Nedir.Org
 • 1
343
3
Okunma
1375
Cevap
2
Soru :

Türkiye'de resim sanatının gelişmesinde büyük rolü olan kurum

Türkiye'de resim sanatının gelişmesinde büyük rolü olan kurum hangisidir?
Bölüm: Resim
Durum: Çözüldü
Tarih: 1 ay önce
0 kişi takip ediyor

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

Verilmiş Cevaplar


172020-05-07 04:49:37 #
Cevap : Cumhuriyet Dönemi'nde heykel sanatı yanında resim sanatı da Batılı örnekler esas alınarak gelişmiştir. Türkiye'de resim sanatının gelişmesinde en önemli role sahip eğitim kurumu 1883' de kurulan "Sanayii Nefise Mektebi" dir. Bu kurum 1928 yılında Güzel Sanatlar Akademisi, 1982 de ise Mimar Sinan Üniversitesi ismini almıştır. 1914 Kuşağı denilen İbrahim Çallı, Namık İsmail, Feyhaman Duran gibi sanatçılar Türkiye'de resim sanatının gelişmesine önemli katkılarda bulunmuşlardır. 1933 yılında bazı ressamlar Türk resim sanatına yeni bir çizgi ve boyut getirmek için "D Grubu" nu kurarak Kübist anlayışın etkisinde kalmışlardır. Grubun en önemli temsilcileri; Nurullah Berk, Abidin Dino, Elif Naci, Turgut Zaim, Bedri Rahmi Eyuboğlu' dur. Gruba sonradan katılan Turgut Zaim ve Bedri Rahmi mahalli tema ve motiflere yönelerek bu eğilimi "Kübist" anlayışla kaynaştırmışlardır. Grup 1947' den sonra dağılmıştır
0 kişi beğendi
22020-05-07 02:25:40 #
Cevap : III. Selim döneminin yenileşme hareketlerinin resim sanatını kökten etkileyen ön önemli hamlesi Mühendishane-i Berri Humayun’dur.

Yeni teknik ve bilgilerle eğitilmiş uzman personel yetiştirmek amacıyla kurulan bir okul olan Mühendishane-i Berri Humayun 1793-94 yıllarında eğitime başlamıştır. Daha çok askeri amaçlarla resim teknikleri öğretilmekle beraber, bu örnek daha sonra Harbiye ve diğer askeri okullarda da uygulanmıştır. (Tıbbiye/1827, Harbiye/1834). Bu okullarda yetişmiş asker ressamlar olan Ferik İbrahim Paşa, Ferik Tevfik Paşa ve Hüsnü Yusuf gerçek anlamda resim sanatını ilk uygulayan ressamlardandır. Bu sanatçıların tarz olarak belirgin bir tarzlarının olmadığını da eklemek gerekir, ancak temel teşkil etmesi açısından oldukça önem taşırlar. II. Mahmut (1808- 1839) ve Abdülmecid (1839- 1861) gibi sanatsever ve yenilikçi padişahlar, bu sanatçıları destekleyerek, gelecek sanatçı kuşaklara da zemin hazırlamışlardır. Bu kuşak Türk resim sanatının başlangıcı kabul edilen üç büyük sanatçı ile anılır: Osman Hamdi Bey(d.1842), Şeker Ahmet Paşa (d.1841) ve Süleyman Seyyid (d.1842). Başlangıç olarak kabul edilmelerinin en önemli nedeni, belirli bir üslup geliştirmiş olmalarıdır. Sadece tuval üzerinde değil, yaşam tarzı ve projeleri ile de Türkiye’de sanatın genel altyapısı üzerine büyük etkileri olmuştur. Askeri eğitim almış olmalarına karşın, sivil değerleri geliştirme amacıyla Avrupa’da eğitimlerini sürdürme olanağına sahip olmuşlardır. Kendisi de resim meraklısı olan ve hatta resim yapan Sultan Abdülaziz, bu sanatçıların eğitimini ve dolayısıyla Türk resim sanatının gelişim çizgisini destekleyen en önemli şahsiyet olarak anılır.
0 kişi beğendi

01 | Resimli Grafik

Resimli grafikler, sayısal değerlerin basit çizimlerle temsil edildiği bir tür çubuk grafiğidir. Resimli grafikler, özellikle küçük öğrenciler için diğer grafiklere göre daha ilgi çekici olmakla birlikte anlaması biraz daha zordur. Resimli grafiklerde kullanılan sembol sayısı belirli bir miktarı temsil etmek için kullanıldıklarından, özellikle karışıklığa neden olmaması için, her bir sembolün hangi miktarı temsil ettiği veya toplam miktarlar ilgili sembol satırlarının sonuna yazılmalıdır.
Grafiklerin açık, anlaşılır ve dikkat çekici.. - Yazıya Git..

02 | Resim Sanatında Sürrealizm

Sürrealizm (Gerçeküstücülük), 20. yy.’ın başlarında Avrupa’da ortaya çıkan bir sanat akımıdır. Şair ve ressamlar I. Dünya Savaşı’nın yol açtığı yıkım karşısında, dehşete kapılmış, akılcı tutuma karşı tavır alarak, bilinç dışının düşsel dünyasına yönelmeye başlamışlardı. 1924’te yayımladıkları Gerçeküstücülük Bildirgesi’nde düşüncenin aklın denetimi olmadan ve ahlâk gibi engelleri hiçe sayarak, ortaya konmasını savundular. Yapıtlarında nesneleri alışılmamış biçimlerde betimleyen.. - Yazıya Git..

03 | Resim

Resim Anlamı Tanımı
1. Varlıkların, doğadaki görünüşlerinin kalem, fırça gibi araçlarla kâğıt, bez vb. üzerinde yapılan biçimleri: “Konulu resim parçaları kendiliğinden ve doğru olarak yan yana gelivermiş, hikâye ortaya çıkmıştı.” -T. Buğra.
2. Bunu yapmak için gerekli yöntemleri öğreten sanat: “Türkiye'de resim bir müddetten beri soysuz bir sanat hâline gelmeye başladı.” -O. S. Orhon.
3. Fotoğraf: “Güzel İnebolu kızı, duvara yapıştırılan Gazi'nin resmine uzun uzun baktı.” -A. Gündüz.
4. hukuk. Bazı.. - Yazıya Git..

04 | Büyük Ünlü Uyumu

Büyük ünlü uyumuna kalınlık-incelik uyumu da denir. Bu kurala göre Türkçe bir kelimenin ünlülerinin tamamı ya kalın ya da ince olmalıdır.sevilmek, ince, denizden, kelebekler, göstermelik...;satılık, kalın, oyun, uçurtma, aşağı, sorular...Büyük ünlü uyumunda (küçük ünlü uyumunu hesaba katmazsak) hangi ünlüden sonra hangisinin gelebileceği şu şekilde gösterilebilir:a→ a, ı, o, ue→ e, i, ö, üı→ a, ı, o, ui→ e, i, ö, üo→ a, ı, o, uö→ e, i, ö, üu→ a, ı, o, uü→ e, i, ö, üKüçük ünlü uyumunu hesaba katarsak hangi ünlüden.. - Yazıya Git..

05 | Resim Sanatının Tarihsel Gelişimi

Resim sanatının, etkileyici bir anlatım aracı olmasının yanı sıra bezemeci yönünün de bulunması, tarihin en eski zamanlarında bile en yaygın sanat dallarından biri olmasına yol açmıştı. Hem Doğu'da, hem de Batı'da çok eski çağlardan beri resim yapılageldi. Sanat tarihçileri de resmin zaman içindeki gelişmesini ülkelere, dönemlere ve akımlara göre ayırarak incelediler, tekniklerine ve sanatçılarına ilişkin bilgiler verdiler. Sanat tarihinde rastlanan ilk resim örnekleri duvar resimleridir Üst Paleolitik Çağdan (y. 4010 bin yıl önce) kalma mağara.. - Yazıya Git..

07 | Kurumdan kuruma dilekçe örnekleri

İş mektubu örnekleri. Özelden kuruma dilekçe ve kurumdan kuruma dilekçe - Soruya Git..

08 | Büyük kan dolaşımı sıralaması

Büyük kan dolaşımı sıralaması - Soruya Git..

09 | Resim sanatının dalları çeşitleri özellikleri

resim sanatının dalları çeşitleri özellikleri nelerdir - Soruya Git..

10 | Resim sanatı mı? Müzik sanatı mı?

Resim sanatı mı? Müzik sanatı mı?????? - Soruya Git..
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • zeus
  zeus
  Belirtmemiş
 • Sezai Karagöz
  Sezai Karagöz
  Belirtmemiş
 • Lena yalçın
  Lena yalçın
  Belirtmemiş
 • culturaliceberg
  culturaliceberg
  Belirtmemiş
 • bella03
  bella03
  Belirtmemiş
 • alparslanpeker
  alparslanpeker
  Belirtmemiş
 • Aydın U
  Aydın U
  Belirtmemiş
 • birbilen
  birbilen
  Belirtmemiş
 • Muratt1
  Muratt1
  Belirtmemiş
 • BÜŞRA DAĞ
  BÜŞRA DAĞ
  Belirtmemiş
 • MaliyeOgrencisi
  MaliyeOgrencisi
  Belirtmemiş
 • Batuh
  Batuh
  Belirtmemiş
 • Badcat
  Badcat
  Belirtmemiş
 • Berzan
  Berzan
  Belirtmemiş
 • buğras13
  buğras13
  Belirtmemiş
 • merve7
  merve7
  Belirtmemiş
 • cerenx
  cerenx
  Belirtmemiş
 • Jemka
  Jemka
  Belirtmemiş
 • didems
  didems
  Belirtmemiş
 • borasever
  borasever
  Belirtmemiş
 • A D
  A D
  Belirtmemiş
 • Azra25
  Azra25
  Belirtmemiş
 • melek9878
  melek9878
  Belirtmemiş
 • Darthwader
  Darthwader
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • Paksoy
  Paksoy
  Belirtmemiş
 • hayatınanlmı7
  hayatınanlmı7
  Belirtmemiş
 • tatlıyım
  tatlıyım
  Belirtmemiş
 • keskin
  keskin
  Belirtmemiş
 • Melisnaz
  Melisnaz
  Belirtmemiş
 • Elif Aslan
  Elif Aslan
  Belirtmemiş
 • Mavikuş ASLI
  Mavikuş ASLI
  Belirtmemiş
 • MEDICINE
  MEDICINE
  Belirtmemiş
 • Dinconur
  Dinconur
  Belirtmemiş
 • Kartalaltan
  Kartalaltan
  Belirtmemiş
 • Vurgun3
  Vurgun3
  Belirtmemiş
 • Duygux34
  Duygux34
  Belirtmemiş
 • Isyankar65
  Isyankar65
  Belirtmemiş
 • Hsynnn
  Hsynnn
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya