Nedir.Org
 • 1
343
27
Okunma
7100
Cevap
2
Soru :

Yeraltı ve yerüstü kaynakları ile ilgili sorular ve cevapları

Yeraltı ve yerüstü kaynakları hakkında bilgi ve soru cevaplar

Bölüm: Coğrafya
Durum: Çözüldü
Tarih: 5 yıl önce
0 kişi takip ediyor

Verilmiş Cevaplar


82015-05-16 14:59:36 #
Cevap : YERALTI SULARI, YERÜSTÜ SULARI İLE İLGİLİ TEST SORULARI (COĞRAFYA DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI)   Soru 1. Çöküntü havzaları içinde oluşan büyük göller aşağıdaki bölgelerin hangisinde yaygın olarak görülür? A) Doğu Afrika B) Kuzey Amerika C) Asya’nın batısı D) Kuzeybatı Avrupa E) Güney Amerika   Soru 4. Bir akarsudan sulama amacı ile yılın ancak belli bir kesiminde yararlanılabiliyorsa, bu durum akarsuyun öncelikle hangi özelliği ile ilgili olabilir? A) Rejimiyle B) Akımıyla C) Hızıyla D) Eğimiyle E) Yüküyle   Soru 5. “Türkiye’de akarsular, saniyede akıttıkları toplam su miktarı bakımından fazla zengin sayılmaz. Ancak enerji potansiyeli bakımından oldukça zengindir.” Bu durum aşağıdakilerden hangisine kanıt olabilir? A) Akarsu yataklarında eğimin fazla olduğuna B) Akarsu havzalarının geniş olduğuna C) Akarsuların kar suyuyla beslendiğine D) Akarsu rejimlerinin düzensizliğine E) Akarsuların sık sık yatak değiştirdiğine.   Soru 6. Akarsulardan; I.      Ulaşım II.     Turizm III.    Enerji üretimi IV.   Sulama ve kullanma suyu sağlama alanlarında yaralanılabilir. Türkiye’deki akarsulardan bu alanların en çok hangilerinden yararlanılmaktadır? A)  I ve II                                        B)  I ve III C) I ve  IV                                      D) II ve III E) III ve IV   Soru 7. Çok kısa bir süre içinde birden bire kabararak coşkun bir şekilde akan, sonra kuruyacak duruma gelen akarsulara “sel rejimli” akarsular denir. Bölgelerin yağış rejimi göz önüne alındığında, sel rejimli akarsuların daha çok hangi bölgede görülmesi beklenir? A) İç Anadolu Bölgesinde B) Marmara Bölgesinde C) Ege Bölgesinde D) Karadeniz Bölgesinde E) Doğu Anadolu Bölgesinde   Soru 8. Aşağıdaki göllerden hangisi volkanik set gölü sınıflandırmasına girer? A) Van Gölü B) Yedi Göller C) Tuz Gölü D) Uluba Gölü E) Abant Gölü   Soru 9. Aşağıdaki göllerden hangisi karstik kökenli bir göldür? A) Van Gölü B) Tuz Gölü C) Salda Gölü D) Eğirdir Gölü E) Manyas Gölü   Soru 10. Aşağıdaki göllerden hangisi alüviyal set gölüdür? A) Tuz Gölü B) Mogan Gölü C) Kuş Gölü D) Beyşehir Gölü E) Hazar Gölü   Soru 11. Türkiye’deki akarsuların üzerinde taşımacılık yapılamıyor. Bu durumun oluşmasında: I.      Yatak eğimlerinin fazla olması II.     Akarsu uzunluğunun yetersiz olması III.    Denge profiline ulaşamamış olması IV.   Sulama amacıyla kullanılıyor olması gibi faktörlerden hangileri daha fazla etkilidirler? A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) II ve IV E) I ve III   Soru 12. Türkiye’deki akarsular için aşağıdaki saptamalardan hangisini yaparsak yanlış olur? A) Denge profiline ulaşmamıştır B) Rejimleri düzensizdir C) Ulaşıma elverişli değildirler D) Yatak (bilgi yelpazesi.net) eğimleri azdır E) Enerji potansiyelleri fazladır   Soru 13. Ege ve Akdeniz Bölgesi akarsularının debisi yaz aylarında önemli miktarda azalır. Böyle bir durumun oluşmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangidir? A) Yağışın şekli B) Akarsu yatak eğimi C) Akarsu boylarının uzunluğu D) Bölgelerin yağış rejimleri E) Yağışların biçimi   Soru 14. Akdeniz ve Karadeniz Bölgesi akarsularının boyları kısa iken, Ege Bölgesi akarsularının boylarının uzun olmasının temel sebebi nedir? A) Yatak eğimleri B) Dağların uzanış doğrultusu C) Yıllık yağış miktarı D) Yağış rejimleri E) Kayaçların yapısı   Soru 15. Akarsuların rejimlerini etkileyen en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir? A) Yağışın miktarı B) Yağış rejimi C) Akarsuyun uzunluğu D) Yatak eğimi E) Debisi   Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi bir akarsuların debisi üzerinde etkili değildir? A) Yağışın miktarı B) Bitki örtüsü C) Kar ve buz erimesi D) Buharlaşma miktarı E) Yatağının yapısı   Soru 17. Aşağıdakilerden hangisi akarsuların aşındırma faaliyetleri sonucunda oluşmuştur? A) Dağ eteği ovası B) Falez C) Birikinti konisi D) Delta E) Dev kazanı   Soru 18. Aşağıdakilerden hangisini oluşumunda akarsular etkili olmamıştır? A) Moren B) Kırgıbayır C) Peribacası D) Dev kazanı E) Menderes   Soru 19. Aşağıdaki akarsularımızdan hangisi karma rejimli bir akarsudur? A) Gediz B) Susurluk C) Dicle D) Göksu E) Çoruh   Soru 20. Aşağıdaki yer şekillerinden hangisinin oluşabilmesi için eğimin azalması gerekmektedir? A) Çentik vadi B) Menderes C) Peribacası D) Seki E) Asılı vadi     CEVAP ANAHTARI   1.C   2.B   3.D   4.A   5.A   6.E   7.A   8.A   9.C   10.B   11.E   12.D   13.D   14.B   15.B   16.E   17.E   18.A   19.C   20.B
0 kişi beğendi
32015-05-16 15:03:10 #
Cevap : Buda yeraltı ve yerüstü kaynakları sunusu başarılar.

Sunum İçeriği

1. Sayfa
YERKABUĞU NELERDEN OLUŞUR?Yer Altı ve Yer Üstü Su Kaynakları Mustafa ÇELİK

2. Sayfa


3. Sayfa
Dünya’daki suyun tümünü 100 bardağa boşalttığımızı varsayalım.Bunların 97 tanesi tuzlu, üç tanesi ise tatlı sudur. 97 bardaktaki su; okyanus, deniz ve bazı tuz göllerini, üç bardaktaki tatlı suyun ikisi ise buzulları, bir bardakta bulunan su da akarsu, göl ve yer alt sularını temsil eder.

4. Sayfa
Dünya'da iki temel su kaynağı vardır. Bunlardan birincisi yer üstü sularıdır. Okyanuslar, denizler, göller, akarsular, çaylar ve derelerden oluşan su kütlelerine yer üstü suları denirGölcükÇoruhAtatürk Barajı

5. Sayfa
İkincisi ise sıcak ve soğuk su kaynaklarından oluşan yer altı sularıdır.Yağış suları topraktaki geçirgen tabakalardan geçerek geçirgen olmayan ya da daha düşük geçirimliliğe sahip tabakalara ulaşır. Süzülen yağış suları bu tabakaların üzerinde veya arasında bulunan geçirgen tabakalarda depolanır. Depolanan sular su yataklarını yani yer altı sularını oluşturur.

6. Sayfa
Yer altı suyu kendiliğinden yeryüzüne ulaşırsa kaynak olarak adlandırılır. Yer altı sularının kendiliğinden yeryüzüne çıkmasını sağlayan kuyulara ise artezyen denir. Artezyen kuyusunun ağzı, yer altı su kaynağının seviyesinden alçakta ise yer altı suları yeryüzüne çıkar. Yer altı suyunun seviyesi, artezyen kuyusunun ağız seviyesinden düşük ise yer altı suyu yeryüzüne çıkamaz.

7. Sayfa


8. Sayfa


9. Sayfa
Sular, yer altına süzülürken geçtikleri kaya veya topraktaki bazı maddelerin çözünmesine neden olur.Çözünmüş hâldeki mineral ve gaz içeren kaynak suları maden suyu adı altında toplanır.Yer altı kaynak suları, bazı hastalıkları tedavi etmek amacıyla tıp alanında da kullanılmaktadır. İçme veya içmece diye adlandırılan soğuk maden sularından içecek olarak yararlanılır. Suları sıcak olan kaplıca veya ılıcalarda ise banyo yapılır.

10. Sayfa


11. Sayfa
Derinlere inildikçe magmanın verdiği sıcaklıkla sular daha çok ısınır. Yakın yerlerde ise daha soğuk sular bulunmaktadır.Yer kabuğunun derinliklerinde birikmiş ısının oluşturduğu, çevresindeki sulara göre daha fazla miktarda kimyasal bileşikler içeren sıcak su, buhar ve gazlara jeotermal kaynak denir.

12. Sayfa
Maden suyunun yeryüzüne çıktığı kaynağa kaynarca, maden sularından yararlanmak üzere kaynarcaların çevresinde kurulan tesislere de genel olarak kaplıca denmektedir. Kaplıca sularından banyo ve içme kürleriyle yararlanılmaktadır. İçme kürü olarak yararlanılan kaplıcalara içmece de denilmektedir. Kaplıca teriminin kökeni kaynarcanın üzerine hamam yapılması nedeniyle türetilen "kaplı ılıca" terimidir.

13. Sayfa
Mustafa ÇELİKFen ve Teknoloji ÖğretmeniTürk Telekom YİBODigor/KARS

0 kişi beğendi


Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569


İlgili Aramalar
Coğrafya Bölümü Yeni SorularGeri
Geçmiş
Soru Sor
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Günün En Çok Okunanları
Online Üyeler
 • Deniz mavi
  Deniz mavi
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya
Sitemizi kullanarak, Çerez Politikamızı , Gizlilik Politikamızı ve Hizmet Şartlarımızı okuduğunuzu ve anladığınızı kabul edersiniz.. Detay. ×