Nedir.Org
 • 1
19022
8
Okunma
2976
Cevap
5
Soru :

Yazılı kompozisyon özellikleri

Yazılı kompozisyonların özellikleri nelerdir?
Bölüm: Edebiyat
Durum: Çözüldü
Tarih: 8 ay önce
0 kişi takip ediyor

Verilmiş Cevaplar


362020-05-07 15:03:24 #
Cevap : Yazılı kompozisyonun özellikleri şunlardır:
 1. Bir konusu ve konuyu ifade eden bir başlığı vardır.
 2. Bir yazı planı vardır ve giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşur.
 3. Noktalama işaretleri ve imla kurallarına uyulur.
 4. Çok uzun cümlelerden kaçınılır.
 5. Anlatıma dikkat edilir.
 6. Kağıt düzenine dikkat edilir.
 7. Özgün olmalıdır bir başkasının düşünce veya yazısı değildir.
 8. Öznel yani subjektiftir kişinin kendi düşüncelerini ifade eder.
Beste 1 kişi beğendi
202020-05-07 13:28:55 #
Cevap :

Yazılı Kompozisyon

İyi ve güzel yazabilmek sabır ve titizlik ister. İnsan, iyi yazmayı çabuk yazmakla öğrenemez. Aksine, iyi yazarak, çabuk yazmayı öğrenir. Bunun için yazılı anlatımda başarılı olabilmek, yazılı kompozisyon ilkelerini bilmek ve bunları yazma çalışmaları ile geliştirmek gerekir.

İyi yazı yazmak; "İyi düşünmek, doğru duymak, uygun anlatmak, aynı zamanda düşünce, ruh ve beğeni (zevk) sahibi olmak" demektir. İyi ve başarılı yazı yazabilmek için önce, doğru düşünmek ve duymak, sonra da en iyi biçimde bunları anlatabilmek gerekir. Yani, "yazmadan önce, düşünmeyi öğrenmek" başta gelen özelliktir.

Güzel yazmak bir sanattır. Özel bir yetenek ister. Örneğin; şiir, hikâye, roman yazmak... Fakat, iyi ve doğru yazmak ise, yeteneğe bağlı değildir. Yazma zevk ve alışkanlığına sahip olan, yazma tekniğini ve dil kurallarını bilen, plân ve paragrafların oluşmasıyla ilgili gerekli deneyimi bulunan herkes, zamanla başarıya ulaşır. İyi yazmak, kolay bir iş değildir. Kişinin kendini yetiştirmesi, geliştirmesi ve düzeltmesi gerekir. (E. KANTEMİR, Yazılı ve Sözlü Anlatım, s. 114 - 116)

Yazıda, iki türlü ifade şekli vardır:

1. Nazım

Nesirden farklı olarak, genellikle ölçülü, kafiyeli dizelerden oluşan ifade şeklidir. Nazımla oluşmuş eserlere Manzume adı verilir. Her manzume, şiir değildir.

ŞİİR: Duygu, düşünce ve hayallerin nazım yoluyla ahenkli ve etkili olarak anlatıldığı kompozisyon türüdür (edebî türdür).

Şiir yazabilmek için şu özelliklerin bulunması gerekmektedir:
a. Şiir yazacak kişi, her şeyden önce büyük bir bilgi birikimine sahip olmalıdır. Bu bilgileri kendi arasında sınıflandıracak olursak şunlar ortaya çıkmaktadır:
a.1. İçinde yaşamış olduğu toplumun genel yapısını, geçmişini, gelenek ve göreneklerini, kutsal bildiği değerleri iyi bilmelidir. Şiirinde, bu değerlere ters düşecek ifadelerden uzak durmalıdır.
a.2. Dil bilgisi, imlâ (yazım) kuralları ve noktalama işaretlerini hem teoride, hem de uygulamada iyi bilmelidir.
a.3. Zengin kelime hazinesine sahip olmalıdır. Kültür dilinde bulunan kelimeleri, şiirde kullanmasa da okuyup anlayabilecek düzeyde bilmelidir. Yani, kültür dili bilincine sahip olmalıdır.
a.4. Şiirinde kullanacağı kelimeleri seçerken; yaşayan, anlaşılan kelimeler olmasına dikkat etmelidir.
b. Şiir yazacak kişi, üstün bir deneyime sahip olmalıdır. Bu nedenle, başka şairlerin şiirleri çok okunmalı; şiir yazma denemesi çok yapılmalıdır. Yazdıkça, daha güzel şiirlerin oluşacağı unutulmamalıdır.
c. Şiirin üç önemli unsuru vardır: "Duygu, düşünce ve hayal". Şair, bunlardan birini ön plâna çıkarabilir.
Düşünceyi ön plâna çıkaran şairlerde, ideolojik endişeler önemlidir. (Örnek: Tevfik Fikret, Ziya Gökalp, Mehmet Âkif ERSOY, Nazım Hikmet, Necip Fazıl KISAKÜREK vb.)
Duygu ve hayali ön plâna çıkaranlarda ise estetik yapı (güzellik) önemlidir. (Örnek: Cenap Şahabettin, Ahmet Haşim vb.)
Bazen de duygu ve hayal coşkunluğu içinde düşünceyi uyumlu bir şekilde öne çıkaran şairler görülmektedir. (Örnek: Yahya Kemal BEYATLI vb.)
Şiir yazacak kişi, bu ana unsurlardan hangisine ve nasıl önem vereceğini iyi bilmelidir. Ayrıca, düşüncenin çok açık olduğu (sırıttığı) şiirlerin herkes tarafından her çağda tutulmayacağına dikkat edilmelidir.
d. Bunların ötesinde, şiir yazmanın bir yetenek olduğu unutulma-malıdır.
NOT: Şiir örnekleri için "Metinler" başlıklı bölümü inceleyiniz.

2. Nesir (Düz Yazı)

Roman, hikâye, makale, fıkra, deneme, söyleşi (sohbet), görüşme (mülâkat), mektup, dilekçe, eleştiri (tenkit), anı (hatıra), biyografi, gezi yazısı, röportaj, inceleme, rapor, atasözü, vecize vb. türler bu gruba girmektedir.

0 kişi beğendi
32020-07-07 10:04:53 #
Cevap :

Yazılı Kompozisyon Biçim / Görünüş Özellikleri


 1. Kompozisyon, kesinlikle düz, beyaz ve çizgisiz bir A4 kağıda yazılmalıdır. Eğer düz yazma konusunda sorun yaşıyorsanız altına çizgili kağıt koyabilirsiniz; fakat bunun iz bırakmadığından emin olmalısınız.
 2. Kullanacağınız kağıdın sol yanından 4 cm, sağ yanından 1,5 cm; üst tarafından 4 cm ve alt kısmından 3 cm kenar boşluğu bırakmalısınız. Bu boşlukları bırakmanızın mantıklı bir gerekçesi vardır. Kompozisyon kağıdınızın dosyalanması veya herhangi bir kenarına not alınması gerektiğinde kenarlarında yeterli boşluk olmalıdır.
 3. Kompozisyonu eğer bir sınav sorusu olarak yazıyorsanız siyah kurşun kalem kullanmalısınız. Eğer bir yarışmaya falan katılacaksanız, bunu tükenmez kalemle de yazmanız mümkündür. Renkli kalem kullanımı, kompozisyonu sunacağınız kişi veya kurumun açıklayacağı kurallarla belirlenir.
 4. Başlık tam ortalı olmalı, ilk harfleri ya da tamamı büyük harflerle yazılmalıdır.
 5. Paragraf başlarında mutlaka 3 cm kadar boşluk bırakılmalıdır. Bu boşluklar tüm paragraflarda eşit olmalı ve yukarıdan bakıldığında tüm paragrafların aynı hizada başladığı görülmelidir.
 6. Paragrafın içerisindeki satırların arasına boşluk bırakılmaz. Tüm satırlar alt alta gelecek şekilde yazılır ve aralarındaki boşluklar aynı olmalıdır. Yalnız paragraf bitiminde bir satır boşluk bırakılır.
 7. Satır sonuna sığmayan kelimeler doğru bir şekilde kısa çizgiyle ayrılır ve aşağı kaydırılarak yazılır. Özel isimler, yabancı kelimeler vs. ayrılmaz. Ayrıca üst satırda bir harf kalamaz.
 8. Yazıda mutlaka yazım ve noktalama kurallarına uymanız gerekir. Cümleler büyük harfle başlar, uygun yerlerde noktalama işaretleri kullanılır. Sayıların ve özel adların yazımına dikkat edilir, vs.
 9. Eğer kompozisyonu elde değilde bilgisayarda yazıyorsanız, vurgulanmak istenen kısımların kalın veya alıntı sözlerin eğik yazı biçimleriyle gösterilmesi mümkündür.
 10. Kağıdın temizliği çok önemlidir. Kağıtta kalem lekesi, buruşukluk, kat izi veya başka herhangi bir leke olmaması gerekir. Bunun için yazarken elinizin temiz olduğundan ve kağıtta iz bırakacak şeyleri uzak tutmakta fayda var.
 11. Kompozisyonun bittiği yerin sağ alt kısmına adınızı ve soyadınızı yazabilirsiniz. Adınızın ilk harfi, soyadınızın ise tamamı büyük harfle yazılır. Ayrıca kompozisyonlara kesinlikle imza atılmaz.
 12. Yazınız okunaklı, anlaşılır olmalıdır. El yazısı veya düz yazı kullanabilirsiniz. Yazıdaki harfler standart olmalıdır, yani boyutları ve şekilleri belirgin olmalıdır. Çirkin bir yazı, kompozisyonun anlamını gölgeleyebilir.
0 kişi beğendi
22020-07-07 10:05:56 #
Cevap :

Yazılı Kompozisyon İçerik / Anlam Özellikleri

 1. Öncelikle kompozisyonu yazma amacınızı belirlemeniz gerekmektedir. Çünkü yazının içeriği, anlatım biçimi, kullanacağınız kelimeler vs. hep buna göre şekillenecektir.
 2. Kompozisyonun konusu hakkında bilgi edinmeli, araştırma yapmalı veya beyin fırtınası yaparak bir taslak plan oluşturmalısınız. Müsvette bir kağıda, yazınızda ele alacağınız konu başlıklarını, vereceğiniz örnekleri vs. kısa notlar hâlinde belirtmelisiniz.
 3. Kullanacağınız anlatım biçiminin konunun özelliğine uygun olması gerekir. Örneğin bilgi verme amaçlı bir yazı yazılıyorsa, burada açıklayıcı anlatım biçimi kullanılabilir. Fakat deneme tarzında bir duygu / düşünce yazısı kalem alınacaksa, burada tartışmacı veya betimleyici anlatım biçimi de kullanılabilir.
 4. Kompozisyonda kullanacağınız kelimeler, konunun özelliğine ve anlatım biçimine uygun olmalıdır. Yabancı sözcük kullanmak metnin ileteceği mesajı gizler, anlaşılmasını zorlaştırır ve yazıya yapmacık bir görüntü verir. Gereksiz yabancı sözcük kullanmaktan kaçınmak gerekir.
 5. Düşünceler yalın, açık ve duru bir şekilde ortaya konulmalı ve akıcı bir üslup benimsenmelidir. Düşüncenin akışını bozacak gereksiz ayrıntı ve örneklerden kaçınmalı, konunun bütünlüğü korunmalıdır.
 6. Düşünceyi geliştirme yollarından kesinlikle yararlanmalısınız. Konunun özelliğine uygun olmak üzere, örneklendirme, tanımlama, benzetme, sayısal verilerden yararlanma, tanık gösterme… vs. yöntemler yazının etkileyiciliğini, inandırıcılığını ve anlaşılırlığını arttıracaktır.
 7. Yazının uygun yerlerinde deyim ve atasözleri kullanmanız, az sözle çok şey anlatmanızı ve yazıda zengin bir söz dağarcığı kullanmanızı sağlayabilir. Ayrıca aynı kelimeleri sık sık tekrar etmek yerine, eş veya yakın anlamlılarını kullanmanız yazının yetenekli bir yazarın kaleminden çıktığı izlenimi verir.
 8. Yazıyı “giriş, gelişme, sonuç” olmak üzere en az üç bölüme ayırmanız gerekir. Her bölümün bir paragraftan oluşması fikri doğru değildir. İki paragraflık bir giriş, beş paragraflık bir gelişme, bir paragraflık bir sonuç mümkündür. Bu bölümler kesinlikle yazıda gösterilmez, okuyan tarafından anlaşılır.
 9. Anadiline hâkim olan bir yazar, yazısında anlatım bozukluğu yapmamalıdır ve Türkçenin kurallarına uygun cümleler oluşturmalıdır.
 10. Yazınız bir ana fikir ve ona bağlı yardımcı fikirler etrafında toplanmalıdır. Konudan uzaklaşmanıza neden olacak gereksiz örnekler, olaylar vs. anlatılmamalıdır. Anlatımın akışına uygun geçişler yapılmalıdır.
 11. Yukarıda sıralanan başlıklar, iyi bir kompozisyonun özellikleridir. Bu özelliklere büyük ölçüde uyan bir yazı, gerçekten başarılı olmuş kabul edilir. Ayrıca iyi yazmanın ilk koşulunun, gerçek bir okur olmaktan geçtiğini hatırlatmak isterim. Çünkü bilgi olmadan düşünce olmaz, düşünce olmadan da kompozisyon yazılmaz. 
0 kişi beğendi
12020-07-07 10:11:58 #
Cevap : İyi bir kompozisyonun özellikleri slayt/sunum (powerpoint/pptx) dosyasını aşağıya ekledim başarılar..

Sunum İçeriği

1. Sayfa
İYİ BİR KOMPOZİSYONUN ÖZELLİKLERİ :

2. Sayfa
1. KAĞIT DÜZENLİ KULLANILMALIDIR

3. Sayfa
A-KAĞIDIN ÜSTLERİNDEN VE KENARLARINDAN BOŞLUK BIRAKILMALI.

4. Sayfa
B-SATIRLAR DÜZGÜN OLMALI.

5. Sayfa
2. YAZIM VE NOKTALAMA KURALLARINA UYULMALIDIR.

6. Sayfa
EN ÇOK YAPILAN YAZIM HATALARI ŞUNLARDIR:

7. Sayfa
BÜYÜK HARFİN KULLANIMI,SORU EKİ “Mİ” NİN YAZIMI,BAĞLAÇ OLAN “DE” NİN YAZIMI,BAĞLAÇ OLAN “Kİ”NİN YAZIMIKESME İŞARETİNİN KULLANIMI,ÖZEL İSİMLERİN YAZIMI,

8. Sayfa
3. YAZI GÜZEL OLMALIDIR.

9. Sayfa
4. ANLATIM BOZUKLUĞU YAPILMAMALIDIR.

10. Sayfa
TERKRARLAROLMAMALIDIR.

11. Sayfa
5.KOMPOZİSYONA MUTLAKA BİR BAŞLIK VERİLMELİDİR.

12. Sayfa
BAŞLIK, KISA VE ÖZ OLMALIDIR. YANİ YAZIDA ANLATILANLARI ÖZETLEMELİDİR.

13. Sayfa
6.PLANLI BİR ŞEKİLDE(GİRİŞ, GELİŞME, SONUÇ)YAZILMALIDIR.

14. Sayfa
7.ANLATIMI RENKLERNDİRİCİ YÖNTEMLER KULLANILMALIDIR.

15. Sayfa
ANLATIMI RENKLENDİRİCİ YÖNTEMLERDEN BAZILARI:

16. Sayfa
1.ÖYKÜLEME:Köyün birinde bir yaşlı adam varmış. Çok fakirmiş ama Kral bile onu kıskanırmış... Öyle dillere destan bir beyaz atı varmış ki, Kral bu at için ihtiyara nerdeyse hazinesinin tamamını teklif etmiş ama adam satmaya yanaşmamış…

17. Sayfa
2.BETİMLEME:(TASVİR)Arkada soğuk bir sonbahar göğü çizili; ötelerde, sıradağlar üstünde kaçan bulutları kovalayan rüzgar. Önde, kurumuş pelinlerle kaplı bozkır, son yağmurlarla ıslanmış, kararmış yol; iki yanında kırık çalılar. Çamurlu yolda iki yolcunun ayak izleri durmakta. Yol uzaklarda silinip giderken izler de belirsizleşiyor.

18. Sayfa
3.TARTIŞMA:

19. Sayfa
Aslında, günümüz itibarı ile asıl irdelenmesi gereken toplumdur bu noktada... Bizler, toplum olarak acaba ne kadar iyi örnek olabiliyoruz çocuklara? Onların saf zihinlerinin güzelliklerle donanmasına yardımcı olabiliyor muyuz ? Hayır, bizler toplum olarak, ne yazı ki saf zihinlerin güzelliklerle donatılması bir yana, bu zihinlerin bulanması için adeta çırpınıyoruz. Öyle değil mi? Okulda, öğretmen çırpınıyor barışı sevgiyi aşılamak için; fakat bizler, en ufak meselelerde kavga etmek için bahane arıyoruz. Hele televizyonlara ne demeli bu konuda? Lütfen yayınlanan filmleri, dizileri, haberleri, eğlence programlarını dikkatle izleyiniz. O zaman göreceksiniz kavganın, öfkenin, ahlaksızlığın nasıl reklamının yapıldığını...Öğretmen ne kadar çırpınsa da boştur artık...O ne kadar uzak durun dese de kavgadan, dövüşten, sigaradan alkolden,uyuşturucudan nafiledir; zira ekranlar tutsak etmiştir onları, temiz dimağlar, en ünlü sanatçıları, kavga ederken, sigara içerken, alkol kullanırken görür bu ekranlarda... Farkında değildir en sevdiği dizide, hep vurmanın, kırmanın, acının, öfkenin reklamının yapıldığının. Farkında olmadan temiz ruhu, bu kötü hasletlerle dolar ne yazık ki....

20. Sayfa
4.BENZETME:

21. Sayfa
5.KİŞİLEŞTİRME:Hasan mutluluktan uçuyordu. Kuşlar hep bir ağızdan şarkı söylüyorlardı.

22. Sayfa
6.KARŞILAŞTIRMA:

23. Sayfa
7.TANIK GÖSTERME:Cumhuriyet dönemi şairlerimizden Y. Kemal :” Türkçe, ağzımda anamın ak sütü gibidir” diyerek ne de güzel ifade etmiştir Türkçemize olan sevgisini.

24. Sayfa
8.ÖRNEKLENDİRME:

25. Sayfa
BAZI KOMPOZİSYON ETKİNLİKLERİ

26. Sayfa
1. ATASÖZÜ VEYA VECİZE YORUMLATMA

27. Sayfa
“TEK TAŞLA DUVAR OLMAZ” SÖZÜNÜ KOMPOZİSYON KURALLARINA GÖRE AÇIKLAYINIZ.

28. Sayfa
2.OTOBİYOGRAFİ YAZDIRMA

29. Sayfa
3.OKUNAN BİR KİTABIN ÖZETLENMESİ

30. Sayfa
4.ANI YAZDIRMA

31. Sayfa
5.İZLENEN BİR FİLMİN, ROMANIN VEYA ÖYKÜNÜN ÖZETLETİLMESİ,

32. Sayfa
6.BETİMLEME ÇALIŞMALARI

33. Sayfa
OLAY BETİMLEMESİ,MEKAN BETİMLEMESİ,İNSAN BETİMLEMESİ,HAYVAN BETİMLEMESİ, EŞYA BETİMLEMESİ,

34. Sayfa
7.VERİLEN KELİMELERDEN HİKAYE YAZDIRMA

35. Sayfa
“gece, yağmur, sessiz, hasta, toplantı,yemek” kelimelerini de kullanarak bir hikaye yazınız.

36. Sayfa
8.BİR BÖLÜMÜ VERİLEN HİKAYEYİ TAMAMLAMA ÇALIŞMASI

37. Sayfa
BİR BAŞARI HİKAYESİ Heyecanlıydı. Bir o kadar da huzurlu. Biraz sonra üzerine titrediği, üç yıldır beyninin ve yüreğinin içindekileri harmanlayıp, bir süt gibi içirdiği öğrencisi, İrespublika Olimpiyatları'nda kazandığı birincilik ödülünü almak için sahneye çağrılacaktı… Başlangıcı verilen bu hikayeyi tamamlayınız.

38. Sayfa
9.RESİMDEN FOTOĞRAF YAZDIRMA

39. Sayfa
Yukarıdaki resimden hareketle bir hikâye yazınız.

40. Sayfa
10.VERİLEN ŞİİRİN ÖYKÜLEŞTİRİLMESİ:

41. Sayfa
Anne Sevgisi KelebekBir annenin iki yavrusu varmış, Oh! Ne süslü kelebek;En küçüğü beş yaşında kadarmış. Üstü mavi, al benek!Bir gün anne küçüğünü severken, Aman, tutsam şunu ben,Çocuk demiş; Hemen uçup gitmeden!..-Güzel anne, seni ben Böcek kaçar, o koşar,Ne kadar çok sevdiğimi bilmezsin, Göğe avuç, el açar:Belki beni sen o kadar sevmezsin… Fırlat kasket, mendil bez;-Neden oğlum? Ne tükenmez bir heves!-Çünkü yavrun ikidir; Sonra tutar böceği!Senin gönlün iki aşk ile çarpar, Bakar solmuş beneği!Benim yalnız bir sevgili annem var!.. Çocuk ağlar: nafile! Giden gelir mi ele İbrahim Alâaddin (Gövsa) VERİLEN ŞİİRDEN HAREKETLE BİR HİKAYE YAZINIZ.

42. Sayfa
11.EMPATİ YAPTIRIP KOMPOZİSYON YAZDIRMA:

43. Sayfa
“BİR BABA OLSAYDINIZ…”“BİR ŞAİR OLSAYDINIZ…”“BİR VALİ OLSAYDINIZ…”“BİR ÖĞRETMEN OLSAYDINIZ…” vb

44. Sayfa
12.DENEME TARZI YAZILAR YAZDIRMA:

45. Sayfa
SİZCE GERÇEK MUTLULUĞA NASIL ULAŞILABİLİR?

46. Sayfa
TÜRKÇE ZÜMRESİ

0 kişi beğendi


Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

01 | Kompozisyonda Dikkat Edilecek Kurallar

Kompozisyonda Dikkat Edilecek Kurallar:1. Giriş bölümünde; konuya genel bir başlangıç yapılır,giriş bölümünü okuyan biri gelişmede nelerden bahsedebileceğimizi anlayabilmelidir,bu bölümde örnek verilmez,ayrıntılara girilmez, ancak,şunun için,bundan dolayı gibi açıklama gerektirecek ifadeler kullanılmamalıdır.Bu bölüm tek paragraftan oluşur.giriş bölümü tek cümleden oluşmamalı.2. Gelişme bölümünde; konu açıklanmaya başlanır,örnekler verilebilir,atasözü, özdeyiş veya gözlemlerden yararlanılabilir,bu bölümde birden fazla yardımcı fikir.. - Yazıya Git..

02 | Kompozisyon

Kompozisyon Nedir
1. Ayrı ayrı parçaları bir araya getirerek bir bütün oluşturma biçimi ve işi.
2. Öğrencilere duygu ve düşüncelerini etkili ve düzgün bir biçimde anlatmaları için yaptırılan yazılı veya sözlü çalışma, tahrir, kitabet.
3. Sanat yapıtında, parçaların bir bütün içinde düzenli olarak bir araya getirilmesi.
4. XX. y.y. başına dek, betiler kullanılarak yapılan resim.
5. Çağımızda renk, çizgi ve yüzeylerin dengeli ve uyumlu biçimde bir araya getirildiği resim.
Kompozisyonun TanımıYazıya Git..

03 | Yazılım

Yazılım, değişik ve çeşitli görevler yapma amaçlı tasarlanmış elektronik aygıtların birbirleriyle haberleşebilmesini ve uyumunu sağlayarak görevlerini ya da kullanılabilirliklerini geliştirmeye yarayan makina komutlarıdır.Yazılım, elektronik aygıtların belirli bir işi yapmasını sağlayan programların tümüne verilen isimdir. Bir başka deyişle, var olan bir problemi çözmek amacıyla bilgisayar dili kullanılarak oluşturulmuş anlamlı anlatımlar bütünüdür. Yazılım için çeşitli diller mevcuttur. Bunlardan bazıları Pascal, C++ ve Java'dır... - Yazıya Git..

04 | Kompozisyonda Konu

Konu, bir konuşmada, bir yazıda, bir eserde ele alınan düşünce, olay veya durumdur. Üzerinde söz söylenebilecek veya yazı yazılabilecek bir duygu, bir düşünce, bir haber, bir sorun, bir eşya, bir olay... kompozisyon için konu olabilir.
Yazmaya başlamadan önce konunun tespiti ve sınırlaması yapılmalıdır. Hakkında yazı yazmaya değer, ilginç, yazanın yeteneklerine ve geliştirilmeye uygun, bol kaynaklı konuların seçilmesinde yarar vardır.
Planlamanın daha kolay ve doğru yapılması, konunun iyi anlaşılmasına, sınırlarının iyi tespit.. - Yazıya Git..

05 | Yazılım Araçları Nelerdir?

AnakartİşlemciRambellekSabit disk Flaş bellekAdaptörBataryaEkran kartıOptik sürücüDvd-rw - Yazıya Git..

06 | Yazılış çeşitlerine göre tarih

Yazılışlarına göre tarih çeşitleri - Soruya Git..

07 | Yazılı İletişimin Avantajları ve Dezavantajları

Yazılı iletişimin avantajları ve dezavantajları nelerdir ? - Soruya Git..

08 | Kompozisyon yazmanın temeli ne

Kompozisyon yazmanın temeli nedir? - Soruya Git..

09 | Kompozisyon yazma kuralları nedir ?

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz. - Soruya Git..

10 | Kompozisyon nasıl yazılır

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz. - Soruya Git..
Geri
Geçmiş
Soru Sor
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • emrah07
  emrah07
  Belirtmemiş
 • Berat Kaya
  Berat Kaya
  Belirtmemiş
 • esoes
  esoes
  Belirtmemiş
 • Edayilmaz
  Edayilmaz
  Belirtmemiş
 • zekeriya500
  zekeriya500
  Belirtmemiş
 • Faruk Celik
  Faruk Celik
  Belirtmemiş
 • Emre Talo
  Emre Talo
  Belirtmemiş
 • Deniz mavi
  Deniz mavi
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • Büşra Dere
  Büşra Dere
  Belirtmemiş
 • Fatih Çam
  Fatih Çam
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya
Sitemizi kullanarak, Çerez Politikamızı , Gizlilik Politikamızı ve Hizmet Şartlarımızı okuduğunuzu ve anladığınızı kabul edersiniz.. Detay. ×