Nedir.Org
 • 1
19446
25
Okunma
4
Cevap
6
Soru :

Yer yüzü parcası

Bulmacada 'Yer yüzü parcası' sorusunun cevabı nedir?
Bölüm: Bulmaca
Durum: Çözüldü
Tarih: 3 hf. önce
0 kişi takip ediyor

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

Verilmiş Cevaplar


152020-07-16 12:44:36 #
Cevap :
Bulmacada 'Yer yüzü parcası' nedir sorusunun cevabı:
Kare ve çengel bulmacada sorulan 'Yer yüzü parcası' sorusunun yanıtı birden fazladır. Bu nedenle bulmacanızdaki boşluk sayısına ve harf dizilişine göre aşağıdaki cevaplarımızdan birini seçmelisiniz.


İşte cevaplar:
 1. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 5 harfli ise cevaba ARAZİ yazabilirsiniz.
 2. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 5 harfli ise cevaba YEREY yazabilirsiniz.
 3. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 3 harfli ise cevaba YER yazabilirsiniz.
 4. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 6 harfli ise cevaba TOPRAK yazabilirsiniz.

Diğer Cevaplar:
 1. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 6 harfli ise cevaba Toprak yazabilirsiniz.
 2. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 3 harfli ise cevaba Yer yazabilirsiniz.
 3. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 5 harfli ise cevaba Yerey yazabilirsiniz.
 4. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 5 harfli ise cevaba Arazi yazabilirsiniz.
 5. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 2 harfli ise cevaba İz yazabilirsiniz.
 6. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 8 harfli ise cevaba Sandalye yazabilirsiniz.
 7. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 5 harfli ise cevaba Mahal yazabilirsiniz.
 8. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 4 harfli ise cevaba Alan yazabilirsiniz.
 9. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 5 harfli ise cevaba Konum yazabilirsiniz.
 10. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 5 harfli ise cevaba Durum yazabilirsiniz.
 11. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 5 harfli ise cevaba Arazi yazabilirsiniz.
 12. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 4 harfli ise cevaba Arsa yazabilirsiniz.
 13. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 4 harfli ise cevaba Önem yazabilirsiniz.
 14. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 5 harfli ise cevaba Makam yazabilirsiniz.
 15. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 5 harfli ise cevaba Görev yazabilirsiniz.
 16. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 4 harfli ise cevaba Ülke yazabilirsiniz.
 17. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 5 harfli ise cevaba Mekan yazabilirsiniz.
 18. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 5 harfli ise cevaba Dünya yazabilirsiniz.
 19. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 7 harfli ise cevaba Vaziyet yazabilirsiniz.
 20. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 5 harfli ise cevaba Tarla yazabilirsiniz.
 21. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 5 harfli ise cevaba Arazi yazabilirsiniz.
 22. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 4 harfli ise cevaba Kara yazabilirsiniz.
 23. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 4 harfli ise cevaba Ülke yazabilirsiniz.

ARAZİ kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Toprak (6 harfli)
 2. Yer (3 harfli)
 3. Yerey (5 harfli)

YEREY kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Arazi (5 harfli)

YER kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. İz (2 harfli)
 2. Sandalye (8 harfli)
 3. Mahal (5 harfli)
 4. Alan (4 harfli)
 5. Konum (5 harfli)
 6. Durum (5 harfli)
 7. Arazi (5 harfli)
 8. Arsa (4 harfli)
 9. Önem (4 harfli)
 10. Makam (5 harfli)
 11. Görev (5 harfli)
 12. Ülke (4 harfli)
 13. Mekan (5 harfli)
 14. Dünya (5 harfli)
 15. Vaziyet (7 harfli)

TOPRAK kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Tarla (5 harfli)
 2. Arazi (5 harfli)
 3. Kara (4 harfli)
 4. Ülke (4 harfli)
Sözlükte ARAZİ Nedir:
Yer yüzü parçası, yerey, yer, toprak

Sözlükte YEREY Nedir:
Yeryüzünden bir parça, arazi

Sözlükte YER Nedir:
Bir şeyin, bir kimsenin kapladığı veya kaplayabileceği boşluk, mahal, mekan:
Sözlükte TOPRAK Nedir:

Toprak Sözlük Tanımı Anlamı

1. Yer kabuğunun, toz durumuna gelmiş türlü kütle kırıntılarıyla, çürümüş organik cisimlerden oluşan ve canlılara yaşama ortamı sağlayan yüzey bölümü: Kireçli toprak. Killi toprak.
2. sf. Yer kabuğunun bu bölümünden yapılmış: “İki toprak duvarın birleştiği bir girintide diz üstü büzülmüş görünüyor.” -M. Ş. Esendal.
3. Arazi, tarla: Köylüye toprak dağıtmak.
4. jeol. Kara: Toprağa ayak basmak.
5. mec. Ülke: “Biz bu topraklarda eskisinden daha parlak, daha kuvvetli ve yeni bir medeniyetin ilk merhalesini yaşayan insanlarız.” -M. Kaplan.
6. Kimyasal, fiziksel ve biyolojik faktörler etkisiyle oluşmuş, organik ve mineral maddelerin değişim ve karışımından meydana gelmiş olan litosferin gevşek kısmı.
7. Başka yerlerden taşınıp biriktirilen ya da yerli kayaların fiziksel, kimyasal ve dirimsel yollarla dağılıp çözülmeleriyle oluşan, türleri, kalınlığı, sürekliliği ve tarım bakımından değerleriyle ayrımlı yüzeysel örtü.
8. Bir üretim faktörü olarak üretimin gerçekleştirildiği, korunabilen ancak yenilenemeyen, doğal kaynakları sağlayan ortamlardan biri.
9. Yer kabuğunu oluşturan kayaçların fiziksel ve kimyasal etkilerle ufalanması sonucu oluşan yüzey tabakası.
10. Kayaçların ufalanıp ayrışmasından oluşan ve içine organik kalıntılar karışmış olan yeryüzünün en üst katmanı.
11. Yurt, il, memleket.
12. İşlenmiş arazi.

Toprak Nedir

Toprak, bitki örtüsünün beslendiği kaynakların ana deposudur.
 
Toprağın üst tabakası insanların ve diğer canlıların beslenmesinde temel kaynak teşkil etmektedir. Bir gram toprağın içerisinde milyonlarca canlı bulunmakta ve ekosistemin devamı için bunların hepsinin ayrı önemi bulunmaktadır. Toprağın verimliliğini sağlayan ve humusça zengin olan toprağın 10 cm'lik üst tabakasıdır. Bilimsel anlamda toprak bir karışımdır.

Toprağın Oluşumu

Genel olarak kabul edilen bir teoriye göre Dünya Güneş' ten kopmuş ateşten bir kütle idi. Boşlukta dönerken zamanla soğuyan bu kütlenin üzeri sert bir kabuk halini almıştır. Bu sert kabuğu teşkil eden kayaların milyonlarca yıl boyunca çeşitli etkilerle ufalanıp ayrışması ve sonradan içerisine organik maddelerin karışmasından topraklar hasıl olmuştur. Bu parçalanmada fiziksel, kimyasal ve biyolojik faaliyetler müştereken rol oynamışlardır. Halen de bu kuvvetler etkilerini göstermekte ve toprakların oluşu devam etmektedir. Etrafımıza baktığımızda küçük bir arazi parçasında bile çeşitli topraklar görürüz. Bu farklılığın değişik sebepleri vardır. Toprakta bulunan maddelerin pek çoğu yeryüzünü kaplayan kayalardan meydana geldiğine göre, toprağın cinsi onu hasıl eden kayanın yapısı ile yakından ilgilidir. Fakat iklimin, canlıların, arazinin düz veya engebeli oluşunun yani topoğrafik durumunun ve zamanın etkilerinin de meydana gelen toprağın cinsinde kaya kadar önemli rolü vardır.
 

Toprağın Kullanımı

Dünyadaki toprakların ancak 1/10'inde üretim yapılabilmektedir. Türkiye'nin arazi varlığının ise yaklaşık %36'sı işlenmekte, %28'i çayır ve mera, %30'u orman ve fundalık olup, geriye kalan bölümü diğer araziler içinde yer almaktadır. Ekilebilir arazinin ancak %11'i sulanabilmektedir.
 

Toprak Katmanları

Verimli bir toprak, A, B, C, D profilleri olarak adlandırılabilecek, genel olarak dört profilden oluşur.
 
Toprak, ana materyal,zaman,mikroorganizmalar,organik madde ve topoğrafyadan oluşur.
 
Bu profillerden
A: Toprağın işlendiği kısım, yani tarım yapıldığı yerdir. Bu bölümü karaların üstünü örten ince bir deri tabakasına benzetebiliriz. A katmanı aynı zamanda toprağın en verimli kısmıdır. Bütün canlıları ve değişimle ortaya çıkan maddeleri kapsar. A katmanındaki tuz, kireç, kil gibi sularda çözünen maddeler, yağmur sularıyla toprağın alt kısımlarına taşınır. Bu nedenle A katmanının altındaki B katmanı, birikme bölümü, yani tarımın yapılmadığı yerdir.

B katmanında humus, bitki kökü ve canlı yoktur. A katmanının erozyonla yitirildiği yerlerde B katmanı ortaya çıkar. A ve B katmanı binlerce yılda ortaya çıkan esas toprağı oluşturur.
 
C katmanında henüz tam ayrışmamış ana malzeme bulunur. Bu katmanda kayaca ait iri parçalar bulunur. Ama canlı yoktur. Bu tabaka zamanla ayrışarak B katmanına karışır.
 
D katmanıda toprağın en altında kayacı oluşturur .
 

Toprak Çeşitleri

1-Taşlı topraklar; Taşlı topraklar: İçeriği % 80 taş ve az miktarda topraktan oluşur. Kolay havalanırlar. Fakat su tutma kapasiteleri ve besin ihtiyaçları azdır.
2-Kumlu topraklar; Kumlu topraklar:% 80 kum ihtiva ederler. İşlenmeleri kolaydır. Su tutmadıklarından bol sulama gerektirirler buda topaktaki besinin yıkanıp gitmesine neden olur. besince fakir ve genelliklede asit topraklarıdır.Ayrıca suyla birleşince çamur dediğimiz madde oluşur
3-Tınlı topraklar; Yarıdan fazlası kum ve % 30–50 arasıda kilden meydana gelirler. Tava gelmeleri ve işlenmeleri kolay olduğundan tarım için elverişli topraklardır.
4-Killi topraklar; Killi topraklar: İçeriğinin yarıdan fazlasını kil oluşturur. Su tutma kapasiteleri yüksektir. Bu nedenle geç tava gelirler. Tava gelmeden işlenmesi halinde toprak tekstürü zarar görür. Ağır topraklar olup işlenmeleri zordur. Kurak zamanlarda toprak katı bir hal alır.
5-Marnlı topraklar; Marnlı topraklar.İçinde kum, kil, çakıl ve humus bulunur. Bağcılık bakımından uygun topraklardır.
6-Humuslu topraklar; Humuslu topraklar:Toprak sadece oluştuğu kayanın mineralleri değil bitkilerin dal kök yaprak gibi kısımlarıda içerirse böyle toprağa humuslu toprak denir. Siyah renkte bir topraktır. Koyu renk olduğu için çabuk ısınıp kolay tava gelirler. Su tutma kapasiteleri iyidir. Besin maddelerince zengindirler. Tava gelince kolay işlenirler.
7- Kireçli topraklar; Kireçli topraklar:Kil, kum, humus ve kireç ihtiva ederler. Kalın bir kaymak tabakası bağlarlar. Suyu geçirmezler. Zor işlenen bir toprak çeşididir.


0 kişi beğendi
52020-07-16 12:44:36 #
Cevap :
Bulmacada 'Yer yüzü parcası' sorusunun cevabı olan 'ARAZİ - YEREY - YER - TOPRAK' kelimesinin sözlükte eş anlamı nedir:
ARAZİ kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Toprak (6 harfli)
 2. Yer (3 harfli)
 3. Yerey (5 harfli)
YEREY kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Arazi (5 harfli)
YER kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. İz (2 harfli)
 2. Sandalye (8 harfli)
 3. Mahal (5 harfli)
 4. Alan (4 harfli)
 5. Konum (5 harfli)
 6. Durum (5 harfli)
 7. Arazi (5 harfli)
 8. Arsa (4 harfli)
 9. Önem (4 harfli)
 10. Makam (5 harfli)
 11. Görev (5 harfli)
 12. Ülke (4 harfli)
 13. Mekan (5 harfli)
 14. Dünya (5 harfli)
 15. Vaziyet (7 harfli)
TOPRAK kelimesinin Eş Anlamlıları:
 1. Tarla (5 harfli)
 2. Arazi (5 harfli)
 3. Kara (4 harfli)
 4. Ülke (4 harfli)
0 kişi beğendi
22020-07-16 12:44:36 #
Cevap :
Sözlükte ARAZİ Nedir:
Yer yüzü parçası, yerey, yer, toprak

0 kişi beğendi
22020-07-16 12:44:36 #
Cevap :
Sözlükte YEREY Nedir:
Yeryüzünden bir parça, arazi

0 kişi beğendi
22020-07-16 12:44:36 #
Cevap :
Sözlükte YER Nedir:
Bir şeyin, bir kimsenin kapladığı veya kaplayabileceği boşluk, mahal, mekan:
0 kişi beğendi
22020-07-16 12:44:36 #
Cevap :
Sözlükte TOPRAK Nedir:

Toprak Sözlük Tanımı Anlamı

1. Yer kabuğunun, toz durumuna gelmiş türlü kütle kırıntılarıyla, çürümüş organik cisimlerden oluşan ve canlılara yaşama ortamı sağlayan yüzey bölümü: Kireçli toprak. Killi toprak.
2. sf. Yer kabuğunun bu bölümünden yapılmış: “İki toprak duvarın birleştiği bir girintide diz üstü büzülmüş görünüyor.” -M. Ş. Esendal.
3. Arazi, tarla: Köylüye toprak dağıtmak.
4. jeol. Kara: Toprağa ayak basmak.
5. mec. Ülke: “Biz bu topraklarda eskisinden daha parlak, daha kuvvetli ve yeni bir medeniyetin ilk merhalesini yaşayan insanlarız.” -M. Kaplan.
6. Kimyasal, fiziksel ve biyolojik faktörler etkisiyle oluşmuş, organik ve mineral maddelerin değişim ve karışımından meydana gelmiş olan litosferin gevşek kısmı.
7. Başka yerlerden taşınıp biriktirilen ya da yerli kayaların fiziksel, kimyasal ve dirimsel yollarla dağılıp çözülmeleriyle oluşan, türleri, kalınlığı, sürekliliği ve tarım bakımından değerleriyle ayrımlı yüzeysel örtü.
8. Bir üretim faktörü olarak üretimin gerçekleştirildiği, korunabilen ancak yenilenemeyen, doğal kaynakları sağlayan ortamlardan biri.
9. Yer kabuğunu oluşturan kayaçların fiziksel ve kimyasal etkilerle ufalanması sonucu oluşan yüzey tabakası.
10. Kayaçların ufalanıp ayrışmasından oluşan ve içine organik kalıntılar karışmış olan yeryüzünün en üst katmanı.
11. Yurt, il, memleket.
12. İşlenmiş arazi.

Toprak Nedir

Toprak, bitki örtüsünün beslendiği kaynakların ana deposudur.
 
Toprağın üst tabakası insanların ve diğer canlıların beslenmesinde temel kaynak teşkil etmektedir. Bir gram toprağın içerisinde milyonlarca canlı bulunmakta ve ekosistemin devamı için bunların hepsinin ayrı önemi bulunmaktadır. Toprağın verimliliğini sağlayan ve humusça zengin olan toprağın 10 cm'lik üst tabakasıdır. Bilimsel anlamda toprak bir karışımdır.

Toprağın Oluşumu

Genel olarak kabul edilen bir teoriye göre Dünya Güneş' ten kopmuş ateşten bir kütle idi. Boşlukta dönerken zamanla soğuyan bu kütlenin üzeri sert bir kabuk halini almıştır. Bu sert kabuğu teşkil eden kayaların milyonlarca yıl boyunca çeşitli etkilerle ufalanıp ayrışması ve sonradan içerisine organik maddelerin karışmasından topraklar hasıl olmuştur. Bu parçalanmada fiziksel, kimyasal ve biyolojik faaliyetler müştereken rol oynamışlardır. Halen de bu kuvvetler etkilerini göstermekte ve toprakların oluşu devam etmektedir. Etrafımıza baktığımızda küçük bir arazi parçasında bile çeşitli topraklar görürüz. Bu farklılığın değişik sebepleri vardır. Toprakta bulunan maddelerin pek çoğu yeryüzünü kaplayan kayalardan meydana geldiğine göre, toprağın cinsi onu hasıl eden kayanın yapısı ile yakından ilgilidir. Fakat iklimin, canlıların, arazinin düz veya engebeli oluşunun yani topoğrafik durumunun ve zamanın etkilerinin de meydana gelen toprağın cinsinde kaya kadar önemli rolü vardır.
 

Toprağın Kullanımı

Dünyadaki toprakların ancak 1/10'inde üretim yapılabilmektedir. Türkiye'nin arazi varlığının ise yaklaşık %36'sı işlenmekte, %28'i çayır ve mera, %30'u orman ve fundalık olup, geriye kalan bölümü diğer araziler içinde yer almaktadır. Ekilebilir arazinin ancak %11'i sulanabilmektedir.
 

Toprak Katmanları

Verimli bir toprak, A, B, C, D profilleri olarak adlandırılabilecek, genel olarak dört profilden oluşur.
 
Toprak, ana materyal,zaman,mikroorganizmalar,organik madde ve topoğrafyadan oluşur.
 
Bu profillerden
A: Toprağın işlendiği kısım, yani tarım yapıldığı yerdir. Bu bölümü karaların üstünü örten ince bir deri tabakasına benzetebiliriz. A katmanı aynı zamanda toprağın en verimli kısmıdır. Bütün canlıları ve değişimle ortaya çıkan maddeleri kapsar. A katmanındaki tuz, kireç, kil gibi sularda çözünen maddeler, yağmur sularıyla toprağın alt kısımlarına taşınır. Bu nedenle A katmanının altındaki B katmanı, birikme bölümü, yani tarımın yapılmadığı yerdir.

B katmanında humus, bitki kökü ve canlı yoktur. A katmanının erozyonla yitirildiği yerlerde B katmanı ortaya çıkar. A ve B katmanı binlerce yılda ortaya çıkan esas toprağı oluşturur.
 
C katmanında henüz tam ayrışmamış ana malzeme bulunur. Bu katmanda kayaca ait iri parçalar bulunur. Ama canlı yoktur. Bu tabaka zamanla ayrışarak B katmanına karışır.
 
D katmanıda toprağın en altında kayacı oluşturur .
 

Toprak Çeşitleri

1-Taşlı topraklar; Taşlı topraklar: İçeriği % 80 taş ve az miktarda topraktan oluşur. Kolay havalanırlar. Fakat su tutma kapasiteleri ve besin ihtiyaçları azdır.
2-Kumlu topraklar; Kumlu topraklar:% 80 kum ihtiva ederler. İşlenmeleri kolaydır. Su tutmadıklarından bol sulama gerektirirler buda topaktaki besinin yıkanıp gitmesine neden olur. besince fakir ve genelliklede asit topraklarıdır.Ayrıca suyla birleşince çamur dediğimiz madde oluşur
3-Tınlı topraklar; Yarıdan fazlası kum ve % 30–50 arasıda kilden meydana gelirler. Tava gelmeleri ve işlenmeleri kolay olduğundan tarım için elverişli topraklardır.
4-Killi topraklar; Killi topraklar: İçeriğinin yarıdan fazlasını kil oluşturur. Su tutma kapasiteleri yüksektir. Bu nedenle geç tava gelirler. Tava gelmeden işlenmesi halinde toprak tekstürü zarar görür. Ağır topraklar olup işlenmeleri zordur. Kurak zamanlarda toprak katı bir hal alır.
5-Marnlı topraklar; Marnlı topraklar.İçinde kum, kil, çakıl ve humus bulunur. Bağcılık bakımından uygun topraklardır.
6-Humuslu topraklar; Humuslu topraklar:Toprak sadece oluştuğu kayanın mineralleri değil bitkilerin dal kök yaprak gibi kısımlarıda içerirse böyle toprağa humuslu toprak denir. Siyah renkte bir topraktır. Koyu renk olduğu için çabuk ısınıp kolay tava gelirler. Su tutma kapasiteleri iyidir. Besin maddelerince zengindirler. Tava gelince kolay işlenirler.
7- Kireçli topraklar; Kireçli topraklar:Kil, kum, humus ve kireç ihtiva ederler. Kalın bir kaymak tabakası bağlarlar. Suyu geçirmezler. Zor işlenen bir toprak çeşididir.


0 kişi beğendi

00:00

Günlük Mini Bulmaca
Bilgilendirme: Bulmaca sözlüğümüzde Haberturk, Hürriyet, Sözcü ve Posta gazetesinin günlük kare ve çengel bulmacalarının cevapları ve Bulmacahane, CodyCross gibi bulmaca oyunlarının cevapları yayınlanmaktadır. Ayrıca diğer gazete bulmaca cevapları, bulmaca kitabı, çapraz, karışık bulmaca cevaplarınıda sözlüğümüzde bulabilirsiniz. Bulmaca sözlüğümüzden arama yaparak bulmaca sorunuzdaki cevabı kolayca bulabilirsiniz. Eğer cevap henüz sitemize eklenmemiş ise soru sor butonuna tıklayarak hemen cevap verilmesini sağlayabilirsiniz.

Yakın zamanda para ödüllü online bulmaca çözebileceğiniz bulmaca servisimiz yayına alınacaktır. Günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak en iyi bulmaca çözenler listelerimiz olacak.

Sözlüğümüzde cevabını bulabileceğiniz bulmaca çeşitleri: CodyCross bulmaca soruları, çengel bulmaca, kare bulmaca, sudoku bulmaca, rakam bulmaca, kelime şifre bulmaca, altıgen çengel bulmaca, halka bulmaca, sözcük avı, yapboz bulmaca, labirent bulmaca, mozaik bulmaca, resimli kelime bulmaca, 7 farkı bulun, lekare bulmaca ve kim milyoner olmak ister soruları ve cevapları.

Ayrıca bulmaca cevapları sözlüğümüzde aradığınız kelimenin eş anlamı, mecazen ve mecaz anlamları, eski dildeki karşılıkları, osmanlıca karşılıklarıi, zıt anlamlarını bulabilirsiniz.

Unutmayın bulmaca çözmek zekanızı geliştirdiği gibi çağımızın en kötü hastalıklarından biri olan alzheimer içinde doktorlar tarafından en önerilen çözümlerden biridir. Şimdiden güzel, sağlıklı günler dileriz..

Soru Sor Cevapsız Sorular Bulmaca Sözlüğü
Benzer Sorular
Günün Bulmaca Cevapları
ArdaPat
1 dk. önceBulmacada savaş
hantol
27 dk. önceAnlaşmak bulmaca
hantol
27 dk. önceNobran bulmaca
hantol
45 dk. önceVapurun bulmaca
hantol
59 dk. önceAd Koymak bulmaca
hantol
59 dk. önceBergüzar bulmaca
hantol
59 dk. önceTropika bulmaca
hantol
1 saat önceLohusa bulmaca
hantol
1 saat öncePens bulmaca
hantol
1 saat önceAlbenili bulmaca
hantol
1 saat önceHolmiyum bulmaca
hantol
2 saat önceSuare bulmaca
hantol
2 saat önceVaveyla bulmaca
hantol
2 saat önceSonraları bulmaca
hantol
3 saat önceİlahe bulmaca
hantol
3 saat önceBulmacada Bakıcı
hantol
3 saat önceVurgun bulmaca
hantol
3 saat önceÖzden bulmacaArama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • viento
  viento
  Belirtmemiş
 • sansar
  sansar
  Belirtmemiş
 • Hsynnn
  Hsynnn
  Belirtmemiş
 • denizzzzzz
  denizzzzzz
  Belirtmemiş
 • keskin
  keskin
  Belirtmemiş
 • Vurgun3
  Vurgun3
  Belirtmemiş
 • Mehmetkaptan55
  Mehmetkaptan55
  Belirtmemiş
 • Kartalaltan
  Kartalaltan
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya