Nedir.Org
 • 1
889
22
Okunma
31028
Cevap
3
Soru :

Türemiş fiil örnekleri

Türemiş fiillerle ilgili cümle 20 tane örnek lütfen ödevim var.
Bölüm: Türkçe
Durum: Çözüldü
Tarih: 5 yıl önce
0 kişi takip ediyor

Verilmiş Cevaplar


172015-05-23 15:52:01 #
Cevap : Markete uğradıktan sonra eve doğru yöneldi.

Okula gelince çok rahatladım.

Çocuğunu görünce duygulandı.

Çocuk etrafına bakındı.

Adamın eli kanıyordu.

Havuzun içini temizledim.
0 kişi beğendi
122015-05-01 21:16:09 #
Cevap : Türemiş Fiillere Örnekler
İsim veya fiil kökleriyle yansımalardan yapım ekleriyle türetilmiş fiillerdir. Bunlara fiil gövdesi (tabanı) denir.
Ben-imse-mek
açık-la-mak
mor-ar-mak
av-la-mak
ince-l-mek
çat-la-mak
pat-la-mak
gür-le-mek
şırıl-da-mak
hav-la-mak
me-le-mek
fısıl-da-mak
kov-ala-mak
baş-la-t-mak
uç-ur-mak
yat-ı-ş-mak
ak-ı-t-mak
düş-ü-r-mek
sev-in-mek

Türemiş fiilller ikiye ayrılır:
a)İsim soyu kelimelerden türetilen fiiller 
b)Fiil kök ve gövdelerinden türetilen fiiller

a)İsim Soyu Köklerden Fiil Türeten Eklerin Başlıcaları Şunlardır:
e-i-a(l): 
az-al-mak
düz-el-mek
kör-el-mek
doğru-l-mak
sivri-l-mek
eğri-l-mek
dar-al-ma

Not: Bu ek "k" ile biten kelimelere gelince "k" düşer: 

küçü(k)-l-mek
alça(k)-l-mak
yükse(k)-l-mek

-la/-le: 
ot-la-mak
yem-le-mek
baş-la-mak
yavru-la-mak
tek-rar-la-mak
bayat-la-mak
tuz-la-mak
zayıf-la-mak
bağış-la-mak

Not: Bu ekle ünlemlerden 

üf-le-mek
of-la-mak
gür-le-mek
şar-la-mak
zır-la-mak
hav-la-mak
hor-la-mak

-laş/-leş: 
haber-leş-me
mektup-laş-mak
güzel-leş-mek
iyi-leş-mek
ağır-laş-mak

-ar/-er/-r: 
baş-ar-mak
mor-ar-mak
kara-r-mak
eş(yaş)-er-mek
gö(gök)er-mek
boz-ar-mak

-a/-e: 
yaş-a-mak
kan-a-mak
tün-e-mek
uz-a-mak
oyn-a-mak

-sa/-se: 
benim-se-mek
su-sa-mak
garip-se-mek

-da/-de:
Ses taklidi için kullanılan kelimelerden: 
gümbür-de-mek
takır-da-mak
hırıl-da-mak
inil-de-mek
şırıl-da-mak
uğul-da-mak

-kir (-kır/-kur/-kür):
Yansımalardan fiil türetir: 
püs-kür-mek
hay-kır-mak
fış-kır-mak
hıç-kır-mak

b) Fiilden Fiil Türeten Eklerin Başlıcaları:
-(a)la/-(e)le:
eş-ele-mek
kov-ala-mak

-(i):
sür-ü-mek
kaz-ı-mak

-(i)l:
dik-il-mek
yak-ıl-mak
üz-ül-mak

-(i)n:
sil-in-mek
kaç-ın-mak
gör-ün-mek

-(i)ş:
gir-iş-mek
kız-ış-mak
böl-üş-mek

-(i)t:
eri-t-mek
oyna-t-mak
yürü-t-mek

-d(i)r:
çiz-dir-mek
yaz-dır-mak
ör-dür-mek
aç-tır-mak
kes-tir-mek
0 kişi beğendi
32016-04-25 18:38:02 #
Cevap : havuzun içini sexi kadınlar temizledi
0 kişi beğendi


Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

01 | Fiilden İsim Yapan Yapım Ekleri

FİİLDEN İSİM YAPAN EKLER
Fiil (eylem) kök veya gövdelerine gelerek isim (ad) yapan eklere fiilden isim yapan ekler denir.-ce / -ca : düşün-ce, eğlen-ce, …-acak / -ecek : (Bu ek, hem fiilimsi eki olarak kullanılır hem de fiilden doğrudan isim yapan ek olarak kullanılır. Buradaki işlevi doğrudan isim yapmaktır. Alttaki bölümde fiilimsi olmasına örnek verilecektir.)Giy-ecek, yak-acak, aç-acak, iç-ecek,…-ak / -ek : yat-ak, kaç-ak, dur-ak…-ga / -ge : böl-ge, bil-ge, süpür-ge, bil-ge, diz-ge…-gan / gen : çalış-kan, unut-kan, kay-gan, sıkıl-gan…-gı.. - Yazıya Git..

02 | Türemiş Kelime

Kök veya gövde halindeki kelimelere yapım ekleri eklenerek meydan gelen yeni kelimelere TÜREMİŞ KELİME denir. Kelimeler, sonlarına bazı ekler alarak değişik biçimlerde cümlede kullanılırlar. Aldıkları yapım ekleriyle yeni bir anlam kazanan sözcüklerdir. Kök halindeki sözcük isim, sıfat, fiil, zamir, zarf olabilir.

Kök + yapım eki = Türemiş Kelime

Kalem + lik = Kalemlik
Türkçede ekler ikiye ayrılır:
1. Yapım Ekleri: Kelimelerin sonlarına eklenerek yeni anlamda kelimeler türeten eklere YAPIM EKLERİ denir.Yazıya Git..

03 | Fiilimsiler Nelerdir ?

MERHABALARFiilimsiler, fiillerden (eylemlerden) türeyen sözcükler olmalarına karşın fiillerin aldığı fiil “çekim eklerini” yani şahıs ekleri, haber ve dilek kiplerini alamayan, yalnızca fiillere gelen olumsuzluk eki olan “ma, me, maz, mez” eklerini alabilen sözcüklerdir. Fiilimsiler anlam olarak fiilerin anlamlarını taşırlar; ancak kip olarak fiilin anlamını taşımazlar.Cümle içinde isim, sıfat zarf görevinde kullanılırlar dedik. Peki bir fiil nasıl olur da cümle içinde  isim, sıfat ve zarf görevlerinden birini üstlenebilir?Fiilimsiler; isim fiil,.. - Yazıya Git..

04 | Türemiş Kelime Örnekleri

Kelime kök ve gövdelerine türetme ekleri getirilerek oluşturulan yeni anlamlı kelimeler türemiş kelime denir. Yapım ekleri eklendiği sözcüğün anlamını da türünü de değiştirir. Her zaman çekim eklerinden önce gelir. Yapım eki almış bir sözcüğe türemiş sözcük ya da gövde denir.

Kelime kök ve gövdeleri, ad kök ve gövdeleri ile fiil kök ve gövdeleri gibi iki farklı grup oluşturulur. Ad kök ve gövdelerine getirilen ekler ile fiil kök ve gövdelerine getirilen ekler birbirinden farklıdır. Bu ekler türettikleri yeni kelimelerin ad ya da.. - Yazıya Git..

05 | Türemiş Sıfatlar

İsim ya da fiil köklerine ve gövdelerine getirilen isim yapım ekleriyle oluşturulmuş sıfatlardır.
Kiralık ev, yıllık izin, tuzlu su, Aydınlı Hasan, işsiz adamlar, ölü balık, sütçü kadın, yarınki

maç, genişçe bir oda, büyücek bir ev, ekşimsi / ekşimtırak erik, kısacık kol, incecik ip...
Penceresinden kavak ağaçları görünen / bir sağlık ocağı
yanaklarımı pembeleştiren / makaslar
uçuşan / pamukçuklar
Kavakları silkeleyen / rüzgâr
Kocaman / bir masası ve koltuğu
çalışkan.. - Yazıya Git..

06 | Fiil köklü kelimelere örnekler

Fiil köklü kelimelere örnekler - Soruya Git..

07 | Türemiş kelimelere 100 örnek

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz. - Soruya Git..

09 | Fiilimsi ne demektir

Türkçe dersinde fiilimsi ne demektir - Soruya Git..


Benzer Sorular
İlgili Aramalar
 1. türemiş fiil örnekleri
 2. türemiş fiil örnekleri eodev
 3. türemiş fiiller örneği
 4. basit türemiş fiil örnekleri
Türkçe Bölümü Yeni SorularGeri
Geçmiş
Soru Sor
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • Karadut
  Karadut
  Belirtmemiş
 • mecruh
  mecruh
  Belirtmemiş
 • Öztürk
  Öztürk
  Belirtmemiş
 • Aliosman Savas
  Aliosman Savas
  Belirtmemiş
 • Deniz mavi
  Deniz mavi
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya
Sitemizi kullanarak, Çerez Politikamızı , Gizlilik Politikamızı ve Hizmet Şartlarımızı okuduğunuzu ve anladığınızı kabul edersiniz.. Detay. ×