Nedir.Org
 • 1
343
17
Okunma
3080
Cevap
1
Soru :

Yunan Mitolojisinde Antropomorfizm

Yunan mitolojisinde antropomorfizm anlamı nedir ve önemi
Bölüm: Mitoloji
Durum: Çözüldü
Tarih: 4 yıl önce
0 kişi takip ediyor

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

Verilmiş Cevaplar


22015-11-07 15:20:08 #
Cevap : Antropomorfizm insan biçimcilik anlamına gelen yunanca kelime. Yunanca kökenli bir kelime olup, insana ait özelliklerin başka bir varlığa [özellikle tanrıya] aktarılmasıdır. Bu anlayış antikçağ yunanlıları tarafından, tanrıları insan biçiminde ve insan niteliğinde olarak düşünmeleriyle başlamıştır ve tanrıların da insanlar gibi; düşündüklerini, kıskandıklarını ve acı çektikleri görüşü savunulmuştur. 

İlk Çağ Yunan inanışında Tanrı'nın insan şeklinde algılanması esastır. Yunanlılar he­men bütün doğa varlıklarını ve güçlerini birer tanrı olarak kabul ederlerdi. Mitolojilerde, sözgelimi kozmogoni (evrenin yaratılışı)'ler-de, aynı anlayış çarpıcı bir şekilde ortaya çı­kar. Homcros IHada ve Odysseia'da, bir an­lamda da Hesiodos'un Thcogonia (Tannlann doğuşu) ve Efga kai hemera (İşler ve Gün/er) adlı epik şiirlerinde bu anlayışı sergilerler. Ge­rek Yunanlıların, gerekse Homeros, Hesio-dos gibi yazarların antropomorfist anlayışına İyonyalı şair ve filozof Ksenophanes (M.Ö. yaklaşık 580-500) karşı çıkarak Teklanrı (vah­daniyet) inanışını savunacaktır.

Başka deyişle antropomorfizm, tabial-üstü varlıklarla ilgili İnançların bir parçasıdır. O, le-rimin tcolojik ve edebi kullanımlarından şu bakımdan ayrılma eğilimindedir: Antropor-morfizmin başlıca vurgusu (tanrıcı) (teistik) inançlar üzerinde odaklanmaz, aynı zamanda, herşeyi ruhlarla ilişkili olarak algılayan aninıistik inançları da içerir.
0 kişi beğendi

01 | Yunan mitolojisinde savaş tanrısı

ares - (mars) savaş tanrısı. zeus ile hera'nın oğlu. homeros'a göre, son derece katı yürekli, kinci bir tanrıdır. arkadaşları olan deimos 'korku', enyo 'felaket'; phobos 'dehşet'; eris 'kavga' ve ölüm tanrıları kerler ile ares'in yanından hiç ayrılmazdı. yunanlılar ares'i pek sevmezlerdi ve bu nedenle onun tapınağına rastlamak imkansızdır. romalıLara göre ise mars üstün, soylu bir görünüşü olan hiç yenilmeyen bir tanrıydı. kuşlardan akbaba, hayvanlardan köpek ares'e aitti. - Yazıya Git..

02 | Antropomorfizm

[b]antropomorfizm[/b]
insan niteliklerini başka bir varlığa, özellikle tanrı’ya aktarılması.

ilkel insanlarda başlayan bu tasarım, önce cansızları canlı saymakla başlamıştır. daha sonra, tanrılara, çeşitli mitolojilerde görüldüğü gibi, insan biçimi ve nitelikleri yakıştırılmıştır. bu anlayış, antikçağ yunanlılarında, homeros-hesiodos ikilisinin tanrıları insan biçiminde ve insan niteliğinde olarak düşünmeleriyle başlamıştır. homeros-hesiodos’un mitolojik tanrıları, insanlar gibi; sevişirler, düşünürler,.. - Yazıya Git..

03 | Yunan

Antik Yunan tarihi

M.Ö. 3000 ortalarından M.Ö. 1200 yıllarına kadar Girit’te bir uygarlık bulunuyordu. Bu kültür M.Ö. II.binde özellikle Ege Bölgesi ve Boğazlar yoluyla Karadeniz’le, Balkanlar yoluyla Avrupa’yla, Anadolu yoluyla da Ön Asya ile ilişkideydi. Girit’in diğer kültürlerle ilişkisi ticari amaçlıydı. Girit’te M.Ö. 1400’lerden itibaren dışarıdan gelen istilalar sonucu bir gerileme görüldü. Akaların Girit’i istilası 300 yıl sürdü daha sonra Dorların göçleri başladı. Giritteki kültürün.. - Yazıya Git..

04 | Yunan mitolojisi

yunan mitolojisi : her şeyden önce khaos (kaos) vardı. bu bir boşluk değildi, içinde bütün eşyaların, tanrı ve insanların kaynağını bulundururdu. ilk önce khaos'tan toprak ana - gaia ve gökyüzü - uranos oluştu. gaia ve uranos'un birleşmesinden brontes, steropes ve arges ('gökgürültüsü', 'parıltı' ve 'şimşek') isimli üç kyklop doğdu. kykloplar alınlarının ortasında taşıdıkları tek gözleri ile yer altı alevini gökyüzü ateşine dönüştürüyorlardı. ikinci olarak gaia ve uranos elli başlı yüz kollu kottos, briareus ve gyes ('öfke', 'güç',.. - Yazıya Git..

05 | Yunan Edebiyatı

Yunan Edebiyatı
Yunan edebiyatı birkaç dönemde incelenebilir:
2.1.1. I. Dönem (M.Ö. IX. - VII. yy.)
M.Ö. IX-VIII. yüzyıllarda Homeros ve Hesiodos gibi iki büyük şair yetiştirmiş olan Yunan edebiyatının en önemli türü şiirdir. Şiirler vezinli, ancak kafiyesizdir. Şiir türleri içinde de en çok görülen destan (epik şiir) dır. Destan nedir ?Bir milletin ortak tarihinde önemli izler bırakan savaş, doğal afet , türeyiş, ölüm ,büyük başarı ya da yenilgileri ve bu olaylarda önemli rol oynamış büyük kahramanların hayatlarını manzum.. - Yazıya Git..

06 | Yunanistan ile bulgaristan arasında ne var? cevap nedir?

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz. - Soruya Git..

07 | Yunan uygarlığında demokrasi hareketleri nasıl başlamıştır...

Yunan uygarlığında demokrasi hareketleri nasıl başlamıştır? Açıklayınız. - Soruya Git..

08 | Yunan tiyatrosunun mimari belli başlı özellikleri nelerdir

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz. - Soruya Git..

09 | Yunan mitolojisinde savaş tanrısının adı

Yunan mitolojisinde savaş tanrısının adı nedir - Soruya Git..

10 | Yunan mitolojisinde savaş tanrısı

Yunan mitolojisinde savaş tanrısı - Soruya Git..
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • Süleyman ahmet ay
  Süleyman ahmet ay
  Belirtmemiş
 • Jemka
  Jemka
  Belirtmemiş
 • Opel Prosu Veysi
  Opel Prosu Veysi
  Belirtmemiş
 • Nazlıceylanım
  Nazlıceylanım
  Belirtmemiş
 • Didems
  Didems
  Belirtmemiş
 • cerenx
  cerenx
  Belirtmemiş
 • iclalim
  iclalim
  Belirtmemiş
 • Buğras13
  Buğras13
  Belirtmemiş
 • alparslanpeker
  alparslanpeker
  Belirtmemiş
 • Azra25
  Azra25
  Belirtmemiş
 • ravensguad
  ravensguad
  Belirtmemiş
 • Çayan Turan
  Çayan Turan
  Belirtmemiş
 • Cabir Eşki
  Cabir Eşki
  Belirtmemiş
 • tatlıyım
  tatlıyım
  Belirtmemiş
 • Batuh
  Batuh
  Belirtmemiş
 • Gamzelim1
  Gamzelim1
  Belirtmemiş
 • tuba 306
  tuba 306
  Belirtmemiş
 • Satılıkız 1998
  Satılıkız 1998
  Belirtmemiş
 • melek9878
  melek9878
  Belirtmemiş
 • Aslhn
  Aslhn
  Belirtmemiş
 • Dolunay1999
  Dolunay1999
  Belirtmemiş
 • Ay benim
  Ay benim
  Belirtmemiş
 • Gececi kız
  Gececi kız
  Belirtmemiş
 • Melisnaz
  Melisnaz
  Belirtmemiş
 • MEDICINE
  MEDICINE
  Belirtmemiş
 • Rüyalar
  Rüyalar
  Belirtmemiş
 • Ayşe00naz03
  Ayşe00naz03
  Belirtmemiş
 • Fasterx
  Fasterx
  Belirtmemiş
 • Berzan
  Berzan
  Belirtmemiş
 • Emre Demirel
  Emre Demirel
  Belirtmemiş
 • Darthwader
  Darthwader
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • birlik
  birlik
  Belirtmemiş
 • kuşum
  kuşum
  Belirtmemiş
 • Mavikuş ASLI
  Mavikuş ASLI
  Belirtmemiş
 • Kartalaltan
  Kartalaltan
  Belirtmemiş
 • Borasever
  Borasever
  Belirtmemiş
 • A D
  A D
  Belirtmemiş
 • Duygux34
  Duygux34
  Belirtmemiş
 • mervenur 25
  mervenur 25
  Belirtmemiş
 • Dinconur
  Dinconur
  Belirtmemiş
 • Elif Aslan
  Elif Aslan
  Belirtmemiş
 • Isyankar65
  Isyankar65
  Belirtmemiş
 • Vurgun3
  Vurgun3
  Belirtmemiş
 • Vurgun4
  Vurgun4
  Belirtmemiş
 • Mehmetkaptan55
  Mehmetkaptan55
  Belirtmemiş
 • keskin
  keskin
  Belirtmemiş
 • Hsynnn
  Hsynnn
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya