Nedir.Org
 • 1
3240
10
Okunma
7
Cevap
1
Soru :

Yazanak bulmaca

Bulmacada Yazanak sorusunun 5 harfli cevabı nedir?
Bölüm: Bulmaca
Durum: Çözüldü
Tarih: 1 ay önce
0 kişi takip ediyor

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

Verilmiş Cevaplar


152020-06-02 06:28:01 #
Cevap :
Bulmacada 'Yazanak' nedir sorusunun cevabı:
Kare ve çengel bulmacada sorulan 'Yazanak' sorusunun yanıtı 5 harflidir ve cevaba ise RAPOR yazabilirsiniz.


Diğer cevaplar:
RAPOR kelimesinin eş anlamlıları..
 1. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 7 harfli ise cevaba Yazanak yazabilirsiniz.
 2. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 5 harfli ise cevaba İfade yazabilirsiniz.
 3. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 7 harfli ise cevaba Anlatım yazabilirsiniz.
Sözlükte RAPOR Nedir:
Rapor Nedir ? (Özet) : Herhangi bir konuyu, olayı veya durumu incelenmekle görevlendirilen kişi veya kişilerin, yaptıkları araştırmanın sonuçlarını ilgili yere bildirmek üzere yazdıkları inceleme yazısına rapor denir. Bir kişinin hazırladığı rapora kişisel rapor; bir komisyon tarafından hazırlanan rapora da ortak rapor denir.

Rapor Nedir ? (Detay)

Her hangi bir konu ya da olayla ilgili inceleme sonucunu tespit ederek bildiren yazılara rapor denir. İncelenmek istenen bir sorun; doğru, kesin, güvenilir bilgi gerektiren bir iş hakkında, onu soruşturmakla görevlendirilen kişinin yaptığı "araştırma, inceleme" sonucunu belli kurallara göre yazdığı yazı, rapor türüne girer. Rapor; yazılı olur, ancak "sözlü" olarak da bir makama, kurula sunulabilir. Raporun bir makama yazılı olarak sunulması, "dilekçe" yazmak biçiminde olmalıdır. Sözlü olarak raporun sunulmasında ise, sunulan kişiye ya da kurula "hitap cümlesi" ile söze başlanır. Yazılı anlatım türleri içinde rapor, çok değişik konularda kaleme alınan bir yazı türüdür. Tek kişinin hazırladığı rapora kişisel rapor, birden fazla kişinin hazırladığı rapora da ortak rapor adı verilir.

Rapor konuları, şöyle sıralanabilir:

(1) Eğitim ve öğretimle ilgili özel ve genel faaliyetleri değerlendirmek. (2) Bir siyasî olayın, hareketin ya da olgunun genel yapısını değerlendirmek. (3) Toplumun eğitim, kültür, sağlık vb. alanlarındaki değişik sorunları üzerinde yapılan incelemeleri bir rapor hâline getirmek. (4) Ekonomik alanlardaki olumlu ya da olumsuz durumlar üzerinde yapılan değerlendirmeleri bir rapor hâline getirmek. (5) Bilimsel çalışmaları değerlendirirken olumlu ve olumsuz gelişmeleri bir rapor hâlinde tespit etmek. (6) Sanat eserlerini (edebiyat, resim, müzik vb. yarışmalarda) değerlendirirken başarılı ve başarısız yönlerini bir rapor hâlinde tespit etmek. Bir raporun hazırlanmasında göz önünde tutulması gereken nitelikleri de şöyle sıralayabiliriz: * Konunun uzmanı olmak. * Raporun konusunu iyi kavramış olmak. * Konuyla ilgili kaynakları taramak. * Kaynaklardan elde edilen malzemeyi etkili, çarpıcı, inandırıcı ve doyurucu nitelikte hazırlamak. * Objektif davranmak. * Bilimsel çalışmaları değerlendirirken raporları bilimsel ölçüler içinde hazırlamak. * Raporlarda ileri sürülen olumlu ya da olumsuz görüşleri kesin deliller ile somut bir biçimde açıklamak. * Raporları belli bir plân dahilinde hazırlamak ve varılan yargıyı açıkça belirtmek. * Gereksiz ayrıntılara girmeden özlü bir biçimde sınırlandırmak. * Açık ve net bir ifade kullanmak. Yanlış anlaşılmaya meydan vermemek.

RAPOR FORMATI

Kapak Sayfası: Her raporun bir adet kapağı olmalıdır. Yazım Dili : Türkçe olarak yazılacaktır. İmla kurallarına ve öz Türkçe kullanımına özellikle dikkat edilecektir. Kağıt Ölçüsü: A4 Yerleştirme Biçimi: Dikey Yazı Karakteri: Turkish Times New Roman Yazı Karakter Biçim ve Büyüklüğü: Normal, 12 punto. Ancak, özel ve okuyucuya yabancı olabilecek sözcükler, makale başlığı ile bölüm ve alt bölüm başlıkları yatık bir biçimde yazılabilirler. Yazım aralığı: 1.0 satır (single space) Kenar Boşlukları: Üst ve alt kenar boşlukları 4.25 cm, sağ ve sol kenar boşlukları 4.35 cm genişliğinde olmalıdır. Tüm başlıklar, tablolar, şekiller, metin ve EKLER kenar boşlukları ile sınırlanmış yazım aralığı içinde olmalı, yazım alanı dışında hiçbir şey yer almamalıdır. Metin Biçimi: Raporlar, tek sütun düzeni kullanılan bir biçimde hazırlanmalı ve her satırdaki yazı yazım aralığında sayfanın her iki yanına (justified) dayandırılmalıdır. Paragrafların başına 1cm kadar boşluk bırakılmalıdır. Paragraflar arası boşluk bırakılmamalıdır. Başlıklar: Tüm başlıklar koyu olarak yazılmalıdır. Başlıkların ilk hafleri büyük diğer harfleri küçük olmalıdır. Tüm başlıklarda bölüm numaraları olmalıdır. Ara başlıklar yatık olarak yazılmalı, ana başlık numarasını takip edecek şekilde yazılmalıdır. Sayfa Kısıtı: Raporlar 12 sayfa, ekler bölümü öneleme raporu için sınırsızdır. Sayfa Numaralandırma: Sayfalar birbirini takip edecek şekilde numaralandırılmalıdır. Kelime Bölme: Satır sonlarında kelimeler çizgi ile bölünmemelidir. Tablo ve Şekiller: Tüm tablo ve şekiller isimlendirmeleri yapılmalı ve metnin içinde ilgili yerde bu tablo veya şekil ile ilgili referans verilmelidir. Şekil ve tablolar metnin içindeki yerleşim sıralarına göre numaralandırmalıdırlar. Metnin içinde verilmek istenen mesaj ile ilgili tablo veya şekiller metin içinde verilebilir. Diger tablo veya şekiller ise Ekler kısmına konulmalıdır.

Rapor / Ödev Yazma Teknikleri

1. Ödevin / Raporun Anahatlarının Belirlenmesi Ödev/araştırma yaparken, konuyla ilgili kaynaklar incelenip, not kartlarının hazırlanmasından sonra, sıra, raporun anahatlarının (outline) belirlenmesine gelir. Bu işlem yapılırken şu yol izlenir: Ödevin/araştırma raporunun başlığı yazılır. Başlık, kısadır, açıktır ve konuyu çağrıştırır. Not kartlarındaki notlara dayanılarak konunun ana başlıkları belirlenir. Bunlar rakamlarla belirtilir: 1, 2, 3,. Ana başlıklar altındaki alt başlıklar yazılır. Alt başlıklar numaralanırken ana başlıklara verilen numaralara ekleme yapılır: 1.1., 1.2., 1.3,. Alt başlıkların altına da ilgili alt başlıklar yazılır. Numaralara ekleme yapılmaya devam edilir: 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3,. 2. Ödev / Raporda Bulunması Gereken Bölümler Bir ödevde/araştırma raporunda şu bölümler bulunur: Kapak: Başlık ve ödevi hazırlayanla ilgili bilgiler içerir. İçindekiler: Ödevin içindeki ana ve alt başlıkların listesidir. Giriş: Bir iki paragrafla konunun tanıtıldığı bölümdür Gelişme: Konunun, açıklandığı, örneklendiği, kanıtlandığı, konuların tartışılıp çözümlendiği bölümdür. Ödevin/raporun en uzun kısmıdır. Konuyla ilgili her türlü resim, çizim, grafik. burada sunulur. Sonuç: Gelişme bölümünde işlenen konu, bu bölümde sonuca bağlanır. Bibliyografya: Ödev/rapor hazırlanırken kullanılan kaynaklar burada listelenir. Ekler: Yapılan çalışmayı destekleyen, fakat daha önceki bölümlerde verilemeyen bilgiler bu bölümde yer alır. Kapak (title page), ödevin/araştırma raporunun ilk sayfasıdır. Burada, ödevin/raporun adı, hazırlayanın adı, soyadı, numarası, sınıfı, ödevin son teslim tarihi, ödevi veren öğretmenin adı, hangi ders için hazırlandığı gibi bilgiler bulunur. 3. Kapak ve İçindekiler Listesi Nasıl Hazırlanır? Kapak hazırlanırken şu adımlar izlenir: Önce ödevin/raporun adı yazılır. Ortalanması ve büyük harfle veya koyu renk yazılması adı kapaktaki diğer bilgilerden ayırmak açısından önemlidir. Çalışmanın adından sonra hazırlayanın adı, soyadı, numarası ve sınıfı yazılır. Bu bilgilerin altına son teslim tarihi eklenir. Son olarak çalışma yapılan dersin ve öğretmeninin adı yazılır. Tercihe bağlı olarak kapağın başına okulun adı da yazılabilir. İçindekiler listesi (table of contents), bir ödevin/araştırma raporunun kapaktan sonra gelen sayfasıdır. İçindekiler listesi, ödevde/raporda yer alan tüm ana ve alt başlıklardan oluşur. Her başlığın karşısına sayfa numarası yazılır. Burada, başlangıç sayfa numarasını yazmak yeterlidir. Başlıklar ve sayfa numaraları noktalarla birleştirilir. Bu durum sayfa numaralarını izlemeyi kolaylaştırır.
0 kişi beğendi

00:00

Günlük Mini Bulmaca
Dikkat: Bu bölümümüzde Haberturk, Hürriyet, Sözcü ve Posta gazetesinin günlük kare ve çengel bulmacalarının cevapları yayınlanmaktadır. Ayrıca diğer gazete bulmaca cevapları, bulmaca kitabı, çapraz, karışık bulmaca cevaplarınıda sözlüğümüzde bulabilirsiniz. Bulmaca sözlüğümüzden arama yaparak bulmaca sorunuzdaki cevabı kolayca bulabilirsiniz. Eğer cevap henüz sitemize eklenmemiş ise soru sor butonuna tıklayarak hemen cevap verilmesini sağlayabilirsiniz.

Yakın zamanda para ödüllü online bulmaca çözebileceğiniz bulmaca servisimiz yayına alınacaktır. Günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak en iyi bulmaca çözenler listelerimiz olacak.

Sözlüğümüzde cevabını bulabileceğiniz bulmaca çeşitleri: CodyCross bulmaca soruları, çengel bulmaca, kare bulmaca, sudoku bulmaca, rakam bulmaca, kelime şifre bulmaca, altıgen çengel bulmaca, halka bulmaca, sözcük avı, yapboz bulmaca, labirent bulmaca, mozaik bulmaca, resimli kelime bulmaca, 7 farkı bulun, lekare bulmaca ve kim milyoner olmak ister soruları ve cevapları.

Unutmayın bulmaca çözmek zekanızı geliştirdiği gibi çağımızın en kötü hastalıklarından biri olan alzheimer içinde doktorlar tarafından en önerilen çözümlerden biridir. Şimdiden güzel, sağlıklı günler dileriz..

Soru Sor Cevapsız Sorular Bulmaca Sözlüğü
Günün Bulmaca Cevapları
hantol
13 dk. önceIrsiyet bulmaca
hantol
27 dk. önceAş Evi bulmaca
hantol
55 dk. önceGudde bulmaca
hantol
1 saat önceElalem bulmaca
hantol
1 saat önceŞirket bulmaca
hantol
1 saat önceYiğit alp bulmaca
hantol
1 saat önceMuvakkat bulmaca
hantol
1 saat önceTanıdık bulmaca
hantol
2 saat önceSaçmak bulmaca
hantol
2 saat önceFırka bulmaca
hantol
2 saat önceMat bulmaca
hantol
2 saat önceKatlanma bulmaca
hantol
2 saat öncePedometre bulmaca
hantol
2 saat önceİnfial bulmaca
hantol
3 saat önceTezat bulmaca
hantol
3 saat önceKabir bulmaca
hantol
3 saat önceHassaslık bulmaca
hantol
3 saat önceTayfa bulmacaArama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • melek9878
  melek9878
  Belirtmemiş
 • Aslhn
  Aslhn
  Belirtmemiş
 • Darthwader
  Darthwader
  Belirtmemiş
 • ali70
  ali70
  Belirtmemiş
 • Atanur Yıldız
  Atanur Yıldız
  Belirtmemiş
 • Zümrüdüanka
  Zümrüdüanka
  Belirtmemiş
 • BÜŞRA DAĞ
  BÜŞRA DAĞ
  Belirtmemiş
 • KimeNe
  KimeNe
  Belirtmemiş
 • Martur123
  Martur123
  Belirtmemiş
 • PeaceLord12
  PeaceLord12
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • Paksoy
  Paksoy
  Belirtmemiş
 • Aydın U
  Aydın U
  Belirtmemiş
 • iclalim
  iclalim
  Belirtmemiş
 • barlikzeynep
  barlikzeynep
  Belirtmemiş
 • hayatınanlmı7
  hayatınanlmı7
  Belirtmemiş
 • tatlıyım
  tatlıyım
  Belirtmemiş
 • keskin
  keskin
  Belirtmemiş
 • gunersena06
  gunersena06
  Belirtmemiş
 • Melisnaz
  Melisnaz
  Belirtmemiş
 • Elif Aslan
  Elif Aslan
  Belirtmemiş
 • Mavikuş ASLI
  Mavikuş ASLI
  Belirtmemiş
 • MEDICINE
  MEDICINE
  Belirtmemiş
 • alparslanpeker
  alparslanpeker
  Belirtmemiş
 • Sevimlişey
  Sevimlişey
  Belirtmemiş
 • Dinconur
  Dinconur
  Belirtmemiş
 • Ayşe00naz03
  Ayşe00naz03
  Belirtmemiş
 • Kartalaltan
  Kartalaltan
  Belirtmemiş
 • Vurgun3
  Vurgun3
  Belirtmemiş
 • Mehmetkaptan55
  Mehmetkaptan55
  Belirtmemiş
 • Duygux34
  Duygux34
  Belirtmemiş
 • Isyankar65
  Isyankar65
  Belirtmemiş
 • Hsynnn
  Hsynnn
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya