Nedir.Org
 • 1
3798
19
Okunma
157
Cevap
1
Soru :

TÜRKİYENİN DAGLARI

10.SINIF BİRİ ANLATABİLİR Mİ?
Bölüm: Coğrafya
Durum: Çözüldü
Tarih: 4 yıl önce
0 kişi takip ediyor

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

Verilmiş Cevaplar


22016-02-27 14:15:04 #
Cevap : 1) Kıvrım Dağları: Kıvrımlı dağlar, levhaların sıkıştırmasına bağlı olarak esnek tabakaların kıvrılarak yükselmesiyle oluşan dağ türleridir. Yüksekte kalan yerlere antiklinal, çank şeklinde alçakta kalan yerlere de senklinal adı verilir. * Türkiye’nin dağları içinde yer alan kıvrımlı dağlar: Türkiye’nin dağları içinde oluşum yönüyle en çok bulunan dağ türü kıvrımlı dağlardır. Kuzey Anadolu Dağları : Karadeniz kıyısına paralel uzanan kıvrımlı dağlardır. Kuzey Anadolu Dağları, Ilgaz, Canik, Küre, Bolu, Giresun, Rize, Deveci, Kaçkar, Çimen, Mescit, Kop, Köroğlu, Yalnızçam gibi dağlardan oluşmaktadır. Toros Dağları: Akdeniz kıyısına paralel uzanan Toros kıvrımlı dağlarıdır. Ülkemizde Toros dağları Batı Toroslar, Orta Toroslar ve Güneydoğu Toroslar olmak üzere üçe ayrılmaktadır. – Batı Toroslar: Söğüt, Bey, Barla, Sultan, Geyik, Karakuş ve Dedegöl dağlarından oluşmaktadır. – Orta Toroslar: Aladağlar, Bolkar, Engizek, Tahtalı, Maraş (Ahır) ve Binboğa dağları Orta Toroslarda yer almaktadır. – Güneydoğu Toroslar: Bingöl, Hakkari gibi dağlarla, Gündeydoğu Anadolu Bölgesi’ni kuzeyden kuşatan dağlardır. Doğu Anadolu Bölgesi: Buradaki kıvrım dağları Cilo, Mercan, Malatya, Karasu, Munzur, Allahuekber, İspiriz, Mengen dağlarından oluşmaktadır. İç Anadolu Bölgesi: Elmadağ, Akdağlar, Köse Dağları ve Tecer dağlarından oluşmaktadır. Marmara Bölgesi: Yıldız (Istranca), Samanlı, Koru, Işıklar ve Biga dağlarından oluşmaktadır. Ege Bölgesi: Demirci, Eğrigöz, Emirdağ ve Sandıklı dağları da Ege Bölgesindeki kıvrım dağlarını oluşturmaktadır. 2) Kırık Dağlar: Basınca uğrayan ve kıvrılmayacak kadar sert olan kütlelerin kırılmasıyla oluşan dağ türleridir. Kırılma ile meydana gelen yüksek yerlere Horst, alçak çöküntü alanlarına da Graben denilmektedir. Kırık dağlar en fazla Ege Bölgesinde yer almaktadır. Ege Bölgesinin Kuzeyinden Güneyine doğru Horst ve Graben oluşumunun etkileri gözükmektedir. Kuzeyden Güneye doğru bir dağ (horst) ve bir akarsu (graben) sırasını takip etmektedir. Kazdağı < Edremit > Madra Dağı < Bakırçay > Yuntdağı < Gediz > Bozdağlar < Küçük Menderes > Aydın Dağları < Büyük Menderes > Menteşe Dağları Ege Bölgesi’nde yukarıdaki gibi  bir dağ (horst) ve bir akarsu (graben) kuzeyden güneye doğru sıra izlemektedir. Akdeniz bölgesindeki Nur (Amanos) Dağları da kırık dağlara örnektir. 3) Volkanik Dağlar: Volkanik dağlar, yerin içindeki kızgın ve akışkan magma tabakasının dirençsiz zayıf bölümlerden yüzeye çıkması ve katılaşması sonucu oluşmaktadır. Genelde fay hatları üzerinde bulunan volkanik dağların diğer dağlardan bir farkı da arazide tek olarak bulunmalarıdır. * Türkiye’nin Dağları içinde yer volkanik dağlar: Doğu Anadolu Bölgesi: Ağrı, Tendürek, Süphan ve Nemrut Dağları. Türkiye’nin dağları içinde volkanik arazinin en geniş yer kapladığı bölge Doğu Anadolu Bölgesi’dir. İç Anadolu Bölgesi: Erciyes, Melendiz, Hasandağ, Karacadağ ve Karadağ İç Anadolu Bölgesi’ndeki volkanik dağlardır. Ege Bölgesi: Manisa – Kula konileri. Marmara Bölgesi: Uludağ. Akdeniz Bölgesi: Hatay – Hassa. Güney Doğu Anadolu: Karacadağ. Güney Doğu Anadolu bölgesindeki Karacadağ, lav tabakasının aşırı akışkanlığından dolayı Türkiye’nin en geniş konili volkan dağı olma özelliğini taşımaktadır. Türkiye’nin dağları içinde şu anda aktif bir volkanik dağ yoktur. Türkiye’nin Dağları ve Diğer Özellikleri Türkiye’nin dağları 3. jeolojik zamanda oluşmuş, Alp – Himalaya kıvrım dağ kuşağına dahil genç oluşumlu bir yapıya sahiptir. Türkiye’nin dağları içinde yer alan bazı dağlar, 4. jeolojik zamandaki buzullaşmanın etkisinde kalan dağlardır. Ağrı, Kaçkar, Bolkar, Buzul Dağları vs. Ülkemizin doğusuna doğru yükseltiler artmaktadır ve genelde yükseltiler 1500 metrenin üstündedir. Türkiye’nin dağları Karadeniz ve Akdeniz’de kıyıya paralel, Ege’de ise kıyıya dik olarak uzanır. Türkiye’nin dağları ulaşım, yağış, turizm, kıyı tipi, Nüfus dağılımı, İklim çeşitliliği, tarım alanları ve kıta sahanlığı üzerinde etkili olmuştur. Türkiye’nin dağları içinde en yüksek 5 dağı sırasıyla Büyük Ağrı (5137 m), Buzul (4166 m), Süphan (4058 m), Kaçkar (3932m) ve Erciyes (3917 m) dağlarıdır. Türkiye’de dağların kıyı çizgisine uzanış tarzı çeşitli sonuçları da beraberinde getirmiştir. Dağlar Kıyıya Paralelse Kıta sahanlığı dardır. Boyuna kıyı tipi oluşur. Delta oluşumu zordur. Kıyı kesimlerin girintisi ve çıkıntısı azdır. Dolayısıyla koy, körfez oluşumu azdır. Falezler fazladır. Kıyı ile iç kesimler arasında iklim farklılığı çoktur. Kıyı ile iç kesimler arasında ulaşım zordur, geçitlerle ulaşım sağlanır. Yamaç yağışları görülür. Nüfus ve bitki örtüsünün dağılım sınırları çizilmiş gibi olur. Yani iç kesimlere farklılıklar oluşmaktadır. Dağlar Kıyıya Dikse Kıta sahanlığı geniştir. Enine kıyı tipi oluşur. Delta oluşumu kolaydır. Kıyı kesimlerin girintisi ve çıkıntısı fazladır. Dolayısıyla koy, körfez oluşumu fazladır. Falezler azdır. Kıyı ile iç kesimler arasında iklim farklılığı azdır. Ulaşım kolaydır. Yamaç yağışları azdır. Nüfus ve bitki örtüsünün dağılımı iç kesimlerle daha dengelidir.
TÜRKİYENİN DAGLARI

Sunum İçeriği

1. Sayfa
TÜRKİYE’NİN DAĞLARIGökmen ÖZER/Coğrafya ÖğretmeniKars Selim Şehit Teğmen Gökhan Yaşartürk Lisesi

2. Sayfa
Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni

3. Sayfa
Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni

4. Sayfa
Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni

5. Sayfa
A-) Kıvrımlı DağlarımızGökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni

6. Sayfa
Kıvrım DağlarımızGökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmenistyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

7. Sayfa
Kıvrım DağlarımızGökmen ÖZER/Coğrafya ÖğretmeniKaradeniz dağlarıstyle.visibilityppt_xppt_y

8. Sayfa
Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni

9. Sayfa
Kıvrım DağlarımızGökmen ÖZER/Coğrafya ÖğretmeniRize/Kaçkar Dağlarıstyle.visibilityppt_xppt_y

10. Sayfa
Kaçkar Dağları(Rize)Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni

11. Sayfa
Kıvrım DağlarımızGökmen ÖZER/Coğrafya ÖğretmeniYan Basınca uğrayarak kıvrımlanma meydana gelir.style.visibilityppt_xppt_y

12. Sayfa
Gökmen ÖZER/Coğrafya ÖğretmeniToros dağlarının uydu görüntüsüstyle.visibility

13. Sayfa
Akdeniz’deki DağlarımızGökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni

14. Sayfa
Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni

15. Sayfa
Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmenistyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

16. Sayfa
B-) Kırıklı DağlarımızGökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni

17. Sayfa
Kırıklı dağlarGökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni

18. Sayfa
Kırıklı DağlarGökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni

19. Sayfa
Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni

20. Sayfa
Kırıklı Dağlar (Ege Bölgesi)Gökmen ÖZER/Coğrafya ÖğretmeniKaz DağıYunt D.AydınMadraBoz

21. Sayfa
Gökmen ÖZER/Coğrafya ÖğretmeniBakırçayGedizKüçükMenderesBüyükMenderesMadraYuntBozAydınMenteşestyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

22. Sayfa
II- VOLKANİK DAĞLARIMIZGökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni

23. Sayfa
Gökmen ÖZER/Coğrafya ÖğretmeniUludağ

24. Sayfa
Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni

25. Sayfa
Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni

26. Sayfa
Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni

27. Sayfa
Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni

28. Sayfa
Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni

29. Sayfa
Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmenistyle.visibilityppt_xppt_y

30. Sayfa
Üzerinde Buzul Bulunan DağlarımızGökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni

0 kişi beğendi
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • Gececi kız
  Gececi kız
  Belirtmemiş
 • Kalbimdekiaşk
  Kalbimdekiaşk
  Belirtmemiş
 • Badcat
  Badcat
  Belirtmemiş
 • Ayşe00naz03
  Ayşe00naz03
  Belirtmemiş
 • Poseidon
  Poseidon
  Belirtmemiş
 • Sokakların çocuğu
  Sokakların çocuğu
  Belirtmemiş
 • Hypatia
  Hypatia
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • Borasever
  Borasever
  Belirtmemiş
 • ali70
  ali70
  Belirtmemiş
 • Ay benim
  Ay benim
  Belirtmemiş
 • rüyalar
  rüyalar
  Belirtmemiş
 • alparslanpeker
  alparslanpeker
  Belirtmemiş
 • Emre Demirel
  Emre Demirel
  Belirtmemiş
 • Mehmetkaptan55
  Mehmetkaptan55
  Belirtmemiş
 • Sevimlişey
  Sevimlişey
  Belirtmemiş
 • Dinconur
  Dinconur
  Belirtmemiş
 • Berzan
  Berzan
  Belirtmemiş
 • kenan17
  kenan17
  Belirtmemiş
 • mandalina
  mandalina
  Belirtmemiş
 • gokturk
  gokturk
  Belirtmemiş
 • Esmer Altin
  Esmer Altin
  Belirtmemiş
 • Melisnaz
  Melisnaz
  Belirtmemiş
 • birbilen
  birbilen
  Belirtmemiş
 • bella03
  bella03
  Belirtmemiş
 • Süleyman ahmet ay
  Süleyman ahmet ay
  Belirtmemiş
 • KimeNe
  KimeNe
  Belirtmemiş
 • Muratt1
  Muratt1
  Belirtmemiş
 • keskin
  keskin
  Belirtmemiş
 • Kartalaltan
  Kartalaltan
  Belirtmemiş
 • Gökyüzü kalp
  Gökyüzü kalp
  Belirtmemiş
 • Elif Aslan
  Elif Aslan
  Belirtmemiş
 • BÜŞRA DAĞ
  BÜŞRA DAĞ
  Belirtmemiş
 • MEDICINE
  MEDICINE
  Belirtmemiş
 • hantol
  hantol
  Belirtmemiş
 • Paksoy
  Paksoy
  Belirtmemiş
 • viento
  viento
  Belirtmemiş
 • iclalim
  iclalim
  Belirtmemiş
 • Cerenx
  Cerenx
  Belirtmemiş
 • Gamzelim1
  Gamzelim1
  Belirtmemiş
 • Buğras13
  Buğras13
  Belirtmemiş
 • birlik
  birlik
  Belirtmemiş
 • Mavikuş ASLI
  Mavikuş ASLI
  Belirtmemiş
 • kuşum
  kuşum
  Belirtmemiş
 • A D
  A D
  Belirtmemiş
 • hayatınanlmı7
  hayatınanlmı7
  Belirtmemiş
 • ArdaPat
  ArdaPat
  Belirtmemiş
 • Duygux34
  Duygux34
  Belirtmemiş
 • Vurgun4
  Vurgun4
  Belirtmemiş
 • Vurgun3
  Vurgun3
  Belirtmemiş
 • Batuh
  Batuh
  Belirtmemiş
 • zeus
  zeus
  Belirtmemiş
 • Atanur Yıldız
  Atanur Yıldız
  Belirtmemiş
 • Köylü güzeli
  Köylü güzeli
  Belirtmemiş
 • Aşk masalı
  Aşk masalı
  Belirtmemiş
 • Hsynnn
  Hsynnn
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya