Nedir.Org
 • 1
3240
1
Okunma
1074
Cevap
2
Soru :

Yeniçerilerin nizamı cedit hareketine karşı tavır almasının asıl nedeni nedir

yeniçerilerin nizamı cedit hareketine karşı tavır almasının asıl nedeni nedir
Bölüm: Osmanlı İmp
Durum: Çözüldü
Tarih: 2 ay önce
0 kişi takip ediyor

Verilmiş Cevaplar


172020-11-24 11:02:03 #
Cevap : Nizam–ı Cedit, bir bakıma "Nizam–ı Devlet" hükmündeydi. Dolayısıyla, Padişah III. Selim ve onun seçmiş olduğu devlet erkânı başta olmak üzere, vizyonu geniş aydınlar ile ufku açık ulema kesimi, Nizam–ı Cedit politikalarının başarıya ulaşmasını istiyor ve bu uğurda büyük gayret sarf ediyordu.

Buna mukabil, körüklenen fitne–fesat hareketi de dinmek, durmak bilmiyordu. Fitnenin kol gezdiği yerlerin başında ise, ne yazık ki gizli komitelerin içine sızdığı Yeniçeri Ocağı geliyordu.

1807 senesine gelindiğinde, Ocak, fokur fokur kaynamaya başlamıştı.

Nizam–ı Cedit Ordusunun merkezi, bugün hâlâ kullanılmakta olan Üsküdar'daki Selimiye Kışlasıydı. Mazide büyük fetihlerde bulunan, muazzam zaferlere imza atan, savaş meydanlarında düşmanın korkulu rüyâsı olan Yeniçeri ordusu, 1800'lü yılların başı itibariyle, bir fecî âkıbete doğru adeta sürüklenir hâle gelmişti.

Beş asırlık ömre sahip bu şanlı Ocağın içinde çürüme, bozulma emareleri görünürken, hariçten de bozgunculuk ateşi alevlendirilmeye çalışılıyordu.

Kısaca, kendisi için bir yenilenme ihtiyacının artık zarurî hale geldiği Yeniçeri Ocağı, iç ve dış kaynaklı fitnelere alet olduğu için, yapılan bütün yenilikleri engellemeye çalışan muarız bir unsura dönüşmüş gibiydi.

Sultan III. Selim zamanındaki Yeniçeri Ocağının genel tablosuna bakıldığında, şu hususların bilhassa dikkat çektiğini görüyoruz:
 1. Askerler, sefere gitmede, savaşa katılmada eskisi kadar istekli görünmüyor. Katıldığı savaşlarda da, çoğu kez hezimet yaşanıyor.
 2. İstanbul'daki (merkezdeki) Yeniçeri Ağaları ticaretle, Anadolu ve Rumeli'de bulunanlar ise ziraatle meşgul olmayı tercih ediyor.
 3. Yeniçeri subayları, hariçten yapılan menfî telkinlerin tesiri altına giriyor. Başta İngiliz, Fransız ve Rus asıllı olmak üzere, İstanbul'daki yabancı sefirler (elçiler), Yeniçeri Ağalarından bazılarını etkileyerek Ocağın fitilini sinsice ateşliyor.
 4. Osmanlı Devleti, diplomatik yollarla hangi ülke ile bir yakınlaşma içine girse, bunu kıskanan başka ülkenin temsilcileri kendi menfaatleri doğrultusunda Yeniçeri askerlerini kışkırtmaya çalışıyor. Bunda da büyük ölçüde muvaffak olabiliyor.
 5. Yeni ve profesyonelce tâlime, büyük ve köklü düzenlemeye kendileri de tabi tutulan Yeniçeri Ocakları, kısa bir müddet sonra bu uygulamayı terk ediyor. Ardından, Nizam–ı Cedit talimlerine de karşı gelerek yapılan şu tarz propagandaların etkisi altına giriyor: "Yeni tâlim şekli, kâfirlerin tâlimine benziyor. Yeni kıyafetler de gâvurların libası gibi. Biz bunu kabul edemeyiz, zinhar buna razı olamayız!

Kışkırtmalarla nizâm bozuldu

Çeşitli iç ve dış unsurların birleşmesiyle, Yeniçeri'den başlayan hoşnutsuzluk havası genele yayıldı ve önemli ölçüde taban buldu.
İsyan ve ihtilâl sesleri ayyuka çıktı. Nizam–ı Cedit'e karşı ayaklanan kalabalık çetenin başına ise, Kabakçı Mustafa isminde dengesiz bir adam bulup monte edildi.

Kabakçı'nın liderliğindeki isyan hareketine, Akka yenilgisini (Lübnan, 1799) bir türlü hazmedemeyen Fransızların İstanbul'daki sefiri Sebastiani de el altından destek sağlıyordu.

Ayrıca, Sadâret Kaymakamı makamında bulunan Selanikli Köse Musa da ikili oynuyordu. Bir yandan Padişah'ı ve ordu komutanlarını teskin edecek telkinlerde bulunuyor, bir yandan da âsileri tahrik edici bir tutum sergiliyordu.

İsyanın çığ gibi büyüdüğünü ve tehlikeli bir vaziyet aldığını fark eden Sultan III. Selim, yine Köse Musa'nın telkiniyle Nizam–ı Cedit ordusunu kaldırdığını bir fermânla ilân etti.

Buna rağmen durmayan, durmak bilmeyen âsiler, Topkapı Sarayına doğru yürüyüşe devam ettiler. Hükûmet merkezini basarak, yenilik taraftarı diye bildikleri devlet adamlarını katlettiler.

Ardından "Padişahı da istemezuuuk!" diye bağırmaya başladılar.

Bu vahim durum karşısında, yeni bir karar aşamasına geldiğini hisseden halim ve şefkatli padişah Sultan III. Selim, son çare olarak tahttan çekilmeye razı olduğunu  (29 Mayıs 1807) duyurdu. Bu kararının en mühim gerekçesi şuydu: Daha fazla kardeş kanı dökülmesin.

Velhasıl, 15 yıl önce çok büyük ümitlerle başlatılan Nizam–ı Cedit hareketi, kanlı, çok hazin ve çok derin bir kırılmayla son buldu.

0 kişi beğendi
12020-11-24 15:09:19 #
Cevap : Yeniçeriler kendi güç ve çıkarlarının yokolacağını anladıkları için yani yeni ocağı kendilerinin yerini alacak bir rakip olarak gördükleri için yeni ocağa karşı tavır aldılar. Bu ocağın kurulması zaten düşman bildikleri sadrazam Alemdar Mustafa Paş'ya  karşı düşmanlıklarının artmasına sebep oldu. Ayrıca Alemdar’ın kurduğu idare ile nüfuzunun artmasından çekinen Sultan II. Mahmud da Yeniçerilerin yanında yer aldı. Böylece Sadrazam,  eski Nizam-ı Cedit kadrosu, saray ricali ve padişah arasında bilek güreşini andıran bir iktidar ve güç savaşı yaşanmaya başladı.
0 kişi beğendi


Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

01 | Karşılaştırma Cümleleri

Karşılaştırma Cümleleri (Özet) : İki kavram, nesne, eser, kişi arasında yapılan kıyaslamaya karşılaştırma denir. Karşılaştırmada benzerlik, farklılık, üstünlük gibi değişik durumlar ifade edilir. Yani karşılaştırmanın hangi yönden yapıldığı ortaya konur. Bu durumda benzetme ve karşılaştırma edatları kullanılır.

Karşılaştırma Cümleleri (Detay)Aralarında ilişki kurulabilecek iki varlığın, eserin, insanın ortak ve farklı yönlerinin açıklanmasıdır. Karşılaştırma için mutlaka iki insan, iki grup, iki yapıt, iki kavram.. - Yazıya Git..

02 | Asılma

1. Asılmak işi, bir işe sıkı sıkıya sarılma, önem verme 2. Birine askıntı olma, peşinden koşma.3. Mastürbasyon - Yazıya Git..

03 | Karşıt Anlamlı Cümleler

KARŞIT ANLAMLI CÜMLELER

Anlam bakımından birbirinin zıddı olan sözcüklerin kullanıldığı cümlelerdir. Bu tür cümlelerde konu genellikle aynı, fakat konuya bakış açısı farklıdır.

Adamın yüzündeki yumuşak ifade bizimle konuşurken birdenbire sertleşmişti.
Dışarısı günlük güneşlik, sımsıcak, halbuki burada paltolarımız bile bizi ısıtmaya yetmiyor.
Derin boğazlara girdiğinde coşup köpüren ırmaklar, düze inince miskinleşiyor.
- Yazıya Git..

04 | Karşıtlık Bildiren Cümleler

Nitelik ve durumları birbirine büsbütün aykırı olan kavram­ların bir arada kullanılmasıdır. Karşıtlıkta bir kişi ya da kavram ile ilgili aykırı kavramlar bir arada dile getirilir.

* O sakin, beyefendi, kibar insan gitmiş; kaba, kavgacı, kibirli biri onun yerini almıştı.
* Bir insanın karşıt durumları anlatılmıştır.
* Şu cümlede de karşıtlıklar vardır:
* İki saat önce ortalık çok sakindi, şimdi göz gözü gör­müyor; önce bir rüzgâr, ardından fırtına başladı.

Örnek Soru: (1983-ÖSS)Yazıya Git..

05 | Karşıdan Karşıya Nasıl Geçilir

Yolda Karşıdan Karşıya Nasıl Geçilir Yola inmeden önce kaldırımın / banketin kenarında durunuz.
Önce Sola, daha sonra sağa, tekrar sola bakılarak yol kontrol edilir, eğer araç gelmiyorsa veya çok uzak mesafedeyse yol dik olarak koşmadan hızlı adımlarla yürünür,
Yolun ortasına gelindiğinde tekrar sağa bakılarak,
yine koşmadan hızlı adımlarla yürünür ve geçiş tamamlanır. Çocuklar için trafik kuralları
Yaya geçitlerinin bulunduğu yerleden geçin
Işıksız kavşaklarda çapraz geçmeyin yaya geçitlerinin.. - Yazıya Git..

06 | Karşıt kültür gruplarına örnek

karşıt kültür gruplarına örnek - Soruya Git..

08 | Karşı kültür nedir

Karşı kültür ne demek - Soruya Git..

09 | Karşıdan karşıya geçerken dikkat edilmesi gereken kurallar

karşıdan karşıya geçerken dikkat edilmesi gereken kurallar nelerdir - Soruya Git..

10 | Karşılaştırma nedir

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz. - Soruya Git..
Geri
Geçmiş
Soru Sor
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • ZEYNEP KARABULUT
  ZEYNEP KARABULUT
  Belirtmemiş
 • nejo2003
  nejo2003
  Belirtmemiş
 • Nur Dogn
  Nur Dogn
  Belirtmemiş
 • zekeriya500
  zekeriya500
  Belirtmemiş
 • Mecruh
  Mecruh
  Belirtmemiş
 • umut72647
  umut72647
  Belirtmemiş
 • Karadut
  Karadut
  Belirtmemiş
 • Hilal Esma Davarcı
  Hilal Esma Davarcı
  Belirtmemiş
 • kaliteli izle
  kaliteli izle
  Belirtmemiş
 • summrylist
  summrylist
  Belirtmemiş
 • Vurgun30
  Vurgun30
  Belirtmemiş
 • Yusuf Bolat
  Yusuf Bolat
  Belirtmemiş
 • Tekin Özcan
  Tekin Özcan
  Belirtmemiş
 • drk
  drk
  Belirtmemiş
 • ela427
  ela427
  Belirtmemiş
 • esoes
  esoes
  Belirtmemiş
 • Hividar
  Hividar
  Belirtmemiş
 • Anıl Duran
  Anıl Duran
  Belirtmemiş
 • Berat Uyan
  Berat Uyan
  Belirtmemiş
 • zeamays
  zeamays
  Belirtmemiş
 • hera
  hera
  Belirtmemiş
 • Kartalaltan
  Kartalaltan
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • Büşra Dere
  Büşra Dere
  Belirtmemiş
 • zeus
  zeus
  Belirtmemiş
 • miraç Sancar
  miraç Sancar
  Belirtmemiş
 • muzur06
  muzur06
  Belirtmemiş
 • Sinem Ellis
  Sinem Ellis
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya
Sitemizi kullanarak, Çerez Politikamızı , Gizlilik Politikamızı ve Hizmet Şartlarımızı okuduğunuzu ve anladığınızı kabul edersiniz.. Detay. ×