• 1
2
Okunma
1323
Cevap
1
Soru :

Yasama, yürütme, yargı nedir? Yetkili kurumları hangisidir? İşlevleri nelerdir?

Yasama,yürütme,yargı nedir yetkili kurumları hangisidir işlevleri nelerdir
Durum: Çözüldü
Tarih: 2 ay önce
0 kişi takip ediyor

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

Verilmiş Cevaplar


152020-04-26 23:42:49 #
Cevap : Devleti oluşturan 3 ana faktör olarak belirtilen yasama, yürütme ve yargı hakkında son yıllarda uzun uzun tartışmalar ve konferanslar düzenlenmektedir. Peki, bu kadar çok ve sık gündem olan yasama, yürütme ve yargı hakkında ne kadar bilgi sahibiyiz? Kısaca sormak gerekirse;

Yasama nedir?
Yürütme nedir?
Yargı nedir?

Kuvvetler ayrılığı olarak da belirtilen yasama, yürütme ve yargı organları hakkında detaylı bilgiyi aşağıda yer alan içeriklerin bütününde bulabilirsiniz. Bu sayede gündemde sürekli olarak yer bulan ve her Türk vatandaşının kesinlikle hakkında bilgi sahibi olması gereken yasama, yürütme yargı organlarının görev ve yetkilerini öğrenebilirsiniz.

Kuvvetler Ayrılığı Neden Olmalıdır?
Mevcut anayasanın 7, 8 ve 9’uncu maddeleri gereği olarak kuvvetler ayrılığı kesin çizgilerle ayrılmıştır. Haksızlıkların, denetimin ve halkların haklarını güvence altına alınması için kuvvetler ayrılığı olması gerekir. Kuvvetler ayrılığı sayesinde devletin güçleri üç kola ayrılır. Böylece devletin işlevinin güçlü ve dengeli bir şekilde çalışması amaçlanır

Yasama nedir?

Yasama, kanun yapmak anlamına gelir. Anayasamızda yasama görevi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) verilmiştir. TBMM halk tarafından seçilen 550 milletvekilinden oluşur. Milletvekili seçimleri 4 yılda bir yapılır.

Yasamanın Görevleri ;

 1. Kanun koymak değiştirmek ve kaldırmak.
 2. Bakanlar Kurulu ve bakanları denetlemek.
 3. Bakanlar Kuruluna belirli konularda kanun hükmünde kararname çıkartma yetkisi vermek.
 4. Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek.
 5. Para basılmasına karar vermek.
 6. Savaş ilanı ile ilgili karar vermek ( müzakere)
 7. Milletler arası antlaşmaların onaylamasını uygun bulmak.
 8. Anayasanın 14’üncü maddesindeki madde gereğince genel ve özel af ilanına karar vermek.
 9. Mahkemelerce verilip kesinleşen ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar vermek.( İdam cezası kalktığı için böyle bir durum söz konusu değildir.)
Yasama Sorumsuzluğu Nedir?

TBMM üyeleri meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki başkanlık divanın teklifi üzerine karar alınmaması durumunda bunları meclis dışında tekrarlamak ve açıklamaktan sorumlu tutulamazlar. Yasama sorumsuzluğu en öz tanımıyla milletvekillerinin söz hürriyetini korur. Sorumsuzluğun meclis veya başka bir organ tarafında kaldırılması söz konusu değildir.

Yasama Dokunulmazlığı Nedir?

Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği öne sürülen milletvekili meclis kararı olmadıkça tutulamaz, tutuklanamaz, sorguya çekilemez ve yargılanamaz. Seçim öncesi ve sonrası milletvekili hakkında verilmiş bir ceza hükmünün uygulanması üyeliğinin sona erdirilmesine bırakılır.


Yürütme Nedir? 

Yürütme nedir? Yürütme, kanunlar çerçevesinde ülkenin yönetilmesi anlamına gelmektedir. Anayasamıza göre yürütme görevi Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kuruluna aittir. Bakanlar Kurulunun başkanı ise başbakandır.

Cumhurbaşkanı: Devletin başıdır. Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilir, görev süresi ise beş yıldır. Bir kişi en fazla iki kez cumhurbaşkanı seçilebilir.

Bakanlıklar: Yürütmenin diğer kolu ise bakanlar kuruludur. Bakanlar kurulu, bakanlıklar ve başbakan arasında seçilir. Bakanlar kurulu meclisteki milletvekilleri veya dışarıdan da seçilebiliyor. 26 tane bakanlık vardır, yeni anayasayla bakanlıklar 30’a çıkartılmayı düşünülüyor.

Başbakan: Cumhurbaşkanı tarafından TBMM üyeleri arasından ( genellikle en çok oyu almış siyasi partinin başkanı olarak atanır) Bakanlar kuruluna başkanlık eder. Başbakan bakanlar kurulu arasındaki iş birliğini sağlar.


Yargı Organı Nedir? 

Yargı nedir? Yargı, egemenlik veya devlet adına hukuku yorumlayan ve ona başvuran mahkemeler düzenidir. Yargı aynı zamanda uyuşmazlıkların çözümü için bir işleyiş görevini de üstlenir. Yargı genellikle yasa çıkarmaz, yasaları uygulamaz, hazır bulunan yasaların işlerliğini sağlar ya da denetler. “Yasalar önünde herkes eşittir” ilkesine bağlı kalarak görevlerini yerine getirir.

Devletin yargı görevi, anayasamıza göre bağımsız mahkemelerce yürütülür. Mahkemeler bağımsızdır. Yasama ve yürütme organlarının mahkeme tarafında alınan kararlara uyma zorunluluğu vardır.

YETKİLİ KURUMLAR;

1- Yasama: TBMM'ye aittir. yasa yapar, mevcut yasaları değiştirir.
2- Yürütme: Türkiye Cumhuriyeti Devleti hükümeti (dolayısıyla bakanlar kurulu) ve Cumhurbaşkanı tarafından icra edilir.
3- Yargı: Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce icra edilir.
0 kişi beğendi

01 | Sesteş Kelime Örnekleri

* Yılanı gören at birden şaha kalktı.* Mutfaktaki pislikleri çöpe at.* Al bayrağıma sarılı cansız bedenimi al.* Gül: “Gül.” dedi, bülbüle.* Kalem böyle çalınmıştır yazımaYazım kışıma uymaz, kışım yazıma* Kırda yaptığımız piknikte yanımıza kır saçlı bir ihtiyar geldi.* Adresimi hemen bir kenara yaz.Bu yaz yurtdışına çıkmayı düşünüyorum.* Depodaki bidonlar ağzına kadar dolu.Bu mevsimde buralarda dolu yağar.* Ben, sizinle gelmek istemiyorum.Çenesinde küçük bir ben vardı.* Yaralı yolcu, çok kan kaybediyor.Güler yüzüne, tatlı.. - Yazıya Git..

02 | Eş sesli kelime örnekleri

Yazılışı ve okunuşu aynı olduğu hâlde anlamları farklı olan kelimelerdir.

Açıklamalı Örnekler:
Gül: 1. çiçek, 2. gülmekten emir
Kır: 1. kırsal alan, 2. kırmaktan emir, 3. beyaz
Yazma: 1. baş örtüsü, 2. yazmaktan olumsuz emir, 3. yazma işi

Eş Sesli Kelime Örnekleri Cümle Halinde Örnekler “Oyuncakları olmuş çocukların kurşunlar”
“Zalimler her saat taze fidanları kurşunlar”

Neden kondun a bülbül kapımdaki asmaya
Ben yarimden vazgeçmem götürseler.. - Yazıya Git..

03 | Bireyin Sorumlulukları

İyi birer vatandaş olarak toplum içinde, toplumun diğer üyeleriyle bir arada ve uyumlu yaşamamız gerekmektedir. Sosyal ilişkilerinde adil davranabilmek, ahlak kurallarına uygun davranışlar gösterebilmek ve dürüst olabilmeliyiz. Sevgi, saygı ve anlayış duyguları ile diğer kişilerle dayanışma içinde bulunmalı, eleştirilere açık olmalı, başkalarının iyi davranışları ve başarılarını takdir etmeliyiz.Genel olarak topluma karşı vazife ve sorumluluklarımızı maddeler halinde şöyle ele alabiliriz:1- Topluma karşı sorumluluklarımızın başında,.. - Yazıya Git..

04 | Homojen Ve Hetorejen Karışımlara Örnekler

HOMOJEN KARIŞIMLARA ÖRNEKLER• Çözeltiler• Şekerli Su• Tuzlu Su• Asitli Su• Bazlı Su• Alkol – İyot• Hava• Çay• Kola• Soda• Gazoz• Kolonya• Ter• Tükürük• Gözyaşı• Ham petrol• Cam (Si, Na2O)• Alaşımlar (Çelik, Lehim, Bronz, Pirinç)• Sirke• Maden suyu• Metal para• Çelik• Deniz suyu• Lehim
HETOROJEN KARIŞIMLARA ÖRNEKLER
• Demir tozu – Kükürt tozu• Su – Tebeşir tozu• Su – Kükürt tozu• Su – Yağ• Su – Benzin• Elma – Armut• Çamurlu su• Kum – Su• Kum – Çakıl• Su –.. - Yazıya Git..

05 | Vatandaşlık Sorumluluklarımız Nelerdir

VATANDAŞLIK HAK, GÖREV ve SDORUMLULUKLARIMIZ NELERDİR?a- Seçme ve seçilme hakkı.b- Kanunlara uymakc- Vergi vermek.d- Askerlik yapmak.1.Seçme ve seçilme hakkı: Kendi içimizden en nitelikli, en becerikli, bilgili, ahlâklı kişiyi belirleyebilmek ve ilerleyebilmek için bu görevimizi yerine getiririz. 18 yaşını dolduranlar seçime katılabilirler. Sadece er ve erbaşlar ile askerî öğrenciler ve hükümlüler oy kullanamazlar.2.Kanunlara uymak: Toplum huzuru ve barışının sağlanabilmesi, hak ve özgürlüklerin korunabilmesi, devlet otoritesinin ve devamlılığının.. - Yazıya Git..

07 | Uyruk sorusuna ne cevap verilir

Uyruk sorusuna ne cevap verilir - Soruya Git..

08 | Çanakkale savaşları sırasında türk askerinin gösterdiği kahramanl...

Çanakkale savaşları sırasında Türk askerinin gösterdiği kahramanlıkla ilgili bildiğiniz bir anıyı yazınız. Ayrıca ama fakat ancak veya kelimelerinin geçtiği anılar olsun. - Soruya Git..

09 | Geçmişten günümüze kılık kıyafet değişimi nelerdir

1 .sınıf öğrencisinin anlayacağı şekilde geçmişten günümüze kılık kıyafet değişimi nelerdir? Eskiden Giyilen kıyafetlerle Günümüzde Giyilen kıyafetleri karşılaştırınız? - Soruya Git..

10 | İletişim Öğesi Örnekleri

İletişim öğelerine 5 tane örnek verir misiniz. Yani diyaloglar alıcı verici dönüt ileti vs örnek örnek - Soruya Git..
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • Mehmet Genç-83
  Belirtmemiş
 • Mehmet Genç-13
  Belirtmemiş
 • Mehmet Genç-39
  Belirtmemiş
 • Mehmet Genç-39
  Belirtmemiş
 • Mehmet Genç-49
  Belirtmemiş
 • Mehmet Genç-30
  Belirtmemiş
 • Mehmet Genç-24
  Belirtmemiş
 • Mehmet Genç-4
  Belirtmemiş
 • Mehmet Genç-23
  Belirtmemiş
 • Mehmet Genç-48
  Belirtmemiş
 • Mehmet Genç-7
  Belirtmemiş
 • Mehmet Genç-36
  Belirtmemiş
 • Meral aleyna
  Belirtmemiş
 • Mehmet Genç-48
  Belirtmemiş
 • Lena yalçın
  Belirtmemiş
 • Mehmetkaptan55
  Belirtmemiş
 • Mehmet Genç-39
  Belirtmemiş
 • Ali70
  Belirtmemiş
 • Zalimm
  Belirtmemiş
 • Elif Aslan
  Belirtmemiş
 • Berke can
  Belirtmemiş
 • Melisnaz
  Belirtmemiş
 • Cemre gül
  Belirtmemiş
 • gokturk
  Belirtmemiş
 • kartalaltan
  Belirtmemiş
 • duygux34
  Belirtmemiş
 • Hsynnn
  Belirtmemiş
 • iremugras123
  Kütahya