• 1
17
Okunma
2457
Cevap
1
Soru :

Yunan Mitolojisinde Antropomorfizm

Yunan mitolojisinde antropomorfizm anlamı nedir ve önemi
Bölüm: Mitoloji
Durum: Çözüldü
Tarih: 4 yıl önce
0 kişi takip ediyor

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

Verilmiş Cevaplar


22015-11-07 15:20:08 #
Cevap : Antropomorfizm insan biçimcilik anlamına gelen yunanca kelime. Yunanca kökenli bir kelime olup, insana ait özelliklerin başka bir varlığa [özellikle tanrıya] aktarılmasıdır. Bu anlayış antikçağ yunanlıları tarafından, tanrıları insan biçiminde ve insan niteliğinde olarak düşünmeleriyle başlamıştır ve tanrıların da insanlar gibi; düşündüklerini, kıskandıklarını ve acı çektikleri görüşü savunulmuştur. 

İlk Çağ Yunan inanışında Tanrı'nın insan şeklinde algılanması esastır. Yunanlılar he­men bütün doğa varlıklarını ve güçlerini birer tanrı olarak kabul ederlerdi. Mitolojilerde, sözgelimi kozmogoni (evrenin yaratılışı)'ler-de, aynı anlayış çarpıcı bir şekilde ortaya çı­kar. Homcros IHada ve Odysseia'da, bir an­lamda da Hesiodos'un Thcogonia (Tannlann doğuşu) ve Efga kai hemera (İşler ve Gün/er) adlı epik şiirlerinde bu anlayışı sergilerler. Ge­rek Yunanlıların, gerekse Homeros, Hesio-dos gibi yazarların antropomorfist anlayışına İyonyalı şair ve filozof Ksenophanes (M.Ö. yaklaşık 580-500) karşı çıkarak Teklanrı (vah­daniyet) inanışını savunacaktır.

Başka deyişle antropomorfizm, tabial-üstü varlıklarla ilgili İnançların bir parçasıdır. O, le-rimin tcolojik ve edebi kullanımlarından şu bakımdan ayrılma eğilimindedir: Antropor-morfizmin başlıca vurgusu (tanrıcı) (teistik) inançlar üzerinde odaklanmaz, aynı zamanda, herşeyi ruhlarla ilişkili olarak algılayan aninıistik inançları da içerir.
0 kişi beğendi


01 | Antropomorfizm

[b]antropomorfizm[/b]
insan niteliklerini başka bir varlığa, özellikle tanrı’ya aktarılması.

ilkel insanlarda başlayan bu tasarım, önce cansızları canlı saymakla başlamıştır. daha sonra, tanrılara, çeşitli mitolojilerde görüldüğü gibi, insan biçimi ve nitelikleri yakıştırılmıştır. bu anlayış, antikçağ yunanlılarında, homeros-hesiodos ikilisinin tanrıları insan biçiminde ve insan niteliğinde olarak düşünmeleriyle başlamıştır. homeros-hesiodos’un mitolojik tanrıları, insanlar gibi; sevişirler, düşünürler, kıskanırlar, acı çekerler ve birbirlerinin ayaklarını kaydırırlar. bu anlayışın nedeni, yunanlıların her şeyi canlı, devimli biçimli düşünme eğilimleridir ve ilkel canlıcılığın izlerini taşır. antropomorfizmin örnekleri ilahi dinlerde de görülür. örneğin hıristiyanlığın andians tarikatı, kutsal kitaptaki sözlerin gerçek anlamıyla anlaşılmasını önerir.. - Yazıya Git..
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • NazlıAdymn
  Belirtmemiş
 • ihsansss
  Belirtmemiş
 • akin37
  Belirtmemiş
 • ravensguad
  Belirtmemiş
 • Cellat Nazlı
  Belirtmemiş
 • Mrtsmsk66
  Belirtmemiş
 • Kendineiyibak
  Belirtmemiş
 • Sokakların çocuğu
  Belirtmemiş
 • Gokyuzumol
  Belirtmemiş
 • Mehmetkaptan55
  Belirtmemiş
 • AloneGirll
  Belirtmemiş
 • Melisnaz
  Belirtmemiş
 • keskin
  Belirtmemiş
 • iremugras123
  Kütahya