Nedir.Org
 • 1
9849
20
Okunma
134
Cevap
3
Soru :

Toplumsal normların oluşumu

toplumsal normların oluşumu
Bölüm: Sosyoloji
Durum: Çözüldü
Tarih: 4 ay önce
0 kişi takip ediyor

Verilmiş Cevaplar


152020-10-21 18:35:37 #
Cevap : Toplumsal normların oluşumu

Normlar toplumun temelini oluşturur. Toplumun düzen içerisinde varlığını devam ettirebilmesi için normlar zorunludur. Kişi çoğu zaman normlara farkında olmadan uyar.  Doğumundan itibaren aile ortamında aldığı eğitimle kişi içinde yaşadığı toplumun normlarına göre eğitilmeye başlamıştır. Toplumun normları vardır, aile o normlara uyar. Çocuk doğar, ailenin toplum kaynaklı normları vardır. Çocuk o normları benimser ve eğitim hayatına atılır.

Normlar, toplumun geneli tarafından kabul görmüş davranış biçimlerinin toplamıdır. Birey yaşadığı toplumun normlarına aykırı hareket ettiğinde tepki toplar. Yazılı hukuk kurallarına aykırıysa ceza alır. Toplum içerisinde bir düzene uygun şekilde yaşamak istiyorsa kişi toplumun normlarına uymak zorundadır.

Toplumun kontrolünün sağlanması için normlarının olması şarttır. Normlar toplumdan topluma değişkenlik gösterebilir. Her toplumun ekonomik, sosyal, coğrafi ve kültürel yapıları birbirinden farklılık gösterir. Bu bağlamda normlarının da farklılık göstermesi son derece doğaldır. Basit bir örnek verilecek olursa, Amerika’da idam cezası halen uygulanmakta iken Avrupa Birliği üyesi ülkelerde bu ceza kaldırılmıştır.

0 kişi beğendi
322020-10-21 18:32:24 #
Cevap : Sözlükte Toplumsal Norm Nedir:

Toplumsal Norm Nedir ?


Bir toplumda insanları belli olaylar karşısında nasıl davranmaları gerektiğini belirleyen öyle davranmaya zorlayan kurallara sosyal norm denir.

Sosyal Normların Özellikleri

 1. Sosyal değerlerin somut şeklidir.
 2. Toplumun düzen ve devamlılığını sağlar.
 3. Toplumsal kontrolü sağlarlar.
 4. Toplumsal süreç içinde veya merkezi otoritece oluşturulabilir.
 5. Bireylerin davranışlarını sınırlayan emir, yasaklardır.
 6. Toplumdan topluma veya zamanla değişir.
 7. Uymayanlar toplumca cezalandırılır, zorlayıcıdır.
 8. Çoğunluğun sosyal normlara uyması sosyal bütünleşmeye, uymaması ise sosyal çözülmeye neden olur.

Toplumsal Norm Çeşitleri

1. Yazılı(Resmi) Normlar


Kanunlar, tüzükler, yönetmelikler gibi devletin yetkili organlarınca düzenleyip, uygulamaya konan, gerektiğinde değiştirilen, devletin ve sosyal düzenin korunmasını ve devamını amaçlayan normlardır. Uymayanlar maddi ve bedeni cezaya çarptırılır. hukuk kuralları gibi

2. Yazısız (Resmi Olmayan) Normlar

Bireyler arasındaki ilişkilerin düzenlenmesinden doğan töre, adet, gelenek,görenekler, din kuralları, görgü kuralları gibi yazılı olmayan normlardır. Yaptırmaları mesnevidir.

a. Örf (Töre)

Toplum yaşamında yararlı ve gerekli olduğuna ortaklaşa inanılan; kimi yerde yasa ve ahlakın yerine geçebilen, yaptırım gücü (kanun veya norm şeklinde) olan kurallara örf veya töre denir.

b. Adet

Halk tarafından alışılmış ve yaygın olarak kullanılan davranış şekilleridir. Bayramda akraba ve ahbap ziyaretleri yapmak gelenek: Bir toplumda, eskiden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa geçen kültür mirasları, alışkanlıklar bilgiler ve davranışlardır.

c. Görenek

Bir şeyi görülebildiği gibi yapma alışkanlığıdır. Uyulması için yaptırımı bulunmayan, ya da çok az olan davranış öğeleridir.

d. Din Kuralları

İnsanların Tanrıyla veya diğer insanlarla ilişkilerini düzenler.Sevap ve günah gibi yaptırım çeşitleri vardır.

e. Ahlak Kuralları

İnsanların kendi nefislerine karşı vazifelerini ve diğer insanlarla ilişkilerinde nasıl davranmaları gerektiğini belirten kurallardır.

f. Görgü Kuralları

Örf ve adetlerin basit biçimidir. Bir kimsenin belli bir olayda nasıl davranması gerektiğini gösterir. Bir toplantıda konuşurken, bir davette yemek yerken bir törene katılırken nasıl davranırız?

g. Hukuk Kuralları

Kişiler arası ve kişi ile toplum arası ilişkileri düzenleyen,maddi yaptırım olan bu nedenle uyulması zorunlu kurallardır.
Zeus 1 kişi beğendi
302020-10-21 17:07:54 #
Cevap : Toplumsal normlaryazılı ve yazısız olmak üzere iki grupta incelenmektedir. 

Yazılı normlar:
 1. Hukuk kurallarıyla belirlenen kanunlardır. 
 2. Bu normlar akıcıdır.
 3. Çağa ayak uydurular.
 4. Çeşitli yaptırım ve cezalar uygulanarak bireylerin bu normlara uymaları zorunlu hale getirilir.
Yazısız normlar: 
 1. Toplumun gelenekleri, görenekleri ve ahlak kurallarnı kapsamaktadır.
 2. Ahlak kavramının algılanış biçimi toplumdan topluma değişiklik gösterir.
 3. Birçok toplum düzeni kurallarında etkili olmaktadır. 
0 kişi beğendi

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569
Geri
Geçmiş
Soru Sor
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • ali55
  ali55
  Belirtmemiş
 • Şakir 1919
  Şakir 1919
  Belirtmemiş
 • can sıkıntısı
  can sıkıntısı
  Belirtmemiş
 • beste
  beste
  Belirtmemiş
 • zy01ADANA
  zy01ADANA
  Belirtmemiş
 • Sibal2121
  Sibal2121
  Belirtmemiş
 • Ahmet Evrens
  Ahmet Evrens
  Belirtmemiş
 • Halil Ibrahim Akkuş
  Halil Ibrahim Akkuş
  Belirtmemiş
 • Sevimlişey
  Sevimlişey
  Belirtmemiş
 • muzur06
  muzur06
  Belirtmemiş
 • Isyankar65
  Isyankar65
  Belirtmemiş
 • Havva Çiçek
  Havva Çiçek
  Belirtmemiş
 • duraseddin
  duraseddin
  Belirtmemiş
 • emir altin
  emir altin
  Belirtmemiş
 • Ebrargül Köken
  Ebrargül Köken
  Belirtmemiş
 • GökmenAyaz
  GökmenAyaz
  Belirtmemiş
 • Yaro _chan
  Yaro _chan
  Belirtmemiş
 • Maşo Dor
  Maşo Dor
  Belirtmemiş
 • Endlesss
  Endlesss
  Belirtmemiş
 • liderr
  liderr
  Belirtmemiş
 • Nurhan Erdal
  Nurhan Erdal
  Belirtmemiş
 • Arda Çatak
  Arda Çatak
  Belirtmemiş
 • miraç Sancar
  miraç Sancar
  Belirtmemiş
 • Süleyman Geyik
  Süleyman Geyik
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • Vurgun3
  Vurgun3
  Belirtmemiş
 • Cemmm
  Cemmm
  Belirtmemiş
 • Büşra Dere
  Büşra Dere
  Belirtmemiş
 • bilgilenelim
  bilgilenelim
  Belirtmemiş
 • Ask4746
  Ask4746
  Belirtmemiş
 • Sinem Ellis
  Sinem Ellis
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya
Sitemizi kullanarak, Çerez Politikamızı , Gizlilik Politikamızı ve Hizmet Şartlarımızı okuduğunuzu ve anladığınızı kabul edersiniz.. Detay. ×