• 1
1
Okunma
530
Cevap
1
Soru :

Toplumsal sapma örnekleri

Sosyoloji sapma nedir?
Bölüm: Sosyoloji
Durum: Çözüldü
Tarih: 2 hf. önce
0 kişi takip ediyor

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

Verilmiş Cevaplar


172020-01-29 13:29:38 #
Cevap :

Toplumsal Sapma: Bir toplumda bazı bireyler norm dışı hareket edebilir yani o toplumda egemen olan örf, adet ve kültüre ya da ya da yazılı kurallara hareket edebilir. Bir toplumda hakim olan değer ve normlara aykırı davranmaya toplumsal sapma denmektedir. Toplumsal sapmanın iki sonucu meydana gelmektedir. Olumlu ve Olumsuz

Olumlu Toplumsal Sapma: Toplumsal sapma ister olumlu ister olumsuz olsun toplum tarafından onaylanan bir durum değildir. Olumlu sapma, zamanla toplum tarafından idealleştirilmiş olan köleliğin en egemen olduğu bir toplumda köleliğe karşı çıkmak ya da adil bir bölüşümün olmadığı bir toplumda dengeli bir gelir dağılımını gerçekleştirmeye yönelik izinsiz gösteri yapmak gibi norm dışı davranışları ifade etmektedir.

Olumsuz Toplumsal Sapma: Olumsuz sapma toplum tarafından onaylanmayan rüşvet, hırsızlık, cinsel istismar, kaba ve küfürlü konuşma gibi norm dışı davranışları içermektedir.

Örnek:

Çöplerini sokağa döken

Görevini yapmayan kişi

İzinsiz eylem

Şiddet

Cinsel istismar

 

Kısaca:

*Sapma sosyal normları izah etmeye ve sınıflandırmaya yardım eder. Birçok sosyal norm ihlal edilinceye kadar, toplum hayatı açısından öneminin farkına varılamaz ve belirsizdir. Sapma, grubun tepkisine sebep olduktan sonra norm tanımlanır ve öneminin farkına varılır.
*Sapma, grup dayanışmasını artırabilir.
*Sapma, sosyal sistemde ihtiyaç duyulan değişmeyi davet eder. İntibak edici olmayan sapmalardan dolayı sosyal değişme beklenir.
*Sapma, uygunluğun daha çok arzu edilmesini sağlar. Bu netice, sapmanın yalnızca başarısız ve cezalandırıcı olduğu durumlarda ortaya çıkar. Herkes, normlara uygun davrandığı zaman, sapmayan insanlar hareket tarzlarının doğruluğu hakkında inanç sahibi olacaklardır.
*Olumsuz sapma ise toplum içinde onaylanmayan davranış görüntüleri oluşturan sapmadır. Bunlar; toplum içinde kabul edilebilir davranış görüntülerinden daha aşağıda yer alan davranışlardır. Bu davranışa sahip kişiler, genellikle kendi toplumları tarafından aşağı sosyalstatülere yerleştirilirler.

toplumsal sapma

0 kişi beğendi


01 | Toplumsal Hareketlilik

"Hareketlilik" kavramı, toplumdaki birey ya da grupların fiziksel ya da toplumsal çevredeki herhangibir hareketini ifade eder. Genel olarak yer, zaman ve toplumsal yapıda meydana gelen hareketlilik iki türlüdür:
1) Fiziksel Hareketlilik
Fiziksel hareketlilik, genellikle göç olarak adlandırılır. (Coğrafî hareketlilik)
2) Toplumsal Hareketlililik
Toplumsal hareketlilik ise toplumsal statü değişmelerini içine alır. Coğrafî göç tipleri gönüllü ya da zorunlu olabilir. Gönüllü göçlerin sebepleri çeşitlidir. Örneğin köyden kente iş.. - Yazıya Git..

02 | Toplumsal Norm

Toplumsal Norm Nedir ?Bir toplumda insanları belli olaylar karşısında nasıl davranmaları gerektiğini belirleyen öyle davranmaya zorlayan kurallara sosyal norm denir.Sosyal Normların Özellikleri- Sosyal değerlerin somut şeklidir.- Toplumun düzen ve devamlılığını sağlar.- Toplumsal kontrolü sağlarlar.- Toplumsal süreç içinde veya merkezi otoritece oluşturulabilir.- Bireylerin davranışlarını sınırlayan emir, yasaklardır.- Toplumdan topluma veya zamanla değişir.- Uymayanlar toplumca cezalandırılır, zorlayıcıdır.- Çoğunluğun sosyal normlara uyması sosyal.. - Yazıya Git..

03 | Toplumsallaşma

Toplumsallaşma, bir diğer kullanılan adı ile sosyalizasyon, toplumun mevcut değer ve normlarının bireylere öğretilmesi süreci olarak tanımlanabilir. Bu süreç içerisinde birey ferdi olduğu toplum içerisinde nasıl davranacağını öğrenir. Aynı zamanda, bireyin sahip olduğu ya da toplum tarafından verilen rollerin ve sahip olunan statülerin gerektirdiği davranış biçimlerini, toplumun kendilerinden beklentilerini öğrenir. Toplumsallaşma sürecinde birey kendi toplumunun bir üyesi olmayı, toplumu tarafından kabul gören davranış örüntülerini, insanın.. - Yazıya Git..

04 | Toplumsal Statü

Bireyin toplum içinde işgal ettiği mevki (konum) statü denir. Başka bir deyişle statü bireye toplum içinde hak ve sorumluluklar yükleyen konumdur (mevkidir). Birey toplum içerisinde birçok statüye sahiptir. Örneğin sizler; öğrenci kardeş dayı amca arkadaş yurttaş statülerinden bir kaçına ya da hepsine sahip olabilirsiniz.Statünün İşleviToplumsal grupta belli bir yerin (konumun) öteki yerlere göre durumunu gösterir. Örneğin bir okul grubunda müdürün konumuyla müdür yardımcılarının konumları onların öğrenciler tarafından derecelendirilmesini.. - Yazıya Git..

05 | Toplumsal Tabakalaşma

Bir toplumda tabakalaşma sınıflar arası farklılaşmadan doğar tabakalar arasındaki bireyler arasında farklılaşma görülebileceği gibi aynı toplumsal tabaka( katman )içindeki bireyler arasında da farklar bulunabilir aynı tabaka içindeki farklar sosyal sınıfları oluşturur.

Genellikle bir toplumda yönetici pozisyonunda olanlar üst memurlar esnaflar orta işçiler ve yaşam koşulları iyi olamayanlar da alt tabakayı oluştururlar

Toplumsal yapı kendi içerisinde bir hareketliliği olan bir bütündür bu hareketlilik iki şekilde ifade.. - Yazıya Git..

06 | Toplumsal birikim nedir nelerdir

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz. - Soruya Git..

07 | Toplumsal hayatta iş bölüm nasıl yapılır

ailede okulda çevrede iş bölümü nasıl yapılır
- Soruya Git..

08 | Toplumsal kuralların ihlalini anlatan bir gazete haberi örneği

Toplumsal kuralların ihlalini anlatan bir gazete haberi örneği - Soruya Git..

09 | Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörler nelerdir

Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörler nelerdir kısaca - Soruya Git..

10 | Toplumsal etkileşim tipleri kısaca

Toplumsal etkileşim tipleri nelerdir kısaca bilgi veriniz - Soruya Git..


Benzer Sorular

Çözüldü Toplumsal yaşlanma


Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • mutsuzhatun1905
  Belirtmemiş
 • mandalina
  Belirtmemiş
 • keskin
  Belirtmemiş
 • zeus
  Belirtmemiş
 • Poseidon
  Belirtmemiş
 • Hypatia
  Belirtmemiş
 • çılgın türk
  Belirtmemiş
 • viento
  Belirtmemiş
 • Angeel
  Belirtmemiş
 • kovalev
  Belirtmemiş
 • Atanur Yıldız
  Belirtmemiş
 • iremugras123
  Kütahya