Nedir.Org
 • 1
343
13
Okunma
787
Cevap
4
Soru :

Tutumu oluşturan unsurlar

tutumu oluşturan unsurlar nelerdir?
Bölüm: Psikoloji
Durum: Çözüldü
Tarih: 1 ay önce
0 kişi takip ediyor

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

Verilmiş Cevaplar


172020-07-07 10:25:29 #
Cevap : Tutumların Oluşumunu Etkileyen Unsurlar
Tutumların oluşumuna neden olan unsurlar pek çok araştırmacının dikkati çekmiş ve üzerinde araştırmalar yapmasına neden olmuştur. Bu konuda yapılan çalışmaların sonunda aşağıdaki unsurların tutum oluşturmada etkili olduğu ifade edilebilir.

Tutumu Oluşturan Unsurlar:
 1. Genetik unsurlar
 2. Fizyolojik unsurlar
 3. Tutum konusu ile doğrudan deneyim
 4. Kişilik-Toplumsallaşma süreci
 5. Grup üyeliği
 6. Sosyal Sınıf.
Bu unsurlar, bireysel unsurlar ve çevresel unsurlar olarak iki gruba ayrılabilir. Genetikunsurlar ve fizyolojik unsurlar konusunda kesin sonuçlara ulaşabileceğimiz araştırmalar neredeyse hiç yoktur. Ancak özellikle çevresel unsurlara ilişkin çok sayıda araştırma yapılmıştır. Bunların her birinin tutumları önemli derecede etkilediğini söylemek mümkündür.

Bireyle doğdukları günden itibaren kendilerini yetiştiren aile başta olmak üzere, içinde yaşadıkları toplumun kurallarına uyma konusunda önemli yönlendirmelere sahiptir.

Toplumsallaşma süreci olarak adlandırabileceğimiz bu koşullar bireye toplumsal değer yargıları, toplumsal roller ve bu konudaki beklentiler, toplumsal tutumları öğrenirler. Kuşkusuz bunlar toplumun genelinde her zaman yüzde yüz aynı değildir. Özellikle aile içindeki ve yakın ilişki kurulan kişi ve gruplarla ortaya çıkan sosyalleşme bireyin ömrü boyunca sürecek bir süreçtir.

Birey toplumun genel tutumları yanında içine girmek isteyeceği veya girdiği grupların tutumlarını da öğrenir ve benimser. Zaman zaman birey geçmişte öğrenip benimsediği tutumlarını yeni girmek istediği gruplara uyum sağlayabilmek için değiştirebilir.
0 kişi beğendi
42020-07-07 10:25:29 #
Cevap :
Bulmacada 'Tutumu oluşturan unsurlar' sorusunun cevabı olan 'tutum' kelimesinin sözlükte eş anlamı nedir:
 1. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 8 harfli ise cevaba Davranış yazabilirsiniz.
 2. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 7 harfli ise cevaba Ekonomi yazabilirsiniz.
 3. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 8 harfli ise cevaba Tasarruf yazabilirsiniz.
 4. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 7 harfli ise cevaba İktisat yazabilirsiniz.
 5. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 5 harfli ise cevaba İdare yazabilirsiniz.
0 kişi beğendi
32020-07-07 10:25:29 #
Cevap :
Sözlükte tutum Nedir:
Tutum bir bireye atfedilen ve onun bir psikolojik obje ile ilgili düşünce, duygu ve davranışlarını düzenli bir biçimde oluşturan bir eğilimdir. (Smith 1968)

Tutumların temelinde iki önemli özellik yatar:
■ Uzun sürelidirler.
■ Bilişsel, duygusal ve davranışsal biçimleri içerirler.

Bu özelliklerin gücü kendi aralarında ve tutumdan tutuma farklılık gösterir. Bunun dışında, tutumlar şiddet derecesi, karmaşıklık, diğer tutumlarla ilişki, birimler arası tutarlılık ve tutumlar arası tutarlılık gibi özelliklere sahiptir.

Tutum davranışa tek başına ve doğrudan değil, ortamsal etkenlerle birlikte etki eder. Ortamsal engel kavramı, belirli bir tutumun ne zaman davranışa dönüşüp ne zaman dönüşmeyeceğini anlamamıza yardımcı olur. Belirli bir davranışın görülmesi o davranışın altında yatan tutumun güç derecesiyle, ortam engelinin gücü arasındaki etkileşimin bir sonucu olup aynı zamanda alışkanlık ve beklenti gibi etkenlerin de etkisindedir.

Tutum Değişmesi
Tutum değişmesini etkileyen bazı etmenler vardır. Uzmanlık ve güvenilirlik gibi etmenler beraberce bir kişinin inanılırlığını belirler. İnanılır kaynaklar daha kolaylıkla tutum değişmesine yol açar. İnanılırlığa ek olarak tartışılan konunun hem lehte hem de aleyhte görüşlerini vermek de önemlidir.

Konuşmacının tutumuna yakın bir tutum içinde iseler, dinleyicilere tartışmanın yalnız bir yönünü vermek daha etkin olur. Dinleyiciler, konuşmacının temel tutumundan farklı bir tutum içinde iseler, o zaman tartışmanın her iki yönünü vermekte yarar vardır. Tartışmanın her iki yönünü veren kişiyi dinleyiciler daha dürüst bir kişi olarak algılar, böylece konuşmanın inanılırlığı artar.

"Bilişsel Çelişki Kuramı" nedir?
Dinleyicinin ilgilendiği konularda etkin olabilmek için iyi hazırlanarak, tutarlı ve ayrıntılı bir konuşma yapmak gerekir. Tutumun davranışsal yönü değiştirilirse, bilişsel yönün zaman içinde davranışa uyacak biçimde değiştiğini biliriz. Bu tür tutum değişmesi ilk olarak tanınmış psikolog Festinger tarafından Bilişsel Çelişki Kuramı olarak ileri sürülmüştür. Bu kurama göre, bireyin sahip olduğu bir inanç, bilgi ya da tutum yine o bireyin sahip olduğu bir başka inanç, bilgi ya da tutumun tersini gerektirirse, bu iki inanç, bilgi ya da tutum arasında çelişki yaratır. Bu bilişsel çelişki, bireyin sürekli düşünme araştırma ve değişmesinin temelinde yatan ana güdüdür. Çelişki durumunun varlığı, bireyin bundan kurtulmaya çaba sarfetmesi için yeterli bir güdüdür. Çelişki giderildikten sonra bilişsel uyum oluşur ve bireyin o konudaki gerginliği ortadan kalkar ve huzura kavuşur. Festinger, herhangi bir durumda bireyin tecrübe ettiği bilişsel çelişkiyi, söz konusu çelişen bilgilerin sayısının ve öneminin, uyuşan bilgilerin sayısına ve önemine oranı olarak ele alır. Birinci farklılıkla ilgili olarak kişinin benlik bilincini destekleme ve koruma eğilimini hesaba katmalıyız.

Belirli bir davranış, başkalarına yardım etmek gibi beğenilen, istenilen bir davranışsa o davranışın bizde olan iyi özelliklerden kaynaklandığı düşünülür. Eğer davranış olumsuz istenmeyen bir davranışsa o zaman içinde bulunduğumuz koşullarla o olumsuz davranışı açıklarız.

İkinci farklılıkla ilgili olarak, kendimizi dıştan gözlememiz olanaksızdır. Bunun için de çevremizi ve diğer kimseleri nasıl etkilediğimizin pek farkında olmayız. Fakat çevrenin bizi nasıl etkilediğini iç yaşantımızdan ve algılarımızdan biliriz. Bu nedenle çevreyi, olumsuz davranışımızın temelinde yatan esas neden olarak gösteririz.
0 kişi beğendi
02020-07-08 18:17:54 #
Cevap :

Tutumları oluşturan temel bileşenler

Tutumların gözlenememelerine karşın, gözlenebilen ve incelenebilen davranışları ortaya çıkartan eğilimlerdir.Bu eğilimlerin incelenmesi ise,tutumu oluşturan bileşenleri incelemeyi zorunlu kılarTutum= inanç/değerBöyle bir yaklaşımın tutum kavramını tam olarak açıklamada yetersiz kaldığı ileri sürülmektedir bu nedenler üç bileşenli tutum açıklaması daha yaygın kabul görmektedir.

Bunlar;
 1. Bilişsel Bileşen: Kişinin bir nesneye yönelik düşünce,bilgi inançlarını oluşturur. Kişinin tüm inançlarını kapsar ve doğru yada gerçek olması gerekmez.
 2. Duygusal Bileşen: Kişinin bir nesneye yönelik duygusal tepkileridir. Kişinin değerleri ile ilgilidir. Kişi nesneyi olumlu ya da olumsuz olarak değerlendirip ona göre duygular besler.
 3. Davranışsal Bileşen: Tutumun konusuna yönelik belirli bir davranış eğilimidir.

tutumum bileşenleri tablosu
0 kişi beğendi

01 | Unsurlar öğeler bulmaca

Bulmacada Unsurlar öğeler sorusunun 6 harfli cevabı nedir? - Soruya Git..

02 | Tutumun bileşenleri

tutumun bileşenleri nelerdir? - Soruya Git..

03 | Unsurlar bulmaca

Bulmacada Unsurlar sorusunun 6 harfli cevabı nedir? - Soruya Git..

04 | Unsurlar Eski Dil bulmaca

Bulmacada Unsurlar Eski Dil sorusunun 6 harfli cevabı nedir? - Soruya Git..
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • Ramazan kaman02
  Ramazan kaman02
  Belirtmemiş
 • viento
  viento
  Belirtmemiş
 • Sokakların çocuğu
  Sokakların çocuğu
  Belirtmemiş
 • denizzzzzz
  denizzzzzz
  Belirtmemiş
 • Hsynnn
  Hsynnn
  Belirtmemiş
 • Mehmetkaptan55
  Mehmetkaptan55
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • Elif Aslan
  Elif Aslan
  Belirtmemiş
 • Koalaa
  Koalaa
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya