Nedir.Org
 • 1
343
17
Okunma
3165
Cevap
1
Soru :

Yunan Mitolojisinde Antropomorfizm

Yunan mitolojisinde antropomorfizm anlamı nedir ve önemi
Bölüm: Mitoloji
Durum: Çözüldü
Tarih: 5 yıl önce
0 kişi takip ediyor

Verilmiş Cevaplar


22015-11-07 15:20:08 #
Cevap : Antropomorfizm insan biçimcilik anlamına gelen yunanca kelime. Yunanca kökenli bir kelime olup, insana ait özelliklerin başka bir varlığa [özellikle tanrıya] aktarılmasıdır. Bu anlayış antikçağ yunanlıları tarafından, tanrıları insan biçiminde ve insan niteliğinde olarak düşünmeleriyle başlamıştır ve tanrıların da insanlar gibi; düşündüklerini, kıskandıklarını ve acı çektikleri görüşü savunulmuştur. 

İlk Çağ Yunan inanışında Tanrı'nın insan şeklinde algılanması esastır. Yunanlılar he­men bütün doğa varlıklarını ve güçlerini birer tanrı olarak kabul ederlerdi. Mitolojilerde, sözgelimi kozmogoni (evrenin yaratılışı)'ler-de, aynı anlayış çarpıcı bir şekilde ortaya çı­kar. Homcros IHada ve Odysseia'da, bir an­lamda da Hesiodos'un Thcogonia (Tannlann doğuşu) ve Efga kai hemera (İşler ve Gün/er) adlı epik şiirlerinde bu anlayışı sergilerler. Ge­rek Yunanlıların, gerekse Homeros, Hesio-dos gibi yazarların antropomorfist anlayışına İyonyalı şair ve filozof Ksenophanes (M.Ö. yaklaşık 580-500) karşı çıkarak Teklanrı (vah­daniyet) inanışını savunacaktır.

Başka deyişle antropomorfizm, tabial-üstü varlıklarla ilgili İnançların bir parçasıdır. O, le-rimin tcolojik ve edebi kullanımlarından şu bakımdan ayrılma eğilimindedir: Antropor-morfizmin başlıca vurgusu (tanrıcı) (teistik) inançlar üzerinde odaklanmaz, aynı zamanda, herşeyi ruhlarla ilişkili olarak algılayan aninıistik inançları da içerir.
0 kişi beğendi


Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

01 | Yunan mitolojisinde savaş tanrısı

ares - (mars) savaş tanrısı. zeus ile hera'nın oğlu. homeros'a göre, son derece katı yürekli, kinci bir tanrıdır. arkadaşları olan deimos 'korku', enyo 'felaket'; phobos 'dehşet'; eris 'kavga' ve ölüm tanrıları kerler ile ares'in yanından hiç ayrılmazdı. yunanlılar ares'i pek sevmezlerdi ve bu nedenle onun tapınağına rastlamak imkansızdır. romalıLara göre ise mars üstün, soylu bir görünüşü olan hiç yenilmeyen bir tanrıydı. kuşlardan akbaba, hayvanlardan köpek ares'e aitti. - Yazıya Git..

02 | Antropomorfizm

[b]antropomorfizm[/b]
insan niteliklerini başka bir varlığa, özellikle tanrı’ya aktarılması.

ilkel insanlarda başlayan bu tasarım, önce cansızları canlı saymakla başlamıştır. daha sonra, tanrılara, çeşitli mitolojilerde görüldüğü gibi, insan biçimi ve nitelikleri yakıştırılmıştır. bu anlayış, antikçağ yunanlılarında, homeros-hesiodos ikilisinin tanrıları insan biçiminde ve insan niteliğinde olarak düşünmeleriyle başlamıştır. homeros-hesiodos’un mitolojik tanrıları, insanlar gibi; sevişirler, düşünürler,.. - Yazıya Git..

03 | Yunan

Antik Yunan tarihi

M.Ö. 3000 ortalarından M.Ö. 1200 yıllarına kadar Girit’te bir uygarlık bulunuyordu. Bu kültür M.Ö. II.binde özellikle Ege Bölgesi ve Boğazlar yoluyla Karadeniz’le, Balkanlar yoluyla Avrupa’yla, Anadolu yoluyla da Ön Asya ile ilişkideydi. Girit’in diğer kültürlerle ilişkisi ticari amaçlıydı. Girit’te M.Ö. 1400’lerden itibaren dışarıdan gelen istilalar sonucu bir gerileme görüldü. Akaların Girit’i istilası 300 yıl sürdü daha sonra Dorların göçleri başladı. Giritteki kültürün.. - Yazıya Git..

04 | Yunan mitolojisi

yunan mitolojisi : her şeyden önce khaos (kaos) vardı. bu bir boşluk değildi, içinde bütün eşyaların, tanrı ve insanların kaynağını bulundururdu. ilk önce khaos'tan toprak ana - gaia ve gökyüzü - uranos oluştu. gaia ve uranos'un birleşmesinden brontes, steropes ve arges ('gökgürültüsü', 'parıltı' ve 'şimşek') isimli üç kyklop doğdu. kykloplar alınlarının ortasında taşıdıkları tek gözleri ile yer altı alevini gökyüzü ateşine dönüştürüyorlardı. ikinci olarak gaia ve uranos elli başlı yüz kollu kottos, briareus ve gyes ('öfke', 'güç',.. - Yazıya Git..

05 | Yunan Barış Tanrıçası

Bulmacada Yunan barış tanrıçası sorusunun cevabı nedir?Kare ve çengel bulmacalarda "Yunan barış tanrıçası" sorusunun yanıtında boşluk 6 harflidir ve cevabına EİRENE yazabilirsiniz.. - Yazıya Git..

06 | Yunanistan ile bulgaristan arasında ne var? cevap nedir?

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz. - Soruya Git..

07 | Yunan uygarlığında demokrasi hareketleri nasıl başlamıştır...

Yunan uygarlığında demokrasi hareketleri nasıl başlamıştır? Açıklayınız. - Soruya Git..

08 | Yunan tiyatrosunun mimari belli başlı özellikleri nelerdir

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz. - Soruya Git..

09 | Yunan mitolojisinde savaş tanrısının adı

Yunan mitolojisinde savaş tanrısının adı nedir - Soruya Git..

10 | Yunan mitolojisinde savaş tanrısı

Yunan mitolojisinde savaş tanrısı - Soruya Git..
Geri
Geçmiş
Soru Sor
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • Karadut
  Karadut
  Belirtmemiş
 • mecruh
  mecruh
  Belirtmemiş
 • Öztürk
  Öztürk
  Belirtmemiş
 • Aliosman Savas
  Aliosman Savas
  Belirtmemiş
 • Deniz mavi
  Deniz mavi
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya
Sitemizi kullanarak, Çerez Politikamızı , Gizlilik Politikamızı ve Hizmet Şartlarımızı okuduğunuzu ve anladığınızı kabul edersiniz.. Detay. ×