Nedir.Org
 • 1
3240
0
Okunma
89
Cevap
1
Soru :

Ülkelerin geli

Ülkelerin geli sorusunun cevabı nedir?

Bölüm: Soru Cevap
Durum: Çözüldü
Tarih: 1 ay önce
0 kişi takip ediyor

Verilmiş Cevaplar


152021-01-24 15:25:56 #
Cevap :

Gelişmekte olan ülkeGelişmekte olan ülkeler, ekonomik ve coğrafi bir terim olarak gelişmiş ülkelerden bir kademe geride yer alan ve dünyanın birçok ülkesinin içinde bulunduğu ülkelerdir.

Gelişmekte olan ülkelerde gelişmiş ülkelere göre daha düşük bir yaşam standardı, tam olarak gelişmemiş bir sanayi alt yapısı ve yine gelişmiş ülkelere kıyasla daha düşük insani gelişim endeksi mevcuttur. İthalat ve ihracat bakımından daha güçlü bir yapıya doğru ilerlemektedirler.

Gelişmekte olan ülkelerde sanayileşme adına yoğunluk mevcuttur. Sanayiyi geliştirmek adına atılan adımlardan ötürü köyden kente göç oranı oldukça fazldır, ve artmaya da devam etmektedir. Eğitim sisteminde yapılan yenilikler ve sağlık alanında gelişmeler söz konusundur. Gelişmekte olan ülkelerde siyasi ve hukuki gelişmelerde yaşanabilir. Şehirlerde hastane, okul, adliye gibi kamu kuruluşları gibi daha gelişmiş bir şekilde hizmet vermektedirler. İnşaat sektörlerinde hızlı adımlar ile ilerlemeler daha çok söz konusu ola bilir. Bu ülkelerde doğum oranında azalma ve ortalama yaşam süresinde artış olmaktadır. Hızlı bir kentleşme ve ulaşım alanında gelişmelerde yoğun bir şekilde olmaktadır.

Ülkenin sağlık durumu, eğitim durumu, teknolojik gelişimi, ulaşımı, hukuku gibi birçok faktör, ülkenin gelişmiş, gelişmekte ya da gelişmemiş bir ülke olmasını belirlemekte etkili olmaktadır. En önemli etken ise kişi başına düşen yıllık gelir miktarıdır. Bu miktarlar ülkede yaşayan vatandaşların ortalama gelir seviyesi düzeyini de belirlemektedir.


İçindekiler
Ülkelerin Gelişmişlik Düzeylerine Göre İthalat ve İhracat Edilen Ürünler
Gelişmekte olan ülkeler ürettikleri teknoloji sayesinde değerli ürünleri alıp satmaya bakarlar. Örneğin : Uçak, uydu, tıbbı cihazlar, ilaçlar gibi katma değeri çok yüksek düzeyde olan ürünleri alıp satırlar. Tarımsal verilerine bakıldığında genel olarak ve çoğunlukla yüksektir. Gelişmekte olan ülkelerin ekonomisi tarıma dayalı olduğundan dolayı yurt dışına çoğunlukla tarım ürünlerini ve hammaddeyi alıp satmaya bakarlar. Çünkü ülkeyi biraz daha geliştirmek ve ekonomik açıdan yüksek tutulması gerekir.

Ülkelerin insani gelişme yönleri
Gelişmekte olan ülke yönleri aslında buna insani gelişme endeksi de denilebilir. İnsani gelişme endeksi ekonomik gelir düzeyinin yanında sağlık ve bilgi de temel ilke olarak da görülür. Bir ülkenin gelişmişliğini gösteren en önemli özelliklerinden birisi de aslında insani gelişme endeksidir. Bu endeks, ülkelerin vatandaşlarının hayat beklentileri, eğitim, kişi başına düşen milli gelirinin ortalama olarak hesaplandığı ve çıkan sonuca göre ülkelerin sıralamaya konulmasıdır.

Ülkelerin sıralaması
G20 ülkeleri şu şekildedir; Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Türkiye ve Avrupa Birliği Komisyonu oluşturmaktadırlar.

Ülkelerin teşvik edilmesi
Uluslararası ticarette az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere çeşitli kolaylıklar sağlanması yoluyla bu ülkelerin kalkınmasının teşvik edilmesi önemlidir. Bunun için uluslararası anlaşmalarda gelişmekte olan ülkelere yönelik özel ve lehte çeşitli ayrıcalıklı muamele yolu görülmektedir. Gelişmekte olan ülkelerin yaşam standartlarının yükseltilmesi, ekonomik büyümelerinin teşvik edilmesi, bu ülkelerin özel ihtiyaçlarının dikkate alınması ve desteklenmesi modern uluslararası hukukun önemli prensipleri arasında olmuştur. Dünya Ticaret Anlaşması (DTÖ)’nın giriş kısmı da gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçlarının dikkate alınmasının altını çizilmektedir. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin çıkarlarının daha fazla gözetilmesi, uluslararası ticarette ve yatırımlarda adaletin daha fazla sağlanması, bu ülkelerin kendi kaynaklarının idaresinde özgür olmaları, “yeni uluslararası ekonomik düzenin” itici güçleri arasında olmuştur. Bu amaçla, bu ülkelere yönelik doğrudan yardımlara ilave olarak uluslararası ticarette;

Gümrük tarifelerinde tercihli muameleleri
Doğal kaynaklar için yeterli fiyatın sağlanması
Belli bazı anlaşma yükümlülüklerinden geçici veya sürekli istisnalar
Teknoloji transferi
Özellikle en az gelişmiş ülkelerin borçlarının silinmesi gibi ülke ihtiyaçlarına göre özel muameleler yapılmaktadır.
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler karşılaştırılması
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler birçok yönleyiyle birbirlerinden ayrılmaktadır. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler kendi içlerinde de birbirlerinden farklılıklar gösterebilir. Farklılıklar gösterdiği gibi aynı ülke içinde de hem gelişmiş olarak hem de gelişmekte olan kısım kısım bölgeler bulunmaktadırlar.

Bir ülkenin gelişmekte olduğunun birden çok göstergesi olabilir; işsizlik oranın ve kişi başına düşen milli gelirler bu faktörlerin başında gelmektedir.

Birleşmiş Milletler'e göre gelişmişlik seviyesine göre temel ölçüt olarak görülen kısım kişi başına düşen millî gelirleridir. Bu açıdan bakıldığında kişi başına düşen millî gelirin 1.000 ile 10.000 Dolar arasında olan ülkeler gelişmekte olan ülkeler diye sınıflandırılır. 10.000 doların üzerinde olan ülkeler ise gelişmiş ülkeler olarak bilmekteyiz. Aralarındaki farklar ne kadar birbirine yakın olsa da gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin bazı özelliklerini de sınıflandırmak mümkündür. Bu farklar kültürü ve doğayı sorgulama biçimi gibi sadece sosyolojik farklar değil aynı zamanda nesnel farklardır. Bu özelliklerede bakıldığında bir ülkenin gelişmişlik düzeyi hakkında bilgi sahibi olmak mümkündür.

Gelişmiş ekonomilerden mezun ülkeler ve bölgeler
Dört Asya Kaplanı ve yeni Euro Bölgesi Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere aşağıdaki ülkeler 90'lı yıllara kadar gelişmekte olan ülkeler ve bölgeler olarak kabul edilmiştirler ve günümüzde IMF tarafından gelişmiş ekonomiler (gelişmiş ülkeler ve bölgeler) olarak listelenmiştir. Parantez içindeki zaman, gelişmiş ekonomiler olarak listelendikleri zamandır.

Hong Kong (1997'den beri)[1]
İsrail (1997'den beri)[1]
Singapur (1997'den beri)[1]
Güney Kore (1997'den beri)[1]
Tayvan (1997'den beri)[1][2]
Kıbrıs Cumhuriyeti (2001'den beri)[3]
Slovenya (2007'den beri)[4]
Malta (2008'den beri)[5]
Çekya (2009'dan beri)[6] 2006'dan beri Dünya Bankası)[7]
Slovakya (2009'dan beri)[6]
Estonya (2011'den beri)[8]
Letonya (2014'den beri)[9]
Litvanya (2015'den beri)[10]
Üç ekonomi, gelişmiş ekonomiler olarak listelenmeden önce veri eksikliğine sahiptir. Veri eksikliğinden dolayı, gelişmiş ekonomiler olarak listelenmeden önce gelişmiş ekonomiler mi yoksa gelişmekte olan ekonomiler mi olduklarını değerlendirmek zordur.

San Marino (2012'den beri)[11]
Makao (2016'dan beri)[12]
Porto Riko (2016'dan beri)[12]
Yeni sanayileşmiş ülkeler
On ülke "yeni sanayileşmiş ülke" sınıflandırmasına dahildir. Ekonomileri henüz gelişmiş bir ülkenin statüsüne ulaşmamış, ancak makroekonomik anlamda gelişmekte olan muadillerini geride bırakmış ülkelerdir:

Brezilya
Çin
Hindistan
Endonezya
Malezya
Meksika
Filipinler
Güney Afrika
Tayland
Türkiye
BRICS ülkeleri
Beş ülke "gelişmekte olan pazarlar" gruplarına aittir ve birlikte BRICS ülkeleri olarak adlandırılır:

Brezilya (2006'dan beri)
Rusya (2006'dan beri)
Hindistan (2006'dan beri)
Çin (2006'dan beri)
Güney Afrika (2006'dan beri)
0 kişi beğendi


Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569


Benzer Sorular
Soru Cevap Bölümü Yeni SorularArama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • mountaingoat
  mountaingoat
  Belirtmemiş
 • hera
  hera
  Belirtmemiş
 • emrah07
  emrah07
  Belirtmemiş
 • Ilhan emine
  Ilhan emine
  Belirtmemiş
 • Karadut
  Karadut
  Belirtmemiş
 • Deniz mavi
  Deniz mavi
  Belirtmemiş
 • Angeel
  Angeel
  Belirtmemiş
 • muzur06
  muzur06
  Belirtmemiş
 • Hsynnn
  Hsynnn
  Belirtmemiş
 • zeus
  zeus
  Belirtmemiş
 • Büşra Dere
  Büşra Dere
  Belirtmemiş
 • melek9878
  melek9878
  Belirtmemiş
 • Mahmut ay
  Mahmut ay
  Belirtmemiş
 • Dilara Soyluer
  Dilara Soyluer
  Belirtmemiş
 • miraç Sancar
  miraç Sancar
  Belirtmemiş
 • Vurgun30
  Vurgun30
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya
Sitemizi kullanarak, Çerez Politikamızı , Gizlilik Politikamızı ve Hizmet Şartlarımızı okuduğunuzu ve anladığınızı kabul edersiniz.. Detay. ×