Nedir.Org
 • 1
9849
1
Okunma
163
Cevap
1
Soru :

Toplumsal değişmenin nesnel ve öznel ölçütleri nelerdir?

Toplumsal değişmenin nesnel ve öznel ölçütlerini

Bölüm: Sosyoloji
Durum: Çözüldü
Tarih: 1 ay önce
0 kişi takip ediyor

Verilmiş Cevaplar


152021-01-24 00:44:07 #
Cevap : Toplumsal Değişmenin Nesnel ve Öznel Ölçütleri

1. Fiziki çevre faktörü:
• İklim özellikleri (kuraklık, soğuk, sıcak olması), 
• doğa ve afet olayları (deprem, tsunami, su baskınları),
• yeryüzü şekilleri (arazinin dağlık, engebeli, düz olması),
• toprağın özelliği (verimli olup olmaması),
• yeraltı ve yer üstü zenginliklere sahip olup olmaması vb. insanların yaşantıları üzerinde birçok etkide bulunurlar.

2. Ekonomi:
• Toplumsal değişmeye etki eden en önemli faktörlerdendir.
• Benimsenen ekonomik sistemler, üretim, tüketim ilişkileri ve işbölümünün niteliği, enflasyon, deflasyon
gibi yapısal bozukluklar toplumsal değişmeyi etkiler.

3. Modernleşme:
• Modernleşmede; bilim, teknoloji, ekonomi vb. alanlarda daha ileri kabul edilen ülkelerin etkisi çok fazladır. Bu nedenle modernleşme daha ziyade gelişmiş ülkelerdeki yeniliklerin taklit edilmesi ya da benimsenmesi esasına dayanır.

4. Küreselleşme:
• Ekonomik, sosyal, teknolojik, kültürel ve politik açılardan küresel bütünleşmenin artması, yerel olanın ortadan kalkması veya önemini yitirmesine küreselleşme denir.
• Toplumsal kimliğin, aidiyet bağının çözülmesi gibi olumsuz etkilerinin yanında;
• nitelikli insan yetiştirilmesi, mevcut uygarlığın yeniden şekillendirilmesi, başta eğitim ve sağlık olmak üzere
toplumlar arası paylaşımın artması gibi olumlu etkileri de vardır.

5. Bilim ve Teknoloji faktörü:
• Teknoloji, insanların doğa üzerindeki egemenliğini arttırarak işbölümü, otomasyon, şehirleşme vb.
sağlayarak büyük değişmelere neden olmuştur.
İnsan ilişkilerini, normları, kurumları, değerleri, düşünüş biçimlerini ciddi düzeyde etkileyerek değiştirmiştir.

6. Kültür faktörü:
• Toplumların değerleri, normları, örf ve adetleri, alışkanlıkları, inançları vb. birer kültür unsuru olarak
değişmeyi etkiler.
• Özellikle evrensel maddi kültür unsurları, toplumların kültürünü olumlu ya da olumsuz değiştirmektedir.

7. Demokratikleşme:
• Demokrasinin egemen olduğu toplumlarda toplumsal değişim daha sağlıklı ve planlı bir şekilde
gerçekleşir.

8. Demografi faktörü:
• Nüfusun miktarındaki, yapısındaki ve niteliğindeki (eğitim seviyesi, çalışanların sayısı, cinsiyet dağılımı vb.)
değişmeler toplumsal değişmeden bağımsız değildir.
• Mesela; hızlı nüfus artışı, ekonomik büyümeyi engellemekte, insanların milli gelirden daha az pay almalarına neden olabilmektedir.

9. Kitle iletişim araçları:
• Teknolojik boyutu yüksek olan kitle iletişim araçları bilgi akışını hızlandırarak, bilgi çağına geçişte etkili olmuştur ve insanlar arasındaki etkileşimi artırmıştır.
• Kitle iletişim araçları sayesinde toplumların yapıları birbirlerine benzemeye başlamıştır.
• Tüketim alışkanlıklarının oluşturulması, beğenilerin, ilgilerin oluşturulması kitle iletişim araçları sayesinde
olmaktadır.

10. İnsan faktörü:
• İnsanları yönlendirebilen insanlar (özellikle liderler) toplumsal değişimde etkilidirler.
• Mesela; Atatürk, Gandhi.
0 kişi beğendi


Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569


Sosyoloji Bölümü Yeni SorularArama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • Erva-501
  Erva-501
  Belirtmemiş
 • Angeel
  Angeel
  Belirtmemiş
 • Raziye Eren
  Raziye Eren
  Belirtmemiş
 • Emine Çaylak
  Emine Çaylak
  Belirtmemiş
 • Sercan Çığır
  Sercan Çığır
  Belirtmemiş
 • SEREN AYÇİN
  SEREN AYÇİN
  Belirtmemiş
 • Tuba Aslan
  Tuba Aslan
  Belirtmemiş
 • hacer ayşe beray
  hacer ayşe beray
  Belirtmemiş
 • MeltemKöknar
  MeltemKöknar
  Belirtmemiş
 • emre kahraman
  emre kahraman
  Belirtmemiş
 • İsmail Akkaya-332
  İsmail Akkaya-332
  Belirtmemiş
 • Five
  Five
  Belirtmemiş
 • vezir çelik
  vezir çelik
  Belirtmemiş
 • bfjxjd
  bfjxjd
  Belirtmemiş
 • Kartalaltan
  Kartalaltan
  Belirtmemiş
 • muzur06
  muzur06
  Belirtmemiş
 • hera
  hera
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • melek9878
  melek9878
  Belirtmemiş
 • zeus
  zeus
  Belirtmemiş
 • Hsynnn
  Hsynnn
  Belirtmemiş
 • Karadut
  Karadut
  Belirtmemiş
 • Büşra Dere
  Büşra Dere
  Belirtmemiş
 • Sinem Ellis
  Sinem Ellis
  Belirtmemiş
 • Vurgun30
  Vurgun30
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya
Sitemizi kullanarak, Çerez Politikamızı , Gizlilik Politikamızı ve Hizmet Şartlarımızı okuduğunuzu ve anladığınızı kabul edersiniz.. Detay. ×