Nedir.Org*
Soru Sor

Plazma Sunumları

 • 2
  3 yıl önce
  İlgili Yazı: Plazma

  Dosya Adı: plazmanın enerji üretimi sunusu (power point) slayt

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  BEN FİZYO TALAT EVET ARKADAŞLAR ŞİMDİ BERABER PLAZMALARIN ENERJİ ÜRETİMİNİ ÖĞRENECEĞİZ

  2. Sayfa
  ÖNCE DÜŞÜNELİM Floresan lambalar ve içinde gaz bulunan sokak lambaları nasıl çalışır? (Aurora Borealis ve Aurora Australis) Kuzey ve Güney kutup ışıkları nasıl oluşur?

  3. Sayfa
  PLAZMA NEDİR?Plazma (güneş gazı) olarak adlandıracağımız biçimlenmiş anlamına gelmektedir. Plazma sözü ilk defa fizyologlar tarafından kanın içeriğini oluşturan renksiz sıvı madde için kullanılmıştır. Fakat 1923 yılında ABD fizik bilimcileri Irving Langmuir ve Tonks’un iyonlaşmış gazın özel halini plazma olarak adlandırmalarıyla, evrensel fizik, sözlüğünde en geniş bir şekilde kullanılmıştır.

  4. Sayfa
  PLAZMANIN ÖZELLİKLERİ: Plazma elektriksel olarak nötral durumda olmasına karşın elektriği iletir. Bazen gümüş ve bakıra göre yüz kat daha iyi elektriği iletir. - Plazma içerisinde meydana gelen bir pertürbasyon plazmanın içerisinde elektromanyetik dalga hızı ile iletilir.- Plazma elektriksel olarak nötral durumda olmasına karşın; elektriksel alan ve manyetik alanlarla etkileşir.- Plazma fazında gerçekleşen kimyasal reaksiyonlar gaz fazına göre daha hızlı gerçekleşir.

  5. Sayfa
  GAZ İLE PLAZMA ARASINDAKİ FARKPlazma maddenin en yüksek enerjili halidir. Plazma gazların bir değişik formu mudur yoksa maddenin ayrıca bir faz hali midir hep tartışma konusu olmuştur.Gazlarla plazma arasında kesin sınır eğrisi bulunmamasına rağmen, aşağıdaki farlılıklar nedeniyle plazma maddenin 4. hali olarak kabul görmektedir.Plazma elektriği çok iyi iletirken gazlar elektriği iletmezler. Plazma fazında gerçekleşen kimyasal reaksiyonlar gaz fazına göre çok daha hızlıdır. Gazlar elektriksel olarak nötral olmasına karşın plazma gibi elektrik ve manyetik alandan etkileşmezler.Plazma, elektriksel alan ile etkileştiği gibi elektriksel alan oluşturur. Gazlar boşlukları doldurma eğilimindedirler, plazma ise bir yerde toplanma eğilimindedir.Plazma içerisindeki bir düzensizlik, elektromanyetik dalga hızı ile iletilirken, gazlarda ses hızı ile iletilir.Plazma içerisinde bulunan parçacıklar sürekli etkileşim halindedirler.

  6. Sayfa
  SON OLARAK

  7. Sayfa
  ARKADEŞLER ANLIYORSUZ DEĞİLMİ, BENİ KANDIRMAYINNNN!

  8. Sayfa
  PLAZMA NASIL OLUŞUR Madde gaz halinde iken doğru koşullar altında maddeye enerji verilmeye devam edilmesi, maddenin ya da metalin plazma haline geçmesine yol açar. Enerjinin kaynağı elektrik olabileceği gibi, plazma kesimde bu kaynak ısıl veya ışın kökenli de olabilir.

  9. Sayfa
  Plazma safhasını gaz safhasından ayıran en önemli farklılığı elektriği iletmesi, çok yüksek sıcaklıkta olması ve ışık yaymasıdır. Maddenin plazma hali, serbest halde gezinen elektronlardan ve elektronlarını kaybetmiş atomlardan (iyonlardan) oluşmasıdır. Günümüzde plazma kesim  teknolojik olarak evrimleşerek imalat ve sanayide, tıpta, ışıklandırmada, televizyonlarda, enerji üretiminde (nükleer) ve daha birçok teknolojide kullanılmaktadır. Plazma oluşumunda eşit miktarda pozitif ve negatif yük içerir. Elektriği ileten tüm maddelere uygulanan prensiplerin çoğu plazmalar için de geçerlidir. Plazma gibi plazma kesim de elektrik alandan ve manyetizmadan etkilenir. Plazma sıcaklıklarına  göre ve hacimlerindeki yüklü parçacıklarına göre sınıflandırılırlar. Floresan lambalarındaki ışıldama, kaynak sırasında görülen mavi ışık yıldırım ve şimşek de birer plazmadır. Güneşin içerisinde farklı türlerde plazmalar vardır. Kutuplarda görünen auroralar da bir çeşit plazmadırlar. Sonuçta metallerin kesiminde de kullanılmasına olanak vardır.aya çıkması mümkündür.

  10. Sayfa
  EVRENİN %99 PLAZMA HALİNDEDİR YILDIZLAR,NEBULAR,KUASARLAR,PULSARLAR PLAZMA HALİNDEDİR.

  11. Sayfa
  Evrenin %99`u plazma halinde bulunmasına karşın, bizim dünyamızda plazma oldukça seyrek rastlanan bir durumdur. Buna rağmen bilerek ya da bilmeyerek çoğumuz hayatımızda plazmadan faydalanmaktayız.  BUNA ÖRNEK PLAZMA TELEVİZYONU VEREBİLİRİZ GÜNEŞTE BİR PLAZMA MADDEDİR ,PLAZMADAN MEYDANA GELMİŞTİR

  12. Sayfa
   Özellikle reklam tabelalarında kullanılan diğer bir gazda neon gazıdır. Neon afiş de denilen bu ışıklı tabelalarda neon gazı kullanılır. Tüp içindeki neon gazı elektron bombardımanına maruz kaldığında kırmızı ışık yayar.   Elektron bombardımanı ile iyonize olan neon gazı soğuk plazmaya örnektir. Farklı maddelerin gazları aynı şekilde elektron bombardımana maruz bırakılarak iyonize edilir. Farklı maddelerin gazları bu durumda farklı renklerde ışık yayar. Örneğin argon mavi, helyum pembe, sodyum ise sarı ışık yayar. Sodyum buharı ile üretilen lambalar sokak aydınlatmasında kullanılır.

  13. Sayfa
  BİZDE PLAZMA MADDEDEN MEYDANA GELDİK O YÜZDEN PLAZMALARA ŞÜKREDELİM

  14. Sayfa
  BENDEDE HAREKETLİ BİR ŞEYLER VARMI? GERÇEKTEN ÇOK MERAK ETTİM VE KELEBEĞİ ÇOK KISKANDIM

  15. Sayfa
  ŞİMŞEKTE BİR PLAZMA MADDEDİR

  16. Sayfa
  PLAZMADAN ENERJİ ÜRETİMİYüksek yoğunlukta enerji üretilir. Daha temiz Çok yüksek enerjinin gerekliolduğu sıcak füzyona ihtiyaç var(yıldızların merkezindeki gibi) Gereken yakıtdeniz suyunda da bulunan ağır hidrojendir ve bu nedenle sınırsız Yeterlisıcaklığa ulaşmadaki, ideal şartların oluşturulmasındaki, uygun reaktöryapılmasındaki sorunlar nedeniyle pek mümkün değil .Günümüzdeki teknolojik uygulamaların bir çoğunda plazmalardan ve içindebulunduğumuz atmosferden yararlanılır. Örneğin düşük ve yüksek frekanslıradyo dalgalarının iletimi buna örnek olarak verilebilir. Atmosferin iyonosfer tabakası, bir vericiden gelen düşük frekanslı radyodalgalarını bir ayna gibi yansıtır. Eğer alıcı kapsam alanında ise sinyalininalınmasını sağlar.

  17. Sayfa
  BİRAZDA GÜLELİM

  18. Sayfa
  SIRA SORULARDAÇOK GÜLDÜK ARTIK BİRAZDA SORU ÇÖZELİM

  19. Sayfa
  1-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİNDE MADDENİN PLAZMA HÂLİ BULUNMAZ ?A-şimşek B-kutup ışıklarıC-neon lambası D-gök kuşağıE-güneş rüzgârları                                                                                                                                                     Çözümlü Örnek

  20. Sayfa
  Çünkü şimşek,kutup ışıkları,neon lambası,güneş rüzgarlarının oluşma sebebi plazmadır,ama gök kuşağı su taneciklerinin havadatutulmasıyla oluşur.

  21. Sayfa
  2-I-YER ÇEKİMİ ATMOSFERİ TUTARII-ATMOSFERİN KÜTLESİNİN %99 U 30 KM LİK YÜKSEKLİĞİ DOLDURUR.III-GÜNEŞ RÜZGÂRLARI GÜNEŞTEKİ REAKSİYONLAR SONUCU OLUŞAN PLAZMANIN UZAYA YAYILMASI İLE OLUŞUR.Yukarıdakilerden hangileri doğrudur? A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)I ve III E)I ,II ve III

  22. Sayfa
  Çünkü yukarıdakilerin olmasının sebebiplazmalar sayesinde gerçekleşir bu yüzden I,II ve III doğru cevaptır.

  23. Sayfa
  3-I-KUTUP IŞIMASIII-FLORESAN LAMBAIII-NEON LAMBASIYukarıdaki verilenlerden hangileri soğukPlazmaya örnektir?A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)I ve III E)I,II ve III

  24. Sayfa
  Çünkü yukarıdakiler soğuk plazmaya örnektirayrıca sıcak plazma olarak güneşi gösterebilirizve yıldırım,şimşek de soğuk plazmayagirmektedir.

  25. Sayfa
  KAYNAKÇALAR*www.vitaminegitim.com/.../maddenin-plazmahâline-ornekler-verme*eodev.com › Fizik › Lise‎*www.kilicaslan.k12.tr/dosya/fizik/lise2/gazlar_at osfer_plazmalar.pdf‎*www.dailymotion.com/.../xl918p_koc-egitim-10sin.*tr.wikipedia.org/wiki/Plazma_(fizik)www.gifanimasyon.com › 

  26. Sayfa
  HAZIRLAYAN SÜLEYMAN ÇAKIR A.L ÖĞRENCİSİ; TALAT ERGÜN 9/E NO:307 ÖĞRETMEN; SELMA CİVELEK

  Yorumlar

  Sil