Nedir.Org
 • 1
19446
0
Okunma
8
Cevap
2
Soru :

Temel harita bilgileri

Temel harita bilgileri
Bölüm: Coğrafya
Durum: Çözüldü
Tarih: 2 ay önce
0 kişi takip ediyor

Verilmiş Cevaplar


152020-11-25 17:56:18 #
Cevap :

Temel Haritacılıkla İlgili Tanımlar

Jeodezi : Yeryuvarının şekil, boyut ve gravite alanı ile zamana bağlı değişimlerinin üç boyutlu bir koordinat sisteminde tanımlanmasını amaçlayan bir bilim dalıdır.

Jeoid : Durgun okyanus yüzeyi ile özdeş olan ve karaların altında da devam eden eşpotansiyelli bir yüzeydir.

Jeoid Yüksekliği : Bir noktadan geçen çekül eğrisinin jeoidi kestiği nokta ile kullanılan elipsoid arasındaki yükseklik farkıdır. Diğer bir ifade ile elipsoid yüksekliği ile ortometrik yükseklik arasındaki farktır.

Gravite : Yeryüzündeki bir cismi etkileyen; yerçekimi kuvveti ve yerin dönmesinden kaynaklanan merkezkaç kuvvetlerinin bileşkesidir.

Ortometrik Yükseklik : Bir noktanın çekül eğrisi boyunca jeoide olan uzaklığına o noktanın ortometrik yüksekliği denir.

Nivelman : Noktalar arasındaki yükseklik farkının ölçme yöntemidir.

GPS : ABD Savunma Dairesi (DoD) tarafından işletilen; dünyanın her hangi bir yerinde konum, hız ve zaman belirleyen, 24 (+3 yedek) uydudan oluşan bir radyo navigasyon uydu sistemidir. Jeodezik GPS uygulaması; GPS verilerinden, faz ve kod bilgileri kullanılarak en az
iki jeodezik alıcı ile toplanan verilerden nokta koordinatı ve koordinat farkları belirlenir.

DGPS (Diferansiyel GPS) : GPS ölçülerine çeşitli etkenlerden kaynaklanan hataları gidermek için Diferansiyel GPS düzeltmesi uygulanarak yapılan konumlama türüdür.

Ülke Temel Jeodezik Ağları : Ülkemizin bütününü kapsayan, yeryüzüne uygun aralılarla işaretlenen, konumları ve gravite değeri bilinen noktaların oluşturduğu ağlardır. Ülkemizde TUTGA, TUSAGA, TUDKA, TTGA, TUDES, Manyetik Ağ ve TUD-54 mevcut olup bunlar
aşağıda açıklanmaktadır.

TUTGA (Türkiye Ulusal Temel GPS Ağı) : WGS-84 koordinat sisteminde, 1998.0 zaman noktasında, her noktasında enlem, boylam, elipsoid yüksekliği, ortometrik yükseklik ve jeoid yüksekliği bilinen,15-70 km. aralıklı 594 noktadan oluşan ağdır.

TUSAGA (Türkiye Ulusal Sabit GPS İstastasyonları Ağı) : Jeodezik ve jeodinamik amaçlarla kullanmak ve Diferansiyel GPS (DGPS) hizmeti sunmak için, sürekli GPS verisi toplayan, Türkiye geneline dağılmış sabit GPS noktalarından oluşan bir ağdır.

TUDKA (Türkiye Ulusal Düşey Kontrol (Nivelman) Ağı) : Ülke boyutunda karayolları boyunca 1-2 km. aralıklarla işaretlenen ve ortometrik yükseklikleri bilinen noktaların oluşturduğu ağdır.

TTGA (Türkiye Temel Gravite Ağı) : Jeodezik, jeofizik ve jeodinamik amaçlı çalışmalarda kullanılan, yüksek doğrulukla gravite değeri bilinen, ülke genelinde 66258 noktadan oluşan ağdır.

TUDES (Türkiye Ulusal Deniz Seviyesi İzleme Sistemi) : Düşey Kontrol Ağının başlangıcını (Düşey Datum) belirlemek amacıyla işletilen 1 veri merkezi ve 11 mareograf istasyonundan oluşan ağdır.

Manyetik Ağı : Ülke boyutunda 50-100 km. aralıklı işaretlenen ve manyetik alan parametreleri ile zamanla değişiminin bilindiği noktalardan oluşan ağdır.

Yatay Kontrol (Nirengi) Ağı (Türkiye Ulusal Datumu-1954 (TUD-54) ) : Ülke bütününü kapsayan, yeryüzüne 15-40 km. aralıklarla işaretlenen, açı ve kenar ölçüleri ile enlem ve boylamları hesaplanan noktaların oluşturduğu ağdır.

Ortofoto: Ortofoto Perspektif resimlerdeki, resim eğikliği ve arazideki yükseklik farklarından dolayı görüntü kaymalarının giderilmesi sonucu elde edilmiş, harita gibi belli bir ölçeği olan fotoğrafik görüntüdür.

Ortofoto Harita: Üzerinde kartoğrafik bilgilerin ( Harita kenar bilgileri, gridler, eş yükselti eğrileri, isimler vs. ) eklendiği ortofotolara Ortofoto Harita denir.

Topoğrafik Harita: Hava fotoğraflarından veya uydu görüntülerinden, arazi üzerindeki doğal detaylar ve yapay detayların kıymetlendirildiği, eş yükseklik eğrilerinin çizildiği, bu bilgilerin belirli işaretlerle kullanıcıya sunulduğu bir üründür.

Radyometrik çözünürlük: Herhangi bir görüntüye ait her bir pikselin alabileceği rakamsal değerleri kapsayan aralık.

Spektral çözünürlük: Faz gözlemlerinde ilk gözlem anı için uydu-alıcı arasındaki tam devir (dalga sayısı) belirsizliği.

Multispektral çözünürlük: Görünür ışık ve kızılötesi dalga boyu gibi iki ya da daha fazla spektral bantlarda veya aynı spektral bant aralığında yer alan farklı renk ve dalga boyu bölgelerinde gerçekleştirilen uzaktan algılama amaçlı veri toplama tekniği. bir yüzeydir.

Topoğrafik Varlık: Gerçek yeryüzünü oluşturan yol, bina, köprü, baraj gibi insan yapısı ile ağaç, dere, kayalık, göl gibi doğal varlıkların tümü.

Kıymetlendirme: Stereo/mono hava fotoğraflarından ve/veya uydu görüntülerinden topoğrafik varlıkların teşhis edilmesi, özelliklerinin tespit edilmesi ve yönergelere uygun şekilde vektör veriler şeklinde sayısallaştırılması işlemleridir.

Eş yükselti eğrisi (münhani): 3 boyutlu topoğrafyayı 2 boyutlu haritada temsil edebilmek amacıyla aynı yükseklikteki noktaların birleştirilmesi ile oluşturulan eğrilerdir. Münhani olarak da isimlendirilirler.

Fotogrametrik Veri: Topoğrafik varlıkların hava fotoğraflarından ve/veya uydu görüntülerinden stereo/mono fotogrametrik/uzaktan algılama yöntemlerıyle kıymetlendirilmesiyle elde edilen vektör ve öznitelik verileri ile eş yükselti eğrileridir.

Topoğrafik Detay: Gerçek yeryüzünü oluşturan yol, bina, köprü, baraj gibi insan yapısı ile ağaç, dere, kayalık, göl gibi doğal varlıkların tümü.

Topoğrafik Bütünleme: Topoğrafik detayların fotogrametrik yöntemlerle kıymetlendirilmesiyle ve/veya diğer kaynaklardan temin edilen vektör ve öznitelik verilerinin derlenmesiyle üretilen vektör verilerin, arazide kontrol edilerek varsa hatalarının düzeltilmesi, eksikliklerinin tamamlanması ve öznitelik bilgilerinin girilerek güncel duruma getirilmesidir.

Türkiye Topoğrafik Vektör Veritabanı (TOPOVT): Topoğrafik detayların, 1:25.000 ölçekli ve daha yüksek çözünürlüklü üç boyutlu, topolojik topoğrafik vektör verilerle, topoğrafyanın ise eş yükseklik eğrileri ile temsil edildiği ve mevki isimlerini de içeren, tüm ülkeyi kapsayan vektör veritabanıdır.

Topoğrafik Veri Toplama Seti: Üretilen topoğrafik vektör verilerin arazide bütünlenmesi maksadıyla kullanılan, vektör verilerin görüntülenmesi, düzenlenmesi ile eksik topoğrafik detayların hedeflenen geometrik doğrulukta toplanmasına ve öznitelik bilgilerinin girilmesine imkân tanıyan yazılım
0 kişi beğendi
02020-11-25 18:00:06 #
Cevap : 9. Sınıf Coğrafya Harita Bilgisi Konu Özeti
9. Sınıf Coğrafya Harita Bilgisi Konu Özeti
0 kişi beğendi


Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

01 | Harita Çeşitleri

HARİTA TÜRLERİ

A. Kullanım Amaçlarına Göre Haritalar
1. İdari ve Siyasi Haritalar
Ülkelerin başka ülkelerle olan sınırlarının gösterildiği haritalara siyasi haritalar adı verilirken, ülkelerin kendi içerisindeki illeri, eyaletleri, bölgeleri gösteren haritalara idari harita denir.

2. Beşeri ve Ekonomik Haritalar
Nüfus, göç, yerleşme, tarım, hayvancılık, sanayi, turizm, vb. dağılışını gösteren haritalardır.

3. Fiziki Haritalar
Yeryüzü şekillerinin fiziki yapısını, dağılış ve.. - Yazıya Git..

02 | Harita

Harita : Dünya'nın bütününün ya da bir bölümünün kuşbakışı görünümünün belli bir oranda küçültülerek düzleme aktarılmış şekline harita denir.

Bir çizimin harita özelliği taşıyabilmesi için;
- Kuşbakışı görünüme göre çizilmesi,
- Arazi üzerindeki uzunlukların belli bir oranda küçültülmesi gerekir.

Harita Anahtarı (Lejant) : Haritada kullanılan özel işaretlerin ne anlama geldiğini gösteren bölümdür. Her haritanın kullanım amacına göre farklı işaretler kullanılır.

Harita.. - Yazıya Git..

03 | Temel Haklar

İnsan hakları, insanların doğuştan sahip olduğu evrensel nitelikte olan haklardır.

İnsan haklarının temelini, 10 Ocak 1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile 4 Kasım 1950 tarihli İnsan Haklan Sözleşmesi oluşturmuştur. Bu beyanname ve sözleşmede yaşama hakkı, kişi özgürlüğü ve güvenliği, düşünce, din ve vicdan özgürlüğü, ifade özgürlüğüne verilmiştir. Bunlar bizim anayasamızda da yer almaktadır.

Anayasamızın 12. maddesince kişiliğine bağlı, dokunulamaz, devredilemez, vazgeçilemez temel hak ve.. - Yazıya Git..

04 | Harita Ölçeği

Harita Ölçeği : Harita üzerinde belli iki nokta arasındaki uzunluğun, yeryüzündeki aynı noktalar arasındaki uzunluğa oranıdır.
Diğer bir deyişle, gerçek uzunlukları harita üzerine aktarırken kullanılan küçültme oranıdır.

Örneğin : Boğaz köprüsü'nün gerçekte 1074 m olan iki ayağı arası uzaklık, ölçeği bilinmeyen bir haritada yaklaşık 0.5 cm gösterilmiştir. Haritanın ölçeğini bulmak için harita üzerindeki uzunluğu gerçek uzunluğa oranlarız.
Buna göre haritanın ölçeği yaklaşık 1/200.000'dir.
Yazıya Git..

05 | Harita Unsurları

Harita, yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün belirli bir oran dahilinde küçültülerek düzlem üzerine aktarılmış halidir. Haritalar özelliklerine göre çeşitli bilgiler içerir.

Bir harita üzerinde insan ve doğaya ait unsurların tamamını vermek mümkün değildir. Bu nedenle haritalar belirlenen bir amaca göre çizilmelidir (Resim 1.30). Örneğin, Türkiye Toprak Haritası, Avrupa Fiziki Haritası ve İstanbul İdari Bölünüş Haritası gibi. Haritalar içerdikleri bilgi yönünden farklılıklar gösterse de her haritada bulunması gereken.. - Yazıya Git..

07 | Haritada yer şekillerini gösterme yöntemleri

Yer şekillerini gösterme yöntemlerinden en fazla ve en az kullanılanları hangileridir - Soruya Git..

08 | Temel Hak ve Özgürlülükler

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz. - Soruya Git..

10 | Temel sağlık hizmetleri nedir

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz. - Soruya Git..
Geri
Geçmiş
Soru Sor
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • Turk Pro
  Turk Pro
  Belirtmemiş
 • buseck0
  buseck0
  Belirtmemiş
 • heroinfather
  heroinfather
  Belirtmemiş
 • Serife Yücel
  Serife Yücel
  Belirtmemiş
 • stheno
  stheno
  Belirtmemiş
 • Charon
  Charon
  Belirtmemiş
 • beyza lokum
  beyza lokum
  Belirtmemiş
 • justfurkan
  justfurkan
  Belirtmemiş
 • feyzullah delieli
  feyzullah delieli
  Belirtmemiş
 • denizzzzzz
  denizzzzzz
  Belirtmemiş
 • k4rtal
  k4rtal
  Belirtmemiş
 • oguzhankavas
  oguzhankavas
  Belirtmemiş
 • Ozan Cantimur
  Ozan Cantimur
  Belirtmemiş
 • BÜŞRA UÇAR
  BÜŞRA UÇAR
  Belirtmemiş
 • cgdmmustafa
  cgdmmustafa
  Belirtmemiş
 • Immor Phoenîx
  Immor Phoenîx
  Belirtmemiş
 • Yiğit Yücedoğan
  Yiğit Yücedoğan
  Belirtmemiş
 • sultan akay
  sultan akay
  Belirtmemiş
 • beste
  beste
  Belirtmemiş
 • TufanDymz
  TufanDymz
  Belirtmemiş
 • ismaililly
  ismaililly
  Belirtmemiş
 • Gül ÇINAR
  Gül ÇINAR
  Belirtmemiş
 • hera
  hera
  Belirtmemiş
 • esoes
  esoes
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • Vurgun30
  Vurgun30
  Belirtmemiş
 • Büşra Dere
  Büşra Dere
  Belirtmemiş
 • zeus
  zeus
  Belirtmemiş
 • muzur06
  muzur06
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya
Sitemizi kullanarak, Çerez Politikamızı , Gizlilik Politikamızı ve Hizmet Şartlarımızı okuduğunuzu ve anladığınızı kabul edersiniz.. Detay. ×