bir yönü bulunması gereken bir dünyadır.
Seni Asla Lekeleyemem seni asla lekeleyemem,çünkü en derinimdesin buluşmak için çırpındığım o ta içimde. seni asla lekeleyemem,çünkü günlük,basit,sıradan hayatımda yoksun yasakların geri çekildiği, korkunun sustuğu o saf anlarda beliriyor kalbin...kalbime... Cezmi Ersöz Teması : Cezmi Ersöz aşkın arındırıcı yönünü, saflığım, temizliğini ön plana çıkaran bir yaklaşımla oluşturmuştur bu şiirini. Ona göre sevdiği kişiye karşı duyduğu aşk, her türlü kirden uzakta, en korunaklı yerdedir. Yüceltilmiş bir aşk anlayışıyla oluşturulan bu şiirde şair istese bile sevgilisini asla lekeleyemeyeceğinden söz etmektedir. Çünkü şairin yaşadığı hayat, basit ve sıradandır. Aşk ise o sıradan hayatın içinde değildir.
0 kişi beğendi
02020-11-29 22:14:28 #
Cevap :

TEMA ADININ ÇAĞRIŞTIRDIĞI SÖZCÜKLER:

 1. Hoşgörü
 2. Mutluluk
 3. Özgürlük
 4. Ölüm
 5. Ayrılık
 6. Hasret
0 kişi beğendi
02020-11-29 22:16:18 #
Cevap :

Tema adının sizde çağrıştırdığı sözcükleri yazınız?

Ders, ödev

0 kişi beğendi


Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

01 | Kelimeler Arasındaki Anlam İlişkileri

1. EŞ ANLAMLI KELİMELERYazılış ve okunuş bakımından farklı fakat anlamca aynı olan kelimelerdir. Bu tür kelimeler birbirlerinin yerini tutabilir. Anlamdaş kelimelerin birisi genelde yabancı kökenlidir.

kıymet-değer, cevap-yanıt, sene-yıl, medeniyet-uygarlık, imkân-olanak, acele-ivedi, zelzele-deprem, yoksul-fakir, misafir-konuk, sınav-imtihan, yöntem-metot, mesele-sorun, fiil-eylem, kelime-sözcük, vasıta-araç...

Fakat bazı durumlarda anlamdaş kelimeler birbirinin yerini tutamaz: “kara bahtlı” kelime grubunda.. - Yazıya Git..

02 | Tema

Tema -Tem nedir? Bir sanat eserinin merkezinde yer alan temel duygu ve düşünce demektir. Konu ve ana düşünce ile yakınlığı nedeniyle onlarla karıştırılmaması gereken bir terimdir. Konunun somut nitelikli olmasına karşılık, tema soyut özellikler gösterir. Bir eserin teması, onun konusu değildir. Konunun çok özel bir biçimde işlenmiş ayrıntısıdır.

Ölümün konu edildiği bir eserde “ölüm karşısında duyulan hüzün“, bu eserin teması olarak ifade edilebilir. Bir şeyin edebiyat eserine konu edilmesi için, bir yazar veya şairin.. - Yazıya Git..

03 | Temayül

1. Bir tarafa eğilme, meyletme: “Musiki ruhların en tabii temayülleri arasındadır.” -A. Ş. Hisar.
2. ruh b. Yönseme.
3. mecaz. Bir kimseye veya bir şeye ilgi duyma: “Yarının siyasetine yol açan fikirler, temayüller ilk önce bunlar arasında kaynaşır.” -Y. K. Karaosmanoğlu.
4. Eğilim, Meyil
5. meyl: eğilim; meyil. || meyil vermek: bir tarafa doğru eğilmek; gönlünü kaptırmak - Yazıya Git..

04 | Tematik

Bir tema etrafında oluşan - Yazıya Git..

05 | Temayüz Etmek

Başkalarına göre üstün duruma gelme, sivrilme, seçkinleşme Cümle 1: Ocağın külleri üstünde duran tenceredeki fasulyeyi bitirdiler. - M. Ş. Esendal - Yazıya Git..

07 | Kelimelerin zaman içerisinde farklı anlamlar kazanmalarının neden...

Kelimelerin zaman içerisinde farklı anlamlar kazanmalarının nedenini açıklayınız - Soruya Git..

08 | Tema hakkında slogan

Tema vakfı sloganları - Soruya Git..

09 | Kelimelerin kendi anlamı dışında kullanılmasının nedenini nedir...

Kelimelerin kendi anlamı dışında kullanılmasının nedenini nedir - Soruya Git..

10 | Tema Vakfı Nedir?

Tema Vakfı Nedir Tema Vakfı Ne İş Yapar. Tema Vakfının amacı faaliyetleri nelerdir. Tema Vakfı neden önemli? - Soruya Git..
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • esoes
  esoes
  Belirtmemiş
 • Yüksel Metinol
  Yüksel Metinol
  Belirtmemiş
 • Derin Guzen
  Derin Guzen
  Belirtmemiş
 • Erkoc Erkoç
  Erkoc Erkoç
  Belirtmemiş
 • Öztürk
  Öztürk
  Belirtmemiş
 • Büşra Dere
  Büşra Dere
  Belirtmemiş
 • Vurgun30
  Vurgun30
  Belirtmemiş
 • miraç Sancar
  miraç Sancar
  Belirtmemiş
 • Yusuf Ziya Caran
  Yusuf Ziya Caran
  Belirtmemiş
 • Ruzgar Duman
  Ruzgar Duman
  Belirtmemiş
 • Deniz mavi
  Deniz mavi
  Belirtmemiş
 • atilla karabulut
  atilla karabulut
  Belirtmemiş
 • Cemmm
  Cemmm
  Belirtmemiş
 • Sinem Ellis
  Sinem Ellis
  Belirtmemiş
 • muzur06
  muzur06
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya
Sitemizi kullanarak, Çerez Politikamızı , Gizlilik Politikamızı ve Hizmet Şartlarımızı okuduğunuzu ve anladığınızı kabul edersiniz.. Detay. ×