Nedir.Org
 • 1
350
6
Okunma
2617
Cevap
1
Soru :

Yenilenebilir enerji kaynakları

Yenilenebilir enerji kaynakları nelerdir örneklerle açıklayınız
Bölüm: Fen Bilimleri
Durum: Çözüldü
Tarih: 5 yıl önce
0 kişi takip ediyor

Verilmiş Cevaplar


182015-10-20 12:36:48 #
Cevap : Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir
1-Güneş Enerjisi                                              
2-Rüzgar Enerjisi                                             
3-Hidroelektrik Enerji                                        
4-Jeotermal Enerji
5-Hidrojen Enerjisi
6-Biyo-kütle Enerjisi
7-Okyanus Enerjisi

Not: Aşağıda bunları detayıyla anlatan ve neden yenilenebilir enerji kaynaklarımı kullanmamız gerektiğinin önemini anlatan harika bir sunumda var. Başarılar..
Yenilenebilir enerji kaynakları

Sunum İçeriği

1. Sayfa
YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

2. Sayfa
Yenilenebilir Enerji Nedir?Sürekli devam eden doğal süreçlerde varolan enerji akışından elde edilen enerjidir.Enerji kaynağından alınan enerjiye eşit oranda veya kaynağın tükenme hızından daha çabuk bir şekilde kendini yenileyebilmesi ile tanımlanır. Direkt kullanım:güneş enerjisi ile çalışan aletlerjeotermal ısıtma Endirekt kullanım: rüzgar türbinleri fotovoltaj pilleri style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

3. Sayfa
Başlıca Yenilenebilir Enerji KaynaklarıGüneş EnerjisiRüzgar EnerjisiJeotermal EnerjiBiyo- Kütle EnerjisiHidrojen EnerjisiHidrolik Enerji Dalga EnerjisiGel-Git ve Akıntı EnerjileriOkyanus Enerjisi

4. Sayfa
Güneş EnerjisiGüneş ışığından elde edilen enerji ışık ya da ısı enerjisi şeklinde direkt olarak kullanılabilirken, fotovoltaik (PV) hücreler gibi özel düzenekler yardımıyla da elektriğe çevrilerek kullanılabilir. REN21 (Renewable Energy Policy Network for the 21st Century) verilerine göre dünya çapında kurulu fotovoltaik hücre gücü 7.700 MW’ tır (2007). 120 m²'lik iyi yalıtılmış bir konutun: - yıllık enerji ihtiyacı yaklaşık 12.500 kWh - uygun iklim şartlarında yüzeyine düşen güneş enerjisi miktarı ise yaklaşık 120.000 kWh’ dir. Ancak güneş pilleri, bugün için yaklaşık %15’lik . bir verime sahiptirler.

5. Sayfa
Rüzgar EnerjisiRüzgar enerjisi, rüzgâr türbini adı verilen büyük pervaneli, yüksek kuleler aracılığıyla elektriğe dönüştürülür. Rüzgar, elektrik üretiminin yanısıra hidrojen üretiminde de söz sahibi olabilir. Rüzgârdan elde edilecek elektrikle suyun elektroliz edilmesi sonucunda; su, oksijen ve hidrojen elementlerine ayrılarak çok ucuz bir yolla hidrojen elde edilmiş olacaktır.Dünya üzerindeki rüzgâr türbinlerinin kurulu toplam gücü : 93.864 MW Almanya - 22.247 MW kurulu güç ABD - 16.818 MW kurulu güç İspanya - 15. 145 MW kurulu güç (GWEC - Ulusal Rüzgar Enerjisi Konseyi- 2007) 2010 yılında, rüzgar türbinleri tarafından üretilen enerji miktarının 150 GW'a ulaşması beklenmektedir. 2020 yılında ise dünya elektrik talebinin  %12'sinin rüzgâr enerjisinden karşılanması için çalışmalar yapılmaktadır.

6. Sayfa
Jeotermal EnerjiJeotermal yerkabuğununderinliklerinde birikmiş ısınınoluşturduğu sıcak su, buhar vegazlardır. Jeotermal enerji, kaynağınsıcaklığına bağlı olarak ısıtmauygulamalarında kullanılabilir ya da bu enerjiden elektrik üretimindeyararlanılır. Dünya genelinde 2007 yılındaki toplam üretim 9.700 MW’ a ulaşmıştır. 2010 yılı için 11 GW civarında bir üretim tahmin edilmektedir, 2050 yılı için hedeflenen rakam ise 140 GW civarındadır.

7. Sayfa
Biyo - Kütle EnerjisiBiyo - enerji gaz toplama, gazlaştırma (katı maddeleri gaza dönüştürme), içten içe yanma, ve sindirme (yaş atıkları kullanarak) gibi teknolojilerden yararlanılarak bitkiler gibi organik maddeleri, başka maddelere, kimyasallara, yakıta ve enerjiye dönüştürerek kullanmaktır.Günümüzde bazı biyo-kütle enerji türleri, sanayide etkin biçimde kullanılmaktadır; bunun dışında tohum, şeker ve sebze yağından ya da bunların karışımından elde edilmiş biyo yakıtların kullanıldığı otomobiller üretilmektedir.

8. Sayfa
Hidrojen EnerjisiHidrojen bir doğal yakıt olmayıp, birincil enerji kaynaklarından yararlanılarak; su, fosil yakıtlar ve biyokütle gibi değişik hammaddelerden üretilebilen sentetik bir yakıttır. Şu anda çok pahalı olan bu üretim, su ve doğalgaz gibi elementlerdeki hidrojenin ayrıştırılmasıyla yapılır. Yakıt pilleri, yakıt olarak hidrojen ve havadan oksijen alarak elektrik üreten aletlerdir. Bunun sonucunda ise dışarıya sadece su ve sıcaklık vermektedirler. Hidrojen 21. yüzyıla damgasını vuracak bir enerji taşıyıcısıdır. Kolay ve güvenli olarak taşınabilir, taşınmasında çok az enerji kaybı olur. Her yerde kullanılabilir, tükenmez ve temizdir. Kolaylıkla ısı, elektrik ve mekanik enerjiye dönüştürülebilir. Karbon içermez, ekonomik ve hafiftir. Birçok ülkede hidrojen enerji araştırmaları yapılmaktadır. Şu anda bazı otomobiller hem benzin, hem de hidrojenin kullanıldığı hibrid (melez) yakıt yöntemiyle çalışmaktadır. Böylece açığa çıkan kirli havanın miktarı %30–40 oranındaazaltılabilmektedir.

9. Sayfa
Hidrolik EnerjiSu gücü ile üretilen enerjidir.En iyi örnek barajlardır. Su toplama havzalarında toplanan yağmur suyu ya da eriyen kar suyu akar ve türbinleri döndürür, bu türbinlere bağlı olan jenaratörlerle elektrik üretir. Günümüzde, potansiyel hidrolik enerji miktarının ancak üçte birinden faydalanılmaktadır. Bu oran dünya elektrik üretiminin % 17’ sine karşılık gelmektedir ve yenilenebilir enerjinin %69‘ unu oluşturmaktadır. Türkiye’ de bugüne kadar 125 hidroelektrik santral işletmeye alınmıştır ve bu santrallerin toplam kurulu gücü 11.643 MW’ tır.

10. Sayfa
Dalga EnerjisiOkyanuslar ve denizler gibi büyük su kütlelerinde meydana gelen dalgaların enerjisinden yararlanılmaktadır. Sahilleri güçlü rüzgarlara maruz kalan ülkeler, enerji ihtiyaçlarının %5 veya daha fazlasını dalga enerjisinden karşılayabilirler. ABD Enerji Bakanlığı'nın verilerine göre, dünyanın tüm sahillerinde oluşan dalga enerjisi toplandığında, 2 ilâ 3 milyon MW enerji açığa çıkmaktadır, ancak küresel ölçekte toplam enerji üretimine katkıları %1 mertebesindedir.

11. Sayfa
Gel - Git ve Akıntı EnerjisiGel - git veya okyanus akıntısı nedeniyle yer değiştiren su kütlelerinin sahip olduğu kinetik veya potansiyel enerjinin elektrik enerjisine dönüştürülmesidir. Gel - git enerjisini elektriğe dönüştürmek için yaygın olarak, uygun bulunan koyların ağzının bir barajla kapatılarak, gelen suyun tutulması; çekilme sonrasında da yükseklik farkından yararlanılarak türbinler aracılığı ile elektrik üretilmesi hedeflenir. Deniz ve okyanuslardaki düzenli akıntıların kinetik enerjisinin, deniz tabanına yerleştirilen türbinler aracılığı ile elektrik enerjisine dönüştürülmesi akıntı enerjisi olarak tanımlanır.

12. Sayfa
Okyanus EnerjisiDerin okyanus sularıyla güneşin ısıttığı yüzey suyu arasındaki sıcaklık farkını kullanarak elektrik üretmeyi hedefler. Tahminlere göre, okyanuslardan gelen güneş enerjisinin yüzde 0.1'inden azı, ABD'nin günlük enerji tüketiminin 20 katından fazlasını sağlayabilir.

13. Sayfa
Neden Yenilenebilir Enerji?Bir noktada bir ülkenin bağımsızlığı artık kendi enerjisini karşılayabilme potansiyeli ile belirlenmektedir. Dünyamızda enerji ihtiyacı her yıl yaklaşık olarak %4-5 oranında artmaktadır. Buna karşılık bu ihtiyacı karşılamakta olan fosil yakıt rezervi ise çok daha hızlı bir şekilde tükenmektedir.En iyimser tahminlerde bile en geç 2030 yılında petrol rezervlerinin büyük ölçüde tükeneceği ve ihtiyacı karşılayamayacağı öngörülmektedir. Kömür için şu anki rezervlerle yaklaşık 80-100 yıl ,doğalgaz içinse yine yaklaşık 100-120 yıllık bir kullanım süresi tahmin edilmektedir.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

14. Sayfa
Neden Yenilenebilir Enerji?Fosil yakıtların kullanımı dünya ortalama sıcaklığını da son bin yılın en yüksek değerlerine ulaştırmış, yoğun hava kirliliğinin yanı sıra milyonlarca dolar zarara yol açan sel / fırtına gibi doğal afetlerin gözle görülür biçimde artmasına sebep olmuştur.Yenilenebilir enerji kaynaklarının en büyük özellikleri, karbondioksit emisyonlarını azaltarak çevrenin korunmasına yardımcı olmaları, yerli kaynaklar oldukları için enerjide dışa bağımlılığın azalmasına ve istihdamın artmasına katkıda bulunmaları ve kamuoyundan yaygın ve güçlü destek almalarıdır. Bir başka deyişle, yenilenebilir enerji kaynakları, ulaşılabilirlik (Accessibility), mevcudiyet (Availability), kabul edilebilirlik (Acceptability) özelliklerinin hepsini taşımaktadırlar.style.visibilitystyle.visibility

15. Sayfa
Neden Yenilenebilir Enerji?Uluslararası Enerji Ajansı'nın 2002 tarihli raporunda, küresel enerji üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının payı %13.8 olarak belirtilmektedir. Bu payın dağılımı ise % 80 yanabilir ve yenilenebilir atıklar, % 16.5 hidro enerji, % 0.5 diğerleri (rüzgar, jeotermal, güneş, dalga, gel-git olayları vs.) olarak verilmiştir. Bu rakamdan yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım alanının oldukça sınırlı olduğu sonucuna ulaşılsa da, 20-30 yıl içinde yenilenebilir enerji kaynaklarının önemlerinin giderek artacağı tahmin edilmektedir.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

Zeus 1 kişi beğendi


Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

01 | Enerji Dönüşümü

Daha önce de bahsettiğimiz gibi hiçbir enerji kaybolmaz. Sadece dönüşüm sonucu başka bir enerji türü olur. Yani, evrendeki enerji toplamı değişmez. Buna enerjinin korunumu denir. Bu kısmı daha çok şekiller vasıtasıyla anlatmak istiyorum. İlk örneğimiz hidroelektrik santrali. Kademe kademe anlatmakta yarar görüyorum.Nehirlerden gelen suyun kinetik enerjisi barajda potansiyel enerjiye dönüşür.Bu potansiyel enerji kapaklardan akarak doğrusal hareketle bir kinetik enerjiye dönüşür.Buradan da türbin görevi devralır. O doğrusal hareketi dairesel harekete.. - Yazıya Git..

02 | Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Yenilenebilir enerji kaynakları (Özet) : Sürekli devam eden süreçlerdeki var olan enerji akımından elde edilen enerjidir. Bu kaynaklar güneş, rüzgâr, akan su (hidrogüç), biyolojik süreçler ve jeotermal olarak sıralanabilir.Yenilenebilir Enerji Kaynağı NedirEn detaylı tanımıyla yeryüzünde ve doğada çoğunlukla herhangi bir üretim prosesine ihtiyaç duymadan temin edilebilen, fosil kaynaklı (kömür, petrol ve karbon türevi) olmayan, elektrik enerjisi üretilirken CO2 emisyonu az bir seviyede gerçekleşen, çevreye zararıve etkisi konvansiyonel enerjikaynaklarına.. - Yazıya Git..

03 | Enerji Kaynağı Olan Madenler

Enerji Kaynağı Olan Madenler

Ülkemizde enerji kaynağı olarak kullanılan madenler taşkömürü, linyit, petrol ve
doğal gazdır. Yenilenmeyen enerji kaynakları adını da alan bu doğal kaynaklar açısından
pek zengin olmayan ülkemiz dünya rezervlerinin sadece % 0.5'ine sahiptir.

1. Taşkömürü (Maden Kömürü)
Maden kömürü kaynakları bakımından zengin olmayan ülkemizde başlıca çıkarım
alanı olarak Karadeniz Bölgesinde Zonguldak, Ereğli, Amasra havzası dikkati çeker. Birinci
zamanın karbonifer.. - Yazıya Git..

04 | Kaynakları Dikkatli Kullanmanın Aile Bütçesine Katkısı Nelerdir

Soru: Kaynakları dikkatli kullanmanın aile bütçesine katkısı nelerdir?Cevap: Kaynakları tutumlu kullanırsak aile bütçemize çok katkı sağlarız. Çünkü elektrik, su, doğal gaz gibi kaynaklar çok pahalıdır. Eğer dikkatli bir şekilde kullanmazsak ay sonunda çok büyük paralar şeklinde faturalar gelebilir. Kaynakları dikkatli kullnamak hem ev ekonomimize, hem ülke ekonomimize hem de dünyaya katkı sağlar. Çünkü ülke ekonomisi kötüyse ev ekonomiside kötüye gider. Örneğin diş fırçalarken suyu açık bırakıp suyu boşa akıtmazsak, kullanmadığımız.. - Yazıya Git..

05 | Enerji

Enerjinin Sözlük Anlamı:Maddede var olan ve ısı, ışık biçiminde ortaya çıkan güç, erke. - Yazıya Git..

06 | Enerji kaynaklarının tükenmemesi için ne yapmalıyız

Enerji kaynaklarının tükenmemesi için ne yapmalıyız - Soruya Git..

07 | Yenilenebilir enerji kaynakları ile enerji elde etmek için Türkiy...

proje konum gençler birazcık yardım edin please :) Yenilenebilir enerji kaynakları ile enerji elde etmek için Türkiyenin nerelerinde hangi yenilebilir enerji kaynaklarını kullanırsınız?? - Soruya Git..

08 | Enerji bulmaca

Bulmacada Enerji sorusunun 4 harfli cevabı nedir? - Soruya Git..

09 | Enerji Dönüşümleri

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz. - Soruya Git..

10 | Kaynaklarımızın azalmaması için neler yapmalıyız madde madde...

Kaynaklarımızın azalmaması için neler yapmalıyız madde halinde - Soruya Git..


Benzer Sorular
İlgili Aramalar
 1. yenilenebilir enerji kaynakları
 2. yenilenebilir enerji kaynakları nelerdir
 3. yenilenebilir enerji kaynakları özellikleri
 4. yenilenebilir enerji kaynakları avantajları ve dezavantajları
 5. yenilenebilir enerji kaynakları pdf
 6. yenilenebilir enerji kaynakları projeleri
 7. yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi
 8. yenilenebilir enerji kaynaklarının ekonomik hale gelmesi sizce neden önemlidir
 9. yenilenebilir enerji kaynakları slayt
 10. yenilenebilir enerji kaynakları makale
Fen Bilimleri Bölümü Yeni SorularGeri
Geçmiş
Soru Sor
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • emrah07
  emrah07
  Belirtmemiş
 • Berat Kaya
  Berat Kaya
  Belirtmemiş
 • esoes
  esoes
  Belirtmemiş
 • Edayilmaz
  Edayilmaz
  Belirtmemiş
 • zekeriya500
  zekeriya500
  Belirtmemiş
 • Faruk Celik
  Faruk Celik
  Belirtmemiş
 • Deniz mavi
  Deniz mavi
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • Büşra Dere
  Büşra Dere
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya
Sitemizi kullanarak, Çerez Politikamızı , Gizlilik Politikamızı ve Hizmet Şartlarımızı okuduğunuzu ve anladığınızı kabul edersiniz.. Detay. ×