• 1
5
Okunma
5439
Cevap
2
Soru :

Yazılı İletişimin Avantajları ve Dezavantajları

Yazılı iletişimin avantajları ve dezavantajları nelerdir ?
Bölüm: Edebiyat
Durum: Çözüldü
Tarih: 4 yıl önce
0 kişi takip ediyor

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

Verilmiş Cevaplar


32015-10-20 12:50:18 #
Cevap : Yazılı İletişimin Avantajları
1. Sözel iletişime göre çok daha az yanlış yapılır.
2. Okuyucunun durup düşünmesini, cevap vermeden kendi araştırmalarını yapmasına, mektup, not pusulası, rapor veya diğer iletişim çeşitleri ile cevap vermesine imkan sağlar.
3. Uzun dönemli proje ve iş ilişkilerinde çok önemli bir avantaj olan resmi kayıt tutma imkanı sağlar.
4. Konuşmacı, yazılı metni kullanırsa sonuç hızlı ve dağıtılmadan sonuçlandırılır.

Yazılı İletişimin Dezavantajları
1. Kalıcı kayıtlar olduklarından, katılımcıların o anki itirazlarıyla değiştirilemezler.
2. Sözel iletişimde olumlu bir özellik olan kişisel temas ilkesi, yazılı iletişimde yoktur, resmidir.
3. Gizlilik ilkesinden uzaktır.
4. Yazılı iletişimin en önemli dezavantajı; farklı kişilere farklı anlamlar ifade edebilir olmasıdır.
0 kişi beğendi
22015-10-20 12:51:41 #
Cevap : Yazılı İletişimin Avantajları
1. Yazılı iletişimde format oluşturulabilir.
2. Yazılı iletişimde mesajın bozulma olanağı bulunmaz.
3. Yazılı iletişimde teorik olarak sözlü iletişim kadar çok hata yapılmaz.
4. Okuyucunun düşünmesine, yanıt vermeden önce araştırma yapmasına, mektup, not pusulası ya da diğer iletişim araçlarıyla yanıt vermesine imkan tanır. (Tutar ve Ayyıldız, 2006: 29-30)

Yazılı İletişimin Dezavantajları
1. Yazı materyalini saklamak zordur.
2. Okuyucu tarafından anlaşılmayan ifadeler açıklama olanağı bulunmamaktadır.
3. Yazılı iletişimde kişisel temas yoktur.
4. Kişisel ziyaret yerine geçen yazılı mektup, nezaketsizlik olarak kabul edilmekte ve hedef kişiyi olumsuz yönde etkilemektedir. (Tutar ve Ayyıldız, 2006: 29-30)

Sunum İçeriği

1. Sayfa
YAZILI İLETİŞİM

2. Sayfa
YAZILI İLETİŞİMYazışma,Dergi, Kitap, Broşür, CVŞartnameler, Kataloglar, Toplanmış veriler,Grafikler.

3. Sayfa
YAZININ TARİHÇESİYazı, insanların birbirleriyle iletişim kurmak için kullandıkları "dil" denen sözlü sistemi belli işaretler ve simgelerle (yani harflerle) anlatan ikinci bir sistemdir. Yazılı iletişim insanin yazıyı icat etmesi ile başlar. Yazı İ.Ö 3000 li yıllarda dünyanın iki ayrı bölgesinde görülmeye başlandı; Mısır'da "hiyeroglif" ve eski Irak kentlerindeki "çivi yazısı".

4. Sayfa
YAZININ TARİHÇESİYazının icadı, insanlık tarihinin en önemli dönemeci ve ilk bilgi devrimidir.Yazı ilk icat edildiği dönemlerde bitki yapraklarına (eski Mısırda Papirüs yapraklarına), taşlara, ve sıkıştırılmış toprak yüzeylere (tabletler) kazılarak yazılıyordu. Bilgiler kulaktan kulağa değişerek yayılırken, yazılı bir şekilde saklanmaya başlanması, bilginin doğru bir biçimde ve uzun yıllar saklanır olmasına olanak sağladı

5. Sayfa
YAZILI İLETİŞİMİN AVANTAJLARIGöndericinin ve alıcının mesajı tekrar tekrar okuma olanağı ve belgelerin saklanabilir olması yazılı iletişimde hataları en aza indirir.

6. Sayfa
YAZILI İLETİŞİMİN AVANTAJLARIYazılı iletişim, sözlü iletişime göre, alıcının onu okuması, algılaması, yorumlaması ve cevaplaması sebebiyle gecikmeli olarak kurulur. Bu Yüzden: Göndericinin mesajı tekrar gözden geçirme ve yeniden düzenleme olanağı vardır. Mesajın doğru ulaşmasını sağlar ve kanallardan geçerken oluşabilecek arıza ve anlam sapmalarından korur."Alıcının da tekrar okuma olanağının olması, mesajın doğru anlaşılmasını ve buna bağlı olarak da verilecek cevabın sağlıklı olmasını mümkün kılar.

7. Sayfa
YAZILI İLETİŞİMİN OLUMLU YÖNLERİAyrıca belgelerin saklanabilir olması (arşivleme), daha sonra çıkabilecek anlaşmazlıklarda kanıt oluşturduğu için sözlü iletişimde karşılaşılan pek çok sorun yazılı iletişimde yoktur. "Özellikle örgütsel iletişimde, "kurum içi“ ve "kurum dışı" iletişimi sağlamakta yazılı iletişimin önemi büyüktür.“ Uzun ve kapsamı geniş mesajlar bozulmadan alıcıya ulaşır.Yazılı mesajları çoğaltma ve aynı anda dağıtma imkanı vardır.

8. Sayfa
YAZILI İLETİŞİMİN OLUMSUZ YÖNLERİKalıcı olması, olumlu olmasının yanı sıra aynı zamanda olumsuz bir yanı da vardır; hatırlanmamasını istediğimiz mesajlar olmadık bir zamanda karşımıza çıkabilir.Sözlü ve yüz yüze iletişimde kullandığımız ve önemi yadsınamayacak olan vücut dili ve dil ötesi faktörlerin kullanılamaması mesajı olumsuz etkileyebilir.

9. Sayfa
YAZILI İLETİŞİMİN DEZAVANTAJLARI“Geri bildirimin olmaması veya geç olması sorun yaratabilir.”“Yazılı İletişim daha fazla zaman ve çaba gerektirir.”“Mesajı görmesini istemediğimiz kişilerin eline geçebilir.”

10. Sayfa
TOPLUMSAL HAYATTA KARŞILAŞILAN YAZI TÜRLERİYazı, toplumsal hayatta çeşitli türlerde karşımıza çıkar; Gazeteler ve çeşitli dergilerde yer alan her türlü haber, röportaj, makale, eleştiri ve köşe yazılarıEdebiyat alanındaki roman, hikaye, öykü, şiir, deneme vb gibi, kalıcılığını uzun süre koruyabilen sanatsal yazılar.

11. Sayfa
TOPLUMSAL HAYATTA KARŞILAŞILAN YAZI TÜRLERİAyrıca, çeşitli araştırmalara ve istatistiklere yön verebilen anketler yazılı iletişimin önemli öğelerindendir.Bunun dışında çeşitli bildiriler, broşürler, afişler, kitle iletişiminde önemli yer tutar. Özel ve resmi mektuplar, özgeçmişler, dilekçeler, tebligatlar ve buna benzer yazılar bir toplum içinde yaşayan her yetişkin insanın yaşamı boyunca karşılaştığı yazı türleridir.

12. Sayfa
TOPLUMSAL HAYATTA KARŞILAŞILAN YAZI TÜRLERİ Fakat "yazılı iletişimde" yazılış amacı bakımından gruplamak gerekirse:İş yazıları,Resmi yazılar,Özel yazılar

13. Sayfa
İş Yaşamındaki Yazılar Ve ÇeşitleriSirküler Bülten Toplantı tutanakları Sipariş Mektubu Talep Mektubu Onay Yazısı Teyit (doğrulama) mektubu Formlar Teminat mektubu

14. Sayfa
Sirkülerİş ile ilgili değişiklik(ler)i veya yeni bir uygulamayı diğer kurum veya şubelere bildirmek amacıyla hazırlanır.

15. Sayfa
Bültenİşletmeler, çalışanlan arasındaki iletişimi arttırmak ve etkinleştirmek için, işletme içindeki önemli olayları, etkinlikleri, görev değişikliklerini belirli periyotlarla yayınladıkları küçük bir dergi şeklindeki bültenlerle duyururlar.

16. Sayfa
Toplantı Tutanakları:İş toplantılarından sonra, toplantının gündemini, görüş ayrılıklarını, alınan kararları ve katılımcıların isimlerini içeren bir tutanak hazırlanır. Bu belge onaylanır, arşivlenir ve birer kopyası da katılımcılara da gönderilir.

17. Sayfa
Sipariş Mektubu:Genellikle form şeklinde düzenlenmiş ve bir ürün ya da hizmet alımı için kullanılan yazılardır

18. Sayfa
Teklif Mektubu:Bir ürün veya hizmet satışını gerçekleştirmek amacıyla hazırlanmış, satış bedelini ve şartlarını da içeren yazılardır.

19. Sayfa
Talep Mektubu:Her hangi bir konuda fiyat sorma bilgi alma ve şartlan öğrenme amacıyla hazırlanan yazılardır.

20. Sayfa
Onay Yazısı:Talebin onaylanması durumunda verilen yazılardır.

21. Sayfa
Teyit (Doğrulama) MektubuAnlaşmaya varılmış bir işin onaylanması amacıyla yazılan mektuplardır.

22. Sayfa
Formlarİşletmelerde bazı yazılar çok sık kullanılmaktadır. Bu yüzden bazı yazılara işletmenin prensipleri doğrultusunda belli bir format uygulanır ve form haline getirilir. Kayıt formu, malzeme talep formu, iş başvuru formu, rezervasyon formları gibi önceden basılmış ve gerekli yerleri kullanıcının doldurmasına ayrılmış yazılardır.

23. Sayfa
Teminat MektubuBanka ve diğer finans kuruluşları tarafından Bir işyerine iş yaptıracak olan diğer işletme veya şahıslara verilen kredi mektubudur. Banka veya finans kuruluşu, bu işyerinin işi gerçekleştirecek parası olduğunu diğer şahıs veya işyerine doğrular.

24. Sayfa
RESMİ YAZILARDilekçeler Raporlar Tutanak (zabıt)SözleşmeŞartnameGenelgeVekaletname

25. Sayfa
DilekçelerBir isteğimizi ya da şikayetimizi resmi makamlara bildirmek için, sunduğumuz kısa bir yazıdır ve hepimiz yaşamımız boyunca pek çok defa dilekçe yazmak durumunda kalabiliriz.

26. Sayfa
DİLEKÇE YAZARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLERÇizgisiz beyaz kâğıt kullanılmalıdır. Kâğıdın arka yüzüne geçilmemeli, çok gerekliyse ikincikâğıt kullanılmalıdır.Sorun hangi kurumu ilgilendiriyorsa ona hitap edilerek başlanmalıdır.Yer ve tarih belirtilmelidir.Bilgisayarla ya da daktiloyla yazılmalı; el yazısı kullanılması halinde yazının kitap harfleriyle,açık, okunaklı olmasına özen gösterilmelidir.

27. Sayfa
DİLEKÇE YAZARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLERCiddi, resmi, saygılı bir dil ve üslup kullanılmalıdır.Sorun/durum ya da dilek kısa ve açık olarak ifade edilmelidir. Gereksiz ayrıntılara vekişiselliğe yer verilmemelidir.İstenen şey yasalara uygun olmalı; yasal çerçeve kesinlikle aşılmamalıdır. Bir şikâyet sözkonusuysa sorun mutlaka belgeler ve tanıklarla (tanıkların isimleri) kanıtlanmalıdır.Dalkavukluk ve yalvarmacılığa asla yer verilmemelidir

28. Sayfa
DİLEKÇE YAZARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLERBir konuda üst makamın bilgilendirilmesi amaçlanmışsa "....durumu bilgilerinize saygılarımla arz ederim",üst makamın bir sorunu çözmesi, bir işlemi başlatması isteniyorsa "gereğini saygılarımlaarzederim",yapılacak bir işlem için izin isteniyorsa "izninizi saygılarımla arz ederim“ gibi saygı ifadeleriyle son bulmalıdır.

29. Sayfa
DİLEKÇE YAZARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLERDoğru, düzgün, özenli ve net bir Türkçe ile yazılmalıdır.Yazım ve noktalama kurallarına dikkat edilmelidir.Mutlaka imzalanmalıdır.Dilekçe sahibi adını ve açık adresini belirtmelidir.Dilekçeye eklenecek ek belgeler yazının sonunda "ekler" başlığı altında maddeler halinde sıralanmalıdır.

30. Sayfa
DİLEKÇE ÖRNEĞİ

31. Sayfa
RaporlarBir konuyla ilgili inceleme, deney, araştırma, gözlem ve bunun gibi çalışmaların sonuçlarını resmi bir dille açıklayarak ilgili şahıs ya da makamlara bildirmeye yarayan yazılardır.

32. Sayfa
Raporların ÖzellikleriHakkında bilgi sahibi olunan, üzerinde araştırma yapılan bir konuyla, belirli bir uzmanlıkalanıyla ilgili olarak yazılır.Belirli bir araştırma sürecinin yanı sıra gözlem, deney ve incelemeye dayanır.Kaynaklardan yararlanmak esastır. Kaynakların, bilgi ve belgelerin, tanıkların vs. mutlakaaçık ve tam olarak belirtilmesi gerekir.(Yazılı kaynaklar: Kitap, makale, haber)(Sözel kaynaklar: Uzmanlarla görüşmeler, derlemeler vb)

33. Sayfa
Raporların ÖzellikleriToplanan bilgilerin değerlendirilmesi, sınıflandırılması gerekir.Gerek araştırma sürecinde gerekse sonuçların yazımı aşamasında planlı olmak gerekirSebep-sonuç ilişkisine dikkat edilmelidir. İddia-kanıt-sonuç sistemi izlenmelidir.Detaycı ve dikkatli olunmalıdır.Açıklık, kesinlik, inandırıcılık, güvenilirlik taşımalıdır.Ulaşılan kesin bir yargıyı içerir.Ciddiyet esastır.Açık, anlaşılır, düzgün ve doğru Türkçe kullanılmasına özen gösterilmelidir.Yazım ve noktalama kurallarına uyulmalıdır.

34. Sayfa
Tutanak (Zabıt) Tutanağın birkaç tarifi vardır;Meclis, kurul ve mahkeme gibi yelerde her söz alanın sözlerini olduğu gibi yazıya geçirilmesiyle oluşturulan bir belgedir.Konuyla ilgili görevlilerin hazırladığı ve imzaladığı "bir durumu" anlatan yazıdır. Tutanaklar kanıt yerine geçer.

35. Sayfa
Sözleşmeİki veya daha fazla kişi arasında yapılan ve koşullarına uyulması yasayla desteklenmiş anlaşmalardır. Sözleşme taraflardan birinin yaptığı önerilere karşı taraf yada tarafların da benimsemesiyle oluşur. Bir sözleşmede tarafların karşılıklı çıkarları vardır. Sözleşmenin geçerli olabilmesi için tarafların sözleşmeyi özgür iradeleri ile kabul etmiş ve imzalamış olmaları gerektirir.

36. Sayfa
ŞartnameBir işi yaptırma, mal veya hizmet satın alma gibi işleri gerçekleştirmek isteyen tarafın hazırladığı ve diğer tarafın uymak zorunda olduğu koşulların saptandığı resmi belge.

37. Sayfa
GenelgeYasa ve yönetmeliklerin nasıl uygulanacağı konusunda yol göstermek ve aydınlatmak ve dikkat çekmek amacıyla hazırlanıp ilgili makamlara gönderilen yazı.

38. Sayfa
VekaletnameBir kimsenin kendi yerine iş görebilmesi için başkasını görevlendirmesidir. Resmi olarak geçerli olabilmesi için noter hazırlanıp onaylanması ve vekaleti veren kişinin imzasını taşması gerek

39. Sayfa
YAZIŞMALARINDA NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?İşletmeler mektupların içeriği kadar biçim ve diğer şekil şartlarına da önem vererek, belli bir formu, standart olarak kurumlarına yerleştirmek isterler. Mektubun alan düzenlemesi başlıca aşağıdaki noktalarda değerlenebilir

40. Sayfa
YAZIŞMALARINDA NELERE DİKKAT ETMELİYİZKağıt ve Yazım Sınırları (Marjlar)Yazım DüzeniBaşlık (Antet)Tarih Yazımı İç AdresHitap SözcüğüDikkati Çekilen Kişi, Konu, İlgi, ReferansMektup MetniSonuçta Taltif Cümlesiİmza Daktilografın KimliğiEkler

0 kişi beğendi


01 | Yazılım

Yazılım, değişik ve çeşitli görevler yapma amaçlı tasarlanmış elektronik aygıtların birbirleriyle haberleşebilmesini ve uyumunu sağlayarak görevlerini ya da kullanılabilirliklerini geliştirmeye yarayan makina komutlarıdır.Yazılım, elektronik aygıtların belirli bir işi yapmasını sağlayan programların tümüne verilen isimdir. Bir başka deyişle, var olan bir problemi çözmek amacıyla bilgisayar dili kullanılarak oluşturulmuş anlamlı anlatımlar bütünüdür. Yazılım için çeşitli diller mevcuttur. Bunlardan bazıları Pascal, C++ ve Java'dır... - Yazıya Git..

02 | Yazılı anlatımda nasıl başarılı olunur

İyi ve başarılı bir yazı, iyi anlatılmış bir yazı demektir. Bir yazının ya da yapıtın konusu ne denli ilginç olursa olsun, eğer anlatımı iyi değilse o yazı okurun ilgisini çekmez, beğenilmez. İyi anlatım da birtakım üstün nitelikler taşır. Bu niteliklerin önemli olanları şunlardır:


1 - Açıklık
Anlatılanın kuşkuya, belirsizliğe yer vermeyecek biçimde anlaşılır olma özelliğidir. Değişik yorumlara açık, hem şu hem bu anlama gelen anlatım açık bir anlatım değildir. Düşüncelerin kolayca anlaşılabilmesi; o.. - Yazıya Git..

03 | Yazılım Araçları Nelerdir?

AnakartİşlemciRambellekSabit disk Flaş bellekAdaptörBataryaEkran kartıOptik sürücüDvd-rw - Yazıya Git..

04 | Yazılı Kompozisyon

İyi ve güzel yazabilmek sabır ve titizlik ister. İnsan, iyi yazmayı çabuk yazmakla öğrenemez. Aksine, iyi yazarak, çabuk yazmayı öğrenir. Bunun için yazılı anlatımda başarılı olabilmek, yazılı kompozisyon ilkelerini bilmek ve bunları yazma çalışmaları ile geliştirmek gerekir.
İyi yazı yazmak; "İyi düşünmek, doğru duymak, uygun anlatmak, aynı zamanda düşünce, ruh ve beğeni (zevk) sahibi olmak" demektir. İyi ve başarılı yazı yazabilmek için önce, doğru düşünmek ve duymak, sonra da en iyi biçimde bunları anlatabilmek gerekir. Yani,.. - Yazıya Git..

05 | İletişimin Fonksiyonları

A. İletişimin Temel Fonksiyonlarıİletişim kaynaktan hedefe bilgi aktarımıdır. Buna göre iletişim kurmanın dört temel fonksiyonu vardır.Bunlar;
Bilgi,
Motivasyon,
Kontrol,
Heyecanlandırmadır.
B. İletişimin bireysel ve toplumsal fonksiyonları


BİREYSEL FONKSİYONLAR

TOPLUMSAL FONKSİYONLAREnformasyon toplamak ve dağıtmak

Toplumu bilgilendirmekDuygu ve düşünceleri paylaşmak

Öğrenme sürecini.. - Yazıya Git..

06 | İletişimin Temel Ögeleri nelerdir

İletişimi iyi kurmak için bu ögeleri bilmemiz gereker.Peki iletişimin temel ögeleri nelerdir? - Soruya Git..

08 | İletişimin toplumsal fonksiyonları

İletişimin toplumsal fonksiyonları nelerdir? - Soruya Git..

10 | Yazılı kaynaklara 5 örnek

Yazılı kaynaklara örnekler - Soruya Git..


Benzer SorularArama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • ebru2376
  Belirtmemiş
 • Zalimm
  Belirtmemiş
 • mutsuzhatun1905
  Belirtmemiş
 • nejo2003
  Belirtmemiş
 • Sedasezohazo
  Belirtmemiş
 • zeus
  Belirtmemiş
 • Mehmetkaptan55
  Belirtmemiş
 • SakinolRey
  Belirtmemiş
 • rehber2
  Belirtmemiş
 • ihsansss
  Belirtmemiş
 • BiLirim0743
  Belirtmemiş
 • keskin
  Belirtmemiş
 • nightmare
  Belirtmemiş
 • viento
  Belirtmemiş
 • Darthwader
  Belirtmemiş
 • iremugras123
  Kütahya