Nedir.Org
 • 1
23283
2
Okunma
251
Cevap
5
Soru :

Yansıtıcı düşünmenin insan yaşamı için önemini örneklerle açıklayınız.

En az 7 satır istiyorum
Bölüm: Diğer
Durum: Çözüldü
Tarih: 1 hf. önce
0 kişi takip ediyor

Verilmiş Cevaplar


152021-01-14 17:09:11 #
Cevap :

Yansıtıcı düşünme, geçmiş deneyimlere dayanarak kararlar alma veya geçmiş olaylardan ilham alma sürecidir.

Dolayısıyla deneyiminiz yansıtıcı düşüncede önemli bir rol oynar. Ve yansıtıcı düşünmeyi kendi avantajınıza kullanmanın farklı yolları vardır.

Yansıtıcı düşünme, aynı sorunu veya durumu geçmişte yaşadıysanız, kolay bir şekilde tekrar eden sorunu ya da durumu bastırmak için kullanışlıdır. Deneyimlerinizi, geçmiş sonuçları benzer şekilde uygulayarak, ancak ayrıca kesin durumlarda ondan öğrendiğiniz değerleri de değiştirerek, avantajınız için de kullanabilirsiniz.

Yansıtıcı düşünme, “Başarıdan değil, başarısızlıktan öğreniriz” deyişinin de gerçek hayattaki uygulamasıdır.

 

Her geçen saniye, hayatınız için size paha biçilmez bir deneyim armağanı sunar. Yaşamdaki deneyimlerimizin, bugünkü kararlarımızı düşünme ve onları etkileme biçimimiz üzerinde derin etkileri vardır.

Yansıtıcı düşünme ve eleştirel düşünme genellikle birlikte veya aynı bağlamda kullanılır. Yansıtıcı düşünmenin, eleştirel düşünme tekniklerinin en önemlisi olduğu ve insanların her iki tekniği de eşzamanlı olarak kullanmalarına neden olduğu söylenebilir. Bununla birlikte, eleştirel düşünme, biri yansıtıcı düşünme olmak üzere çeşitli düşünme türlerini kapsayan bir şemsiye terimdir.

Yansıtıcı düşünmenin bir başka metodu da deneyimi sadece kendi hayatınızdan değil, başkalarının hayatlarından da almaktır. Başkalarından deneyimlerini ve bunun karşılığında nasıl cevap verdiklerini öğrenebilirsin.

Her cevap belirli bir olay dizisini başlatır. Onları inceleyin ve bu cevabın doğru cevap olup olmadığını görün veya farklı şekilde ele alınıp alınamayacaklarını öğrenin.

Bu, yansıtıcı düşünmenin de esnek olduğu anlamına gelir. Bu teknik sadece kendi deneyimlerinizden değil, başkalarından da öğrenmenizi sağlar.

Image for post
Yansıtıcı düşünme niçin önemlidir?

Yansıtıcı düşünme önemlidir, çünkü durumu analiz etmek ve incelemek için çok zaman harcamak zorunda kalmadan doğru kararları vermenizi sağlar.

Hem profesyonel hem de kişisel yaşamımızda, yaptığımız kararların ciddi sonuçları vardır. Dolayısıyla bir kararı neyin iyi ya da kötü kıldığını anlamak, bu tür fikirlerin değerlendirilmesine bağlıdır.

Yansıtıcı düşünme, herhangi bir problem çözme tekniğinin önemli bir parçası olan geri adım atmayı da başlatır.

Kendinizi durumun dışına çıkarmalı ve ilgili tüm değişkenlerle değerlendirmelisiniz. Daha sonra geçmiş deneyimlerinizi bu durumdan arzulanan bir sonuç yaratacak plan veya stratejiler geliştirmek için kullanabilirsiniz.

Bu gibi durumlarda sahip olduğunuz en büyük güç, böyle bir durumda yeni değil, geçmiş deneyime sahip olmanız ve bu nedenle her kararın sonuçlarını daha başarılı bir şekilde tahmin edebilmenizdir.

İçinizde var olan aşağıdaki özellikleri beslerseniz, yansıtıcı düşünmede ustalaşabilirsiniz:

 1. Kişisel farkındalık: Öncelikle ve en önemlisi, kendiniz hakkında sağlam bir kavrayışa sahip olmalısınız. Yeteneklerinizin, geçmiş tecrübelerinizin ve hedeflerinizin farkında olmalısınız. Kişisel farkındalık, bulunduğunuz pozisyonu ve bu pozisyonda neler yapılabileceğinizi daha iyi anlamanıza yardımcı olur.
 2. Kişisel Gelişim: Her deneyim, öğrenilmesi gereken bir ders niteliğindedir. Engel veya başarısızlık ile karşılaştığınızda, seçtiğiniz güzergahlar ve onunla birlikte gelen deneyimler hakkında kendiniz geliştirdiğinizden emin olun.
 3. Güçlendirme: Deneyimlerinizden öğrendiğiniz dersleri uygulayın ve onları gerçek hayat senaryolarında kullanın. Kendinizin daha iyi bir versiyonu haline gelmeniz için kendinizi güçlendiriyorsunuz demektir bu.
Kendini Yansıtmanın Değeri
Image for post
Yaşamda kendini yansıtma neden önemlidir?

Günümüzün hızlı hareket edebilen dünyasında, genellikle günleriniz, saniyeler içinde akıp giden sıkı programlarla doludur. Yıllar veya aylar önce nerede olduğumuzu değerlendirecek vaktimiz olmadığı için yaşadığınız andaki aktivitelere dalarsınız.

Bir zamanlar Samuel Taylor Coleridge’in de dediği gibi “İnsanların üzerinde ustalaşması gereken bir sanat türü vardır. O da yansıma sanatıdır”.

Kendine tekrar tekrar baktığında, tüm gerçekleştirdiğin başarılarında veya başarısızlıklarında saklı olan bilgeliğini bulacaksın. Ne kadar küçük olursa olsun, öğrenecek bir şeyler olacaktır. Yansıtıcı düşünme, öğrendiklerinizi uygulamaya geçirir.

Geçmişiniz, harika bir öğretmendir, sizin oyalanacağınız boş bir şey değil. İçinde bulunduğunuz dünya ve kendiniz hakkında size çok şeyler öğretebilen bir öğretmen.

Eleştirel düşünme, daha iyi kararlar almanıza yardımcı olacak harika bir beceridir ve yansıtıcı düşünme de bunun büyük bir bölümünü oluşturur. Geçmiş deneyimlerinizi gelecekteki kararlarınızı netleştirmek için kum taneleri misali kullanın.

0 kişi beğendi
02021-01-14 17:12:44 #
Cevap :

Yansıtıcı Düşünen Birey Özellikleri

 1. Değişime açık olmak
 2. Kendini yenileme
 3. Empati yapabilme
 4. Özeleştiriyle eleştiriye açık olmalı
 5. İçe dönük gözlem becerisine sahip olmalı
 6. Açık yüreklilik açık fikirlilik
 7. Hoşgörü, bilgi ve becerilerine sahip olma

Yansıtıcı Öğretmenin Özellikleri

 1. Öğretim sürecini sürekli değerlendirir, kullandıkları yöntem ve araç-gereçleri gözden geçirerek uygun kararları alır.
 2. Açık fikirlidir. Kendi görüşlerine ve sınıf uygulamalarına yapılan eleştirilere karşı açıktır. Yapılan eleştirileri düşünür ve alternatif çözümler üretir.
 3. İçten-samimidir. Öğrencilerin zihinsel, duygusal ve fiziksel kaynaklı sorunlarına kendisini adar ve çözümlemek için çaba harcar.
 4. Entelektüel sorumluluğa sahiptir. Alınan kararların kısa ya da uzun vadede doğura bileceği her türlü sonucu göz önünde bulundurup, planlamalarını ona göre yapar.
 5. Yansıtmayı önemser. Yaptıkları yansıtma kendisini güdüler ve bundan mutluluk duyar.
 6. Geleceği görür. Öğrencilerini de dış dünyaya hazırlar ve onların da geleceği görmeleri için uğraşır.
0 kişi beğendi
02021-01-14 17:14:13 #
Cevap :

Örnek: 1

• 2010 Temmuz KPSS: Ömer Öğretmen, teknoloji ve tasarım dersinde öğrencilerinden kendilerine özgü ürünler tasarlamalarını ister. Öğrencilerden Mert yeni doğan kardeşinden esinlenerek, bebekler her ağladığında kendiliğinden sallanan bir beşik tasarlar. Tasarımının reklamını yapmak için bir afiş hazırlar ve ürününü sınıfta arkadaşlarına tanıtır.
• Bu uygulamayla, Ömer Öğretmen, öğrencilerin öncelikle yaratıcı düşünme bilişsel yeterliliklerini etkili biçimde kullanmalarını amaçlamıştır.
0 kişi beğendi
02021-01-14 17:14:49 #
Cevap :

Örnek: 2

2013 KPSS: Bir öğretmen, öğretim programında yer alan “Çocuklara yönelik reklamların işlevini sorgular.” kazanımına yönelik etkinlikler planlamak istemektedir. Öğretmenin, bu kazanımı eleştirel düşünme beceri kapsamında alması en uygundur.
0 kişi beğendi
02021-01-14 17:15:47 #
Cevap :

Örnek: 3

• 2010 Ekim KPSS: Erkan Öğretmen, gün içinde sınıfta yaşadıklarını nasıl algıladığını ve başkalarının düşüncelerinden çıkardığı sevinçleri, düşünceleri,
üzüntüleri ve kaygıları kaydetmek için düzenli günlük tutmaktadır. Bir süre sonra Erkan Öğretmen, günlükte yazdıklarının kendi gelişimini ve sınıf-içi
uygulamaların nasıl değiştiğine, geliştiğine ilişkin kendinde bir farkındalık yarattığını hissetmiş ve bunu arkadaşlarıyla paylaşmıştır. Bu örnekte, Erkan
öğretmen yansıtıcı düşünme becerisini kullanmıştır.
• 2009 KPSS: Eğitimin amacı, okulda öğrenilenlerin günlük yaşama aktarılmasıdır. Öğrenci aktif olarak katıldığı eğitim ortamından kendi deneyimleriyle bilgiler edinmeli, bu bilgileri paylaşmalı ve yeni etkileşimlerine aktarmalıdır. Bu fikri savunan bir öğretmen yansıtıcı düşünmeye vurgu yapar.
0 kişi beğendi


Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

01 | İnsan Sağlığında Spor Ve Beden Eğitiminin Önemi Nedir

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR KAVRAMLARI
1-Beden Eğitimi Nedir ?
Beden Eğitimi, bireyin fiziksel aktiviteler aracılığıyla, psikomotor, bilişsel ve toplumsal alanda gelişimine katkıda bulunan bir süreçtir.İnsanın, toplum kurallarına uygun olarak yaşaması, birbiriyle olan ilişkilerinin iyi örneğini verebilmesi, yardımsever, insan haklarına saygılı, dürüst davranması, zeki, ruhsal ve fiziksel yapı itibariyle sağlıklı olmasıyla bağlantılıdır.Beden Eğitimi, insanın sosyalleşebilmesi ve kişiliğini bulup doğru bir çizgi üzerinde yol almasında.. - Yazıya Git..

02 | İnsan Hakları İhlallerine Karşı Çözüm Önerileri

Soru: İnsan hakkı ihlallerine karşı sorunlar ve çözüm önerileri nelerdir?Temel İnsan Hakları Nelerdira. Yaşama Hakkıb. Sağlık Hakkıc. Eğitim Hakkıd. Mülk Edinme Hakkıe. Seyahat Hakkıf. Haberleşme Hakkıg. Kanun Önünde Kendini Savunma Hakkıh. Hak Arama Hakkıi. Seçme ve Seçilme Hakkıj. Özel Yaşamın Gizliliği Hakkık. Devlet Hizmetlerinden Eşit Olarak Yararlanma Hakkı…Çözüm Önerileriİnsan hakları ihlallerine önlemenin en önemli yolu kanun ve yasalardır. Kanun ve yasalar insan haklarına önem verir ve korumaya çalışırsa sorunların büyük kısmı.. - Yazıya Git..

03 | İnsanlardaki İçgüdüler

Freud, içgüdüleri iki grupta toplar; cinsel içgüdüler ve benliği korumaya yönelik içgüdüler.

Fakat biz günümüzde insanda var olan, toplamına Libido (biyolojik enerji ya da güç) adı verilen içgüdüleri size sayacağız.

İnsani Güdüler Nelerdir
1. Beslenme İçgüdüsü
Daha doğumdan hemen sonra bebekte meme emme güdüsü olarak başlar.

2. Dışkılama İçgüdüsü
Doğumdan hemen sonra başlayarak, sindirim sonu oluşan atıklar ile kandaki yararsız, zararlı ya da fazla maddelerin serbestçe.. - Yazıya Git..

04 | İnsan

insan: hangi bilgi türünden, ideolojiden bakıldığına göre değişen insan, öncelikle toplumları kendini varetmesi sürecinde temel konu olarak gündeme gelir. insan için bugün söyleyeceğimiz, doğadan evrimle getirdiği özelliklerinin haricinde 23 bin gene sahip(inanç, düşünme, matematik, cinsel yasaklılık gibi) ve bu genlerin etkinliğini, verimliliğini, doğa yasalarına değil toplumun yasalarına ve insanlaşma yasalarına bağlamış canlıdır. insanın temel özelliklerinden biri, kişinin toplumsal varlık olmasıdır. insanın beyinsel gelişimi toplumun.. - Yazıya Git..

05 | İnsani Güdü Çeşitleri

Güdü Türleri (Çeşitleri)
Güdüler, fizyolojik ve sosyal olmak üzere iki gruba ayrılır.
1-Fizyolojik Güdüler (İçdürtüler)
Açlık, susuzluk, cinsellik, annelik, enerji harcama, uyuma, dinlenme, organizmaya yaramayan maddeleri dışarı atma, sıcaktan, soğuktan, ağrı ve sızıdan uzaklaşma gibi fizyolojik gereksinmelerden kaynaklanan ve bunların giderilmesi için organizmayı belirli davranışlar yapmaya zorlayan güdülere fizyolojik güdüler denir.

Fizyolojik güdüler, doğuştan var olan ya da olgunlaşmayla kazanılan.. - Yazıya Git..

06 | İnsanların doğuştan gelen temel hakları nelerdir

İnsanların doğuştan gelen temel hakları nelerdir - Soruya Git..

07 | İnsanda soluk alıp verme hızını etkileyen faktörler nelerdir...

İnsanda soluk alıp verme hızını etkileyen faktörler nelerdir - Soruya Git..

08 | İnsan hakları ve özgürlükler için kısa bir kompozisyon

lütfen kısa olsun... İnsan hakları ve özgürlükler için kısa bir kompozisyon - Soruya Git..

09 | İnsan kalbinde bulunan kapakçıkların görevleri nelerdir?

İnsan kalbinde bulunan kapakçıkların görevleri nelerdir? - Soruya Git..

10 | İnsanlar toplumdan nasıl etkilenir

İnsanlar toplumdan nasıl etkilenir - Soruya Git..


Benzer Sorular
Diğer Bölümü Yeni SorularArama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • Reyhan Zengin Demirci
  Reyhan Zengin Demirci
  Belirtmemiş
 • Turk Pro
  Turk Pro
  Belirtmemiş
 • Nazlıceylanım
  Nazlıceylanım
  Belirtmemiş
 • Kartalaltan
  Kartalaltan
  Belirtmemiş
 • Firat Comert
  Firat Comert
  Belirtmemiş
 • semauyanik
  semauyanik
  Belirtmemiş
 • Ugur Yılmaz
  Ugur Yılmaz
  Belirtmemiş
 • TufanDymz
  TufanDymz
  Belirtmemiş
 • zekeriya500
  zekeriya500
  Belirtmemiş
 • mk4raca
  mk4raca
  Belirtmemiş
 • Cemmm
  Cemmm
  Belirtmemiş
 • Mecruh
  Mecruh
  Belirtmemiş
 • Yeşim Koç
  Yeşim Koç
  Belirtmemiş
 • emre0108
  emre0108
  Belirtmemiş
 • Ozan Cantimur
  Ozan Cantimur
  Belirtmemiş
 • Duygux34
  Duygux34
  Belirtmemiş
 • feyzullah delieli
  feyzullah delieli
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • esoes
  esoes
  Belirtmemiş
 • miraç Sancar
  miraç Sancar
  Belirtmemiş
 • Büşra Dere
  Büşra Dere
  Belirtmemiş
 • emrah07
  emrah07
  Belirtmemiş
 • hera
  hera
  Belirtmemiş
 • zeus
  zeus
  Belirtmemiş
 • Sinem Ellis
  Sinem Ellis
  Belirtmemiş
 • muzur06
  muzur06
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya
Sitemizi kullanarak, Çerez Politikamızı , Gizlilik Politikamızı ve Hizmet Şartlarımızı okuduğunuzu ve anladığınızı kabul edersiniz.. Detay. ×