Nedir.Org
 • 1
19012
1
Okunma
624
Cevap
3
Soru :

Yunt dağları

yunt dağları hakkında kısa bilgi
Bölüm: Coğrafya
Durum: Çözüldü
Tarih: 8 ay önce
0 kişi takip ediyor

Verilmiş Cevaplar


332020-01-14 14:20:49 #
Cevap :

• Batı Anadolu'da, Eğe Bölgesi'nin kuzeyinde yer alır.
• Rakımı 1074 metredir.
• Kıvrım tipi dağ oluşumudur.
• İzmir (Bergama, Menemen, Kınık ilçeleri) ve Manisa (Soma, Kırkağaç ilçeleri) il sınırları içerisinde yer almaktadır.
• İzmir'in Bergama ilçesi Yunt Dağları'nın büyük bir kısmını içine almaktadır.
• Yunt Dağları'nın bilinen en eski adı Aspordenon'dur.
• Yunt Dağı üzerinde kurulmuş olan en önemli antik merkez Aigai antik kentidir. 

Yunt dağları

Sunum İçeriği

Hera 1 kişi beğendi
182020-01-14 14:12:53 #
Cevap :

Manisa merkez' in kuzeyinde yer alan bölgenin adıdır Yunt dağı.

Dağ kenarlarından vadiler ve sel yatakları ile ayrıldığı için üstünde yükseltileri 1000 metre civarında olan yuvarlak tepeler yer almakta. Dağın üzerinde bir de volkanik bir plato bulunmakta. Dağın en yüksek yeri ise gri renkli andezitlerin yayıldığı hafif dalgalı bir düzlükten meydana gelmekte. 

Bu bölgedeki köyler Yunt dağı köyleri olarak bilinir.

Türkmen ve Yörük aşiretleri tarafından kurulmuş köylerde, eski yaşamlarına ilişkin birçok özellik ve bu arada halı dokumacılığı da hala sürdürülmektedir.

Köylülerin kendi hayvanlarından elde ettikleri yapağı ve bitkisel boyalar kullanılarak yapılan el halılarıünlüdür.

Atkıları ve çözgülerinde yün kullanılan Yunt dağı halılarının başlangıç ve bitiş kenarları gevşek kilim dokusu ile dokunmuştur.

Antik Çağ’da Yunt Dağları’nın eski adı Aspordenon olarak bilinirmiş. Helenistik dönemde Pergamon Krallığı egemenliği altındayken dağın üzerine Filetairos tarafından Ana Tanrıça olan Kybele adına büyük bir tapınak yaptırılmış. 

Bazılarının üzerinde yer alan muska motiflerinin halıyı dokuyanı veya sahibini nazardan koruduğuna inanılmaktadır.

Genellikle uzunca bırakılan saçaklar saç örgüsü şeklinde örülür. koyu mavi, koyu kırmızı ve bejin hakim renk olarak kullanıldığı halılar desenlerine göre yeşilbaş, deveboynu ve düz biçim gibi adlarla anılmaktadır.

Sıçandişi ve boncuk motifleri ile süslenmiş ince bantlarla birbirinden ayrılan bordürlerde çınar yaprağı, eli belinde ve rozet motifleri kullanılmıştır.

Geometrik hatlardan oluşan mihrabın içinde sekiz köşeli yıldız, eli belinde, çoban aynası, badem çiçeği gibi motifler yerel makta, ortada ise çengel, anahtar benzeri motifler göze çarpmaktadır.

 
 yunt dağı 
  
 

Hera 1 kişi beğendi
152020-01-14 14:15:08 #
Cevap : Yunt Dağı ve çevresinde jeolojik yapı Paleozoyik, Mesozoyik, Tersiyer ve Kuvaterner’e ait formasyonlardan oluşmaktadır. Sahanın çeşitli yerlerinde arazi yapısını oluşturan bu formasyonlar farklı litolojik, stratigrafik, metamorfik ve tektonik özellikler içermektedirler.

Sahada Paleozoyik’e ait formasyonları; şistler ile Karbonifer ve Permiyen kalkerleri oluştururlar. Mikaşistler ile billurlu şistler Azimli ve Gözlet köyleri arasındaki tepelik alanda ve çevresinde görülürler. Çamlıca Dağı’nın kuzeybatı yamacında grovaklı şistler yer alır. Karbonifer kalkerleri, Musacalı Köyü’nün 1km kuzey ve kuzeydoğusundaki sırtlar üzerinde bulunmaktadır. Permiyen kalkerleri ise Zeytindağ’ın doğusundaki tepelik alanda ve küçük yüzeylemeler halinde Kınık güneyinde ve güney batısında arazi yapısını oluştururlar. Permiyen kalkerleri mavi-koyu mavi, koyu gri renkli genellikle kalsit damarlarıyla kesilmiş fusulinli kalkerlerdir. Araştırma sahasında Mesozoyik arazisini Triyas, Jura ve Kretase’e ait çeşitli formasyonlar oluşturmaktadır. Sahada Triyas’a ait birimler Kınık, Kırkağaç ve Kapıkaya formasyonlarıdır. Kınık güneyindeki tepelik alanda Alt Triyas yaşlı Kınık Formasyonu geniş yayılış gösterir.

Kınık Formasyonu ilksel halini kısmen koruyan çeşitli kırıntılı kayaçların yeşil şist fasiyesinde metamorfizma geçirmiş türlerinden oluşur. Kınık Formasyonu’nun Soma güneyinden alınan örneklerinde meta kumtaşı ve milli kumtaşı saptanmıştır. Kırkağaç Formasyonu, Soma ve Kırkağaç dağlarının hakim litolojik yapısını teşkil eden formasyondur. Beyaz, gri renkli yer yer kristalize, kısmen dolomitleşmiş kireçtaşlarından oluşan Kırkağaç Formasyonu’na Orta-Üst Triyas yaşı verilmiştir. Kapıkaya Formasyonu araştırma sahasında sadece Yayakent, Işıklar ve Poyracık köyleri arasında arazi yapısını oluşturur. Kapıkaya formasyonu çakıltaşı kumtaşı, kumlu kireçtaşı, miltaşı ve kireçtaşından
oluşturmaktadır.

yunt dağı
Hera 1 kişi beğendi

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

01 | Dağların Türkiyedeki Coğrafi Dağılışı

DAĞLARIN TÜRKİYE’DEKİ COĞRAFİ DAĞILIŞI
Kuzey Anadolu Dağları: Bu dağlar Alp sisteminin Türkiye’deki kuzey kanadını oluşturur. K.An. Dağ., Karadeniz Bölgesinde iki sıra halinde uzanır. Kıyı yakınındaki sıra dağlar Küre, Canik, Giresun, Gümüşhane, Kalkanlı, Trabzon ve Rize dağlarıdır. Giresun, Rize dağlarına Doğu Karadeniz dağları da denir. Doğu Karadeniz dağları dik yamaçlı yüksek dağlardır. Bu nedenle ulaşım iç kesimlerle Kalkanlı ve Kop geçitleriyle sağlanır.
Bu sıra dağlar kuşağının gerişimde batıdan.. - Yazıya Git..

02 | Dağların Özellikleri

1. Yüksek dağlar, ve Dünya'nun kutuplarına yakın olarak bulunan dağlar, atmosferin daha soğuk tabakalarıyla birlikte bulunurlar. Bu nedenle sıkça don etkisiyle oluşan buzlanmaya ve erozyona maruz kalırlar.
2. Bazı süreçlerle en bilinen zirve şekilli dağlar orataya çıkar. Bu dağların bazıları eriyen buzlarla oluşturulan buzul göllerine sahiplerdir, örneğin Bhutan'da tahmini 3.000 buzul gölü bulunmaktadır.
3. Yeterince uzun dağlar tabanlarından tepelerine kadar çok farklı iklimsel şartlara sahip olurlar ve farklı yüksekliklerde farklı yaşam.. - Yazıya Git..

03 | Dağların Oluşumu

Plaka tektoniği teorisine göre, iki plakanın birbiriyle çarpışması sonucu, karadaki dağlar oluşur.

Dağlar, genel olarak üç ana sınıfa ayrılır:
1-Volkanik dağlar
2-Kırık dağlar
3-Kıvrım dağlar

Volkanik dağlar, bir volkanik püskürme sonucunda oluşmaktadır. Bunlar karada veya okyanus tabanında, oluşabilir. And Dağları, bunun bir örneğidir.

Kırık dağlar, Büyük bir iç gerilim, yerkabuğunun dev parçalarını kırar ve büker. Böyle dağlar, bir yanda keskin olarak yükselir ve diğer yanda.. - Yazıya Git..

04 | Dağların Olumlu Etkileri

Dağların Olumlu Etkileri:

* Kış turizmi ülkemiz için önemli bir ekonomik etkinliktir. Bu faaliyetler dağlar üzerinde yapılmaktadır.
* Madenler de ülkemiz için önemli doğal zenginliklerdir. Madenlerin büyük bir kısmı da dağlarda bulunmaktadır.
* Bir spor dalı olan dağcılık (alpinizm) ve kış sporları da yine dağlarda yapılabilen diğer etkinliklerdir.
* Ege Bölgesi'nde dağların kıyıya dik olarak uzanması, denizel etkilerin iç kesimlere kadar sokulabilmesine yol açmıştır.
* Dağlara bol miktarda yağmur ve.. - Yazıya Git..

05 | Dağların Olumsuz Etkileri

Dağların Olumsuz Etkileri

* Kuzey ve Güney Anadolu sıradağları, iç kesimlerin daha az yağış almasına ve karasal iklim özelliklerinin etkili olmasına yol açarlar.
* Dağların varlığı, tarım alanlarının az olmasının başlıca nedenidir. Bu da ülke ekonomisi için bir olumsuzluktur.
* Dağlar, yüksekliklerinden dolayı hava sıcaklıklarının düşük olduğu yerlerdir. Düşük sıcaklıklar, tarım bitkilerinin çeşitliliğini ve tarım ürününün miktarını azaltmaktadır.
* Bunlara ek olarak ulaşımın zorluğu da dikkate.. - Yazıya Git..

06 | Dağların ortak özellikleri

Dağların ortak özellikleri nelerdir ? - Soruya Git..

07 | Dağların önemi nedir

Dağların önemi ve görevi nedir - Soruya Git..

08 | Dağların yan yüzlerine ne denir

dağların yan yüzlerine ne denir - Soruya Git..

09 | Dağların olduğu bolgelerde benzer bölgeler

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz. - Soruya Git..

10 | Dağların uzanışı

Dağların uzanışı yönü - Soruya Git..


Yeni Sorular Cevapsız Sorular Çözülemeyen Sorular Bulmaca Sözlüğü
Benzer Sorular
İlgili Aramalar
 1. yunt dağları nerede
 2. yunt dağları hangi bölgededir
 3. yunt dağları zeybeği
 4. yunt dağları zeybeği bayan
 5. yunt dağları müziği
 6. yunt dağları halk oyunu
 7. yunt dağları zeybeği öğreniyorum
 8. yunt dağları hangi ilimizdedir
Coğrafya Bölümü Yeni SorularGeri
Geçmiş
Soru Sor
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • Hsynnn
  Hsynnn
  Belirtmemiş
 • Cemmm
  Cemmm
  Belirtmemiş
 • Vurgun3
  Vurgun3
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya