• 1
4
Okunma
2991
Cevap
3
Soru :

Ulama nedir

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz.
Durum: Çözüldü
Tarih: 3 yıl önce
0 kişi takip ediyor

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

Verilmiş Cevaplar


392016-01-29 21:39:33 #
Cevap : Ulama Nedir Örnekleri
Cümle içerisinde sessiz harf ile biten bir sözcükten sonra sesli harf ile başlayan bir sözcük gelirse bu iki sözcük okunurken bitişikmiş gibi okunur. Bu olaya ulama denir.

Ulama sadece okuma ve söylemede geçerlidir. Yazmada geçerli değildir.

NOT: Noktalama işlaretleri ulamayı bozar.
Anlamı bozulan sözcükler arasında ulama olmaz.

ÖRNEK ( 1 ) : Güzel bir ev satın aldık.
Bu cümlede " bir " sözcüğü ile " ev " sözcüğü arasında ulama vardır. Yine " satın " ile "aldık " sözcükleri arasında da ulama vardır.

ÖRNEK ( 2 ) : Portokal ağaçta yetişen turunçgil meyvelerdendir.
Bu cümlede " portokal " ile " ağaçta " sözcükleri arasında ulama yoktur. Çünkü; bu iki sözcük arasında noktalama işaretlerinden olan virgül (  ) vardır. 

ÖRNEK ( 3 ) : Taze kan almış gibi koşuyordu.
Bu cümlede " kan " ile " almış " sözcükleri arasında ulama yoktur. Çünkü bu iki sözcük bitişikmiş gibi okunduğunda başka bir anlam başka bir sözcük oluşmaktadır. Oluşan sözcük ise " kanalmış " dır.

NOT: Bileşik sözcüklerin hecelere ayrılmasında ulama kuralına uyulur.

ÖRNEK: İlk + okul = İlkokul
Bu oluşumdan meydana gelen ve yeni bir anlam kazanan bileşik " İlkokul " sözcüğü hecelerine ayrılırken kendini oluşturan " ilk " ve " okul " sözcüklerinin ayrı ayrı hecelerine ayrılmasına uygun olarak hecelerine ayrılmaz. Ya nasıl ayrılır?

Şöyle ayrılır: İl - ko - kul 
Halbuki " İlk " ve " okul " sözcüklerini ayrı ayrı hecelerine ayırırken şöyle yaparız:
İlk= - İlk
Okul = O - kul
Çünkü " İlkokul " sözcüğü bileşik sözcüktür. Yukarıda da belirttiğimiz gibi bileşik sözcüklerin hecelere ayrılmasında ULAMA kuralına uyarız. 

Yani;" sessiz harf ile biten bir sözcükten sonra sesli harf ile başlayan bir sözcük gelirse bu iki sözcük bitişikmiş gibi okunur. " Hecelere ayırmada ise böyle iki sözcük bileşmiş olduğu için sessiz harften sonra gelen sesli harfler sessiz harfe ile birleştirilerek hecelerine ayrılır.

ÖRNEKLER: 
Kızıl = Kı - zıl 
Ay = ay 
Kızlay = kı - zı - lay

Baş = baş
Öğretmen = öğ - ret - men 
Başöğretmen = ba - şöğ - ret - men

Hanım = ha - nım
Eli = e - li
Hanımeli = ha - nı - me - li

Semiz = se - miz
Otu = o - tu
Semizotu = se - mi - zo - tu

Kırk = kırk
Ayak = a - yak
Kırkayak = kır - ka - yak

Yayın = ya - yın
Evi = e - vi
Yayınevi = ya - yı - ne - vi

Kardan = kar - dan
Adam = a - dam
Kardanadam = kar - da - na - dam
Ulama nedir

Sunum İçeriği

0 kişi beğendi
42016-01-30 10:02:24 #
Cevap : Ulama Örnekleri
Emanet_eşeğin yuları gevşek olur. > Emane-teşeğin yuları gevşek olur
Geniş_ovayı seyre daldı. > Geni-şovayı seyre daldı.
Elbisenin_ütüsü bozulmuş. > Elbiseni-nütüsü bozulmuş. 

Kural : Ulama sadece okuma ve söylemede geçerlidir. Yazmada geçerli değildir.
Kural : Sözcükler arasında herhangi bir noktalama işareti varsa ulama yapılmaz.
Kural : Anlamı bozulan sözcükler arasında ulama olmaz.

NOT: Noktalama işlaretleri ulamayı bozar.
0 kişi beğendi
32016-01-30 10:06:44 #
Cevap : Videounun 05:15 inci saniyesinde ulamayı anlatıyor başarılar..

Sunum İçeriği

0 kişi beğendi


Benzer Sorular

Çözüldü Ulamaya örnek


Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • Darthwader
  Belirtmemiş
 • mountaingoat
  Belirtmemiş
 • Angeel
  Belirtmemiş
 • Karadut
  Belirtmemiş
 • iremugras123
  Kütahya