Nedir.Org
 • 1
3240
0
Okunma
1165
Cevap
1
Soru :

Tımar sistemi niye çöktü

Tımar sistemi niye çöktü
Bölüm: Osmanlı İmp
Durum: Çözüldü
Tarih: 7 ay önce
0 kişi takip ediyor

Verilmiş Cevaplar


162020-03-06 11:41:49 #
Cevap :

Tımar Sisteminin Çöküşü

Kanuni Sultan Süleyman döneminde tekâmülünün zirvesine erişen tımar sistemi bu hükümdarın ölümünden sonra bozulmaya başlamıştır. 15. asrın sonlarına doğru tımarların iltizam usulü ile verilmesi bunun neticesinde mültezimlerin fazla kar sağlayabilmeleri için reayaya haksızlıklarda bulunmaları bozulmanın başlangıcı sayılmaktadır. 3. Murat devrinde (1574-1595) bozulma emareleri daha belirgin bir şekil almıştır. İltizam usulünün doğması, tımarların akraba ile yakınlara dağıtılması ve rüşvetin ortaya çıkması sonucu, tımar sahiplerinin askere gitmemesi üzerine baş gösteren bozulmalar şöyle sıralanabilir:
 1. Merkezi devlet bürolarında tımar kayıtlarının son derece karışık bir hale gelmesi, tımar sahiplerinin seferlerde yapılması gerekli yoklamalarının türlü tesirler altında iyi bir şekilde yapılamaması ve bu yoklamaların daha sonraki tımar dağıtımı için iyice muhafaza edilememesi,
 2. Boş kalan tımarların, istihkak sahiplerine verilmesi yerine bir kenara ayrılarak çeşitli hileli yollarla bazı nüfuzlu kişilerin adamlarına verilmesi,
 3. İş adamı vasfındaki yeni tımar sahipleri sefer zahmetinden kurtulmak için harp zamanlarında tımarlarını bir takım aracılara seferden dönüşte bu tımarlardan eski sahipleri lehine feragat etmek şartıyla devir ve tahvil ettirmenin yolunu bulmaktaydılar.
 
Tımar sistemi ilk 1703 yılında Girit Adası’nda kaldırılmıştır. Ülkenin diğer mıntıkalarda tımarlar 1812 tarihinden itibaren boşaldıkça başkalarına verilmemeye başlandı. Yeniçeri Ocağının yürürlükten kaldırılarak muntazam bir askeri sınıf vücuda getirildikten sonra intizam ve disiplinlerini büsbütün kaybetmiş olan tımar sahiplerinin de eskiden olduğu gibi bırakılmaları uygun görülmeyerek 1848 yılında tüm tımar sahipleri emekliye sevk edilerek tımar sistemine son verilmiştir.

Bknz: Tımar Sistemi
0 kişi beğendi

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

01 | Tımarlı Sipahiler

Sipahi (Osmanlı Türkçesi: سپاهی) Osmanlı ordusunun ağır süvari sınıfı askeri. Tımar sahibi olan Tımarlı Sipahiler ve Kapıkulu Ocağı'na bağlı Kapıkulu Sipahileri olmak üzere ikiye ayrılır. Klasik çağ Osmanlı ordusunun belkemiğini oluşturan Tımarlı Sipahiler, ordu içindeki en kalabalık asker sınıfını oluşturur. Tımarlı sipahilerin Osmanlı askeri ve idari sistemi içindeki konumları Avrupalı tarihçilerce Orta Çağ Avrupası'nın şövalye sistemi ile karşılaştırılmalarına ve bazı kaynaklarda "Osmanlı şövalyeleri" olarak tanımlanmalarına.. - Yazıya Git..

02 | Tımar

Tımar, Osmanlı İmparatorluğu'nda kamu arazisi (miri) dahilinde, yönetimi sipahiye bırakılmış olan verimli topraklara verilen addır. Tımar sistemi merkezden denetlenen büyük bir sipahi gücü besleyerek padişahın ordusuna asker sağlamak için tasarlanmıştır. Tımara hak kazanan kişi ancak askeri sınıftan olabilirdi. Reayaya tımar vermek kesinlikle yasaktı. Tımar sistemi 1839'da Tanzimat Fermanı'yla kaldırılmıştır. 
Köylülerin konumu
Tımar topraklarında yaşayan köylüler ilke olarak bulundukları toprak parçasından ayrılamazlardı... - Yazıya Git..

03 | Tımar Sistemi

Tımar, Osmanlı İmparatorluğu'nda kamu arazisi (miri) dahilinde, yönetimi sipahiye bırakılmış olan verimli topraklara verilen addır. Tımar sistemi merkezden denetlenen büyük bir sipahi gücü besleyerek padişahın ordusuna asker sağlamak için tasarlanmıştır. Tımara hak kazanan kişi ancak askeri sınıftan olabilirdi. Reayaya tımar vermek kesinlikle yasaktı. Tımar sistemi 1839'da Tanzimat Fermanı'yla kaldırılmıştır. 
Köylülerin konumu
Tımar topraklarında yaşayan köylüler ilke olarak bulundukları toprak parçasından ayrılamazlardı... - Yazıya Git..

04 | Tımar Çeşitleri

1) Tımar arazisinin mülk olarak verilip verilmemesine göre
a) Mülk Tımarlar: Anadolu’nun bazı vilayetlerinde mevcut olan bu tip tımar sahipleri sefer anında yerlerine cebelulerini gönderebiliyor, kendilerin ise sefere iştirak etmeyebiliyorlardı. Bu mükellefiyetleri yerine getiremeyen tımar sahibinin bir yıllık geliri hazine tarafından alınırdı. Fakat tımar başkasına verilemezdi. Ölümü halinde oğluna yoksa diğer mirasçılarına kalırdı.b) Mülk Olmayan Tımarlar: Bunlar hizmet mukabili varidatının bir kısmının tahsisi suretiyle verilen tımarlardır.. - Yazıya Git..

05 | Tımar Sistemi Yerine Gelen Toprak Sistemi

XVI. yüzyılda sınırların genişlemesi sonucu devle­tin giderleri arttı, uzak bölgelerdeki toprakların ver­gilerinin toplanması zorlaştı. Böylece uzak eyalet­lerde tımar sistemi yerine iltizam sistemi uygulandı. Bu sistem ilk defa Kanuni zamanında, Sadrazam Rüstem Paşa tarafından uygulandı. Devlet, uzak bölgelerin vergi gelirlerini açık artırmayla nakit ola­rak satmış, eyaletlerdeki askerler ve yöneticilerin maaşlarını ödemiştir. Mültezim, tımar sahibi gibi vergiye konu olan faaliyeti yapan zümreleri ve böl­geyi yöneten.. - Yazıya Git..

06 | Niyetin eş anlamlısı

Niyetin es anlamı nedir? - Soruya Git..

07 | Tımar sisteminin sağladığı faydalar

Tımar sisteminin osmanlı devletine sağladığı faydalar nelerdir? - Soruya Git..

08 | Tımar sistemi

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz. - Soruya Git..

09 | Tımarlı sipahilerin diğer adı

Tımarlı sipahilerin diğer adı nedir? - Soruya Git..

10 | Tımar sisteminin faydaları

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz. - Soruya Git..
Geri
Geçmiş
Soru Sor
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • Cemmm
  Cemmm
  Belirtmemiş
 • HaticeTx
  HaticeTx
  Belirtmemiş
 • ilaydaaknrc
  ilaydaaknrc
  Belirtmemiş
 • Mavis Masim
  Mavis Masim
  Belirtmemiş
 • keskin
  keskin
  Belirtmemiş
 • AzHuzur5
  AzHuzur5
  Belirtmemiş
 • Emin Can
  Emin Can
  Belirtmemiş
 • Kutberk
  Kutberk
  Belirtmemiş
 • Karl elyas
  Karl elyas
  Belirtmemiş
 • süheyla05
  süheyla05
  Belirtmemiş
 • mountaingoat
  mountaingoat
  Belirtmemiş
 • Ramsey
  Ramsey
  Belirtmemiş
 • sokak feneri
  sokak feneri
  Belirtmemiş
 • Karadut
  Karadut
  Belirtmemiş
 • kuşum
  kuşum
  Belirtmemiş
 • özgürnüz
  özgürnüz
  Belirtmemiş
 • birlik
  birlik
  Belirtmemiş
 • Gamzelim1
  Gamzelim1
  Belirtmemiş
 • gokturk
  gokturk
  Belirtmemiş
 • Baro
  Baro
  Belirtmemiş
 • joshua
  joshua
  Belirtmemiş
 • mavikuş aslı
  mavikuş aslı
  Belirtmemiş
 • Seyhmus129
  Seyhmus129
  Belirtmemiş
 • Sinem Ellis
  Sinem Ellis
  Belirtmemiş
 • Kartalaltan
  Kartalaltan
  Belirtmemiş
 • sansar
  sansar
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • kardelen cik
  kardelen cik
  Belirtmemiş
 • Hsynnn
  Hsynnn
  Belirtmemiş
 • Onurdnc
  Onurdnc
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya
Sitemizi kullanarak, Çerez Politikamızı , Gizlilik Politikamızı ve Hizmet Şartlarımızı okuduğunuzu ve anladığınızı kabul edersiniz.. Detay. ×